Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю его́ а́нгели съ ни́мъ,
и пощадѣ́ лю́ди своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми тво­и́ми, и сі́и подъ тобо́ю су́ть.
И прiя́ от­ слове́съ его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
и бу́детъ въ воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная его́, и и́стину его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ пререка́нiя:
глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ твоя́ и завѣ́тъ тво́й соблюде́:
явя́тъ оправда́нiя твоя́ Иа́кову и зако́нъ тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ тво­е́мъ всегда́ на олта́рь тво́й:
благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ его́ почи́.
И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
И га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ сво́й со Изра́илемъ.
И да́ну рече́: да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
Нѣ́сть я́коже Бо́гъ воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
Синодальный
Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
Кудайдын кишиси Мусанын Ысрайыл уулдарына љлљр алдында берген батасы мындай:
«Тењир Синайдан келди, аларга Сеирден жаркырап кљрєндє, Паран тоосунан кљрєндє, сансыз ыйыктар менен келди. Анын оњ жагында мыйзам оту жалындап турат.
Чынында, Ал Љз элин сєйљт. Анын ыйыктары Љз колунда, Сенин сљздљрєњдє угуш єчєн, алар бутуња жыгылышты.
Муса бизге мыйзам берди, Жакыптын жамаатына мурас калтырды.
Ысрайыл уруулары менен бирге элдин башчылары чогулганда, ал Ысрайылга падыша болду.
Жашасын Рубейин, ал љлбљсєн, тукуму аз болбосун!»
Ал эми Жєйєт жљнєндљ мындай деди: «Тењир, Жєйєттєн єнєн ук, аны љз элине алып кел. Ал љзєн љз колу менен коргой алсын, Сен ага душмандарына каршы кєрљштљ жардам бер».
Леби жљнєндљ мындай деди: «Сенин уримињ менен тумимињ Сен Масада сынаган, Мериба суусунун боюнда Сени менен тирешкен ыйык адамыњдын єстєндљ.
Ал атасы менен энеси жљнєндљ: “Мен аларды карабайм”, – деп айтат. Ал љз бир туугандарын да тааныбайт, љз балдарын да билбейт. Анткени алар – Сенин сљзєњдє аткарган, Сенин келишимињди сактаган лебилер.
Алар Жакыпка Сенин мыйзамыњды, Ысрайылга Сенин осуяттарыњды єйрљтєшљт, Сенин алдыњда жыпар жыттуу зат тєтљтєп, Сага арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды чалышат.
Анын кєч-кубатына батањды бер, Тењир, анын иштерине ийгилик бер, анын алдында туруштук бере албашы єчєн, ага каршы чыккандардын, аны жек кљргљндљрдєн белин сындыр».
Бенжемин жљнєндљ мындай деди: «Тењир сєйгљн адам Анын алдында бейкапар жашайт, ар кєнє аны Кудай калкалайт, ал Кудайдын жеринде коопсуз жашайт».
Жусуп жљнєндљ мындай деди: «Тењир анын жерин асман байлыктары менен, шєєдєрєм менен, жердин тєпкєрєндљ жаткан байлыктар менен,
кєн менен айдын астында љскљн эњ жакшы жемиштер менен,
байыркы тоолордо, тєбљлєктєє дљбљлљрдљ љскљн эњ сонун мљмљлљр менен,
жерди толтурган эњ жакшы тєшєм менен жалгасын. Тикенектєє бадалга Келгендин батасы Жусупка тийсин, бир туугандарынын ичинен эњ жакшысына тийсин.
Анын кєчє биринчи туулган буканыкындай, мєйєзє буйволдун мєйєзєндљй. Ал мєйєзє менен бєт элдерди жердин тєбєнљ чейин сєзљ качырсын. Бул – Эпрайымдын тємљндљгљн тукуму, бул – Менашенин мињдеген тукуму».
Забулун жљнєндљ мындай деди: «Љз жолуњда ойноп-кєл, Забулун. Љз чатырыњда кљњєл ач, Исахар.
Алар тоого эл чакырып, ал жерде ыраазычылык курмандыктарын чалышат, анткени алар дењиз байлыктары менен азыктанып, кумдун ичинде жаткан кенчке бљлљнєшљт».
Гат жљнєндљ мындай деди: «Гат тукумун Таратканга дањк! Ал арстандай болуп жатат, колду да, башты да талкалайт.
Ал жердин жакшысын тандап алды, ошол жерде ал башчынын энчисин алып урматка бљлљндє. Ал эл башчылары менен келип, Тењирдин адилеттигин жана љкємдљрєн Ысрайыл менен бирге ишке ашырды».
Дан жљнєндљ мындай деди: «Башандан чуркап чыккан Дан – жаш арстан».
Напталы жљнєндљ мындай деди: «Напталы жакшылыкка тунган, Тењирдин батасын мол алган. Дењиз менен тєштєк тарап ага таандык».
Ашыр жљнєндљ мындай деди: «Башка уулдарынын ичинен Ашырга кљбєрљљк бата тийген, ал бир туугандарынын арасында кадырлуу, бутун майга малат.
Дарбазаларыњ темир менен жезден болот, байлыгыњ кєн санап кљбљйљт.
Булуттардын єстєндљ атак-дањкы менен асмандан сага жардамга келген Ысрайылдын Кудайындай Кудай жок.
Сенин баш паанањ – байыркы Кудай, сени тєбљлєктєє колдор коргойт. Ал сенин алдыњдан душмандарыњды кууп чыгып: “Кыргыла!” – дейт.
Ысрайыл коопсуз жашайт, ал жалгыз. Жакып данга бай, шарабы мол, асмандан шєєдєрєм тамчылаган жерди кљрєп турат.
Бактылуусуњ сен, Ысрайыл! Тењир сактаган сендей эл барбы? Ал сенин коргоочу калканыњ, дањктуу кылычыњ! Душмандарыњ сага жасакерленишет, сен алардын бийик жерлерин тебелеп-тепсейсињ».
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки