Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiе́ благослове́нiе, и́мже благослови́ Моисе́й человѣ́къ Бо́жiй сы́ны Изра́илевы пре́жде сконча́нiя сво­его́,
 • и рече́: Госпо́дь от­ Сина́и прiи́де, и яви́ся от­ Сии́ра на́мъ, и при­­спѣ́ от­ горы́ Фара́ни, и прiи́де со тма́ми святы́хъ, одесну́ю его́ а́нгели съ ни́мъ,
 • и пощадѣ́ лю́ди своя́: и вси́ освяще́н­нiи подъ рука́ми тво­и́ми, и сі́и подъ тобо́ю су́ть.
 • И прiя́ от­ слове́съ его́ зако́нъ, его́же заповѣ́да на́мъ Моисе́й, наслѣ́дiе со́нму Иа́ковлю:
 • и бу́детъ въ воз­лю́блен­нѣмъ кня́зь, собра́в­шымся князе́мъ людски́мъ ку́пно съ племены́ Изра́илевыми.
 • Да живе́тъ Руви́мъ, и да не у́мретъ, и Симео́нъ да бу́детъ мно́гъ число́мъ.
 • И сiе́ Иу́дѣ: услы́ши, Го́споди, гла́съ Иу́динъ и въ лю́ди его́ вни́ди: ру́цѣ его́ побо́рютъ по не́мъ, и помо́щникъ на враги́ его́ да бу́деши.
 • И Леві́ю рече́: дади́те Леві́ю явле́н­ная его́, и и́стину его́ му́жу преподо́бну, его́же искуси́ша искуше́нiемъ, укори́ша его́ у воды́ пререка́нiя:
 • глаго́ляй отцу́ сво­ему́ и ма́тери сво­е́й: не ви́дѣхъ тебе́: и бра́тiи сво­ея́ не позна́, и сыно́въ сво­и́хъ не увѣ́дѣ: сохрани́ словеса́ твоя́ и завѣ́тъ тво́й соблюде́:
 • явя́тъ оправда́нiя твоя́ Иа́кову и зако́нъ тво́й Изра́илю: воз­ложа́тъ ѳимiа́мъ во гнѣ́вѣ тво­е́мъ всегда́ на олта́рь тво́й:
 • благослови́, Го́споди, крѣ́пость его́ и дѣла́ руку́ его́ прiими́: порази́ чресла́ воста́в­шихъ на него́ враго́въ его́, и ненави́дящiи его́ да не воста́нутъ.
 • И Венiами́ну рече́: воз­лю́блен­ный Го́сподемъ упова́яй всели́т­ся [въ не́мъ], и Бо́гъ осѣня́етъ его́ во вся́ дни́, и посредѣ́ ра́менъ его́ почи́.
 • И Ио́сифови рече́: от­ благослове́нiя Госпо́дня земля́ его́, от­ красо́тъ небе́сныхъ и росы́, и от­ бе́зднъ исто́чниковъ ни́зу,
 • и во вре́мя плодо́въ со́лнечныхъ обраще́нiй, и от­ схожде́нiй ме́сячныхъ,
 • и от­ верха́ го́ръ нача́ла, и от­ верха́ холмо́въ вѣ́чныхъ,
 • и по вре́мени земли́ исполне́нiя: и прiя́тная яви́в­шемуся въ купинѣ́, да прiи́дутъ на главу́ Ио́сифу, и на версѣ́ просла́вивыйся въ бра́тiи.
 • Перворо́дный юнца́ добро́та его́, ро́зи единоро́га ро́зи его́: и́ми язы́ки избоде́тъ вку́пѣ да́же до кра́я земли́: сiя́ тмы́ Ефре́мовы, и сiя́ ты́сящи Манассі́ины.
 • И Завуло́ну рече́: воз­весели́ся, Завуло́не, во исхо́дѣ тво­е́мъ, и Иссаха́ре, въ селе́нiихъ тво­и́хъ:
 • язы́ки потребя́тъ: и при­­зове́те та́мо, и пожре́те та́мо же́ртву пра́вды: я́ко бога́т­ст­во морско́е воз­до­и́тъ тя́, и ку́пли от­ язы́къ при­­ мо́ри живу́щихъ.
 • И га́ду рече́: благослове́нъ разширя́яй га́да: я́ко ле́въ почи́, сокруши́вый мы́шцу и кня́зя:
 • и ви́дѣ нача́тки своя́, я́ко та́мо раздѣли́ся земля́, князе́й со́бран­ныхъ вку́пѣ съ нача́лники людски́ми: пра́вду Госпо́дь сотвори́ и су́дъ сво́й со Изра́илемъ.
 • И да́ну рече́: да́нъ, ски́менъ льво́въ, и изско́читъ от­ Васа́на.
 • И Нефѳали́му рече́: Нефѳали́мъ насыще́нiе прiя́тныхъ, и да насы́тит­ся благослове́нiемъ от­ Го́спода: мо́ре и ю́гъ наслѣ́дитъ.
 • И Аси́ру рече́: благослове́нъ от­ {па́че} ча́дъ Аси́ръ, и бу́детъ прiя́тенъ бра́тiи сво­е́й: омо́читъ въ еле́й но́гу свою́:
 • желѣ́зо и мѣ́дь сапо́гъ его́ бу́детъ, и а́ки дни́ твоя́ крѣ́пость твоя́.
 • Нѣ́сть я́коже Бо́гъ воз­лю́блен­наго: восходя́й на небо помо́щникъ тво́й, и великолѣ́пый въ тве́рди:
 • и покры́етъ тя́ Бо́жiе нача́ло, и подъ крѣ́постiю мы́шцей вѣ́чныхъ: и от­жене́тъ от­ лица́ тво­его́ врага́, глаго́ля: да поги́бнеши:
 • и всели́т­ся Изра́иль упова́я еди́нъ на земли́ Иа́ковли въ винѣ́ и пшени́цѣ: и не́бо ему́ о́блачно росо́ю.
 • Блаже́нъ еси́, Изра́илю: кто́ подо́бенъ тебѣ́, лю́дiе спаса́емiи от­ Го́спода? защи́титъ помо́щникъ тво́й, и ме́чь хвала́ твоя́: и солжу́тъ тебѣ́ врази́ тво­и́, и ты́ на вы́ю и́хъ насту́пиши.
 • Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.
 • Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
 • Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.
 • Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
 • И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.
 • Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!
 • Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.
 • И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,
 • который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,
 • учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;
 • благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.
 • О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.
 • Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,
 • вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,
 • превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,
 • и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;
 • крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.
 • О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;
 • созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.
 • О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;
 • он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.
 • О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.
 • О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.
 • Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;
 • железо и медь – запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.
 • Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;
 • прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
 • Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.
 • Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
 • Кудайдын кишиси Мусанын Ысрайыл уулдарына љлљр алдында берген батасы мындай:
 • «Тењир Синайдан келди, аларга Сеирден жаркырап кљрєндє, Паран тоосунан кљрєндє, сансыз ыйыктар менен келди. Анын оњ жагында мыйзам оту жалындап турат.
 • Чынында, Ал Љз элин сєйљт. Анын ыйыктары Љз колунда, Сенин сљздљрєњдє угуш єчєн, алар бутуња жыгылышты.
 • Муса бизге мыйзам берди, Жакыптын жамаатына мурас калтырды.
 • Ысрайыл уруулары менен бирге элдин башчылары чогулганда, ал Ысрайылга падыша болду.
 • Жашасын Рубейин, ал љлбљсєн, тукуму аз болбосун!»
 • Ал эми Жєйєт жљнєндљ мындай деди: «Тењир, Жєйєттєн єнєн ук, аны љз элине алып кел. Ал љзєн љз колу менен коргой алсын, Сен ага душмандарына каршы кєрљштљ жардам бер».
 • Леби жљнєндљ мындай деди: «Сенин уримињ менен тумимињ Сен Масада сынаган, Мериба суусунун боюнда Сени менен тирешкен ыйык адамыњдын єстєндљ.
 • Ал атасы менен энеси жљнєндљ: “Мен аларды карабайм”, – деп айтат. Ал љз бир туугандарын да тааныбайт, љз балдарын да билбейт. Анткени алар – Сенин сљзєњдє аткарган, Сенин келишимињди сактаган лебилер.
 • Алар Жакыпка Сенин мыйзамыњды, Ысрайылга Сенин осуяттарыњды єйрљтєшљт, Сенин алдыњда жыпар жыттуу зат тєтљтєп, Сага арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды чалышат.
 • Анын кєч-кубатына батањды бер, Тењир, анын иштерине ийгилик бер, анын алдында туруштук бере албашы єчєн, ага каршы чыккандардын, аны жек кљргљндљрдєн белин сындыр».
 • Бенжемин жљнєндљ мындай деди: «Тењир сєйгљн адам Анын алдында бейкапар жашайт, ар кєнє аны Кудай калкалайт, ал Кудайдын жеринде коопсуз жашайт».
 • Жусуп жљнєндљ мындай деди: «Тењир анын жерин асман байлыктары менен, шєєдєрєм менен, жердин тєпкєрєндљ жаткан байлыктар менен,
 • кєн менен айдын астында љскљн эњ жакшы жемиштер менен,
 • байыркы тоолордо, тєбљлєктєє дљбљлљрдљ љскљн эњ сонун мљмљлљр менен,
 • жерди толтурган эњ жакшы тєшєм менен жалгасын. Тикенектєє бадалга Келгендин батасы Жусупка тийсин, бир туугандарынын ичинен эњ жакшысына тийсин.
 • Анын кєчє биринчи туулган буканыкындай, мєйєзє буйволдун мєйєзєндљй. Ал мєйєзє менен бєт элдерди жердин тєбєнљ чейин сєзљ качырсын. Бул – Эпрайымдын тємљндљгљн тукуму, бул – Менашенин мињдеген тукуму».
 • Забулун жљнєндљ мындай деди: «Љз жолуњда ойноп-кєл, Забулун. Љз чатырыњда кљњєл ач, Исахар.
 • Алар тоого эл чакырып, ал жерде ыраазычылык курмандыктарын чалышат, анткени алар дењиз байлыктары менен азыктанып, кумдун ичинде жаткан кенчке бљлљнєшљт».
 • Гат жљнєндљ мындай деди: «Гат тукумун Таратканга дањк! Ал арстандай болуп жатат, колду да, башты да талкалайт.
 • Ал жердин жакшысын тандап алды, ошол жерде ал башчынын энчисин алып урматка бљлљндє. Ал эл башчылары менен келип, Тењирдин адилеттигин жана љкємдљрєн Ысрайыл менен бирге ишке ашырды».
 • Дан жљнєндљ мындай деди: «Башандан чуркап чыккан Дан – жаш арстан».
 • Напталы жљнєндљ мындай деди: «Напталы жакшылыкка тунган, Тењирдин батасын мол алган. Дењиз менен тєштєк тарап ага таандык».
 • Ашыр жљнєндљ мындай деди: «Башка уулдарынын ичинен Ашырга кљбєрљљк бата тийген, ал бир туугандарынын арасында кадырлуу, бутун майга малат.
 • Дарбазаларыњ темир менен жезден болот, байлыгыњ кєн санап кљбљйљт.
 • Булуттардын єстєндљ атак-дањкы менен асмандан сага жардамга келген Ысрайылдын Кудайындай Кудай жок.
 • Сенин баш паанањ – байыркы Кудай, сени тєбљлєктєє колдор коргойт. Ал сенин алдыњдан душмандарыњды кууп чыгып: “Кыргыла!” – дейт.
 • Ысрайыл коопсуз жашайт, ал жалгыз. Жакып данга бай, шарабы мол, асмандан шєєдєрєм тамчылаган жерди кљрєп турат.
 • Бактылуусуњ сен, Ысрайыл! Тењир сактаган сендей эл барбы? Ал сенин коргоочу калканыњ, дањктуу кылычыњ! Душмандарыњ сага жасакерленишет, сен алардын бийик жерлерин тебелеп-тепсейсињ».