Скрыть
4:18
Церковнославянский (рус)
И ны́нѣ, Изра́илю, послу́шай оправда́нiй и судо́въ, ели́ка а́зъ учу́ ва́съ дне́сь дѣ́лати, да поживете́ и умно́житеся, и в­ше́дше наслѣ́дите зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ наслѣ́дiе:
да не при­­ложите́ къ словеси́, е́же а́зъ заповѣ́даю ва́мъ, ниже́ да отъ­и́мете от­ него́: сохрани́те за́повѣди Го́спода Бо́га на́­шего, ели́ка а́зъ заповѣ́даю ва́мъ дне́сь.
О́чи ва́ши ви́дѣша вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ веельфего́ру: я́ко вся́къ человѣ́къ и́же и́де вслѣ́дъ веельфего́ра, потреби́ его́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ от­ ва́съ:
вы́ же, при­­лѣжа́щiи Го́сподеви Бо́гу ва́­шему, живете́ вси́ до дне́сь:
ви́дите, показа́хъ ва́мъ оправда́нiя и суды́, я́коже заповѣ́да мнѣ́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й сотвори́ти си́це на земли́, въ ню́же вы́ и́дете та́мо, наслѣ́дити ю́:
и сохрани́те, и сотвори́те, я́ко сiя́ прему́дрость ва́ша и смышле́нiе предъ всѣ́ми язы́ки, ели́цы а́ще услы́шатъ вся́ оправда́нiя сiя́ и реку́тъ: се́, лю́дiе прему́дрiи и умѣ́телны: язы́къ вели́кiй се́й.
Кі́й бо язы́къ та́ко ве́лiй, ему́же е́сть бо́гъ, при­­ближа́яйся ему́, я́ко Госпо́дь Бо́гъ на́шъ во всѣ́хъ, въ ни́хже а́ще при­­зове́мъ его́?
и кі́й язы́къ вели́къ, ему́же су́ть оправда́нiя и суды́ пра́вы по всему́ зако́ну сему́, его́же а́зъ даю́ предъ ва́ми дне́сь?
Вонми́ себѣ́ и снабди́ ду́шу твою́ зѣло́, и не забу́ди всѣ́хъ слове́съ, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, и да не от­сту́пятъ от­ се́рдца тво­его́ вся́ дни́ живота́ тво­его́: и да наста́виши сы́ны твоя́ и сы́ны сыно́въ тво­и́хъ,
въ де́нь въ о́ньже стоя́сте предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ въ Хори́вѣ въ де́нь собра́нiя, егда́ рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: собери́ ко мнѣ́ лю́ди, и да слы́шатъ словеса́ моя́, да науча́т­ся боя́тися мене́ вся́ дни́, въ ня́же сі́и живу́тъ на земли́, и сы́ны своя́ да науча́тъ.
И прiидо́сте, и ста́сте подъ горо́ю: и гора́ горя́ше огне́мъ да́же до небесе́, тма́, мра́къ, и ви́хръ.
И глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ изъ среды́ огня́: гла́съ слове́съ его́ вы́ слы́шасте, и о́браза не ви́дѣсте, то́кмо гла́съ:
и воз­вѣсти́ ва́мъ завѣ́тъ сво́й, его́же заповѣ́да ва́мъ твори́ти, де́сять слове́съ, и написа́ я́ на дво­и́хъ скрижа́лехъ ка́мен­ныхъ:
и мнѣ́ заповѣ́да Госпо́дь во вре́мя о́но, научи́ти ва́съ оправда́ниемъ и суда́мъ, твори́ти ва́мъ я́ на земли́, въ ню́же вы́ вхо́дите та́мо наслѣ́дити ю́.
И снабди́те ду́шы своя́ зѣло́, я́ко не ви́дѣсте вся́каго подо́бiя въ де́нь, въ о́ньже глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ въ горѣ́ Хори́вѣ изъ среды́ огня́:
не беззако́н­нуйте, и не сотвори́те себѣ́ сами́мъ подо́бiя ва́ян­на, вся́каго о́браза подо́бiя му́жеска по́ла или́ же́нска:
и подо́бiя вся́каго скота́, и́же е́сть на земли́, подо́бiя вся́кiя пти́цы перна́тыя, подъ небесе́мъ паря́щiя:
подо́бiя вся́каго га́да, и́же плѣ́жетъ по земли́: подо́бiя вся́кiя ры́бы, ели́ки су́ть въ вода́хъ подъ земле́ю:
да не когда́ воз­зрѣ́въ на не́бо и ви́дѣвъ со́лнце и луну́ и звѣ́зды, и всю́ красоту́ небе́сную, прельсти́вся поклони́шися и́мъ и послу́жиши и́мъ, я́же раздѣли́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й всѣ́мъ язы́комъ, и́же подъ небесе́мъ.
Ва́съ же взя́ Госпо́дь Бо́гъ и изведе́ ва́съ от­ пе́щи желѣ́зны изъ Еги́пта, да бу́дете ему́ лю́дiе въ жре́бiй, я́коже въ дне́шнiй де́нь.
И Госпо́дь Бо́гъ разгнѣ́вася на мя́ о словесѣ́хъ ва́шихъ, и кля́т­ся, да не прейду́ Иорда́на сего́ и да не вни́ду въ зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ въ наслѣ́дiе:
а́зъ бо умру́ въ се́й земли́, и не прейду́ Иорда́на сего́, вы́ же пре́йдете и наслѣ́дите зе́млю благу́ю сiю́.
Вонми́те вы́, да не когда́ забу́дете завѣ́та Го́спода Бо́га ва́­шего, его́же завѣща́ къ ва́мъ, и да не сотворите́ са́ми себѣ́ изва́ян­на подо́бiя всѣ́хъ, я́же заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й,
я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й о́гнь потребля́яй е́сть, Бо́гъ ревни́тель.
А́ще же роди́ши сы́ны и сы́ны сыно́въ тво­и́хъ, и уме́длите на земли́, и воз­беззако́н­нуете, и сотворите́ изва́ян­но подо́бiе вся́каго, и сотворите́ зло́е предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ, е́же раздражи́ти его́,
засвидѣ́тел­ст­вую ва́мъ дне́сь небесе́мъ и земле́ю, я́ко па́губою поги́бнете от­ земли́, на ню́же вы́ прехо́дите чрезъ Иорда́нъ та́мо наслѣ́дити ю́: не пребу́дете мно́го дні́й на не́й, но потребле́нiемъ потребите́ся:
и разсы́плетъ вы́ Госпо́дь во всѣ́хъ язы́цѣхъ, и оста́нетеся ма́ли число́мъ во язы́цѣхъ, въ ня́же введе́тъ вы́ Госпо́дь та́мо,
и послу́жите та́мо бого́мъ ины́мъ, дѣло́мъ ру́къ человѣ́ческихъ, дре́ву и ка́менiю, и́же не у́зрятъ и не услы́шатъ, ни ядя́тъ, ни обоня́ютъ:
и взы́щете та́мо Го́спода Бо́га ва́­шего, и обря́щете его́, егда́ взы́щете его́ от­ всего́ ва́­шего се́рдца и от­ всея́ души́ ва́­шея въ ско́рби ва́­шей.
И пости́гнутъ тя́ вся́ сiя́ словеса́ въ послѣ́дняя дни́, и обрати́шися къ Го́сподеви Бо́гу тво­ему́, и услы́шиши гла́съ его́,
я́ко Бо́гъ ще́дръ и милосе́рдъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, не оста́витъ тебе́, ниже́ потреби́тъ тебе́, не забу́детъ завѣ́та оте́цъ тво­и́хъ, и́мже кля́т­ся и́мъ.
Вопроси́те дні́й пе́рвыхъ, бы́в­шихъ пре́жде ва́съ, от­ дне́ въ о́ньже сотвори́ Бо́гъ человѣ́ка на земли́, и от­ кра́я небесе́ да́же до кра́я небесе́, а́ще бы́сть по словеси́ вели́кому сему́, а́ще слы́шано бы́сть сицево́:
а́ще [кі́й] язы́къ слы́ша гла́съ Бо́га жива́го глаго́люща от­ среды́ огня́, и́мже о́бразомъ слы́шалъ еси́ ты́, и жи́въ бы́лъ еси́:
а́ще искуси́ Бо́гъ в­ше́дъ взя́ти себѣ́ язы́къ от­ среды́ язы́ка искуше́нiемъ, и зна́менiи и чудесы́, и бра́нiю и руко́ю си́льною, и мы́шцею высо́кою и видѣ́нiи вели́кими, по всему́ ели́ко сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ во Еги́птѣ предъ тобо́ю зря́щимъ,
я́ко да разумѣ́еши ты́, я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й се́й Бо́гъ е́сть, и нѣ́сть ра́звѣ его́.
От небесе́ слы́шанъ сотвори́ тебѣ́ гла́съ сво́й, е́же научи́ти тя́, и на земли́ показа́ тебѣ́ о́гнь сво́й вели́кiй, и глаго́лы его́ слы́шалъ еси́ изъ среды́ огня́:
зане́же воз­люби́ отцы́ твоя́, избра́ сѣ́мя и́хъ по ни́хъ ва́съ, и изведе́ тя са́мъ си́лою сво­е́ю вели́кою изъ Еги́пта
потреби́ти язы́ки вели́кiя и крѣпча́йшыя тебе́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, ввести́ тя, да́ти тебѣ́ зе́млю и́хъ въ наслѣ́дiе, я́коже и́маши дне́сь.
И увѣ́си дне́сь, и обрати́шися умо́мъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й се́й Бо́гъ на небеси́ горѣ́ и на земли́ до́лу, и нѣ́сть ра́звѣ его́,
и да сохрани́ши за́повѣди его́ и оправда́нiя его́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, да бла́го тебѣ́ бу́детъ и сыно́мъ тво­и́мъ по тебѣ́, я́ко да бу́дете долголѣ́тни на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́ вся́ дни́.
Тогда́ от­дѣли́ Моисе́й три́ гра́ды объ ону́ страну́ Иорда́на на восто́къ со́лнца,
е́же убѣга́ти та́мо убі́йцѣ, и́же а́ще убiе́тъ бли́жняго не вѣ́дый, и се́й не ненави́дя его́ пре́жде вчера́ и тре́тiяго дне́, и да вбѣ́гнетъ во еди́нъ гра́дъ от­ си́хъ и жи́въ бу́детъ:
Восо́ръ въ пусты́ни въ земли́ се́лнѣй Руви́му, и раммо́ѳъ въ Галаа́дѣ га́дду, и гавло́нъ въ Васа́нѣ Манассі́и.
Се́й зако́нъ, его́же предложи́ Моисе́й предъ сы́ны Изра́илтескими:
сiя́ свидѣ́нiя и оправда́нiя и суды́, ели́ка глаго́ла Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ въ пусты́ни, изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя,
объ о́нъ по́лъ Иорда́на, въ де́бри, бли́зъ до́му Фого́рова, въ земли́ сио́на царя́ Аморре́йска, и́же живя́ше во есево́нѣ, его́же изби́ Моисе́й и сы́нове Изра́илевы, изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя.
И наслѣ́диша зе́млю его́ и зе́млю о́га царя́ Васа́нска, дву́ царе́й Аморре́йскихъ, и́же бя́ху объ о́нъ по́лъ Иорда́на на восто́къ со́лнца,
от­ Аро­и́ра, и́же е́сть во у́стiи водоте́чи Арно́ни и у горы́ Сiо́на, я́же е́сть аермо́нъ,
всю́ а́раву объ ону́ страну́ Иорда́на, на восто́къ со́лнца подъ Асидо́ѳомъ те́санымъ.
Синодальный
Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я [сегодня] научаю вас исполнять, дабы вы были живы [и размножились], и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам [в наследие];
не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам [сегодня] заповедую.
Глаза ваши видели [все], что сделал Господь [Бог наш] с Ваал-Фегором: всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя;
а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне.
Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею;
итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный.
Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?
и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?
Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, –
о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, [в день собрания,] и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих.
Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак.
И говорил Господь к вам [на горе] из среды огня; глас слов [Его] вы слышали, но образа не видели, а только глас;
и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях;
и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтоб овладеть ею.
Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на [горе] Хориве из среды огня,
дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину,
изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами,
изображения какого-либо [гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли;
и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом.
А вас взял Господь [Бог] и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно.
И Господь [Бог] прогневался на меня за вас, и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел;
я умру в сей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою доброю землею.
Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой;
ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель.
Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов [твоих], и, долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите Его,
то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан; не пробудете много времени на ней, но погибнете;
и рассеет вас Господь по [всем] народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь;
и будете там служить [другим] богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют.
Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душею твоею.
Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его.
Господь, Бог твой, есть Бог [благий и] милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им.
Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему?
слышал ли [какой] народ глас Бога [живаго], говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты?
или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?
Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь [Бог твой] есть Бог, [и] нет еще кроме Его;
с неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огнь Свой, и ты слышал слова Его из среды огня;
и так как Он возлюбил отцов твоих и избрал [вас,] потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта,
чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно.
Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь [Бог твой] есть Бог на небе вверху и на земле внизу, [и] нет еще [кроме Его];
и храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда.
Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца,
чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив:
Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Рамоф в Галааде в колене Гадовом, и Голан в Васане в колене Манассиином.
Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым;
вот повеления, постановления и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым [в пустыне], по исшествии их из Египта,
за Иорданом, на долине против Беф-Фегора, в земле Сигона, царя Аморрейского, жившего в Есевоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми, по исшествии их из Египта.
И овладели они землею его и землею Ога, царя Васанского, двух царей Аморрейских, которая за Иорданом к востоку солнца,
начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон,
и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фасги.
Ошондуктан, Ысрайыл, љлєп калбашыњар єчєн жана ата-бабаларыњардын Кудай-Тењири берип жаткан жерге барып, аны мурастап алышыњар єчєн, мен силерге аткарууну єйрљтєп жаткан кљрсљтмљлљр менен мыйзамдарды ук.
Мен силерге эмнени осуяттасам, ага эч нерсе кошпогула да, андан эч нерсе албагыла. Кудай-Тењирињер берген осуяттарды аткаргыла.
Тењирдин Баал-Пейорду эмне кылганын љз кљзєњљр менен кљрдєњљр. Баал-Пейорду ээрчиген адамдарды Кудай-Тењирињ силердин арањардан кырып жок кылды.
Силердин арањардан Кудай-Тењирињерге жабышкандары азыркыга чейин тирєє.
Мен силерге Кудай-Тењирим берген мыйзамдар менен кљрсљтмљлљрдє єйрљттєм. Ээлегени бара жаткан жерге барганыњарда, ушуларды аткаргыла.
Ушуларды сактагыла жана аткаргыла, анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуњар менен эстєєлєгєњљр ушунда. Алар бул мыйзамдарды угуп: “Ушул улуу эл гана даанышман да, акылман да экен”, – деп айтышат.
Качан чакырса да, ушунчалык жакын болгон биздин Кудай-Тењирибиздей кудайы бар улуу эл барбы?
Мен бєгєн силерге берип жаткан мыйзамдай ушунчалык адилеттєє мыйзамдары менен кљрсљтмљлљрє бар улуу эл барбы?
Сак бол, жаныњды бек сакта, љз кљзєњ менен кљргљн иштерди унутпа, аларды љмєрєњ љткљнчљ жєрљгєњдљн чыгарба. Аларды балдарыња, балдарыњдын балдарына єйрљт.
Сен Хорепте Кудай-Тењирињдин алдында турган кєн тууралуу, ошондо Тењирдин мага: “Элди Мага жыйнап кел, Мен аларга сљзємдє айтам, ал сљздљн алар жер єстєндљгє бєт љмєрєндљ Менден коркуп жєрєєнє єйрљнєшљт, аны балдарына да єйрљтєшљт”, – дегенин айт.
Ошондо силер чогулуп келип, тоонун этегинде турдуњар. Тоо болсо асманга жете жалындап кєйєп, булут жана карањгылык каптап турган.
Ошондо Тењир силерге от ичинен сєйлљгљн. Силер Анын сљздљрєн уктуњар, бирок бейнесин кљргљн жоксуњар, силер Анын єнєн гана уктуњар.
Ал силер аткара турган он осуяттан турган Љзєнєн келишимин жарыялап, эки таш лоокко жазган.
Тењир мага ошол учурда ушул мыйзамдар менен кљрсљтмљлљрдє силерге єйрљтєєнє буйруду. Аларды љзєњљр барып ээлеп ала турган жерде аткарышыњар керек.
Хорепте Тењир силерге от ичинен сєйлљгљн кєнє Анын бейнесин кљрбљгљнєњљр эсињерден чыкпасын.
Бузуктук кылып, балбалдарды, эркектин же аялдын тєспљлєндљгє жалган кудайларды,
жер єстєндљ жашаган кандайдыр бир жаныбардын, асман астында учкан кандайдыр бир канаттуунун,
жерде сойлоп жєрєєчє кандайдыр бир сойлоочу жаныбардын, жерден тљмљн жаткан суулардагы кандайдыр бир балыктын тєспљлєн жасабагыла.
Асманды карап, кєндє, айды, жылдыздарды жана асман кошуунун кљрєп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба, анткени Кудай-Тењирињ аларды жер єстєндљ жашаган бардык элдер єчєн жараткан.
Силерди болсо Тењир Љзєнєн эли кылып алыш єчєн, темир эритєєчє мештен, Мисирден, алып чыкканын љзєњљр кљрєп турасыњар.
Тењир силердин айыњардан мага каарданып, мени Иордандын аркы љйєзєнљ љткљрбљйм деп убада бергендиктен, мен эми Кудай-Тењирињ сенин энчиње берип жаткан жер соорусуна кирбейм.
Мен эми Иордандан ары љтпљй, ушул жерде љлљм. Силер болсо андан ары љтєп, ошол жер соорусун ээлейсињер.
Кудай-Тењирињердин силер менен тєзгљн келишимин унутуп, Кудай-Тењирињер буйругандай, бир нерсенин тєспљлєндљгє жалган кудай жасагандан сак болгула.
Анткени Кудай-Тењирињ – жалмап салуучу от, кызганчаак Кудай.
Балалуу, неберелєє болуп, жер єстєндљ узак жашап калганда, бузуктук кылып, бир нерсенин тєспљлєн кудай кылып алып, Кудай-Тењирињердин алдында ушундай кыянаттык кылып, Аны каардантсањар,
анда силерге асман менен жерди кєбљ кылып айтып коёюн: Иордандан љтєп мураска ала турган жерињерден кљп узабай айрыласыњар, ал жерде кљпкљ турбайсыњар, кырыласыњар.
Тењир силерди башка элдердин арасына таратып жиберет. Тењир силерди алып барган элдердин арасында азыњар гана каласыњар.
Ал жерде адамдардын колу менен жасалган, кљрбљгљн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген, жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласыњар.
Бирок сен ал жерде Кудай-Тењирињди издесењ, Аны табасыњ. Эгерде Аны чын жєрљгєњдљн, жан-дилињ менен издей турган болсоњ, анда табасыњ!
Башыња мєшкєл тєшкљндљ, айтылгандардын баары башыња тєшкљндљ, акыркы кєндљрдљ Кудай-Тењириње кайрылып, Ага моюн сунасыњ.
Кудай-Тењирињ – боорукер Кудай, Ал сени таштабайт да љлтєрбљйт, Ал сенин ата-бабаларыњ менен тєзгљн, анты менен бекемдеген келишимин унутпайт.
Кудай адамды жараткан кєндљн тартып сенин убагыња чейинки байыркы мезгилдер жљнєндљ сура, асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура: ушундай улуу иш болду беле же ушундай ишти бирљљ укту беле?
От ичинен сєйлљгљн Кудайдын єнєн сендей болуп угуп тирєє калган эл барбы?
Же болбосо љзєњљр кљргљндљй, силерди Мисирден жазалары, жышаандары, кереметтери, согуштары, кєчтєє колу, зор коркунучу менен алып чыккан Кудай-Тењирињерге окшоп кайсы элдин кудайы љзєнєн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле?
Тењир гана Кудай экенин жана Андан башка Кудай жок экенин билишињ єчєн, сага ушуларды кљрсљттє.
Сени єйрљтєш єчєн, асмандан єнєн угузду, жерде Љзєнєн улуу отун кљрсљттє, сен Анын єнєн от ичинен уктуњ.
Ал сенин ата-бабаларыњды сєйгљндєктљн, алардын кийинки укум-тукумун – силерди тандап алып, Љзєнєн улуу кєчє менен Мисирден Љзє алып чыкты.
Азыр кљрєп турганыњдай, сенден кљп, сенден кєчтєє элди сенин алдыњан кууп чыгып, сени ал жерге алып барып, алардын жерин сага энчилеп берген.
Ошондуктан азыр Тењир гана Кудай экенин, жогорку асманда, тљмљнкє жер бетинде Андан бљлљк Кудай жок экенин билип, кљњєлєњљ тєйєп ал.
Кудай-Тењирињ тєбљлєккљ берип жаткан жерде кљпкљ жашашыњ єчєн, сага да, сенден кийинки балдарыња да жакшы болуш єчєн, азыр мен сага берип жаткан Анын мыйзамдары менен осуяттарын бек сакта».
Ошондо Муса Иордандын берки љйєзєндљ, кєн чыгыш тарапта жайгашкан єч шаарды бљлєп койду.
Ал шаарларга љз жакынын мурун кас болбой туруп, кокустан љлтєрєп алган киши качып барсын. Ал тљмљнкє шаарлардын бирине качып барып, тирєє калсын:
Рубейин уруусу жашаган тєздєктљгє Бетсер шаары, Гат уруусу жашаган Гилат тоосундагы Рамот шаары, Менаше уруусу жашаган Башандагы Голан шаары.
Мусанын Ысрайыл уулдарына берген мыйзамы ушул.
Ысрайыл уулдары Мисирден чыккандан кийин, Мусанын аларга берген буйруктары, мыйзамдары, кљрсљтмљлљрє ушулар.
Буларды Муса Мисирден чыккандан кийин, Иордандын берки љйєзєндљгє, Бейт-Пейордун каршысындагы љрљљндљ Ысрайыл уулдары менен бирге Кешпондо жашаган аморлук Сихондун жерин басып алгандан кийин айткан.
Ошентип, алар Иордандын берки љйєзєндљгє кєн чыгыш тарапта жайгашкан аморлуктардын эки падышасынын – Кешпон падышасы Сихондун жана Башан падышасы Огдун жерлерин,
Арнон суусунун жээгиндеги Аройерден Хермон деп аталган Сион тоосуна чейинки жерлерди,
Иордандын берки љйєзєндљгє чыгышты карай кеткен тєздєктє Пизги тоосунун этегинде жаткан дењизге чейин ээлеп алышты.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки