Скрыть
5:30
Церковнославянский (рус)
И при­­зва́ Моисе́й всего́ Изра́иля и рече́ къ ни́мъ: слы́ши, Изра́илю, оправда́нiя и суды́, ели́ка а́зъ глаго́лю во у́шы ва́ши во дне́шнiй де́нь, и научи́теся и́хъ, и сохрани́те твори́ти я́.
Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ завѣща́ ва́мъ завѣ́тъ въ Хори́вѣ:
не отце́мъ ва́шымъ завѣща́ Госпо́дь завѣ́тъ се́й, но то́кмо ва́мъ: вы́ же здѣ́ вси́ жи́ви дне́сь.
Лице́мъ къ лицу́ глаго́ла Госпо́дь къ ва́мъ на горѣ́ изъ среды́ огня́,
и а́зъ стоя́хъ между́ Го́сподемъ и ва́ми во вре́мя о́но воз­вѣсти́ти ва́мъ глаго́лы Госпо́дня, я́ко убоя́стеся от­ лица́ огня́ и не взыдо́сте на го́ру, глаго́ля:
а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
да не бу́дутъ тебѣ́ бо́зи и́нiи предъ лице́мъ мо­и́мъ.
Да не сотвори́ши себѣ́ кумíра, ни вся́каго подо́бiя, ели́ка на небеси́ горѣ́, и ели́ка на земли́ ни́зу, и ели́ка въ вода́хъ подъ земле́ю,
да не поклони́шися и́мъ, ниже́ послу́жиши и́мъ: я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, Бо́гъ ревни́въ, от­дая́й грѣхи́ отце́въ на ча́да до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да ненави́дящымъ мене́,
и творя́й ми́лость въ ты́сящахъ лю́бящымъ мене́ и храня́щымъ повелѣ́нiя моя́.
Да не прiи́меши и́мене Го́спода Бо́га тво­его́ всу́е: не очи́ститъ бо Госпо́дь Бо́гъ тво́й прiе́млющаго и́мя его́ всу́е.
Снабди́ де́нь суббо́тный святи́ти его́, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й:
ше́сть дні́й дѣ́лай, и да сотвори́ши вся́ дѣла́ твоя́,
въ де́нь же седмы́й суббо́та Го́споду Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши въ о́нь вся́каго дѣ́ла, ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, во́лъ тво́й и осе́лъ тво́й и вся́къ ско́тъ тво́й, и при­­шле́цъ обита́яй у тебе́, да почі́етъ ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и осе́лъ тво́й, я́коже и ты́:
и да помяне́ши, я́ко [и ты́] ра́бъ бы́лъ еси́ въ земли́ Еги́петстѣй и изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ту́ду руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: сего́ ра́ди повелѣ́ тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, е́же храни́ти де́нь суббо́тный и святи́ти его́.
Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й, да бла́го ти́ бу́детъ и да долголѣ́тенъ бу́деши на земли́, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
Не убі́й.
Не прелюбо­дѣ́й­ст­вуй.
Не укра́ди.
Не послу́ше­ст­вуй на бли́жняго тво­его́ свидѣ́тел­ст­ва ло́жна.
Не пожела́й жены́ бли́жняго тво­его́, не пожела́й до́му бли́жняго тво­его́, ни села́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осля́те его́, ни вся́каго скота́ его́, ниже́ всѣ́хъ, ели́ка бли́жняго тво­его́ су́ть.
Сiя́ словеса́ глаго́ла Госпо́дь ко всему́ со́нму ва́­шему на горѣ́ изъ среды́ огня́: тма́, мра́къ, бу́ря, гла́съ вели́къ, и не при­­ложи́: и написа́ я́ на дво­и́хъ скрижа́лехъ ка́мен­ныхъ, и даде́ мнѣ́.
И бы́сть я́ко услы́шасте гла́съ изъ среды́ огня́, и гора́ горя́ше огне́мъ, и прiидо́сте ко мнѣ́ вси́ нача́лницы племе́нъ ва́шихъ и старѣ́йшины ва́ши,
и рѣ́сте: се́, показа́ на́мъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ сла́ву свою́, и гла́съ его́ слы́шахомъ изъ среды́ огня́: во дне́шнiй де́нь ви́дѣхомъ, я́ко воз­глаго́летъ Бо́гъ человѣ́ку, и жи́въ бу́детъ:
и ны́нѣ да не и́змремъ, я́ко потреби́тъ на́съ о́гнь вели́кiй се́й, а́ще при­­ложи́мъ мы́ слы́шати гла́съ Го́спода Бо́га на́­шего ктому́, и у́мремъ:
ка́я бо пло́ть, я́же слы́ша гла́съ Бо́га жи́ва, глаго́люща изъ среды́ огня́, я́коже мы́, и жива́ бу́детъ?
при­­ступи́ ты́, и послу́шай вся́, ели́ка къ тебѣ́ рече́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и ты́ рече́ши къ на́мъ вся́, ели́ка рече́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ къ тебѣ́, и услы́шимъ, и сотвори́мъ.
И услы́ша Госпо́дь гла́съ слове́съ ва́шихъ, глаго́лющымъ ва́мъ ко мнѣ́, и рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: слы́шахъ гла́съ слове́съ люді́й си́хъ, ели́ка глаго́лаша къ тебѣ́: пра́во вся́, ели́ка глаго́лаша:
кто́ да́стъ е́же бы́ти та́ко се́рдцу и́хъ въ ни́хъ, я́ко боя́тися мене́ и храни́ти за́повѣди моя́ во вся́ дни́, да бла́го бу́детъ и́мъ и сыно́мъ и́хъ во вѣ́ки?
гряди́, рцы́ и́мъ: воз­врати́теся вы́ въ до́мы своя́:
ты́ же здѣ́ ста́ни со мно́ю, и воз­глаго́лю къ тебѣ́ вся́ за́повѣди и оправда́нiя и суды́, ели́кимъ научи́ши и́хъ: и да сотворя́тъ си́це въ земли́, ю́же а́зъ даю́ и́мъ въ жре́бiй:
и сохрани́те твори́ти, я́коже заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й: не соврати́теся ни на де́сно, ни на лѣ́во,
по всему́ пути́, его́же заповѣ́да тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й ходи́ти въ не́мъ, да тя́ упоко́итъ, и бла́го тебѣ́ бу́детъ: и мно́ги дни́ бу́дете на земли́, ю́же наслѣ́дите.
Синодальный
И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь исполнять их.
Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве;
не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы.
Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня;
я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал:
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли,
не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой;
шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя [и осел твой,] как и ты;
и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний [и свято хранить его].
Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ни всего, что есть у ближнего твоего.
Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака [и бури] громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне.
И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши,
и сказали: вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою и величие Свое, и глас Его слышали мы из среды огня; сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив;
но теперь для чего нам умирать? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы еще услышим глас Господа, Бога нашего, то умрем,
ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живаго, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива?
приступи ты и слушай все, что скажет [тебе] Господь, Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять.
И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал Я слова народа сего, которые они говорили тебе; все, что ни говорили они, хорошо;
о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!
пойди, скажи им: «возвратитесь в шатры свои»;
а ты здесь останься со Мною, и Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они [так] поступали на той земле, которую Я даю им во владение.
Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево;
ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение.
Итальянский
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per metterle in pratica.
Il Signore, nostro Dio, ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb.
Il Signore non ha stabilito quest'alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti vivi.
Il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a faccia,
mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli disse:
"Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile.
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano,
ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato.
Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro;
ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te.
Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato.
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo".
Sul monte il Signore disse, con voce possente, queste parole a tutta la vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e all'oscurità. Non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede.
Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me
e dissero: "Ecco, il Signore, nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo.
Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore, nostro Dio, moriremo.
Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo?
Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà. Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo ascolteremo e lo faremo".
Il Signore udì il suono delle vostre parole, mentre mi parlavate, e mi disse: "Ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto ciò che hanno detto va bene.
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!
Va' e di' loro: Tornate alle vostre tende.
Ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché le mettano in pratica nella terra che io sto per dare loro in possesso".
Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate né a destra né a sinistra;
camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritto, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui avrete il possesso.
І скликав Мойсей усього Ізраїля, та й сказав до нього: Слухай, Ізраїлю, постанови й закони, які я говорю сьогодні в ваші уші, і навчіться їх, і будете пильнувати виконувати їх.
Господь, Бог наш, склав з нами заповіта на Хориві.
Не з батьками нашими склав Господь заповіта того, але з нами самими, що ми тут сьогодні всі живі.
Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі з середини огню.
Я того часу стояв між Господом та між вами, щоб передавати вам Господні слова, бо ви боялися огню, і ви не зійшли на гору, коли Він говорив:
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства.
Хай не буде тобі інших богів при Мені!
Не роби собі різьби й усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею.
Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять Мене,
і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто виконує Мої заповіді.
Не присягай Іменем Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає Його Ім́ям надаремно.
Пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь, Бог твій.
Шість день працюй, і роби всю працю свою,
а день сьомий субота для Господа, Бога твого;
не роби жодної праці ти й син твій та дочка твоя, і раб твій та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій і невільниця твоя, як і ти.
І будеш пам́ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день.
Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.
Не вбивай!
Не чини перелюбу!
Не кради!
Не свідчи неправдиво проти ближнього свого!
І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є ближнього твого!
Слова ці Господь промовляв до всього вашого зібрання, на горі з середини огню, хмари та мряки, сильним голосом.
І більш не говорив, і написав їх на двох камінних таблицях, і дав їх мені.
І сталося, коли ви слухали той голос з-посеред темряви, а гора горіла огнем, то прийшли до мене всі голови ваших племен та ваші старші,
та й сказали: Тож Господь, Бог наш, показав нам славу Свою та велич Свою, і голос Його чули ми з середини огню.
Цього дня ми бачили, що говорить Бог з людиною, і вона жива!
А тепер нащо маємо вмирати?
Бо спалить нас той великий огонь!
Якщо ми будемо ще далі слухати голосу Господа Бога нашого, то помремо.
Бо чи є таке тіло, щоб чуло, як ми, голос Бога Живого, що промовляє з середини огню, і жило б?
Приступи сам, і слухай усе, що скаже Господь, Бог наш, і ти будеш говорити нам усе, що промовлятиме Господь, Бог наш, до тебе, а ми будемо слухати й виконаємо.
І почув Господь голос ваших слів, коли ви промовляли до мене.
І сказав до мене Господь: Чув Я голос цього народу, що промовляли до тебе.
Добре все, що вони промовляли.
О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись Мене й пильнували всіх Моїх заповідей по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки!
Іди, скажи їм: Вертайтесь собі до наметів своїх!
А ти стій тут зо Мною, і Я буду промовляти до тебе кожну заповідь, і постанови, і закони, що будеш навчати їх, щоб вони виконували їх у Краї, що Я даю їм на спадщину його.
І будеш пильнувати виконувати їх, як наказав вам Господь, Бог ваш, не збочите ні праворуч, ні ліворуч.
Усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш, будете ходити, щоб жили ви й було вам добре, і щоб довгі були ваші дні в Краї, що ви оволодієте ним.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки