Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiя́ за́повѣди и оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ научи́ти ва́съ твори́ти та́ко на земли́, въ ню́же вы́ вхо́дите та́мо, наслѣ́дити ю́:
 • да бо­ите́ся Го́спода Бо́га ва́­шего, храни́ти вся́ оправда́нiя его́ и за́повѣди его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, ты́ и сы́нове тво­и́, и сы́ны сыно́въ тво­и́хъ, во вся́ дни́ живота́ тво­его́, да мно́ги дни́ пребу́дете.
 • И послу́шай, Изра́илю, и снабди́ твори́ти, да бла́го ти́ бу́детъ, и да умно́житеся зѣло́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ, да́ти тебѣ́ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ.
 • И сiя́ оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь [Бо́гъ] сыно́мъ Изра́илевымъ въ пусты́ни, изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • Слы́ши, Изра́илю: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ Госпо́дь еди́нъ е́сть.
 • И воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́ и от­ всея́ си́лы тво­ея́.
 • И да бу́дутъ словеса́ сiя́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, въ се́рдцы тво­е́мъ и въ души́ тво­е́й,
 • и да нака́жеши и́ми сы́ны твоя́, и да воз­глаго́леши о ни́хъ сѣдя́й въ дому́ и иды́й путе́мъ, и лежа́ и востая́:
 • и навя́жеши я́ въ зна́менiе на ру́ку твою́, и да бу́дутъ непоколе́блема предъ очи́ма тво­и́ма:
 • и да напи́шете я́ на пра́зѣхъ хра́минъ ва́шихъ и вра́тъ ва́шихъ.
 • И бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю, е́юже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, да́ти тебѣ́ гра́ды вели́ки и добры́, и́хже не созда́лъ еси́,
 • до́мы по́лны вся́кихъ бла́гъ, и́хже не напо́лнилъ еси́, пото́ки иско́паны, и́хже не ископа́лъ еси́, виногра́ды и ма́слины, и́хже не насади́лъ еси́: и яды́й и насы́тився,
 • вонми́ себѣ́, да не разшири́т­ся се́рдце твое́, да не забу́деши Го́спода Бо́га тво­его́, изве́дшаго тебе́ изъ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты.
 • Го́спода Бо́га тво­его́ да убо­и́шися, и тому́ еди́ному послу́жиши, и къ нему́ при­­лѣпи́шися, и и́менемъ его́ клене́шися.
 • Да не хо́дите вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ, бого́въ язы́ческихъ, и́же о́крестъ ва́съ:
 • я́ко Бо́гъ ревни́въ Госпо́дь Бо́гъ тво́й посредѣ́ тебе́: да не разгнѣ́вався я́ростiю Госпо́дь Бо́гъ тво́й на тя́, потреби́тъ тя́ от­ лица́ земли́.
 • Да не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́, я́коже искуша́сте во искуше́нiи.
 • Храня́ да сохрани́ши за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́, свидѣ́нiя его́ и оправда́нiя его́, ели́ка заповѣ́да тебѣ́:
 • и да сотвори́ши уго́дное и благо́е предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, да бла́го бу́детъ тебѣ́, и вни́деши и наслѣ́диши зе́млю благу́ю, е́юже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ ва́шымъ,
 • от­гна́ти вся́ враги́ твоя́ от­ лица́ тво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь.
 • И бу́детъ егда́ вопро́ситъ тя́ сы́нъ тво́й у́трѣ, глаго́ля: что́ су́ть свидѣ́нiя и оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ на́шъ на́мъ?
 • и рече́ши сы́ну тво­ему́: раби́ бѣ́хомъ фарао́ну въ земли́ Еги́петстѣй, и изведе́ на́съ Госпо́дь Бо́гъ от­ту́ду руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою:
 • и даде́ Госпо́дь [Бо́гъ] зна́менiя и чудеса́ вели́ка и зла́ во Еги́птѣ на фарао́на и на до́мъ его́ и на си́лу его́ предъ на́ми,
 • и на́съ изведе́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ от­ту́ду, да введе́тъ на́съ да́ти на́мъ зе́млю сiю́, е́юже кля́т­ся Госпо́дь Бо́гъ на́шъ отце́мъ на́шымъ, да́ти ю́ на́мъ:
 • и заповѣ́да на́мъ Госпо́дь твори́ти вся́ оправда́нiя сiя́, боя́тися Го́спода Бо́га на́­шего, да бла́го бу́детъ на́мъ во вся́ дни́, да живе́мъ, я́коже и дне́сь,
 • и милосе́рдiе бу́детъ на́мъ, а́ще сохрани́мъ твори́ти вся́ за́повѣди зако́на сего́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, я́коже заповѣ́да на́мъ.
 • Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею;
 • дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые [сегодня] заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои.
 • Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст тебе] землю, где течет молоко и мед.
 • [Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из земли Египетской.]
 • Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
 • и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.
 • И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей];
 • и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
 • и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими,
 • и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.
 • Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил,
 • и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться,
 • тогда берегись, чтобы [не обольстилось сердце твое и] не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
 • Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к Нему прилепись,] и Его именем клянись.
 • Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас;
 • ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли.
 • Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе.
 • Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе;
 • и делай справедливое и доброе пред очами Господа [Бога твоего], дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим,
 • и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь.
 • Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: «что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?»
 • то скажи сыну твоему: «рабами были мы у фараона в Египте, но Господь [Бог] вывел нас из Египта рукою крепкою [и мышцею высокою],
 • и явил Господь [Бог] знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его [и над войском его] пред глазами нашими;
 • а нас вывел оттуда [Господь, Бог наш,] чтобы ввести нас и дать нам землю, которую [Господь, Бог наш,] клялся отцам нашим [дать нам];
 • и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь;
 • и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди [закона] пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».
 • وهذه هي الوصايا والفرائض والاحكام التي امر الرب الهكم ان اعلمكم لتعملوها في الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها

 • لكي تتقي الرب الهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي انا اوصيك بها انت وابنك وابن ابنك كل ايام حياتك ولكي تطول ايامك.

 • فاسمع يا اسرائيل واحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب اله آبائك في ارض تفيض لبنا وعسلا

 • اسمع يا اسرائيل. الرب الهنا رب واحد.

 • فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.

 • ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك

 • وقصّها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم

 • واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك

 • واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك

 • ومتى أتى بك الرب الهك الى الارض التي حلف لآبائك ابراهيم واسحق ويعقوب ان يعطيك. الى مدن عظيمة جيدة لم تبنها

 • وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها واكلت وشبعت

 • فاحترز لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية.

 • الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف.

 • لا تسيروا وراء آلهة اخرى من آلهة الامم التي حولكم.

 • لان الرب الهكم اله غيور في وسطكم لئلا يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الارض.

 • لا تجربوا الرب الهكم كما جربتموه في مسّة.

 • احفظوا وصايا الرب الهكم وشهاداته وفرائضه التي اوصاكم بها.

 • واعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الارض الجيدة التي حلف الرب لآبائك

 • ان ينفي جميع اعدائك من امامك. كما تكلم الرب

 • اذا سألك ابنك غدا قائلا. ما هي الشهادات والفرائض والاحكام التي اوصاكم بها الرب الهنا

 • تقول لابنك. كنا عبيدا لفرعون في مصر فاخرجنا الرب من مصر بيد شديدة.

 • وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته امام اعيننا

 • واخرجنا من هناك لكي ياتي بنا ويعطينا الارض التي حلف لآبائنا.

 • فامرنا الرب ان نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب الهنا ليكون لنا خير كل الايام ويستبقينا كما في هذا اليوم.

 • وانه يكون لنا بر اذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها امام الرب الهنا كما اوصانا.

 • Вот повеления, предписания и законы, которым Господь, ваш Бог, велел научить вас, — вы должны исполнять их в той стране, в которую идете и которой овладеете.
 • И будете вы во все дни жизни вашей бояться и чтить Господа, вашего Бога, и соблюдать все Его предписания и повеления, которые я вам возвещаю, и так же будут поступать ваши дети и внуки, и тогда вы будете жить долго.
 • Слушай же, Израиль! Строго соблюдайте и исполняйте все это! Тогда вам будет хорошо и вы станете многочисленны на земле, источающей молоко и мед, — как обещал вам Господь, Бог отцов ваших.
 • Слушай, Израиль! Господь, наш Бог, — единственный Господь!
 • Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми силами.
 • Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти.
 • Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно — дома ты или в пути, ложишься или встаешь.
 • Повяжи их на руку как знак, пусть они будут повязкой у тебя на лбу.
 • Напиши их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах.
 • Господь, твой Бог, приведет тебя в страну, которую Он обещал отдать тебе, как поклялся Он в этом твоим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову. Там — большие и процветающие города, не тобой возведенные,
 • дома, полные всякого добра, не тобой собранного, колодцы, не тобою высеченные, виноградники и оливковые рощи, не тобою посаженные. Там ты будешь есть досыта!
 • Смотри же, не забывай Господа — Того, кто вывел тебя из Египта, из неволи.
 • Бойся Господа, твоего Бога, служи Ему, клянись Его именем.
 • Не следуйте за другими богами, богами народов, живущих вокруг вас,
 • ведь Господь, ваш Бог, пребывающий среди вас, — Бог ревнивый: Он разгневается и сметет вас с лица земли!
 • Не испытывайте Господа, вашего Бога, как вы испытывали Его в Массе.
 • Исполняйте повеления Господа, вашего Бога, наказы и предписания, которые Он вам дал.
 • Делайте то, что правильно и хорошо в Его глазах. Тогда вам будет хорошо: вы придете и овладеете прекрасной страной, которую Господь поклялся отдать отцам вашим.
 • Господь прогонит из нее всех ваших врагов. Так сказал Господь.
 • Когда в будущем спросит у тебя сын: „Что означают эти наказы, предписания и законы, которые дал вам Господь, наш Бог?” —
 • отвечай ему так: „Мы были рабами у фараона в Египте, и Господь сильной рукой вывел нас из Египта.
 • У нас на глазах Господь явил великие чудеса и знамения, гибельные для Египта, для фараона и всего его дома.
 • А нас Он вывел из Египта, чтобы привести нас в страну и даровать ее нам, как поклялся Он в этом отцам нашим.
 • Господь велел нам выполнять все эти предписания — бояться и чтить Господа, нашего Бога, чтобы нам всегда было хорошо, чтобы мы были живы (так оно и есть — поныне).
 • Праведность наша — в том, чтобы строго соблюдать и исполнять пред Господом, нашим Богом, все эти повеления, как Он и заповедал нам”.