Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Второзаконие

 
 • И сiя́ за́повѣди и оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ научи́ти ва́съ твори́ти та́ко на земли́, въ ню́же вы́ вхо́дите та́мо, наслѣ́дити ю́:
 • да бо­ите́ся Го́спода Бо́га ва́­шего, храни́ти вся́ оправда́нiя его́ и за́повѣди его́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, ты́ и сы́нове тво­и́, и сы́ны сыно́въ тво­и́хъ, во вся́ дни́ живота́ тво­его́, да мно́ги дни́ пребу́дете.
 • И послу́шай, Изра́илю, и снабди́ твори́ти, да бла́го ти́ бу́детъ, и да умно́житеся зѣло́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ, да́ти тебѣ́ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ.
 • И сiя́ оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь [Бо́гъ] сыно́мъ Изра́илевымъ въ пусты́ни, изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя.
 • Слы́ши, Изра́илю: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ Госпо́дь еди́нъ е́сть.
 • И воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́ от­ всего́ се́рдца тво­его́ и от­ всея́ души́ тво­ея́ и от­ всея́ си́лы тво­ея́.
 • И да бу́дутъ словеса́ сiя́, я́же а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ дне́сь, въ се́рдцы тво­е́мъ и въ души́ тво­е́й,
 • и да нака́жеши и́ми сы́ны твоя́, и да воз­глаго́леши о ни́хъ сѣдя́й въ дому́ и иды́й путе́мъ, и лежа́ и востая́:
 • и навя́жеши я́ въ зна́менiе на ру́ку твою́, и да бу́дутъ непоколе́блема предъ очи́ма тво­и́ма:
 • и да напи́шете я́ на пра́зѣхъ хра́минъ ва́шихъ и вра́тъ ва́шихъ.
 • И бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю, е́юже кля́т­ся отце́мъ тво­и́мъ, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, да́ти тебѣ́ гра́ды вели́ки и добры́, и́хже не созда́лъ еси́,
 • до́мы по́лны вся́кихъ бла́гъ, и́хже не напо́лнилъ еси́, пото́ки иско́паны, и́хже не ископа́лъ еси́, виногра́ды и ма́слины, и́хже не насади́лъ еси́: и яды́й и насы́тився,
 • вонми́ себѣ́, да не разшири́т­ся се́рдце твое́, да не забу́деши Го́спода Бо́га тво­его́, изве́дшаго тебе́ изъ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты.
 • Го́спода Бо́га тво­его́ да убо­и́шися, и тому́ еди́ному послу́жиши, и къ нему́ при­­лѣпи́шися, и и́менемъ его́ клене́шися.
 • Да не хо́дите вслѣ́дъ бого́въ ины́хъ, бого́въ язы́ческихъ, и́же о́крестъ ва́съ:
 • я́ко Бо́гъ ревни́въ Госпо́дь Бо́гъ тво́й посредѣ́ тебе́: да не разгнѣ́вався я́ростiю Госпо́дь Бо́гъ тво́й на тя́, потреби́тъ тя́ от­ лица́ земли́.
 • Да не иску́сиши Го́спода Бо́га тво­его́, я́коже искуша́сте во искуше́нiи.
 • Храня́ да сохрани́ши за́повѣди Го́спода Бо́га тво­его́, свидѣ́нiя его́ и оправда́нiя его́, ели́ка заповѣ́да тебѣ́:
 • и да сотвори́ши уго́дное и благо́е предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ, да бла́го бу́детъ тебѣ́, и вни́деши и наслѣ́диши зе́млю благу́ю, е́юже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ ва́шымъ,
 • от­гна́ти вся́ враги́ твоя́ от­ лица́ тво­его́, я́коже глаго́ла Госпо́дь.
 • И бу́детъ егда́ вопро́ситъ тя́ сы́нъ тво́й у́трѣ, глаго́ля: что́ су́ть свидѣ́нiя и оправда́нiя и суды́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ на́шъ на́мъ?
 • и рече́ши сы́ну тво­ему́: раби́ бѣ́хомъ фарао́ну въ земли́ Еги́петстѣй, и изведе́ на́съ Госпо́дь Бо́гъ от­ту́ду руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою:
 • и даде́ Госпо́дь [Бо́гъ] зна́менiя и чудеса́ вели́ка и зла́ во Еги́птѣ на фарао́на и на до́мъ его́ и на си́лу его́ предъ на́ми,
 • и на́съ изведе́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ от­ту́ду, да введе́тъ на́съ да́ти на́мъ зе́млю сiю́, е́юже кля́т­ся Госпо́дь Бо́гъ на́шъ отце́мъ на́шымъ, да́ти ю́ на́мъ:
 • и заповѣ́да на́мъ Госпо́дь твори́ти вся́ оправда́нiя сiя́, боя́тися Го́спода Бо́га на́­шего, да бла́го бу́детъ на́мъ во вся́ дни́, да живе́мъ, я́коже и дне́сь,
 • и милосе́рдiе бу́детъ на́мъ, а́ще сохрани́мъ твори́ти вся́ за́повѣди зако́на сего́ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ на́шимъ, я́коже заповѣ́да на́мъ.
 • Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею;
 • дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые [сегодня] заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои.
 • Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, [что Он даст тебе] землю, где течет молоко и мед.
 • [Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из земли Египетской.]
 • Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
 • и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.
 • И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей];
 • и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
 • и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими,
 • и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.
 • Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил,
 • и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться,
 • тогда берегись, чтобы [не обольстилось сердце твое и] не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
 • Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к Нему прилепись,] и Его именем клянись.
 • Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас;
 • ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли.
 • Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе.
 • Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе;
 • и делай справедливое и доброе пред очами Господа [Бога твоего], дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим,
 • и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь.
 • Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: «что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?»
 • то скажи сыну твоему: «рабами были мы у фараона в Египте, но Господь [Бог] вывел нас из Египта рукою крепкою [и мышцею высокою],
 • и явил Господь [Бог] знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его [и над войском его] пред глазами нашими;
 • а нас вывел оттуда [Господь, Бог наш,] чтобы ввести нас и дать нам землю, которую [Господь, Бог наш,] клялся отцам нашим [дать нам];
 • и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь;
 • и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди [закона] пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».
 • 这 是 耶 和 华 你 们 神 所 吩 咐 教 训 你 们 的 诫 命 , 律 例 , 典 章 , 使 你 们 在 所 要 过 去 得 为 业 的 地 上 遵 行 ,
 • 好 叫 你 和 你 子 子 孙 孙 一 生 敬 畏 耶 和 华 你 的 神 , 谨 守 他 的 一 切 律 例 诫 命 , 就 是 我 所 吩 咐 你 的 , 使 你 的 日 子 得 以 长 久 。
 • 以 色 列 阿 , 你 要 听 , 要 谨 守 遵 行 , 使 你 可 以 在 那 流 奶 与 蜜 之 地 得 以 享 福 , 人 数 极 其 增 多 , 正 如 耶 和 华 你 列 祖 的 神 所 应 许 你 的 。
 • 以 色 列 阿 , 你 要 听 。 耶 和 华 我 们 神 是 独 一 的 主 。
 • 你 要 尽 心 , 尽 性 , 尽 力 爱 耶 和 华 你 的 神 。
 • 我 今 日 所 吩 咐 你 的 话 都 要 记 在 心 上 ,
 • 也 要 殷 勤 教 训 你 的 儿 女 。 无 论 你 坐 在 家 里 , 行 在 路 上 , 躺 下 , 起 来 , 都 要 谈 论 。
 • 也 要 系 在 手 上 为 记 号 , 戴 在 额 上 为 经 文 。
 • 又 要 写 在 你 房 屋 的 门 框 上 , 并 你 的 城 门 上 。
 • 耶 和 华 你 的 神 领 你 进 他 向 你 列 祖 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 起 誓 应 许 给 你 的 地 。 那 里 有 城 邑 , 又 大 又 美 , 非 你 所 建 造 的 。
 • 有 房 屋 , 装 满 各 样 美 物 , 非 你 所 装 满 的 。 有 凿 成 的 水 井 , 非 你 所 凿 成 的 。 还 有 葡 萄 园 , 橄 榄 园 , 非 你 所 栽 种 的 。 你 吃 了 而 且 饱 足 。
 • 那 时 你 要 谨 慎 , 免 得 你 忘 记 将 你 从 埃 及 地 , 为 奴 之 家 领 出 来 的 耶 和 华 。
 • 你 要 敬 畏 耶 和 华 你 的 神 , 事 奉 他 , 指 着 他 的 名 起 誓 。
 • 不 可 随 从 别 神 , 就 是 你 们 四 围 国 民 的 神 。
 • 因 为 在 你 们 中 间 的 耶 和 华 你 神 是 忌 邪 的 神 , 惟 恐 耶 和 华 你 神 的 怒 气 向 你 发 作 , 就 把 你 从 地 上 除 灭 。
 • 你 们 不 可 试 探 耶 和 华 你 们 的 神 , 像 你 们 在 玛 撒 那 样 试 探 他 。
 • 要 留 意 遵 守 耶 和 华 你 们 神 所 吩 咐 的 诫 命 , 法 度 , 律 例 。
 • 耶 和 华 眼 中 看 为 正 , 看 为 善 的 , 你 都 要 遵 行 , 使 你 可 以 享 福 , 并 可 以 进 去 得 耶 和 华 向 你 列 祖 起 誓 应 许 的 那 美 地 ,
 • 照 耶 和 华 所 说 的 , 从 你 面 前 撵 出 你 的 一 切 仇 敌 。
 • 日 后 , 你 的 儿 子 问 你 说 , 耶 和 华 我 们 神 吩 咐 你 们 的 这 些 法 度 , 律 例 , 典 章 是 什 么 意 思 呢 ,
 • 你 就 告 诉 你 的 儿 子 说 , 我 们 在 埃 及 作 过 法 老 的 奴 仆 。 耶 和 华 用 大 能 的 手 将 我 们 从 埃 及 领 出 来 ,
 • 在 我 们 眼 前 , 将 重 大 可 怕 的 神 迹 奇 事 施 行 在 埃 及 地 和 法 老 并 他 全 家 的 身 上 ,
 • 将 我 们 从 那 里 领 出 来 , 要 领 我 们 进 入 他 向 我 们 列 祖 起 誓 应 许 之 地 , 把 这 地 赐 给 我 们 。
 • 耶 和 华 又 吩 咐 我 们 遵 行 这 一 切 律 例 , 要 敬 畏 耶 和 华 我 们 的 神 , 使 我 们 常 得 好 处 , 蒙 他 保 全 我 们 的 生 命 , 像 今 日 一 样 。
 • 我 们 若 照 耶 和 华 我 们 神 所 吩 咐 的 一 切 诫 命 谨 守 遵 行 , 这 就 是 我 们 的 义 了 。