Скрыть
Церковнославянский (рус)
И бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю, въ ню́же вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́, и изжене́тъ язы́ки вели́кiя и мно́гiя от­ лица́ тво­его́, Хетте́а и Гергесе́а, и Аморре́а и Ханане́а, и Ферезе́а и Еве́а и Иевусе́а, се́дмь язы́ковъ вели́кихъ и мно́гихъ, и крѣпча́е ва́съ:
и преда́стъ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́, и избiе́ши я́, па́губою погуби́ши я́, да не завѣща́еши къ ни́мъ завѣ́та, ниже́ да поми́луеши и́хъ,
ниже́ сва́тов­ст­ва сотвори́ши съ ни́ми: дще́ри сво­ея́ не да́си сы́ну его́, и дще́ре его́ да не по́ймеши сы́ну тво­ему́:
от­врати́тъ бо сы́на тво­его́ от­ мене́, и послу́житъ бого́мъ инѣ́мъ: и разгнѣ́вает­ся Госпо́дь гнѣ́вомъ на вы́, и потреби́тъ тя́ вско́рѣ.
Но си́це да сотворите́ и́мъ: тре́бища и́хъ разсы́плете, и столпы́ и́хъ да сокрушите́, и дубра́вы и́хъ да посѣче́те, и вая́нiя бого́въ и́хъ да сожже́те огне́мъ:
я́ко лю́ди свя́ти есте́ Го́сподеви Бо́гу ва́­шему: и ва́съ избра́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, да бу́дете ему́ лю́ди избра́н­ни па́че всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы на лицы́ земли́.
Не я́ко мно́зи есте́ па́че всѣ́хъ язы́къ, предпрiя́ ва́съ Госпо́дь и избра́ ва́съ Госпо́дь, вы́ бо есте́ ме́ншiи от­ всѣ́хъ язы́ковъ:
но я́ко воз­люби́ Госпо́дь ва́съ, и храня́ кля́тву, е́юже кля́т­ся отце́мъ ва́шымъ, изведе́ Госпо́дь ва́съ руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою, и изба́ви тя́ от­ до́му рабо́ты, от­ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска,
и да увѣ́си, я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й се́й Бо́гъ: Бо́гъ вѣ́рный, храня́й завѣ́тъ сво́й и ми́лость лю́бящымъ его́ и храня́щымъ за́повѣди его́ въ ты́сящы родо́въ:
и воз­дая́й ненави́дящымъ его́ въ лице́ потреби́ти я́, и не уме́длитъ ненави́дящымъ, въ лице́ воз­да́стъ и́мъ.
И да сохрани́ши за́повѣди и оправда́нiя и суды́ сiя́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ твори́ти дне́сь.
И бу́детъ егда́ послу́шаете вся́ оправда́нiя сiя́, и сохраните́ и сотворите́ я́, сохрани́тъ и Госпо́дь Бо́гъ тво́й тебѣ́ завѣ́тъ и ми́лость, я́коже кля́т­ся отце́мъ ва́шымъ,
и воз­лю́битъ тя́, и благослови́тъ тя́ и умно́житъ тя́, и благослови́тъ пло́дъ чре́ва тво­его́ и пло́дъ земли́ тво­ея́, пшени́цу твою́ и вино́ твое́ и еле́й тво́й, и стада́ воло́въ тво­и́хъ и па́­ст­вы ове́цъ тво­и́хъ на земли́, ю́же кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ тво­и́мъ да́ти тебѣ́:
и благослове́нъ бу́деши па́че всѣ́хъ язы́къ и не бу́детъ въ ва́съ безча́дный, ниже́ непло́ды, и въ скотѣ́хъ тво­и́хъ:
и отъ­и́метъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ тебе́ вся́ко разслабле́нiе и вся́ку я́зю Еги́петскую злу́ю, я́же ви́дѣлъ еси́ и ели́ка вѣ́си: не воз­ложи́тъ на тя́, но воз­ложи́тъ я́ на вся́ ненави́дящыя тебе́:
и я́сти бу́деши вся́ коры́сти язы́ковъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́: да не пощади́тъ и́хъ о́ко твое́, и да не послу́жиши бого́мъ и́хъ, я́ко претыка́нiе тебѣ́ е́сть сiе́.
А́ще же рече́ши во умѣ́ тво­е́мъ: я́ко язы́къ се́й мно́жае па́че мене́, ка́ко воз­могу́ а́зъ потреби́ти я́?
не убо­и́шися и́хъ: па́мятiю да помяне́ши, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й фарао́ну и всѣ́мъ Еги́птяномъ,
искуше́нiя вели́кая, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, зна́менiя о́на и чудеса́ вели́кая, ру́ку крѣ́пкую и мы́шцу высо́кую, я́коже изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й: та́ко сотвори́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ всѣ́мъ язы́комъ, и́хже ты́ бо­и́шися от­ лица́ и́хъ:
и ше́ршни по́слетъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й на ни́хъ, до́ндеже потребя́т­ся оста́в­шiися и сокры́в­шiися от­ тебе́:
не повреди́шися от­ лица́ и́хъ: я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ тебѣ́, Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй:
и погуби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки сiя́ от­ лица́ тво­его́, пома́лу ма́лу: не воз­мо́жеши погуби́ти и́хъ вско́рѣ, да не бу́детъ земля́ пуста́, и умно́жат­ся звѣ́рiе ди́вiи на тя́:
и преда́стъ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́, и погуби́ши и́хъ погубле́нiемъ вели́кимъ, до́ндеже искорените́ и́хъ:
и преда́стъ цари́ и́хъ въ ру́цѣ тво­и́, и погубите́ и́мя и́хъ от­ мѣ́ста о́наго: ниже́ еди́нъ посто­и́тъ предъ лице́мъ тво­и́мъ, до́ндеже погуби́ши и́хъ.
Вая́нiя бого́въ и́хъ да сожжете́ огне́мъ, да не похо́щеши зла́та и сребра́ взя́ти себѣ́ от­ ни́хъ, да не когда́ согрѣши́ши того́ ра́ди, я́ко ме́рзость е́сть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
и да не внесе́ши ме́рзости въ сво́й до́мъ, и про́клятъ бу́деши я́коже сiя́: ненавидѣ́нiемъ да воз­ненави́диши, и омерзѣ́нiемъ да омерзи́ши, я́ко прокля́тiе е́сть.
Синодальный
Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя,
и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;
ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.
Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем;
ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле.
Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, –
но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою [и мышцею высокою] и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского.
Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов,
и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст.
Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять.
И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим,
и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе;
благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем;
и отдалит от тебя Господь [Бог твой] всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских, [которые ты видел и] которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя;
и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя.
Если скажешь в сердце твоем: «народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать их?»
Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом,
те великие испытания, которые видели глаза твои, [великие] знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься;
и шершней нашлет Господь, Бог твой, на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего;
не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный.
И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы [земля не сделалась пуста и] не умножились против тебя полевые звери;
но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут;
и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего;
и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
«Ҳангоме ки Парвардигор Худоят туро ба замине ки барои соҳибӣ кардани он ба он ҷо меравӣ, дароварад, ва халқҳои бисёрро, яъне ҳиттиён, ва ҷирҷошиён, ва амӯриён, ва канъониён, ва фариззиён, ва ҳиввиён, ва ябусиёнро, ки ҳафт халқи аз ту сершумортар ва пурзӯртаранд, аз пеши ту бадар ронад,
Ва онҳоро Парвардигор Худоят ба дасти ту бисупорад, ва ту онҳоро зарба занӣ, – он гоҳ онҳоро тамоман торумор намо, бо онҳо паймон набанд, ва ба онҳо раҳм накун,
Ва бо онҳо хешу табор нашав: духтаратро ба писари онҳо надеҳ, ва духтари онҳоро барои писарат нагир;
Зеро ки онҳо писаратро аз Ман дур хоҳанд кард, то ки худоёни дигарро парастиш намояд, – ва он гоҳ ғазаби Парвардигор бар шумо аланга зада, шуморо ба зудӣ нобуд хоҳад кард;
Балки ба онҳо чунин амал намо: қурбонгоҳҳои онҳоро хароб кунед, ва сутунҳои онҳоро бишканед, ва Ашераҳои онҳоро бурида партоед, ва бутҳои онҳоро дар оташ бисӯзонед;
Зеро ки ту барои Парвардигор Худои худ қавми пок ҳастӣ; Парвардигор Худоят туро баргузидааст, то аз миёни ҳамаи қавмҳое ки дар рӯи замин ҳастанд, қавми хуҷистае барои Худи Ӯ бошӣ.
На аз он сабаб Парвардигор ба шумо дил бастааст ва шуморо баргузидааст, ки шумо аз ҳамаи қавмҳо сершумортар бошед, – зеро ки шумо аз ҳамаи қавмҳо камшумортар будед, –
Балки аз он сабаб ки Парвардигор шуморо дӯст медошт, ва аз он сабаб ки мехост қасамеро, ки ба падарони шумо хӯрда буд, риоя намояд, Парвардигор шуморо бо дасти пурзӯр берун овард, ва туро аз хонаи ғуломӣ, аз дасти фиръавн, подшоҳи Миср, раҳо кард.
Пас бидон, ки Парвардигор Худои ту Худост, Худои амин аст, ки паймон ва марҳамати Худро ба онҳое ки Ӯро дӯст медоранд ва аҳкомашро риоя менамоянд, то ҳазор насл нигоҳ медорад,
Ва онҳоеро, ки ба Ӯ душманӣ доранд, шахсан сазо дода, ба ҳалокат мерасонад, ба додани мукофоти касе ки ба Ӯ душманӣ дорад, даранг намекунад: сазои вайро шахсан медиҳад.
Пас, аҳком ва фароиз ва дастуротеро, ки ба амал овардани онҳоро имрӯз ба ту мефармоям, риоя намо.
Ва агар ба ин дастурот гӯш андозед, ва онҳоро риоя намуда, ба амал оваред, Парвардигор Худои ту паймон ва марҳаматеро, ки дар бораи он ба падаронат қасам хӯрдааст, барои ту нигоҳ хоҳад дошт.
Ва туро дӯст дошта, баракат хоҳад дод ва афзун хоҳад кард, ва меваи батни ту ва ҳосили замини туро, ғаллаи ту ва шираи ангури ту ва равғани зайтуни туро, зоиши говони ту ва афзоиши гӯсфандони туро бар замине ки дар бораи он ба падаронат қасам хӯрдааст, ки ба ту бидиҳад, баракат хоҳад дод.
Ту бештар аз ҳамаи қавмҳо бобаракот хоҳӣ буд; дар миёни шумо ва дар миёни чорвои шумо нар ё модаи бенасл нахоҳад буд.
Ва Парвардигор ҳар бемориро аз ту дур хоҳад кард; ва ҳеҷ яке аз дардҳои сахти Мисрро, ки ту медонӣ, ба сари ту нахоҳад овард, балки ба сари ҳамаи бадхоҳони ту хоҳад овард.
Ва ту ҳамаи қавмҳоеро, ки Парвардигор ба дастат месупорад, несту нобуд хоҳӣ кард; бигзор чашми ту ба онҳо раҳм накунад; ва худоёни онҳоро парастиш нанамо, зеро ки ин барои ту дом аст.
Мабодо дар дили худ бигӯӣ: ́Ин халқҳо аз ман сершумортаранд; чӣ гуна ман метавонам онҳоро бадар ронам?́
Аз онҳо натарс! Он чиро, ки Парвардигор Худои ту ба фиръавн ва ба тамоми Миср кард, нағз дар хотир нигоҳ дор,
Яъне озмоишҳои бузургро, ки чашмонат дидааст, ва аломот ва мӯъҷизот ва дасти пурзӯр ва бозуи тӯлониро, ки Парвардигор Худои ту ба воситаи онҳо туро берун овард; Парвардигор Худои ту ба ҳамаи қавмҳое ки ту аз онҳо метарсӣ, чунин хоҳад кард.
Ва занбӯрҳоро низ Парвардигор Худои ту бар онҳо хоҳад фиристод, то ки боқимондагон ва пинҳоншудагони онҳо аз пеши ту нобуд шаванд.
Аз онҳо ҳаросон нашав, зеро Парвардигор Худои ту, ки дар миёни туст, Худои бузург ва саҳмгин аст.
Ва Парвардигор Худои ту ин қавмҳоро аз пеши ту кам-кам бадар хоҳад ронд; ту онҳоро наметавонӣ ба зудӣ нобуд намоӣ, мабодо даррандагони саҳро бар ту афзун шаванд.
Ва Парвардигор Худои ту онҳоро ба дасти ту хоҳад супурд, ва онҳоро ба изтироби азиме хоҳад афканд, ба тавре ки несту нобуд хоҳанд шуд;
Ва подшоҳони онҳоро ба дасти ту хоҳад супурд, ва ту номи онҳоро аз зери осмон нест хоҳӣ кард: касе пеши ту истодагӣ нахоҳад кард, то даме ки онҳоро нобуд намоӣ.
Ҳайкалҳои худоёни онҳоро дар оташ бисӯзонед; нуқра ва тиллоеро, ки бар онҳост, тамаъ накун, то ки барои худ бигирӣ, мабодо ба доми он гирифтор шавӣ; зеро ки он барои Парвардигор Худои ту зишт аст.
Ва чизи зиштро ба хонаи худ дохил накун, то ки мисли он ба ҳалокат нарасӣ; аз он нафрат намо ва худро аз он канор гир, зеро ки он сазовори ҳалокат аст».

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки