Скрыть
Церковнославянский (рус)
И бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю, въ ню́же вхо́диши та́мо наслѣ́дити ю́, и изжене́тъ язы́ки вели́кiя и мно́гiя от­ лица́ тво­его́, Хетте́а и Гергесе́а, и Аморре́а и Ханане́а, и Ферезе́а и Еве́а и Иевусе́а, се́дмь язы́ковъ вели́кихъ и мно́гихъ, и крѣпча́е ва́съ:
и преда́стъ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́, и избiе́ши я́, па́губою погуби́ши я́, да не завѣща́еши къ ни́мъ завѣ́та, ниже́ да поми́луеши и́хъ,
ниже́ сва́тов­ст­ва сотвори́ши съ ни́ми: дще́ри сво­ея́ не да́си сы́ну его́, и дще́ре его́ да не по́ймеши сы́ну тво­ему́:
от­врати́тъ бо сы́на тво­его́ от­ мене́, и послу́житъ бого́мъ инѣ́мъ: и разгнѣ́вает­ся Госпо́дь гнѣ́вомъ на вы́, и потреби́тъ тя́ вско́рѣ.
Но си́це да сотворите́ и́мъ: тре́бища и́хъ разсы́плете, и столпы́ и́хъ да сокрушите́, и дубра́вы и́хъ да посѣче́те, и вая́нiя бого́въ и́хъ да сожже́те огне́мъ:
я́ко лю́ди свя́ти есте́ Го́сподеви Бо́гу ва́­шему: и ва́съ избра́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, да бу́дете ему́ лю́ди избра́н­ни па́че всѣ́хъ язы́ковъ, ели́цы на лицы́ земли́.
Не я́ко мно́зи есте́ па́че всѣ́хъ язы́къ, предпрiя́ ва́съ Госпо́дь и избра́ ва́съ Госпо́дь, вы́ бо есте́ ме́ншiи от­ всѣ́хъ язы́ковъ:
но я́ко воз­люби́ Госпо́дь ва́съ, и храня́ кля́тву, е́юже кля́т­ся отце́мъ ва́шымъ, изведе́ Госпо́дь ва́съ руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою, и изба́ви тя́ от­ до́му рабо́ты, от­ руки́ фарао́на царя́ Еги́петска,
и да увѣ́си, я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й се́й Бо́гъ: Бо́гъ вѣ́рный, храня́й завѣ́тъ сво́й и ми́лость лю́бящымъ его́ и храня́щымъ за́повѣди его́ въ ты́сящы родо́въ:
и воз­дая́й ненави́дящымъ его́ въ лице́ потреби́ти я́, и не уме́длитъ ненави́дящымъ, въ лице́ воз­да́стъ и́мъ.
И да сохрани́ши за́повѣди и оправда́нiя и суды́ сiя́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́ твори́ти дне́сь.
И бу́детъ егда́ послу́шаете вся́ оправда́нiя сiя́, и сохраните́ и сотворите́ я́, сохрани́тъ и Госпо́дь Бо́гъ тво́й тебѣ́ завѣ́тъ и ми́лость, я́коже кля́т­ся отце́мъ ва́шымъ,
и воз­лю́битъ тя́, и благослови́тъ тя́ и умно́житъ тя́, и благослови́тъ пло́дъ чре́ва тво­его́ и пло́дъ земли́ тво­ея́, пшени́цу твою́ и вино́ твое́ и еле́й тво́й, и стада́ воло́въ тво­и́хъ и па́­ст­вы ове́цъ тво­и́хъ на земли́, ю́же кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ тво­и́мъ да́ти тебѣ́:
и благослове́нъ бу́деши па́че всѣ́хъ язы́къ и не бу́детъ въ ва́съ безча́дный, ниже́ непло́ды, и въ скотѣ́хъ тво­и́хъ:
и отъ­и́метъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й от­ тебе́ вся́ко разслабле́нiе и вся́ку я́зю Еги́петскую злу́ю, я́же ви́дѣлъ еси́ и ели́ка вѣ́си: не воз­ложи́тъ на тя́, но воз­ложи́тъ я́ на вся́ ненави́дящыя тебе́:
и я́сти бу́деши вся́ коры́сти язы́ковъ, я́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́: да не пощади́тъ и́хъ о́ко твое́, и да не послу́жиши бого́мъ и́хъ, я́ко претыка́нiе тебѣ́ е́сть сiе́.
А́ще же рече́ши во умѣ́ тво­е́мъ: я́ко язы́къ се́й мно́жае па́че мене́, ка́ко воз­могу́ а́зъ потреби́ти я́?
не убо­и́шися и́хъ: па́мятiю да помяне́ши, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й фарао́ну и всѣ́мъ Еги́птяномъ,
искуше́нiя вели́кая, я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, зна́менiя о́на и чудеса́ вели́кая, ру́ку крѣ́пкую и мы́шцу высо́кую, я́коже изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ тво́й: та́ко сотвори́тъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ всѣ́мъ язы́комъ, и́хже ты́ бо­и́шися от­ лица́ и́хъ:
и ше́ршни по́слетъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й на ни́хъ, до́ндеже потребя́т­ся оста́в­шiися и сокры́в­шiися от­ тебе́:
не повреди́шися от­ лица́ и́хъ: я́ко Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ тебѣ́, Бо́гъ вели́кiй и крѣ́пкiй:
и погуби́тъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й язы́ки сiя́ от­ лица́ тво­его́, пома́лу ма́лу: не воз­мо́жеши погуби́ти и́хъ вско́рѣ, да не бу́детъ земля́ пуста́, и умно́жат­ся звѣ́рiе ди́вiи на тя́:
и преда́стъ и́хъ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ ру́цѣ тво­и́, и погуби́ши и́хъ погубле́нiемъ вели́кимъ, до́ндеже искорените́ и́хъ:
и преда́стъ цари́ и́хъ въ ру́цѣ тво­и́, и погубите́ и́мя и́хъ от­ мѣ́ста о́наго: ниже́ еди́нъ посто­и́тъ предъ лице́мъ тво­и́мъ, до́ндеже погуби́ши и́хъ.
Вая́нiя бого́въ и́хъ да сожжете́ огне́мъ, да не похо́щеши зла́та и сребра́ взя́ти себѣ́ от­ ни́хъ, да не когда́ согрѣши́ши того́ ра́ди, я́ко ме́рзость е́сть Го́сподеви Бо́гу тво­ему́:
и да не внесе́ши ме́рзости въ сво́й до́мъ, и про́клятъ бу́деши я́коже сiя́: ненавидѣ́нiемъ да воз­ненави́диши, и омерзѣ́нiемъ да омерзи́ши, я́ко прокля́тiе е́сть.
Синодальный
Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя,
и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;
и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;
ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя.
Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем;
ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле.
Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, –
но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою [и мышцею высокою] и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского.
Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов,
и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст.
Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять.
И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим,
и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе;
благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем;
и отдалит от тебя Господь [Бог твой] всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских, [которые ты видел и] которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя;
и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя.
Если скажешь в сердце твоем: «народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать их?»
Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом,
те великие испытания, которые видели глаза твои, [великие] знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься;
и шершней нашлет Господь, Бог твой, на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего;
не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный.
И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы [земля не сделалась пуста и] не умножились против тебя полевые звери;
но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут;
и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего;
и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
Кудай-Тењирињ сени ээлегени бара жаткан жерге алып барганда, сенден алда канча кљп жана кєчтєє мына бул жети элди: хеттиктерди, гиргештиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыњан кууп чыгып,
аларды колуња салып берет, сен аларды кырып саласыњ. Ошондо алардын бирин да калтырбай кырып сал, алар менен келишим тєзбљ, аларды аяба.
Алар менен куда-сљљк да болбо: кыз алышып, кыз беришпе.
Анткени алар сенин уулдарыњды Менден алыстатат, уулдарыњ башка кудайларга кызмат кылып калышат. Ошондо Тењир каарданып, силерди тез эле кырып салат.
Аларга мындай кылгыла: курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кулаткыла, токойчолорун кыйгыла, балбалдарын отко ыргытып, љрттљп жибергиле.
Анткени сен Кудай-Тењирињдин ыйык элисињ. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен Анын Љз эли болушуњ єчєн, сени Кудай-Тењирињ тандап алган.
Тењир силерди башка элдерден кљп болгонуњар єчєн тандап алган жок, силер башка элдерге караганда аз сандагы элсињер.
Тењир силерди сєйгљндєктљн, силердин ата-бабаларыњарга берген убадасын аткарыш єчєн, силерди Љзєнєн кєчтєє колу менен алып чыкты. Ал сени кулчулуктан, Мисир падышасы фараондун колунан куткарып алды.
Ошондуктан билип жєр: сенин Кудай-Тењирињ – Кудай, Љзєнєн келишимин сактаган ишенимдєє Кудай. Ал Љзєн сєйгљндљрдєн жана Љзєнєн осуяттарын аткаргандардын мињинчи тукумуна чейин Љзєнєн ырайымын кљрсљтљт.
Ал Љзєн жек кљргљндљрдєн ар бирин љзєнчљ жазалайт. Ал Љзєн жек кљргљндєн жеке љзєн кечиктирбестен жазалайт.
Ошондуктан мен бєгєн сага берип жаткан осуяттарды, кљрсљтмљлљрдє, мыйзамдарды аткар.
Эгерде сен ушул мыйзамдарга баш ийсењ, аларды сактасањ, аткарсањ, анда Кудай-Тењирињ ата-бабаларыња убада кылгандай, Љзєнєн келишимин бек сактап, сага ырайым кылат.
Ал ата-бабаларыња убада кылып, сага берген жерде сени сєйєп, сага батасын берип, укумдатып-тукумдатып кљбљйтљт. Балдарыња, жерден алган тєшємєњљ, эгиниње, жєзємєњдєн ширесине, зайтун майыња батасын берет, бодо малыњ менен майда малыњды тљлдљтљт.
Башка элдерге караганда баталуу болосуњ. Сенде тукумсуз эркек, тљрљбљс аял, тљлдљбљс мал болбойт.
Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт, бирок аларды сени жек кљргљндљрдєн баарына жиберет.
Кудай-Тењирињ колуња салып берип жаткан элдерди жок кыласыњ. Аларды аяба, алардын кудайларына табынба, анткени алар сага жайылган тор болот.
Эгерде сага “Бул элдер менден алда канча кљптєк кылат, аларды мен кантип кууп чыгам?” деген ой келсе,
алардан коркпо, Кудай-Тењирињдин фараонго жана бєткєл Мисир жерине эмне кылганын эсте.
Љз кљзєњ менен кљргљн ошол улуу сыноолорду, жышаандарды, кереметтерди, Кудай-Тењирињдин сунулган колу, кєчтєє билеги менен алып чыкканын эсте. Сен коркуп жаткан ал элдерге Кудай-Тењирињ так ошондой кылат.
Тирєє калгандарды, качып кеткендерди жок кылмайынча, Кудай-Тењирињ аларга чоњ аарыларды жиберет.
Алардан коркпо, анткени сенин Кудай-Тењирињ – улуу жана коркунучтуу Кудай.
Кудай-Тењирињ ал элдерди сенин жерињден акырындык менен кууп чыгат. Талаа жырткычтары кљбљйєп, сага кол салбашы єчєн, сен ал элдерди тез аранын ичинде жок кылбайсыњ.
Бирок аларды сенин колуња Кудай-Тењирињ Љзє салып берет. Аларга дєрбљлљњ тєшєрљт, ошондо алар кырылып жок болушат.
Алардын падышаларын да колуња салып берет, сен алардын атын жер єстєнљн љчєрљсєњ. Сен аларды жок кылмайынча, сенин алдыњда эч ким туруштук бере албайт.
Алардын жасалма кудайларын љрттљп жибергиле. Ал жасалма кудайлардагы алтын-кємєштє алам деп ойлобо, болбосо торго тєшєп каласыњ. Бул сенин Кудай-Тењирињ єчєн жийиркеничтєє.
Ага окшоп каргышка калбашыњ єчєн, андай жийиркеничтєє нерсени єйєњљ жолотпо. Аны жек кљр, андан жийиркен, анткени ал – каргышка калган нерсе.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки