Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к ефесянам

 
 • [Зач. 216.] Па́велъ, посла́н­никъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, святы́мъ су́щымъ во Ефе́сѣ и вѣ́рнымъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, благослови́вый на́съ вся́цѣмъ благослове́нiемъ духо́внымъ въ небе́сныхъ о Христѣ́,
 • я́коже избра́ на́съ въ не́мъ пре́жде сложе́нiя мíра, бы́ти на́мъ святы́мъ и непоро́чнымъ предъ ни́мъ въ любви́,
 • пре́жде наре́къ на́съ во усыновле́нiе Иису́съ Христо́мъ въ него́, по благоволе́нiю хотѣ́нiя сво­его́,
 • въ похвалу́ сла́вы благода́ти сво­ея́, е́юже облагода́ти́ на́съ о воз­лю́блен­нѣмъ:
 • [Зач. 217.] о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́, и оставле́нiе прегрѣше́нiи, по бога́т­ст­ву благода́ти его́,
 • ю́же пре­умно́жилъ е́сть въ на́съ во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ,
 • сказа́въ на́мъ та́йну во́ли сво­ея́ по благоволе́нiю сво­ему́, е́же пре́жде положи́ въ не́мъ,
 • въ смотре́нiе исполне́нiя време́нъ, воз­глави́ти вся́ческая о Христѣ́, я́же на небесѣ́хъ и я́же на земли́ въ не́мъ:
 • въ не́мже и наслѣ́дницы сотвори́хомся, пре́жде нарече́ни бы́в­ше по прозрѣ́нiю Бо́жiю вся́ дѣ́й­ст­ву­ю­щаго по совѣ́ту во́ли сво­ея́,
 • я́ко бы́ти на́мъ въ похвале́нiе сла́вы его́, пре́жде упова́в­шымъ во Христа́:
 • въ не́мже и вы́, слы́шав­ше сло́во и́стины, благовѣ­ст­вова́нiе спасе́нiя на́­шего, въ не́мже и вѣ́ровав­ше зна́менастеся Ду́хомъ обѣтова́нiя святы́мъ,
 • и́же е́сть обруче́нiе наслѣ́дiя на́­шего, во избавле́нiе снабдѣ́нiя, въ похвалу́ сла́вы его́.
 • Сего́ ра́ди и а́зъ слы́шавъ ва́шу вѣ́ру о Христѣ́ Иису́сѣ и любо­́вь, я́же ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • [Зач. 218.] не престаю́ благодаря́ о ва́съ, помина́нiе о ва́съ творя́ въ моли́твахъ мо­и́хъ,
 • да Бо́гъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, Оте́цъ сла́вы, да́стъ ва́мъ Ду́ха прему́дрости и от­крове́нiя, въ позна́нiе его́,
 • просвѣще́н­на очеса́ се́рдца ва́­шего, я́ко увѣ́дѣти ва́мъ, ко́е е́сть упова́нiе зва́нiя его́, и ко́е бога́т­ст­во сла́вы достоя́нiя его́ во святы́хъ,
 • и ко́е преспѣ́ющее вели́че­с­т­во си́лы его́ въ на́съ вѣ́ру­ю­щихъ по дѣ́й­ст­ву держа́вы крѣ́пости его́,
 • ю́же содѣ́я о Христѣ́, воскреси́въ его́ от­ ме́ртвыхъ и посади́въ одесну́ю себе́ на небе́сныхъ,
 • превы́ше вся́каго нача́л­ст­ва и вла́сти и си́лы и госпо́д­ст­ва, и вся́каго и́мене имену́емаго не то́чiю въ вѣ́цѣ се́мъ, но и во гряду́щемъ:
 • [Зач. 219.] и вся́ покори́ подъ но́зѣ его́, и того́ даде́ главу́ вы́ше всѣ́хъ це́ркви,
 • я́же е́сть тѣ́ло его́, исполне́нiе исполня́ющаго вся́ческая во всѣ́хъ.
 • И ва́съ су́щихъ прегрѣше́ньми ме́ртвыхъ и грѣхи́ ва́шими,
 • въ ни́хже иногда́ ходи́сте по вѣ́ку мíра сего́, по кня́зю вла́сти воз­ду́шныя, ду́ха, и́же ны́нѣ дѣ́й­ст­вуетъ въ сынѣ́хъ противле́нiя,
 • въ ни́хже и мы́ вси́ жи́хомъ иногда́ въ по́хотехъ пло́ти на́­шея, творя́ще во́лю пло́ти и помышле́нiй, и бѣ́хомъ есте­с­т­во́мъ ча́да гнѣ́ва, я́коже и про́чiи:
 • [Зач. 220А.] Бо́гъ же, бога́тъ сы́й въ ми́лости, за премно́гую любо­́вь свою́, е́юже воз­люби́ на́съ,
 • и су́щихъ на́съ ме́ртвыхъ прегрѣше́ньми, сооживи́ Христо́мъ: благода́тiю есте́ спасе́ни:
 • и съ ни́мъ воскреси́, и спосади́ на небе́сныхъ во Христѣ́ Иису́сѣ,
 • да яви́тъ въ вѣ́цѣхъ гряду́щихъ презѣ́лное бога́т­ст­во благода́ти сво­ея́ благосты́нею на на́съ о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • Благодатiю бо есте́ спасе́ни чрезъ вѣ́ру: и сiе́ не от­ ва́съ, Бо́жiй да́ръ:
 • не от­ дѣ́лъ, да никто́же похва́лит­ся.
 • Того́ бо есмы́ творе́нiе, созда́ни во Христѣ́ Иису́сѣ на дѣла́ блага́я, я́же пре́жде угото́ва Бо́гъ, да въ ни́хъ хо́димъ.
 • [Зач. 220Б.] Тѣ́мже помина́йте, я́ко вы́, и́же иногда́ язы́цы во пло́ти, глаго́лемiи необрѣ́занiе от­ реко́маго обрѣ́занiя во пло́ти, рукотворе́н­наго,
 • я́ко бѣ́сте во вре́мя о́но безъ Христа́, от­чужде́ни житiя́ Изра́илева и чу́жди от­ завѣ́тъ обѣтова́нiя, упова́нiя не иму́ще и безбо́жни въ мíрѣ:
 • ны́нѣ же о Христѣ́ Иису́сѣ вы́, бы́в­шiи иногда́ дале́че, бли́зъ бы́сте кро́вiю Христо́вою.
 • [Зач. 221.] То́й бо е́сть ми́ръ на́шъ, сотвори́вый обоя́ еди́но, и средостѣ́нiе огра́ды разори́вый,
 • вражду́ пло́тiю сво­е́ю, зако́нъ за́повѣдiй уче́ньми упраздни́въ, да о́ба сози́ждетъ собо́ю во еди́наго но́ваго человѣ́ка, творя́ ми́ръ,
 • и при­­мири́тъ обо­и́хъ во еди́нѣмъ тѣ́лѣ богови кресто́мъ, уби́въ вражду́ на не́мъ:
 • и при­­ше́дъ благовѣсти́ ми́ръ ва́мъ, да́льнимъ и бли́жнимъ,
 • зане́ тѣ́мъ и́мамы при­­веде́нiе о́бои во еди́нѣмъ Ду́сѣ ко Отцу́.
 • [Зач. 222.] Тѣ́мже у́бо ктому́ нѣ́сте стра́н­ни и при­­ше́лцы, но сожи́теле святы́мъ и при́снiи Бо́гу,
 • назда́ни бы́в­ше на основа́нiи апо́столъ и проро́къ, су́щу крае­уго́лну самому́ Иису́су Христу́,
 • о не́мже вся́ко созда́нiе составля́емо расте́тъ въ це́рковь святу́ю о Го́сподѣ:
 • о не́мже и вы́ созида́етеся въ жили́ще Бо́жiе Ду́хомъ.
 • [Зач. 228.] Быва́йте у́бо подража́тели Бо́гу, я́коже ча́да воз­лю́блен­ная,
 • и ходи́те въ любви́, я́коже и Христо́съ воз­люби́лъ е́сть на́съ, и предаде́ себе́ за ны́ при­­ноше́нiе и же́ртву Бо́гу въ воню́ благо­уха́нiя.
 • Блу́дъ же и вся́ка нечистота́ и лихо­и́м­ст­во ниже́ да имену́ет­ся въ ва́съ, я́коже подоба́етъ святы́мъ:
 • и скверносло́вiе, и буесло́вiе, или́ кощу́ны, я́же неподо́бная, но па́че благодаре́нiе:
 • сiе́ бо да вѣ́сте, я́ко вся́къ блудни́къ, или́ нечи́стъ, или́ лихо­и́мецъ, и́же е́сть идолослужи́тель, не и́мать достоя́нiя въ ца́р­ст­вiи Христа́ и Бо́га.
 • Никто́же ва́съ да льсти́тъ су́етными словесы́, си́хъ бо ра́ди гряде́тъ гнѣ́въ Бо́жiй на сы́ны непокори́выя.
 • Не быва́йте у́бо соприча́стницы си́мъ.
 • Бѣ́сте бо иногда́ тма́, ны́нѣ же свѣ́тъ о Го́сподѣ: [Зач. 229.] я́коже ча́да свѣ́та ходи́те:
 • пло́дъ бо духо́вный е́сть во вся́цѣй благосты́ни и пра́вдѣ и и́стинѣ:
 • искуша́юще, что́ е́сть благо­уго́дно богови:
 • и не при­­обща́йтеся къ дѣло́мъ непло́днымъ тмы́, па́че же и облича́йте.
 • Быва́емая бо о́тай от­ ни́хъ, сра́мно е́сть и глаго́лати.
 • Вся́ же облича́емая от­ свѣ́та я́вляют­ся, все́ бо явля́емое свѣ́тъ е́сть:
 • сего́ ра́ди глаго́летъ: воста́ни, спя́й, и воскресни́ от­ ме́ртвыхъ, и освѣти́тъ тя́ Христо́съ.
 • Блюди́те у́бо, ка́ко опа́сно хо́дите, не я́коже нему́дри, но я́коже прему́дри,
 • иску́пу­ю­ще вре́мя, я́ко дні́е лука́ви су́ть.
 • Сего́ ра́ди не быва́йте несмы́слен­ни, но разумѣва́йте, что́ е́сть во́ля Бо́жiя.
 • И не упива́йтеся вино́мъ, въ не́мже е́сть блу́дъ: но па́че исполня́йтеся Ду́хомъ,
 • глаго́люще себѣ́ во псалмѣ́хъ и пѣ́нiихъ и пѣ́снехъ духо́вныхъ, воспѣва́юще и пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ Го́сподеви,
 • [Зач. 230.] благодаря́ще всегда́ о всѣ́хъ о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ Бо́гу и Отцу́,
 • повину́ющеся дру́гъ дру́гу въ стра́сѣ Бо́жiи.
 • Жены́, сво­и́мъ муже́мъ повину́йтеся, я́коже Го́споду,
 • зане́ му́жъ глава́ е́сть жены́, я́коже и Христо́съ глава́ це́ркве, и то́й е́сть спаси́тель тѣ́ла:
 • но я́коже це́рковь повину́ет­ся Христу́, та́кожде и жены́ сво­и́мъ муже́мъ во все́мъ.
 • [Зач. 231.] Му́жiе, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́съ воз­люби́ це́рковь, и себе́ предаде́ за ню́,
 • да освяти́тъ ю́, очи́стивъ ба́нею во́дною въ глаго́лѣ:
 • да предста́витъ ю́ себѣ́ сла́вну це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ нѣ́что от­ таковы́хъ, но да бу́детъ свя́та и непоро́чна.
 • Та́ко до́лжни су́ть му́жiе люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ тѣлеса́: любя́й [бо] свою́ жену́, себе́ сама́го лю́битъ.
 • Никто́же бо когда́ свою́ пло́ть воз­ненави́дѣ, но пита́етъ и грѣ́етъ ю́, я́коже и Госпо́дь це́рковь:
 • зане́ у́ди есмы́ тѣ́ла его́, от­ пло́ти его́ и от­ косте́й его́.
 • Сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ сво­его́ и ма́терь, и при­­лѣ́пит­ся къ женѣ́ сво­е́й, и бу́дета два́ въ пло́ть еди́ну.
 • Та́йна сiя́ велика́ е́сть: а́зъ же глаго́лю во Христа́ и во це́рковь.
 • [Зач. 232.] Оба́че и вы́, по еди́ному кі́йждо свою́ жену́ си́це да лю́битъ, я́коже [и] себе́: а жена́ да бо­и́т­ся [сво­его́] му́жа.
 • Ча́да, послу́шайте сво́ихъ роди́телей о Го́сподѣ: сiе́ бо е́сть пра́ведно.
 • Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь: я́же е́сть за́повѣдь пе́рвая во обѣтова́нiи:
 • да бла́го ти́ бу́детъ, и бу́деши долголѣ́тенъ на земли́.
 • И отцы́, не раздража́йте ча́дъ сво­и́хъ, но воспитова́йте и́хъ въ наказа́нiи и уче́нiи Госпо́дни.
 • Раби́, послу́шайте госпо́дiй [сво­и́хъ] по пло́ти со стра́хомъ и тре́петомъ, въ простотѣ́ се́рдца ва́­шего, я́коже [и] Христа́,
 • не предъ очи́ма то́чiю рабо́та­ю­ще я́ко человѣко­уго́дницы, но я́коже раби́ Христо́вы, творя́ще во́лю Бо́жiю от­ души́,
 • со благоразу́мiемъ служа́ще я́коже Го́споду, а не [я́ко] человѣ́комъ,
 • вѣ́дяще, я́ко кі́йждо, е́же а́ще сотвори́тъ благо́е, сiе́ прiи́метъ от­ Го́спода, а́ще ра́бъ, а́ще свобо́дь.
 • И госпо́дiе, та́яжде твори́те къ ни́мъ, послабля́юще [и́мъ] преще́нiя, вѣ́дуще, я́ко и ва́мъ самѣ́мъ и тѣ́мъ Госпо́дь е́сть на небесѣ́хъ, и обинове́нiя лица́ нѣ́сть у него́.
 • [Зач. 233.] Про́чее же, бра́тiе моя́, воз­мога́йте во Го́сподѣ и въ держа́вѣ крѣ́пости его́:
 • облецы́теся во вся́ ору́жiя Бо́жiя, я́ко воз­мощи́ ва́мъ ста́ти проти́ву ко́знемъ дiа́волскимъ,
 • я́ко нѣ́сть на́ша бра́нь къ {проти́ву} кро́ви и пло́ти, но къ нача́ломъ, и ко власте́мъ [и] къ мiродержи́телемъ тмы́ вѣ́ка сего́, къ духово́мъ зло́бы поднебе́снымъ.
 • Сего́ ра́ди прiими́те вся́ ору́жiя Бо́жiя, да воз­мо́жете проти́витися въ де́нь лю́тъ и вся́ содѣ́яв­ше ста́ти.
 • Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся въ броня́ пра́вды,
 • и обу́в­ше но́зѣ во угото́ванiе благовѣ­ст­вова́нiя ми́ра:
 • надъ всѣ́ми же воспрiи́мше щи́тъ вѣ́ры, въ не́мже воз­мо́жете вся́ стрѣ́лы лука́ваго разжже́н­ныя угаси́ти:
 • и шле́мъ спасе́нiя воспрiими́те, и ме́чь духо́вный, и́же е́сть глаго́лъ Бо́жiй:
 • [Зач. 234.] вся́кою моли́твою и моле́нiемъ моля́щеся на вся́ко вре́мя ду́хомъ, и въ сiе́ и́стое бдя́ще во вся́комъ терпѣ́нiи и моли́твѣ о всѣ́хъ святы́хъ
 • и о мнѣ́, да да́ст­ся ми́ сло́во во от­верзе́нiе у́стъ мо­и́хъ, съ дерзнове́нiемъ сказа́ти та́йну благовѣ­ст­вова́нiя,
 • о не́мже посо́л­ст­вую во у́захъ, да въ не́мъ дерза́ю, я́коже подоба́етъ ми́ глаго́лати.
 • Да увѣ́сте же и вы́, я́же о мнѣ́, что́ дѣ́лаю, вся́ ска́жетъ ва́мъ тихи́къ, воз­лю́блен­ный бра́тъ и вѣ́ренъ служи́тель о Го́сподѣ,
 • его́же посла́хъ къ ва́мъ на сiе́ и́стое, да увѣ́сте, я́же о на́съ, и да утѣ́шитъ сердца́ ва́ша.
 • Ми́ръ бра́тiи и любо­́вь съ вѣ́рою от­ Бо́га Отца́ и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благода́ть со всѣ́ми лю́бящими Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ въ неистлѣ́нiи. Ами́нь.

  Коне́цъ посла́нiю е́же ко Ефесе́емъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 6, зача́лъ же церко́вныхъ 19.
 • [Зач. 216.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,
 • так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
 • предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
 • в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
 • [Зач. 217.] в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
 • каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,
 • открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
 • в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
 • В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
 • дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.
 • В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
 • Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
 • Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • [Зач. 218.] непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,
 • чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
 • и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
 • и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
 • которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
 • превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
 • [Зач. 219.] и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
 • которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
 • И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
 • в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
 • между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
 • [Зач. 220А.] Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,
 • и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, –
 • и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
 • дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
 • Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
 • не от дел, чтобы никто не хвалился.
 • Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
 • [Зач. 220Б.] Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
 • что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
 • А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
 • [Зач. 221.] Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
 • упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,
 • и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
 • И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
 • потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
 • [Зач. 222.] Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
 • быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
 • на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
 • на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
 • [Зач. 228.] Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
 • и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
 • А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
 • Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;
 • ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
 • Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;
 • итак, не будьте сообщниками их.
 • Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: [Зач. 229.] поступайте, как чада света,
 • потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
 • Испытывайте, что́ благоугодно Богу,
 • и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
 • Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
 • Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
 • Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
 • Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
 • дорожа временем, потому что дни лукавы.
 • Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия.
 • И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
 • назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
 • [Зач. 230.] благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
 • повинуясь друг другу в страхе Божием.
 • Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
 • потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
 • Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
 • [Зач. 231.] Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
 • чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
 • чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
 • Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
 • Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,
 • потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
 • Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
 • Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
 • [Зач. 232.] Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.
 • Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
 • Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием:
 • да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.
 • И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
 • Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу,
 • не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души,
 • служа с усердием, как Господу, а не как человекам,
 • зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.
 • И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.
 • [Зач. 233.] Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
 • Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,
 • потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
 • Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.
 • Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,
 • и обув ноги в готовность благовествовать мир;
 • а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;
 • и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
 • [Зач. 234.] Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых
 • и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,
 • для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, ка́к мне должно.
 • А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель,
 • которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши.
 • Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
 • Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.