Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к ефесянам

 
 • [Зач. 216.] Па́велъ, посла́н­никъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, святы́мъ су́щымъ во Ефе́сѣ и вѣ́рнымъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, благослови́вый на́съ вся́цѣмъ благослове́нiемъ духо́внымъ въ небе́сныхъ о Христѣ́,
 • я́коже избра́ на́съ въ не́мъ пре́жде сложе́нiя мíра, бы́ти на́мъ святы́мъ и непоро́чнымъ предъ ни́мъ въ любви́,
 • пре́жде наре́къ на́съ во усыновле́нiе Иису́съ Христо́мъ въ него́, по благоволе́нiю хотѣ́нiя сво­его́,
 • въ похвалу́ сла́вы благода́ти сво­ея́, е́юже облагода́ти́ на́съ о воз­лю́блен­нѣмъ:
 • [Зач. 217.] о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́, и оставле́нiе прегрѣше́нiи, по бога́т­ст­ву благода́ти его́,
 • ю́же пре­умно́жилъ е́сть въ на́съ во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ,
 • сказа́въ на́мъ та́йну во́ли сво­ея́ по благоволе́нiю сво­ему́, е́же пре́жде положи́ въ не́мъ,
 • въ смотре́нiе исполне́нiя време́нъ, воз­глави́ти вся́ческая о Христѣ́, я́же на небесѣ́хъ и я́же на земли́ въ не́мъ:
 • въ не́мже и наслѣ́дницы сотвори́хомся, пре́жде нарече́ни бы́в­ше по прозрѣ́нiю Бо́жiю вся́ дѣ́й­ст­ву­ю­щаго по совѣ́ту во́ли сво­ея́,
 • я́ко бы́ти на́мъ въ похвале́нiе сла́вы его́, пре́жде упова́в­шымъ во Христа́:
 • въ не́мже и вы́, слы́шав­ше сло́во и́стины, благовѣ­ст­вова́нiе спасе́нiя на́­шего, въ не́мже и вѣ́ровав­ше зна́менастеся Ду́хомъ обѣтова́нiя святы́мъ,
 • и́же е́сть обруче́нiе наслѣ́дiя на́­шего, во избавле́нiе снабдѣ́нiя, въ похвалу́ сла́вы его́.
 • Сего́ ра́ди и а́зъ слы́шавъ ва́шу вѣ́ру о Христѣ́ Иису́сѣ и любо­́вь, я́же ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • [Зач. 218.] не престаю́ благодаря́ о ва́съ, помина́нiе о ва́съ творя́ въ моли́твахъ мо­и́хъ,
 • да Бо́гъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, Оте́цъ сла́вы, да́стъ ва́мъ Ду́ха прему́дрости и от­крове́нiя, въ позна́нiе его́,
 • просвѣще́н­на очеса́ се́рдца ва́­шего, я́ко увѣ́дѣти ва́мъ, ко́е е́сть упова́нiе зва́нiя его́, и ко́е бога́т­ст­во сла́вы достоя́нiя его́ во святы́хъ,
 • и ко́е преспѣ́ющее вели́че­с­т­во си́лы его́ въ на́съ вѣ́ру­ю­щихъ по дѣ́й­ст­ву держа́вы крѣ́пости его́,
 • ю́же содѣ́я о Христѣ́, воскреси́въ его́ от­ ме́ртвыхъ и посади́въ одесну́ю себе́ на небе́сныхъ,
 • превы́ше вся́каго нача́л­ст­ва и вла́сти и си́лы и госпо́д­ст­ва, и вся́каго и́мене имену́емаго не то́чiю въ вѣ́цѣ се́мъ, но и во гряду́щемъ:
 • [Зач. 219.] и вся́ покори́ подъ но́зѣ его́, и того́ даде́ главу́ вы́ше всѣ́хъ це́ркви,
 • я́же е́сть тѣ́ло его́, исполне́нiе исполня́ющаго вся́ческая во всѣ́хъ.
 • Сего́ ра́ди а́зъ па́велъ ю́зникъ Иису́съ Христо́въ о ва́съ язы́цѣхъ.
 • А́ще у́бо {поне́же} слы́шасте смотре́нiе благода́ти Бо́жiя да́н­ныя мнѣ́ въ ва́съ,
 • я́ко по от­крове́нiю сказа́ся мнѣ́ та́йна, я́коже преднаписа́хъ вма́лѣ:
 • о не́мже {по­ели́ку} мо́жете чту́ще разумѣ́ти ра́зумъ мо́й въ та́йнѣ Христо́вѣ,
 • я́же во инѣ́хъ ро́дѣхъ не сказа́ся сыно́мъ человѣ́ческимъ, я́коже ны́нѣ от­кры́ся святы́мъ его́ апо́столомъ и проро́комъ Ду́хомъ святы́мъ:
 • [я́ко] бы́ти язы́комъ снаслѣ́дникомъ и стѣле́сникомъ и сприча́ст­никомъ обѣтова́нiя его́ о Христѣ́ Иису́сѣ, благовѣ­ст­вова́нiемъ,
 • ему́же бы́хъ служи́тель по да́ру благода́ти Бо́жiя, да́н­ныя мнѣ́ по дѣ́й­ст­ву си́лы его́.
 • [Зач. 223.] Мнѣ́ ме́ншему всѣ́хъ святы́хъ дана́ бы́сть благода́ть сiя́, во язы́цѣхъ благовѣсти́ти неизслѣ́дован­ное бога́т­ст­во Христо́во
 • и просвѣти́ти всѣ́хъ, что́ е́сть смотре́нiе та́йны сокрове́н­ныя от­ вѣко́въ въ Бо́зѣ, созда́в­шемъ вся́ческая Иису́съ Христо́мъ,
 • да ска́жет­ся ны́нѣ нача́ломъ и власте́мъ на небе́сныхъ це́рковiю многоразли́чная прему́дрость Бо́жiя,
 • по предложе́нiю вѣ́къ, е́же сотвори́ о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ,
 • о не́мже и́мамы дерзнове́нiе и при­­веде́нiе въ надѣ́янiи вѣ́рою его́.
 • Тѣ́мже молю́ [вы́] не стужа́ти си́ въ ско́рбехъ мо­и́хъ о ва́съ, я́же е́сть сла́ва ва́ша.
 • Сего́ ра́ди преклоня́ю колѣ́на моя́ ко Отцу́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • изъ него́же вся́ко оте́че­с­т­во на небесѣ́хъ и на земли́ имену́ет­ся:
 • да да́стъ ва́мъ по бога́т­ст­ву сла́вы сво­ея́, си́лою утверди́тися Ду́хомъ его́ во вну́трен­немъ человѣ́цѣ,
 • всели́тися Христу́ вѣ́рою въ сердца́ ва́ша: въ любви́ вкорене́ни и основа́ни,
 • да воз­мо́жете разумѣ́ти со всѣ́ми святы́ми, что́ широта́ и долгота́ и глубина́ и высота́,
 • разумѣ́ти же преспѣ́ющую ра́зумъ любо­́вь Христо́ву, да испо́лнитеся во вся́ко исполне́нiе Бо́жiе.
 • Могу́щему же па́че вся́ твори́ти по преизбы́точе­ст­вiю, и́хже про́симъ или́ разумѣ́емъ, по си́лѣ дѣ́й­ст­вуемѣй въ на́съ,
 • тому́ сла́ва въ це́ркви о Христѣ́ Иису́сѣ во вся́ ро́ды вѣ́ка вѣко́въ. Ами́нь.
 • [Зач. 216.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,
 • так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
 • предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
 • в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,
 • [Зач. 217.] в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
 • каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,
 • открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
 • в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.
 • В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
 • дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.
 • В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
 • Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
 • Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • [Зач. 218.] непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,
 • чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
 • и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,
 • и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,
 • которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
 • превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
 • [Зач. 219.] и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
 • которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
 • Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.
 • Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,
 • потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко),
 • то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
 • которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
 • чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,
 • которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
 • [Зач. 223.] Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
 • и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
 • дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
 • по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
 • в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.
 • Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава.
 • Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,
 • от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,
 • да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
 • верою вселиться Христу в сердца ваши,
 • чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота,
 • и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.
 • А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,
 • Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.