Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к ефесянам

 
 • И ва́съ су́щихъ прегрѣше́ньми ме́ртвыхъ и грѣхи́ ва́шими,
 • въ ни́хже иногда́ ходи́сте по вѣ́ку мíра сего́, по кня́зю вла́сти воз­ду́шныя, ду́ха, и́же ны́нѣ дѣ́й­ст­вуетъ въ сынѣ́хъ противле́нiя,
 • въ ни́хже и мы́ вси́ жи́хомъ иногда́ въ по́хотехъ пло́ти на́­шея, творя́ще во́лю пло́ти и помышле́нiй, и бѣ́хомъ есте­с­т­во́мъ ча́да гнѣ́ва, я́коже и про́чiи:
 • [Зач. 220А.] Бо́гъ же, бога́тъ сы́й въ ми́лости, за премно́гую любо­́вь свою́, е́юже воз­люби́ на́съ,
 • и су́щихъ на́съ ме́ртвыхъ прегрѣше́ньми, сооживи́ Христо́мъ: благода́тiю есте́ спасе́ни:
 • и съ ни́мъ воскреси́, и спосади́ на небе́сныхъ во Христѣ́ Иису́сѣ,
 • да яви́тъ въ вѣ́цѣхъ гряду́щихъ презѣ́лное бога́т­ст­во благода́ти сво­ея́ благосты́нею на на́съ о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • Благодатiю бо есте́ спасе́ни чрезъ вѣ́ру: и сiе́ не от­ ва́съ, Бо́жiй да́ръ:
 • не от­ дѣ́лъ, да никто́же похва́лит­ся.
 • Того́ бо есмы́ творе́нiе, созда́ни во Христѣ́ Иису́сѣ на дѣла́ блага́я, я́же пре́жде угото́ва Бо́гъ, да въ ни́хъ хо́димъ.
 • [Зач. 220Б.] Тѣ́мже помина́йте, я́ко вы́, и́же иногда́ язы́цы во пло́ти, глаго́лемiи необрѣ́занiе от­ реко́маго обрѣ́занiя во пло́ти, рукотворе́н­наго,
 • я́ко бѣ́сте во вре́мя о́но безъ Христа́, от­чужде́ни житiя́ Изра́илева и чу́жди от­ завѣ́тъ обѣтова́нiя, упова́нiя не иму́ще и безбо́жни въ мíрѣ:
 • ны́нѣ же о Христѣ́ Иису́сѣ вы́, бы́в­шiи иногда́ дале́че, бли́зъ бы́сте кро́вiю Христо́вою.
 • [Зач. 221.] То́й бо е́сть ми́ръ на́шъ, сотвори́вый обоя́ еди́но, и средостѣ́нiе огра́ды разори́вый,
 • вражду́ пло́тiю сво­е́ю, зако́нъ за́повѣдiй уче́ньми упраздни́въ, да о́ба сози́ждетъ собо́ю во еди́наго но́ваго человѣ́ка, творя́ ми́ръ,
 • и при­­мири́тъ обо­и́хъ во еди́нѣмъ тѣ́лѣ богови кресто́мъ, уби́въ вражду́ на не́мъ:
 • и при­­ше́дъ благовѣсти́ ми́ръ ва́мъ, да́льнимъ и бли́жнимъ,
 • зане́ тѣ́мъ и́мамы при­­веде́нiе о́бои во еди́нѣмъ Ду́сѣ ко Отцу́.
 • [Зач. 222.] Тѣ́мже у́бо ктому́ нѣ́сте стра́н­ни и при­­ше́лцы, но сожи́теле святы́мъ и при́снiи Бо́гу,
 • назда́ни бы́в­ше на основа́нiи апо́столъ и проро́къ, су́щу крае­уго́лну самому́ Иису́су Христу́,
 • о не́мже вся́ко созда́нiе составля́емо расте́тъ въ це́рковь святу́ю о Го́сподѣ:
 • о не́мже и вы́ созида́етеся въ жили́ще Бо́жiе Ду́хомъ.
 • Сего́ ра́ди а́зъ па́велъ ю́зникъ Иису́съ Христо́въ о ва́съ язы́цѣхъ.
 • А́ще у́бо {поне́же} слы́шасте смотре́нiе благода́ти Бо́жiя да́н­ныя мнѣ́ въ ва́съ,
 • я́ко по от­крове́нiю сказа́ся мнѣ́ та́йна, я́коже преднаписа́хъ вма́лѣ:
 • о не́мже {по­ели́ку} мо́жете чту́ще разумѣ́ти ра́зумъ мо́й въ та́йнѣ Христо́вѣ,
 • я́же во инѣ́хъ ро́дѣхъ не сказа́ся сыно́мъ человѣ́ческимъ, я́коже ны́нѣ от­кры́ся святы́мъ его́ апо́столомъ и проро́комъ Ду́хомъ святы́мъ:
 • [я́ко] бы́ти язы́комъ снаслѣ́дникомъ и стѣле́сникомъ и сприча́ст­никомъ обѣтова́нiя его́ о Христѣ́ Иису́сѣ, благовѣ­ст­вова́нiемъ,
 • ему́же бы́хъ служи́тель по да́ру благода́ти Бо́жiя, да́н­ныя мнѣ́ по дѣ́й­ст­ву си́лы его́.
 • [Зач. 223.] Мнѣ́ ме́ншему всѣ́хъ святы́хъ дана́ бы́сть благода́ть сiя́, во язы́цѣхъ благовѣсти́ти неизслѣ́дован­ное бога́т­ст­во Христо́во
 • и просвѣти́ти всѣ́хъ, что́ е́сть смотре́нiе та́йны сокрове́н­ныя от­ вѣко́въ въ Бо́зѣ, созда́в­шемъ вся́ческая Иису́съ Христо́мъ,
 • да ска́жет­ся ны́нѣ нача́ломъ и власте́мъ на небе́сныхъ це́рковiю многоразли́чная прему́дрость Бо́жiя,
 • по предложе́нiю вѣ́къ, е́же сотвори́ о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́­шемъ,
 • о не́мже и́мамы дерзнове́нiе и при­­веде́нiе въ надѣ́янiи вѣ́рою его́.
 • Тѣ́мже молю́ [вы́] не стужа́ти си́ въ ско́рбехъ мо­и́хъ о ва́съ, я́же е́сть сла́ва ва́ша.
 • Сего́ ра́ди преклоня́ю колѣ́на моя́ ко Отцу́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • изъ него́же вся́ко оте́че­с­т­во на небесѣ́хъ и на земли́ имену́ет­ся:
 • да да́стъ ва́мъ по бога́т­ст­ву сла́вы сво­ея́, си́лою утверди́тися Ду́хомъ его́ во вну́трен­немъ человѣ́цѣ,
 • всели́тися Христу́ вѣ́рою въ сердца́ ва́ша: въ любви́ вкорене́ни и основа́ни,
 • да воз­мо́жете разумѣ́ти со всѣ́ми святы́ми, что́ широта́ и долгота́ и глубина́ и высота́,
 • разумѣ́ти же преспѣ́ющую ра́зумъ любо­́вь Христо́ву, да испо́лнитеся во вся́ко исполне́нiе Бо́жiе.
 • Могу́щему же па́че вся́ твори́ти по преизбы́точе­ст­вiю, и́хже про́симъ или́ разумѣ́емъ, по си́лѣ дѣ́й­ст­вуемѣй въ на́съ,
 • тому́ сла́ва въ це́ркви о Христѣ́ Иису́сѣ во вся́ ро́ды вѣ́ка вѣко́въ. Ами́нь.
 • И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
 • в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
 • между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
 • [Зач. 220А.] Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,
 • и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, –
 • и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
 • дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
 • Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
 • не от дел, чтобы никто не хвалился.
 • Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
 • [Зач. 220Б.] Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
 • что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
 • А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
 • [Зач. 221.] Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
 • упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,
 • и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
 • И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
 • потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
 • [Зач. 222.] Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
 • быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
 • на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
 • на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
 • Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников.
 • Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,
 • потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко),
 • то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
 • которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
 • чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,
 • которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
 • [Зач. 223.] Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
 • и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
 • дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
 • по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
 • в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.
 • Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава.
 • Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,
 • от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,
 • да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
 • верою вселиться Христу в сердца ваши,
 • чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота,
 • и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.
 • А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,
 • Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.