Скрыть
2:3
2:6
2:7
см.: Еф.3:8;
2:11
2:16
2:19
5:7
5:10
5:12
5:16
5:21
5:24
5:28
5:29
5:30
5:32
5:33
Церковнославянский (рус)
И ва́съ су́щихъ прегрѣше́ньми ме́ртвыхъ и грѣхи́ ва́шими,
въ ни́хже иногда́ ходи́сте по вѣ́ку мíра сего́, по кня́зю вла́сти воз­ду́шныя, ду́ха, и́же ны́нѣ дѣ́й­ст­вуетъ въ сынѣ́хъ противле́нiя,
въ ни́хже и мы́ вси́ жи́хомъ иногда́ въ по́хотехъ пло́ти на́­шея, творя́ще во́лю пло́ти и помышле́нiй, и бѣ́хомъ есте­с­т­во́мъ ча́да гнѣ́ва, я́коже и про́чiи:
[Зач. 220А.] Бо́гъ же, бога́тъ сы́й въ ми́лости, за премно́гую любо­́вь свою́, е́юже воз­люби́ на́съ,
и су́щихъ на́съ ме́ртвыхъ прегрѣше́ньми, сооживи́ Христо́мъ: благода́тiю есте́ спасе́ни:
и съ ни́мъ воскреси́, и спосади́ на небе́сныхъ во Христѣ́ Иису́сѣ,
да яви́тъ въ вѣ́цѣхъ гряду́щихъ презѣ́лное бога́т­ст­во благода́ти сво­ея́ благосты́нею на на́съ о Христѣ́ Иису́сѣ.
Благодатiю бо есте́ спасе́ни чрезъ вѣ́ру: и сiе́ не от­ ва́съ, Бо́жiй да́ръ:
не от­ дѣ́лъ, да никто́же похва́лит­ся.
Того́ бо есмы́ творе́нiе, созда́ни во Христѣ́ Иису́сѣ на дѣла́ блага́я, я́же пре́жде угото́ва Бо́гъ, да въ ни́хъ хо́димъ.
[Зач. 220Б.] Тѣ́мже помина́йте, я́ко вы́, и́же иногда́ язы́цы во пло́ти, глаго́лемiи необрѣ́занiе от­ реко́маго обрѣ́занiя во пло́ти, рукотворе́н­наго,
я́ко бѣ́сте во вре́мя о́но безъ Христа́, от­чужде́ни житiя́ Изра́илева и чу́жди от­ завѣ́тъ обѣтова́нiя, упова́нiя не иму́ще и безбо́жни въ мíрѣ:
ны́нѣ же о Христѣ́ Иису́сѣ вы́, бы́в­шiи иногда́ дале́че, бли́зъ бы́сте кро́вiю Христо́вою.
[Зач. 221.] То́й бо е́сть ми́ръ на́шъ, сотвори́вый обоя́ еди́но, и средостѣ́нiе огра́ды разори́вый,
вражду́ пло́тiю сво­е́ю, зако́нъ за́повѣдiй уче́ньми упраздни́въ, да о́ба сози́ждетъ собо́ю во еди́наго но́ваго человѣ́ка, творя́ ми́ръ,
и при­­мири́тъ обо­и́хъ во еди́нѣмъ тѣ́лѣ богови кресто́мъ, уби́въ вражду́ на не́мъ:
и при­­ше́дъ благовѣсти́ ми́ръ ва́мъ, да́льнимъ и бли́жнимъ,
зане́ тѣ́мъ и́мамы при­­веде́нiе о́бои во еди́нѣмъ Ду́сѣ ко Отцу́.
[Зач. 222.] Тѣ́мже у́бо ктому́ нѣ́сте стра́н­ни и при­­ше́лцы, но сожи́теле святы́мъ и при́снiи Бо́гу,
назда́ни бы́в­ше на основа́нiи апо́столъ и проро́къ, су́щу крае­уго́лну самому́ Иису́су Христу́,
о не́мже вся́ко созда́нiе составля́емо расте́тъ въ це́рковь святу́ю о Го́сподѣ:
о не́мже и вы́ созида́етеся въ жили́ще Бо́жiе Ду́хомъ.
[Зач. 228.] Быва́йте у́бо подража́тели Бо́гу, я́коже ча́да воз­лю́блен­ная,
и ходи́те въ любви́, я́коже и Христо́съ воз­люби́лъ е́сть на́съ, и предаде́ себе́ за ны́ при­­ноше́нiе и же́ртву Бо́гу въ воню́ благо­уха́нiя.
Блу́дъ же и вся́ка нечистота́ и лихо­и́м­ст­во ниже́ да имену́ет­ся въ ва́съ, я́коже подоба́етъ святы́мъ:
и скверносло́вiе, и буесло́вiе, или́ кощу́ны, я́же неподо́бная, но па́че благодаре́нiе:
сiе́ бо да вѣ́сте, я́ко вся́къ блудни́къ, или́ нечи́стъ, или́ лихо­и́мецъ, и́же е́сть идолослужи́тель, не и́мать достоя́нiя въ ца́р­ст­вiи Христа́ и Бо́га.
Никто́же ва́съ да льсти́тъ су́етными словесы́, си́хъ бо ра́ди гряде́тъ гнѣ́въ Бо́жiй на сы́ны непокори́выя.
Не быва́йте у́бо соприча́стницы си́мъ.
Бѣ́сте бо иногда́ тма́, ны́нѣ же свѣ́тъ о Го́сподѣ: [Зач. 229.] я́коже ча́да свѣ́та ходи́те:
пло́дъ бо духо́вный е́сть во вся́цѣй благосты́ни и пра́вдѣ и и́стинѣ:
искуша́юще, что́ е́сть благо­уго́дно богови:
и не при­­обща́йтеся къ дѣло́мъ непло́днымъ тмы́, па́че же и облича́йте.
Быва́емая бо о́тай от­ ни́хъ, сра́мно е́сть и глаго́лати.
Вся́ же облича́емая от­ свѣ́та я́вляют­ся, все́ бо явля́емое свѣ́тъ е́сть:
сего́ ра́ди глаго́летъ: воста́ни, спя́й, и воскресни́ от­ ме́ртвыхъ, и освѣти́тъ тя́ Христо́съ.
Блюди́те у́бо, ка́ко опа́сно хо́дите, не я́коже нему́дри, но я́коже прему́дри,
иску́пу­ю­ще вре́мя, я́ко дні́е лука́ви су́ть.
Сего́ ра́ди не быва́йте несмы́слен­ни, но разумѣва́йте, что́ е́сть во́ля Бо́жiя.
И не упива́йтеся вино́мъ, въ не́мже е́сть блу́дъ: но па́че исполня́йтеся Ду́хомъ,
глаго́люще себѣ́ во псалмѣ́хъ и пѣ́нiихъ и пѣ́снехъ духо́вныхъ, воспѣва́юще и пою́ще въ сердца́хъ ва́шихъ Го́сподеви,
[Зач. 230.] благодаря́ще всегда́ о всѣ́хъ о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ Бо́гу и Отцу́,
повину́ющеся дру́гъ дру́гу въ стра́сѣ Бо́жiи.
Жены́, сво­и́мъ муже́мъ повину́йтеся, я́коже Го́споду,
зане́ му́жъ глава́ е́сть жены́, я́коже и Христо́съ глава́ це́ркве, и то́й е́сть спаси́тель тѣ́ла:
но я́коже це́рковь повину́ет­ся Христу́, та́кожде и жены́ сво­и́мъ муже́мъ во все́мъ.
[Зач. 231.] Му́жiе, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́съ воз­люби́ це́рковь, и себе́ предаде́ за ню́,
да освяти́тъ ю́, очи́стивъ ба́нею во́дною въ глаго́лѣ:
да предста́витъ ю́ себѣ́ сла́вну це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ нѣ́что от­ таковы́хъ, но да бу́детъ свя́та и непоро́чна.
Та́ко до́лжни су́ть му́жiе люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ тѣлеса́: любя́й [бо] свою́ жену́, себе́ сама́го лю́битъ.
Никто́же бо когда́ свою́ пло́ть воз­ненави́дѣ, но пита́етъ и грѣ́етъ ю́, я́коже и Госпо́дь це́рковь:
зане́ у́ди есмы́ тѣ́ла его́, от­ пло́ти его́ и от­ косте́й его́.
Сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ сво­его́ и ма́терь, и при­­лѣ́пит­ся къ женѣ́ сво­е́й, и бу́дета два́ въ пло́ть еди́ну.
Та́йна сiя́ велика́ е́сть: а́зъ же глаго́лю во Христа́ и во це́рковь.
[Зач. 232.] Оба́че и вы́, по еди́ному кі́йждо свою́ жену́ си́це да лю́битъ, я́коже [и] себе́: а жена́ да бо­и́т­ся [сво­его́] му́жа.
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
[Зач. 220А.] Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,
и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, –
и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
[Зач. 220Б.] Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
[Зач. 221.] Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,
и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
[Зач. 222.] Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
[Зач. 228.] Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;
ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;
итак, не будьте сообщниками их.
Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: [Зач. 229.] поступайте, как чада света,
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
Испытывайте, что́ благоугодно Богу,
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
дорожа временем, потому что дни лукавы.
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
[Зач. 230.] благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,
повинуясь друг другу в страхе Божием.
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
[Зач. 231.] Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
[Зач. 232.] Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов