Скрыть
10:1
10:2
10:3d
10:3e
10:3f
10:3g
10:3
10:3h
10:3a
10:3i
10:3b
10:3k
10:3c
10:3l
Написа́ же ца́рь по всему́ ца́р­ст­вiю сво­ему́, е́же на земли́ и на мо́ри,
и си́лу свою́, и му́же­ст­вен­ная исправле́нiя, бога́т­ст­во же и сла́ву ца́р­ст­вiя сво­его́: се́, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й пе́рсскихъ и ми́дскихъ, на па́мять.
два́ же змі́а, а́зъ е́смь и Ама́нъ:
язы́цы же [су́ть], и́же собра́шася истреби́ти и́мя Иуде́овъ:
язы́къ же мо́й се́й е́сть Изра́иль, вопи́в­шiй ко Бо́гу, и спасо́шася: и спасе́ Госпо́дь лю́ди своя́ и изба́ви на́съ Госпо́дь от­ всѣ́хъ зо́лъ си́хъ: и сотвори́ Бо́гъ зна́менiя и чудеса́ ве́лiя, я́же не бы́ша во язы́цѣхъ.
Сего́ ра́ди сотвори́ два́ жре́бiя, еди́нъ лю́демъ Бо́жiимъ и еди́нъ всѣ́мъ язы́комъ:
Мардохе́й бо вторы́й бѣ́ по цари́ Артаксе́рксѣ, и вели́къ бѣ́ во ца́р­ст­вiи и просла́вленъ от­ иуде́й и люби́мь, повѣ́даше содѣ́ян­ная всему́ язы́ку сво­ему́.
и изыдо́ста два́ жре́бiя сiя́ въ ча́съ и вре́мя и въ де́нь суда́ предъ Бо́гомъ во всѣ́хъ язы́цѣхъ:
И рече́ мардохе́й: от­ Бо́га бы́ша сiя́:
и помяну́ Госпо́дь Бо́гъ лю́ди своя́ и оправда́ достоя́нiе свое́:
помяну́хъ бо о со́нiи, е́же ви́дѣхъ о словесѣ́хъ си́хъ, ниже́ бо премину́ от­ си́хъ сло́во:
и бу́дутъ и́мъ дні́е сі́и [пра́здничнiи] въ ме́сяцъ Ада́ръ, въ четвертый­на́­де­сять и пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца того́жде, съ собо́ромъ и ра́достiю и съ весе́лiемъ предъ Бо́гомъ, въ ро́дъ во вѣ́ки въ лю́дехъ сво­и́хъ Изра́или.
ма́лый исто́чникъ, и́же бы́сть рѣка́, и бѣ́ свѣ́тъ, и со́лнце, и вода́ мно́га. Есѳи́рь е́сть рѣка́, ю́же поя́ ца́рь и сотвори́ цари́цу:
Въ лѣ́то четве́ртое ца́р­ст­вiя Птоломе́ева и клеопа́тры, внесе́ Досиѳе́й, и́же глаго́лашеся бы́ти свяще́н­никъ и леви́тъ, и Птоломе́й сы́нъ его́, предлежа́щую еписто́лiю о [дне́хъ] фури́мъ, ю́же ска́зоваху, я́ко истолкова́ лисима́хъ сы́нъ Птоломе́евъ, живы́й во Иерусали́мѣ.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible