Скрыть

Есѳи́рь, Глава 5

Толкования
5:1a
5:1f
5:1d
5:1c
5:1e
5:1b
5:2b
5:2a
5:2''
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:12
Церковнославянский (рус)
и бы́сть доброзра́чна, при­­зыва́ющи всеви́дца Бо́га и спаси́теля, и взя́ двѣ́ рабы́ни съ собо́ю, и о еди́ну у́бо опира́­шеся а́ки сла́достьми оби́лу­ю­щи, друга́я же послѣ́доваше, да облегча́етъ ри́зы ея́:
И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ, егда́ преста́ моли́тися, совлече́ся изъ ри́зъ при­­ско́рбныхъ и облече́ся въ ри́зы сла́вы сво­ея́:
что́ ти е́сть, есѳи́ре? а́зъ е́смь бра́тъ тво́й, дерза́й, не умреши: я́ко о́бщее повелѣ́нiе на́­ше е́сть, при­­ступи́.
*И паде́ цари́ца, и измѣни́ся лице́ ея́ со ослабле́нiемъ, и преклони́ся на главу́ рабы́ни предъиду́щiя.
И проше́дши вся́ две́ри, ста́ предъ царе́мъ. О́нъ же сѣдя́ше на престо́лѣ ца́р­ст­ва сво­его́, оболче́нъ во все́ одѣя́нiе сла́вы сво­ея́, ве́сь во зла́тѣ и ка́менiихъ многоцвѣ́ныхъ, и бя́ше стра́­шеъ зѣло́: и воз­ве́дъ лице́ свое́ огневи́дно сла́вою, зѣ́лною я́ростiю воз­зрѣ́.
И премѣни́ Бо́гъ ду́хъ царе́въ на кро́тость, и потща́вся сни́де со престо́ла сво­его́ и воспрiя́тъ ю́ во объя́тiя своя́, до́ндеже прiи́де въ себе́, и утѣ́ши ю́ глаго́лы ми́рными и рече́ е́й:
и сiя́ червленѣ́ющися доброто́ю красоты́ сво­ея́, и лице́ ея́ осклабля́ющееся а́ки прелюби́вѣйше, се́рдце же ея́ стеня́ше от­ стра́ха.
И взе́мъ златы́й же́злъ
Бесѣ́ду­ю­щи же она́ къ нему́, паде́ от­ ослабле́нiя. Ца́рь же смяте́ся, и вси́ раби́ его́ утѣша́ху ея́.
И рече́ ему́: ви́дѣхъ тя́, господи́не, я́ко а́нгела бжiя, и смяте́ся се́рдце мое́ от­ стра́ха сла́вы тво­ея́, я́ко ди́венъ еси́, господи́не, и лице́ твое́ благода́тей испо́лнено.
[ца́рь] воз­ложи́ на вы́ю ея́ и облобыза́ ю́ и рече́: глаго́ли ми́.
И рече́ е́й ца́рь: что́ хо́щешн, есѳи́ре? и что́ проше́нiе твое́? бу́детъ ти́ да́же и до полуца́р­ст­ва мо­его́.
И рече́ есѳи́рь: де́нь мо­его́ пра́зднованiя дне́сь е́сть: а́ще у́бо уго́дно е́сть царе́ви, да прiи́детъ ца́рь и Ама́нъ на пи́ръ, его́же сотворю́ дне́сь.
И рече́ ца́рь: ускори́те ити́ по Ама́на, да сотвори́мъ сло́во есѳи́рино. И прiидо́ста о́ба на пи́ръ, его́же сотвори́ есѳи́рь.
На пиру́ же рече́ ца́рь ко есѳи́ри: что́ есть, есѳи́ре цари́це? [и ка́я е́сть мы́сль проше́нiя тво­его́? да́мъ ти́ и до полуца́р­ст­ва мо­его́,] и бу́детъ ели́ко проси́ши.
И рече́ есѳи́рь: проше́нiе мое́ и моле́нiе:
а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ царе́мъ, да прiи́детъ ца́рь и Ама́нъ еще́ зау́тра на пи́ръ, его́же сотворю́ и́ма, и зау́тра сотворю́ сiе́ проше́нiе.
И изы́де Ама́нъ от­ царя́ зѣло́ ра́достенъ и ве́селъ: ви́дѣвъ же Мардохе́а Иуде́анина во дворѣ́ [царе́вѣ не подви́гнув­шася и не кла́ня­ю­щася пре́дъ ни́мъ], воз­ъяри́ся зѣло́:
и в­ше́дъ въ до́мъ сво́й, при­­зва́ дру́ги своя́ и зоса́ру жену́ свою́
и показа́ и́мъ бога́т­ст­во свое́ и сла́ву, е́юже воз­вели́чи его́ ца́рь, и я́ко сотвори́ его́ пе́рваго бы́ти и пра́вити ца́р­ст­вiе.
И рече́ Ама́нъ: не зва́ цари́ца ни еди́наго на пи́ръ со царе́мъ, но то́чiю мене́, и нау́трiе зва́­ше мя́:
но сiя́ не су́ть ми́ уго́дна, егда́ ви́жду Мардохе́а Иуде́анина во дворѣ́ [царе́вѣ].
И рече́ ему́ зоса́ра жена́ его́ и дру́зiе: при­­гото́ви дре́во лако́тъ пятьдеся́тъ, и зау́тра рече́ши царе́ви, и да пове́шенъ бу́детъ Мардохе́й на дре́вѣ: ты́ же вни́ди со царе́мъ на пи́ръ и весели́ся. И уго́денъ бы́сть Ама́ну глаго́лъ се́й, и угото́ва дре́во.
1 Есфирь вошла во внутренний двор, была помилована царём и позвала его и Амана на пир; 5 на пиру царь обещает ей всё, чего она пожелает, но она приглашает царя с Аманом прийти снова на пир на следующий день; 9 Аман хвалится оказанной ему честью.
На третий день Есфирь [перестав молиться, сняла одежды сетования и] оделась по-царски, [и сделавшись великолепною, призывая всевидца Бога и Спасителя, взяла двух служанок, и на одну опиралась, как бы предавшись неге, а другая следовала за нею, поддерживая одеяние ее. Она была прекрасна во цвете красоты своей, и лице ее радостно, как бы исполненное любви, но сердце ее было стеснено от страха]. И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя; царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом, [облеченный во все одеяние величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен]. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. [Обратив лице свое, пламеневшее славою, он взглянул с сильным гневом; и царица упала духом и изменилась в лице своем от ослабления и склонилась на голову служанки, которая сопровождала ее. И изменил Бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего и принял ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. Потом он утешил ее ласковыми словами, сказав ей: что тебе, Есфирь? Я - брат твой; ободрись, не умрешь, ибо наше владычество общее; подойди.]
И простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра, [и положил царь скипетр на шею ее и поцеловал ее и сказал: говори мне. И сказала она: я видела в тебе, господин, как бы Ангела Божия, и смутилось сердце мое от страха пред славою твоею, ибо дивен ты, господин, и лице твое исполнено благодати. - Но во время беседы она упала от ослабления; и царь смутился, и все слуги его утешали ее].
И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе.
И сказала Есфирь: [ныне у меня день праздничный;] если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему.
И сказал царь: сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь.
И сказал царь Есфири при питье вина: какое желание твое? оно будет удовлетворено; и какая просьба твоя? хотя бы до полуцарства, она будет исполнена.
И отвечала Есфирь, и сказала: вот мое желание и моя просьба:
если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет [еще завтра] на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя.
И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея.
Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зерешь, жену свою.
И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими.
И сказал Аман: да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня; так и на завтра я зван к ней с царем.
Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу Мардохея Иудеянина сидящим у ворот царских.
И сказала ему Зерешь, жена его, и все друзья его: пусть приготовят дерево вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible