Скрыть

Книга Есфири, Глава7

Толкования главы
Толкования главы
7:1
7:3
7:5
7:6
7:8
7:9
Вни́де же ца́рь и Ама́нъ пирова́ти со цари́цею.
И рече́ ца́рь е́сѳи́ри во вторы́й де́нь на пиру́: что́ есть, есѳи́ре цари́це? и что́ проше́нiе твое́? и что́ моле́нiе твое́? и бу́детъ тебѣ́ до полуца́р­ст­вiя мо­его́.
И от­вѣща́в­ши [есѳи́рь цари́ца] рече́: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, царю́, да да́ст­ся душа́ моя́ проше́нiю мо­ему́ и лю́дiе мо­и́ моле́нiю мо­ему́:
про́дани бо есмы́, а́зъ же и лю́дiе мо­и́, на поги́бель и расхище́нiе и въ рабо́ту, мы́ же и ча́да на́ша въ рабы́ и рабы́ни, и небрего́хъ: нѣ́сть бо досто́инъ клеветни́къ двора́ царе́ва.
И рече́ ца́рь: кто́ е́сть се́й, и́же дерзну́ сотвори́ти ве́щь сiю́?
И рече́ есѳи́рь: человѣ́къ вра́гъ, Ама́нъ лука́вый се́й. Ама́нъ же смяте́ся от­ царя́ и цари́цы.
Ца́рь же воста́ со гнѣ́вомъ от­ пи́ра [и и́де] въ вертогра́дъ: Ама́нъ же моля́ше цари́цу, ви́дяше бо себе́ въ бѣда́хъ су́ща.
Возврати́ся же ца́рь из вертогра́да, и Ама́нъ при­­паде́ къ ло́жу, на не́мже бѣ́ есѳи́рь, моля́ цари́цу. И рече́ ца́рь: егда́ и жену́ наси́луетъ въ дому́ мо­е́мъ? Ама́нъ же слы́шавъ измѣни́ся лице́мъ.
Рече́ же вугаѳа́нъ еди́нъ от­ скопце́въ, се́й же вѣ́дяше о то́мъ дре́вѣ, ви́дѣвъ е́ въ дому́ Ама́новѣ, егда́ при­­зыва́­ше его́ на обѣ́дъ ца́рскiй, и о се́мъ испыта́въ еди́наго от­ о́трокъ, уразумѣ́въ замышля́емое, и рече́ ко царю́: се́, и дре́во угото́ва Ама́нъ мардохе́ю глаго́лав­шему блага́я о цари́, и сто­и́тъ въ дому́ Ама́новѣ воз­выше́но на лако́тъ пятьдеся́тъ. И рече́ ца́рь: да повѣ́сит­ся [ама́нъ] на не́мъ.
И повѣ́шенъ бы́сть Ама́нъ на дре́вѣ, е́же угото́ва мардохе́ю. И тогда́ ца́рь утоли́ся от­ я́рости.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible