Скрыть

Книга Есфири, гл7-10

Толкования главы
Толкования главы
7:1
7:3
7:5
7:6
7:8
7:9
10:1
10:2
10:3b
10:3k
10:3c
10:3l
10:3d
10:3e
10:3f
10:3g
10:3
10:3h
10:3a
10:3i
Вни́де же ца́рь и Ама́нъ пирова́ти со цари́цею.
И рече́ ца́рь е́сѳи́ри во вторы́й де́нь на пиру́: что́ есть, есѳи́ре цари́це? и что́ проше́нiе твое́? и что́ моле́нiе твое́? и бу́детъ тебѣ́ до полуца́р­ст­вiя мо­его́.
И от­вѣща́в­ши [есѳи́рь цари́ца] рече́: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма, царю́, да да́ст­ся душа́ моя́ проше́нiю мо­ему́ и лю́дiе мо­и́ моле́нiю мо­ему́:
про́дани бо есмы́, а́зъ же и лю́дiе мо­и́, на поги́бель и расхище́нiе и въ рабо́ту, мы́ же и ча́да на́ша въ рабы́ и рабы́ни, и небрего́хъ: нѣ́сть бо досто́инъ клеветни́къ двора́ царе́ва.
И рече́ ца́рь: кто́ е́сть се́й, и́же дерзну́ сотвори́ти ве́щь сiю́?
И рече́ есѳи́рь: человѣ́къ вра́гъ, Ама́нъ лука́вый се́й. Ама́нъ же смяте́ся от­ царя́ и цари́цы.
Ца́рь же воста́ со гнѣ́вомъ от­ пи́ра [и и́де] въ вертогра́дъ: Ама́нъ же моля́ше цари́цу, ви́дяше бо себе́ въ бѣда́хъ су́ща.
Возврати́ся же ца́рь из вертогра́да, и Ама́нъ при­­паде́ къ ло́жу, на не́мже бѣ́ есѳи́рь, моля́ цари́цу. И рече́ ца́рь: егда́ и жену́ наси́луетъ въ дому́ мо­е́мъ? Ама́нъ же слы́шавъ измѣни́ся лице́мъ.
Рече́ же вугаѳа́нъ еди́нъ от­ скопце́въ, се́й же вѣ́дяше о то́мъ дре́вѣ, ви́дѣвъ е́ въ дому́ Ама́новѣ, егда́ при­­зыва́­ше его́ на обѣ́дъ ца́рскiй, и о се́мъ испыта́въ еди́наго от­ о́трокъ, уразумѣ́въ замышля́емое, и рече́ ко царю́: се́, и дре́во угото́ва Ама́нъ мардохе́ю глаго́лав­шему блага́я о цари́, и сто­и́тъ въ дому́ Ама́новѣ воз­выше́но на лако́тъ пятьдеся́тъ. И рече́ ца́рь: да повѣ́сит­ся [ама́нъ] на не́мъ.
И повѣ́шенъ бы́сть Ама́нъ на дре́вѣ, е́же угото́ва мардохе́ю. И тогда́ ца́рь утоли́ся от­ я́рости.
Написа́ же ца́рь по всему́ ца́р­ст­вiю сво­ему́, е́же на земли́ и на мо́ри,
и си́лу свою́, и му́же­ст­вен­ная исправле́нiя, бога́т­ст­во же и сла́ву ца́р­ст­вiя сво­его́: се́, пи́сана су́ть въ кни́зѣ царе́й пе́рсскихъ и ми́дскихъ, на па́мять.
помяну́хъ бо о со́нiи, е́же ви́дѣхъ о словесѣ́хъ си́хъ, ниже́ бо премину́ от­ си́хъ сло́во:
и бу́дутъ и́мъ дні́е сі́и [пра́здничнiи] въ ме́сяцъ Ада́ръ, въ четвертый­на́­де­сять и пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца того́жде, съ собо́ромъ и ра́достiю и съ весе́лiемъ предъ Бо́гомъ, въ ро́дъ во вѣ́ки въ лю́дехъ сво­и́хъ Изра́или.
ма́лый исто́чникъ, и́же бы́сть рѣка́, и бѣ́ свѣ́тъ, и со́лнце, и вода́ мно́га. Есѳи́рь е́сть рѣка́, ю́же поя́ ца́рь и сотвори́ цари́цу:
Въ лѣ́то четве́ртое ца́р­ст­вiя Птоломе́ева и клеопа́тры, внесе́ Досиѳе́й, и́же глаго́лашеся бы́ти свяще́н­никъ и леви́тъ, и Птоломе́й сы́нъ его́, предлежа́щую еписто́лiю о [дне́хъ] фури́мъ, ю́же ска́зоваху, я́ко истолкова́ лисима́хъ сы́нъ Птоломе́евъ, живы́й во Иерусали́мѣ.
два́ же змі́а, а́зъ е́смь и Ама́нъ:
язы́цы же [су́ть], и́же собра́шася истреби́ти и́мя Иуде́овъ:
язы́къ же мо́й се́й е́сть Изра́иль, вопи́в­шiй ко Бо́гу, и спасо́шася: и спасе́ Госпо́дь лю́ди своя́ и изба́ви на́съ Госпо́дь от­ всѣ́хъ зо́лъ си́хъ: и сотвори́ Бо́гъ зна́менiя и чудеса́ ве́лiя, я́же не бы́ша во язы́цѣхъ.
Сего́ ра́ди сотвори́ два́ жре́бiя, еди́нъ лю́демъ Бо́жiимъ и еди́нъ всѣ́мъ язы́комъ:
Мардохе́й бо вторы́й бѣ́ по цари́ Артаксе́рксѣ, и вели́къ бѣ́ во ца́р­ст­вiи и просла́вленъ от­ иуде́й и люби́мь, повѣ́даше содѣ́ян­ная всему́ язы́ку сво­ему́.
и изыдо́ста два́ жре́бiя сiя́ въ ча́съ и вре́мя и въ де́нь суда́ предъ Бо́гомъ во всѣ́хъ язы́цѣхъ:
И рече́ мардохе́й: от­ Бо́га бы́ша сiя́:
и помяну́ Госпо́дь Бо́гъ лю́ди своя́ и оправда́ достоя́нiе свое́:
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов