Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Эсфири

 
 • И въ то́й де́нь ца́рь Артаксе́рксъ дарова́ есѳи́ри, ели́ка бя́ху Ама́на клеветника́ [Иуде́йска]: и мардохе́и при́званъ бы́сть от­ царя́, повѣ́да бо есѳи́рь, я́ко сро́дникъ е́сть е́й.
 • И сня́ ца́рь пе́рстень сво́й, его́же отъ­я́ у Ама́на, и даде́ мардохе́еви. И поста́ви есѳи́рь мардохе́а надъ всѣ́мъ имѣ́нiемъ Ама́новымъ,
 • и при­­ложи́ глаго́лати ко царю́, и при­­паде́ предъ нога́ма его́ [и воспла́ка], и моля́ше его́ от­врати́ти зло́бу Ама́нову и мы́сль его́, е́юже помы́сли на иуде́и.
 • И простре́ ца́рь есѳи́ри же́злъ зла́тъ: воста́ же есѳи́рь и ста́ предъ царе́мъ.
 • И рече́ есѳи́рь: а́ще уго́дно ти́ е́сть, и обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, посли́ воз­врати́ти писа́нiя по́слан­ная от­ Ама́на, пи́саная на погубле́нiе Иуде́овъ, и́же обита́ютъ во [все́мъ] ца́р­ст­вiи тво­е́мъ:
 • ка́ко бо воз­могу́ ви́дѣти озлобле́нiе люді́й мо­и́хъ и ка́ко воз­могу́ спасти́ся въ поги́бели оте́че­ст­ва мо­его́?
 • И рече́ ца́рь есѳи́ри: а́ще вся́ имѣ́нiя Ама́нова да́хъ и дарова́хъ тебѣ́, и того́ повѣ́сихъ на дре́вѣ, я́ко ру́цѣ воз­несе́ на иуде́и, что́ еще́ проси́ши?
 • напиши́те и вы́ и́менемъ мо­и́мъ, я́коже уго́дно е́сть ва́мъ, и запеча́тайте пе́рстнемъ мо­и́мъ: ели́ка бо пи́сана быва́ютъ царе́вымъ повелѣ́нiемъ и запеча́тают­ся пе́рстнемъ мо­и́мъ, не воз­мо́жно и́мъ противорещи́.
 • И при́звани бы́ша писцы́ [царе́вы] въ пе́рвый ме́сяцъ, и́же е́сть ниса́нъ, въ два́десять тре́тiй де́нь того́жде ме́сяца, и написа́ша о Иуде́ехъ, ели́ка заповѣ́да мардохе́й, ко управи́телемъ и ко нача́лникомъ во­ево́дъ от­ инді́йскiя страны́ да́же до еѳiо́пiи, сто́ два́десять седми́ во­ево́дамъ, во вся́кую страну́ по сво­ему́ и́хъ я́зы́ку.
 • Напи́сана же бы́ша велѣ́нiемъ царе́вымъ и запечатлѣ́шася пе́рстнемъ его́: и посла́ша писа́нiя чрезъ писмоно́сцы,
 • я́ко повелѣ́ и́мъ жи́ти по зако́номъ и́хъ во вся́цѣмъ гра́дѣ, и да помога́ютъ имъ, и да сотворя́тъ сопе́рникомъ и́хъ и проти́вникомъ и́хъ, я́коже хотя́тъ,
 • въ де́нь еди́нъ по всему́ ца́р­ст­ву Артаксе́рксову, въ третiй­на́­де­сять де́нь втораго­на́­де­сять ме́сяца, и́же е́сть Ада́ръ.
 • Списа́нiе же еписто́лiи си́це бѣ́:
 • ца́рь вели́кiй Артаксе́рксъ су́щымъ от­ инді́и да́же до еѳiо́пiи сто́ два́десяти и седми́мъ нача́л­ст­вомъ страна́ми облада́ющымъ и вла́стелемъ на́мъ доброжела́тел­ст­ву­ю­щымъ, ра́доватися.
 • Мно́зи мно́жайшею благодѣ́тел­ст­ву­ю­щихъ бла́гостiю частѣ́е че­ст­ву́еми па́че мѣ́ры воз­гордѣ́шася,
  *и не то́чiю подчине́н­ныхъ на́мъ и́щутъ о́зло́бити, но дово́л­ст­ва не могу́ще снести́, и сво­и́мъ благодѣ́телемъ начина́ютъ кова́р­ст­вовати:
 • и благодаре́нiе не то́кмо от­ человѣ́къ от­ъе́млюще, но еще́ [по обы́чаю] не прiя́в­шихъ благодѣя́нiй киче́ньми воз­не́сшеся, вся́ при́сно назира́ющаго Бо́га ненави́дящаго зла́ мня́тъ избѣжа́ти суда́.
 • Мно́гажды же и мно́гихъ от­ поста́влен­ныхъ на власте́хъ, и́мже увѣ́рися друго́въ устроя́ти дѣла́, ласка́тел­ст­во крове́й непови́н­ныхъ вино́вными поставля́я,
 • подве́рже неуврачева́н­нымъ злы́мъ, злонра́вiя ло́жнымъ прельще́нiемъ тѣ́хъ, и́же прельща́ютъ незлоби́вое благосе́рдiе владѣ́ющихъ.
 • Ви́дѣти же лѣ́ть е́сть на́мъ взыску́ющымъ не толи́ко от­ дре́внихъ, я́коже преда́хомъ, исто́рiй, ели́ко от­ тѣ́хъ, я́же су́ть при­­ нога́хъ непрепо́добно содѣ́лан­ная губи́тел­ст­вомъ недосто́йно владѣ́ющихъ.
 • Сего́ ра́ди внима́ти надлежи́тъ по си́хъ, во е́же ца́р­ст­во безмяте́жно всѣ́мъ человѣ́комъ съ ми́ромъ устро́ити,
 • не употребля́юще премене́нiй, при­­ходящая же предъ очеса́ всегда́ съ при­­ли́чнымъ предваре́нiемъ разсужда́юще.
 • Егда́ бо Ама́нъ Амадаѳу́евъ македо́нянинъ, и́стн­но чу́ждь пе́рсскiя кро́ве и мно́го от­стоя́щь от­ на́­шея бла́гости, стран­нолю́бно прiя́тый от­ на́съ,
 • толи́кое человѣколю́бiе, е́же ко вся́кому язы́ку имѣ́емъ, получи́, я́ко нарица́тися ему́ отце́мъ на́шимъ, и покланя́емому от­ всѣ́хъ, второ́е ца́рскаго престо́ла лице́ содержа́ти:
 • неумѣ́рителенъ же въ го́рдости при­­лѣ́жно иска́лъ, ка́ко бы на́съ о́бласти и живота́ лиши́ти,
 • ку́пно же на́­шего блюсти́теля и всегда́шняго благодѣ́теля мардохе́а и непоро́чную ца́р­ст­ва соо́бщницу есѳи́рь со всѣ́мъ и́хъ пле́менемъ многоплете́н­ными хи́тростей прельще́ньми и́щущь на погубле́нiе:
 • си́ми бо о́бразы воз­мнѣ́ на́съ лиши́въ блюсти́телей взя́ти, и вла́сть пе́рсскую ко македо́няномъ пренести́.
 • Мы́ же Иуде́овъ, от­ трегуби́телнаго сего́ въ погубле́нiе пре́дан­ныхъ, обрѣта́емъ не злотво́рныхъ, но пра́веднѣйшими уиравля́емыхъ зако́ны,
 • и су́щихъ сыно́въ вы́шняго, превелича́йшаго жива́го Бо́га, управля́ющаго на́мъ же и прароди́телемъ на́шымъ ца́р­ст­вiе въ до́брѣйшемъ состоя́нiи.
 • До́брѣ у́бо сотвори́те не употребля́юще от­ Ама́на Амадаѳу́ева по́слан­ныхъ писа́нiй,
  *поне́же о́нъ сiя́ содѣ́лавый при­­ вратѣ́хъ су́сскихъ со всѣ́мъ до́момъ сво­и́мъ повѣ́шенъ е́сть, досто́йный ему́ вско́рѣ су́дъ воз­да́в­шему всѣ́ми владѣ́ющему Бо́гу.
 • Списа́нiе же еписто́лiи сея́ предложи́в­ше на вся́цѣ́мъ мѣ́стѣ со дерзнове́нiемъ, оста́вите Иуде́овъ употребляти своя́ зако́ны, спомоще­ст­ву́юще и́мъ,
  *я́ко да во вре́мя ско́рби воста́в­шымъ на ни́хъ от­мстя́тъ въ третiй­на́­де­сять де́нь втораго­на́­де­сять ме́сяца Ада́ра въ са́мый то́й де́нь:
 • въ се́й бо [де́нь] всемогу́щiй Бо́гъ вмѣ́сто погубле́нiя избра́н­наго ро́да сотвори́ и́мъ весе́лiе.
 • И вы́ у́бо во имени́тыхъ ва́шихъ пра́здницѣхъ знмени́тый де́нь со вся́кою ра́достiю провожда́йте,
  *да и ны́нѣ, и по си́хъ спасе́нiе на́мъ у́бо и доброжела́телнымъ пе́рсомъ бу́детъ, навѣту́ющымъ же на́съ въ па́мять погубле́нiя.
 • Вся́къ же гра́дъ или́ страна́, я́же по си́мъ не сотвори́тъ, вся́чески мече́мъ и огне́мъ съ толи́кимъ потреби́т­ся гнѣ́вомъ, я́ко не то́кмо человѣ́комъ непрохо́дна, но и звѣре́мъ и пти́цамъ во вся́кое вре́мя ме́рзостнѣйша оста́вит­ся.
 • И списа́нiя сiя́ да предложа́т­ся очеви́дно во все́мъ ца́р­ст­вѣ, е́же гото́вымъ бы́ти всѣ́мъ Иуде́омъ на се́й де́нь ра́товати сво­и́хъ проти́вныхъ.
 • Ко́н­ницы у́бо изыдо́ша спѣ́шно повелѣ́н­ная от­ царя́ соверши́ти. Предлага́­шеся же повелѣ́нiе и въ су́сѣхъ.
 • И мардохе́й изы́де облече́нъ въ ца́рскую оде́жду и вѣне́цъ иму́щь златы́й, дiади́му виссо́н­ную, червле́ную. Ви́дѣв­ше же су́щiи въ су́сѣхъ воз­ра́довашася,
 • я́ко Иуде́омъ бы́сть свѣ́тъ и весе́лiе:
 • во [вся́цѣмъ] гра́дѣ и странѣ́, идѣ́же а́ще предлага́­шеся повелѣ́нiе ра́дость и весе́лiе бѣ́ Иуде́омъ, пирова́нiе и утѣше́ние. И мно́зи от­ язы́къ обрѣ́зовахуся и зако́нъ Иуде́йскiй прiима́ху, стра́ха ра́ди Иуде́йскаго.
 • В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом Амана, врага Иудеев; а Мардохей вошел пред лице царя, ибо Есфирь объявила, что́ он для нее.
 • И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею; Есфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана.
 • И продолжала Есфирь говорить пред царем и пала к ногам его, и плакала и умоляла его отвратить злобу Амана Вугеянина и замысел его, который он замыслил против Иудеев.
 • И простер царь к Есфири золотой скипетр; и поднялась Есфирь, и стала пред лицем царя,
 • и сказала: если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицем его, и справедливо дело сие пред лицем царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, Вугеянина, писанные им об истреблении Иудеев во всех областях царя;
 • ибо, как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?
 • И сказал царь Артаксеркс царице Есфири и Мардохею Иудеянину: вот, я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на Иудеев;
 • напишите и вы о Иудеях, что вам угодно, от имени царя и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить.
 • И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его, и написано было все так, как приказал Мардохей, к Иудеям, и к сатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Ефиопии, ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его, и к Иудеям письменами их и на языке их.
 • И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма чрез гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских,
 • о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить,
 • в один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара.
 • [Список с этого указа следующий:
 • великий царь Артаксеркс начальствующим от Индии до Ефиопии над ста двадцатью семью областями и властителям, доброжелательствующим нам, радоваться.
 • Многие, по чрезвычайной доброте благодетелей щедро награждаемые почестями, чрезмерно возгордились
  *и не только подданным нашим ищут причинить зло, но, не могши насытить гордость, покушаются строить козни самим благодетелям своим,
 • не только теряют чувство человеческой признательности, но, кичась надменностью безумных, преступно думают избежать суда всё и всегда видящего Бога.
 • Но часто и многие, будучи облечены властью, чтоб устроять дела доверивших им друзей, своим убеждением делают их виновниками пролития невинной крови и подвергают неисправимым бедствиям,
 • хитросплетением коварной лжи обманывая непорочное благомыслие державных.
 • Это можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, сколько из дел, преступно совершаемых пред вами злобою недостойно властвующих.
 • Посему нужно озаботиться на последующее время, чтобы нам устроить царство безмятежным для всех людей в мире,
 • не допуская изменений, но представляющиеся дела обсуждая с надлежащей предусмотрительностью.
 • Так Аман Амадафов, Македонянин, поистине чуждый персидской крови и весьма далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, удостоился благосклонности, которую мы имеем ко всякому народу,
 • настолько, что был провозглашен нашим отцом и почитаем всеми, представляя второе лицо при царском престоле;
 • но, не умерив гордости, замышлял лишить нас власти и души,
 • а нашего спасителя и всегдашнего благодетеля Мардохея и непорочную общницу царства Есфирь, со всем народом их, домогался разнообразными коварными мерами погубить.
 • Таким образом он думал сделать нас безлюдными, а державу Персидскую передать Македонянам.
 • Мы же находим Иудеев, осужденных этим злодеем на истребление, не зловредными, а живущими по справедливейшим законам,
 • сынами Вышнего, величайшего живаго Бога, даровавшего нам и предкам нашим царство в самом лучшем состоянии.
 • Посему вы хорошо сделаете, не приводя в исполнение грамот, посланных Аманом Амадафовым;
  *ибо он, совершивший это, при воротах Сузских повешен со всем домом, по воле владычествующего всем Бога, воздавшего ему скоро достойный суд.
 • Список же с этого указа выставив на всяком месте открыто, оставьте Иудеев пользоваться своими законами и содействуйте им,
  *чтобы восстававшим на них во время скорби они могли отмстить в тринадцатый день двенадцатого месяца Адара, в самый тот день.
 • Ибо владычествующий над всем Бог, вместо погибели избранного рода, устроил им такую радость.
 • И вы, в числе именитых праздников ваших, проводите сей знаменитый день со всем весельем,
  *дабы и ныне и после памятно было спасение для нас и для благорасположенных к нам Персов и погубление строивших нам козни.
 • Всякий город или область вообще, которая не исполнит сего, нещадно опустошится мечом и огнем и сделается не только необитаемою для людей, но и для зверей и птиц навсегда отвратительною.]
 • Список с сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб Иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим.
 • Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе.
 • И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался.
 • А у Иудеев было тогда освещение и радость, и веселье, и торжество.
 • И во всякой области и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у Иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх пред Иудеями.
 • καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ἐδωρήσατο Εσθηρ ὅσα ὑπῆρχεν Αμαν τῷ δια­βόλῳ καὶ Μαρδοχαῖος προ­σεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως ὑπέδειξεν γὰρ Εσθηρ ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ
 • ἔλαβεν δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον ὃν ἀφείλατο Αμαν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ καὶ κατέστησεν Εσθηρ Μαρδοχαῖον ἐπι­̀ πάν­των τῶν Αμαν
 • καὶ προ­σθεῖσα ἐλάλησεν προ­̀ς τὸν βασιλέα καὶ προ­σέπεσεν προ­̀ς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Αμαν κακίαν καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς Ιουδαίοις
 • ἐξέτεινεν δὲ ὁ βασιλεὺς Εσθηρ τὴν ῥάβδον τὴν χρυσῆν ἐξηγέρθη δὲ Εσθηρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ
 • καὶ εἶπεν Εσθηρ εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν πεμφθήτω ἀπο­στραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Αμαν τὰ γραφέν­τα ἀπο­λέσθαι τοὺς Ιουδαίους οἵ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
 • πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου
 • καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς προ­̀ς Εσθηρ εἰ πάν­τα τὰ ὑπάρχον­τα Αμαν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπι­̀ ξύλου ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε τοῖς Ιουδαίοις τί ἔτι ἐπι­ζητεῖς
 • γράψατε καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνόματός μου ὡς δοκεῖ ὑμῖν καὶ σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου ὅσα γὰρ γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπι­τάξαν­τος καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίῳ μου οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀν­τειπεῖν
 • ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πρώτῳ μηνί ὅς ἐστι Νισα τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτους καὶ ἐγράφη τοῖς Ιουδαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν σατραπῶν ἀπο­̀ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις κατα­̀ χώραν καὶ χώραν κατα­̀ τὴν ἑαυτῶν λέξιν
 • ἐγράφη δὲ δια­̀ τοῦ βασιλέως καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα δια­̀ βιβλιαφόρων
 • ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί τε αὑτοῖς καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀν­τιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς ἀν­τικει­μέ­νοις αὐτῶν ὡς βούλον­ται
 • ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ ᾿Αρταξέρξου τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνός ὅς ἐστιν Αδαρ
 • ὧν ἐστιν ἀν­τίγραφον τῆς ἐπι­στολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα
 • βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπο­̀ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι χαίρειν
 • πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούν­των χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν *καὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγ­μέ­νους ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπι­χειροῦσι μηχανᾶσθαι
 • καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀν­ταναιροῦν­τες ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάθων κόμποις ἐπαρθέν­τες τοῦ τὰ πάν­τα κατοπτεύ­ον­τος ἀεὶ θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην
 • πολλάκις δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾿ ἐξουσίαις τεταγμένων τῶν πιστευθέν­των χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παρα­μυθία μεταιτίους αἱμάτων ἀθῴων κατα­στήσασα περιέβαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις
 • τῷ τῆς κακοηθείας ψευδεῖ παρα­λογισμῷ παρα­λογισαμένων τὴν τῶν ἐπι­κρατούν­των ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην
 • σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὧν παρεδώκαμεν ἱστοριῶν ὅσα ἐστὶν παρα­̀ πόδας ὑμᾶς ἐκζητοῦν­τας ἀνοσίως συν­τετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόν­των λοιμότητι
 • καὶ προ­σέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα εἰς τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾿ εἰρήνης παρεξόμεθα
 • χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα δια­κρίνον­τες ἀεὶ μετ᾿ ἐπι­εικεστέρας ἀπαν­τήσεως
 • ὡς γὰρ Αμαν Αμαδαθου Μακεδών ταῖς ἀληθείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν Пερσῶν αἵμα­τος καὶ πολὺ διεστηκὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος ἐπι­ξενωθεὶς ἡμῖν
 • ἔτυχεν ἧς ἔχομεν προ­̀ς πᾶν ἔθνος φιλανθρωπίας ἐπι­̀ τοσοῦτον ὥστε ἀναγορεύ­εσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προ­σκυνούμενον ὑπὸ πάν­των τὸ δεύ­τερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου προ­́σωπον δια­τελεῖν
 • οὐκ ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσεν τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύ­μα­τος
 • τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ δια­̀ παν­τὸς εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆς βασιλείας κοινωνὸν Εσθηρ σὺν παν­τὶ τῷ τούτων ἔθνει πολυπλόκοις μεθόδων παρα­λογισμοῖς αἰτησά­με­νος εἰς ἀπώλειαν
 • δια­̀ γὰρ τῶν τρόπων τούτων ᾠήθη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους τὴν τῶν Пερσῶν ἐπι­κράτησιν εἰς τοὺς Μακεδόνας μετάξαι
 • ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παρα­δεδο­μέ­νους εἰς ἀφανισμὸν Ιουδαίους εὑρίσκομεν οὐ κακούργους ὄν­τας δικαιοτάτοις δὲ πολιτευο­μέ­νους νόμοις
 • ὄν­τας δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστου μεγίστου ζῶν­τος θεοῦ τοῦ κατευθύνον­τος ἡμῖν τε καὶ τοῖς προ­γόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ δια­θέσει
 • καλῶς οὖν ποιήσετε μὴ προ­σχρησάμενοι τοῖς ὑπὸ Αμαν Αμαδαθου ἀπο­σταλεῖσι γράμμασιν
  *δια­̀ τὸ αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον προ­̀ς ταῖς Σούσων πύλαις ἐσταυρῶσθαι σὺν τῇ πανοικίᾳ τὴν κατα­ξίαν τοῦ τὰ πάν­τα ἐπι­κρατοῦν­τος θεοῦ δια­̀ τάχους ἀπο­δόν­τος αὐτῷ κρίσιν
 • τὸ δὲ ἀν­τίγραφον τῆς ἐπι­στολῆς ταύτης ἐκθέν­τες ἐν παν­τὶ τόπῳ μετὰ παρρησίας ἐᾶν τοὺς Ιουδαίους χρῆσθαι τοῖς ἑαυτῶν νομίμοις καὶ συν­επισχύειν αὐτοῖς
  *ὅπως τοὺς ἐν καιρῷ θλίψεως ἐπι­θε­μέ­νους αὐτοῖς ἀμύνων­ται τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸς Αδαρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ
 • ταύτην γὰρ ὁ πάν­τα δυναστεύ­ων θεὸς ἀν­τ᾿ ὀλεθρίας τοῦ ἐκλεκτοῦ γένους ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην
 • καὶ ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις ὑμῶν ἑορταῖς ἐπι­́σημον ἡμέραν μετὰ πάσης εὐωχίας ἄγετε
  *ὅπως καὶ νῦν καὶ μετὰ ταῦτα σωτηρία ᾖ ἡμῖν καὶ τοῖς εὐνοοῦσιν Пέρσαις τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπι­βουλεύ­ουσιν μνημόσυν­ον τῆς ἀπωλείας
 • πᾶσα δὲ πόλις ἢ χώρα τὸ σύνολον ἥτις κατα­̀ ταῦτα μὴ ποιήσῃ δόρατι καὶ πυρὶ κατα­ναλωθή­σε­ται μετ᾿ ὀργῆς οὐ μόνον ἀνθρώποις ἄβα­τος ἀλλὰ καὶ θηρίοις καὶ πετεινοῖς εἰς τὸν ἅπαν­τα χρόνον ἔχθιστος κατα­σταθή­σε­ται
 • τὰ δὲ ἀν­τίγραφα ἐκτιθέσθωσαν ὀφθαλμοφανῶς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ ἑτοίμους τε εἶναι πάν­τας τοὺς Ιουδαίους εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺς ὑπεναν­τίους
 • οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς ἐξῆλθον σπεύ­δον­τες τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως λεγόμενα ἐπι­τελεῖν ἐξετέθη δὲ τὸ προ­́σταγμα καὶ ἐν Σούσοις
 • ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐξῆλθεν ἐστολισμένος τὴν βασιλικὴν στολὴν καὶ στέφανον ἔχων χρυσοῦν καὶ δια­́δημα βύσ­σινον πορφυροῦν ἰδόν­τες δὲ οἱ ἐν Σούσοις ἐχάρησαν
 • τοῖς δὲ Ιουδαίοις ἐγένετο φῶς καὶ εὐφροσύνη
 • κατα­̀ πόλιν καὶ χώραν οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ προ­́σταγμα οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖς Ιουδαίοις κώθων καὶ εὐφροσύνη καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμον­το καὶ ιουδάιζον δια­̀ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων