Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Эсфири

 
 • Во вторый­на́­де­сять ме́сяцъ, иже е́сть Ада́ръ, въ третiй­на́­де­сять де́нь ме́сяца прiидо́ша писа́нiя от­ царя́.
 • Въ то́й же день погибо́ша супоста́ты Иуде́евъ: ни еди́нъ бо сопроти́вися и́мъ боя́ся и́хъ.
 • Нача́л­ст­ву­ю­щiи бо стра́намъ и власти́телiе и ца́рстiи книго́чiя почита́ху иуде́й:
 • стра́хъ бо мардохе́евъ належа́­ше на ни́хъ.
 • Приложи́ся бо повелѣ́нiе царе́во именова́тися ему́ по всему́ ца́р­ст­вiю.
 • И въ су́сѣхъ гра́дѣ изби́ша Иуде́е пя́ть со́тъ муже́й:
 • Фарса́на, неста́н­на и делфо́на, и фасга́на
 • и фардаѳа́на, и варе́а и сарвака́на,
 • и мармаси́ма и руфе́а, и Арсе́а и Завуѳеѳа́ма,
 • де́сять сыно́въ Ама́на Амадаѳу́ева вуге́анина врага́ Иудеомъ, и́же от­ Ѳармаѳе́а, и разгра́биша въ то́й де́нь [имѣ́нiя и́хъ]:
 • и сказа́ша число́ избiе́н­ныхъ царю́ въ су́сѣхъ гра́дѣ.
 • И рече́ ца́рь ко есѳи́ри: изби́ша Иуде́е въ су́сѣъ гра́дѣ пя́ть со́тъ муже́й, по окре́стнымъ же страна́мъ коли́ко, мни́ши, погуби́ша? и чесого́ еще́ проси́ши, и бу́детъ ти́?
 • И рече́ есѳи́рь ко царю́: да да́ст­ся та́кожде Иуде́омъ твори́ти зау́тра, я́ко да повѣ́сятъ де́сять сыно́въ Ама́новыхъ.
 • И повелѣ́ ца́рь та́ко бы́ти, и попусти́ Иуде́омъ внѣ́ гра́да повѣ́сити тѣлеса́ сыно́въ Ама́новыхъ.
 • И собра́шася Иуде́е, и́же въ су́сѣхъ, въ четвертый­на́­де­сять дее́нь Ада́ра, и изби́ша муже́й три́ста, и ничто́же разгра́биша.
 • Про́чiи же Иуде́е, и́же во ца́р­ст­вiи, собра́шася и себѣ́ помога́ху и почи́ша от­ бра́ней: изби́ша бо от­ ни́хъ пять­на́­де­сять ты́сящъ въ третiй­на́­де­сять Ада́ра, и ничто́же расхи́тиша.
 • И почи́ша въ четвертый­на́­де­сять де́нь того́жде ме́сяца и провожда́ху то́й де́нь упоко­е́нiя съ ра́достiю и весе́лiемъ.
 • Иуде́е же въ су́сѣхъ гра́дѣ собра́шася и въ четвертый­на́­де­сять почи́ша: проводи́ша же и пятый­на́­де­сять съ ра́достiю и весе́лiемъ.
 • Сего́ ра́ди Иуде́е разсѣ́ян­нiи во вся́цѣй странѣ́ внѣ́шней провожда́ютъ четвертый­на́­де­сять де́нь Ада́ра бла́гъ съ весе́лiемъ, посыла́юще ча́сти кі́йждо бли́жнему: живу́щiй же въ митропо́лiяхъ и въ пятый­на́­де­сять де́нь Ада́ра весе́лiя благі́й провожда́ютъ, посыла́юще ча́сти бли́жним.
 • Написа́ же мардохе́й словеса́ сiя́ въ кни́гу и посла́ Иуде́омъ, ели́цы бѣ́ша въ ца́р­ст­вiи Артаксе́рксовѣ, бли́зъ и дале́че су́щымъ,
 • уста́вити дни́ сiя́ бла́ги, е́же провожда́ти четвертый­на́­де­сять и пятый­на́­де­сять де́нь Ада́ра:
 • въ си́хъ бо дне́хъ почи́ша Иуде́е от­ вра́гъ сво­и́хъ: и ме́сяцъ Ада́ръ, и́же обрати́ся и́мъ от­ пла́ча въ ра́дость и от­ болѣ́зни во благі́й де́нь, провожда́ти ве́сь во благи́хъ дне́хъ ра́дости и весе́лiя, посыла́юще ча́сти ко друго́мъ и ни́щымъ.
 • И прiя́ша Иуде́е, я́коже написа́ и́мъ мардохе́й:
 • ка́ко Ама́нъ Амадаѳу́евъ македо́нянинъ ра́товаше Иудеевъ, и ка́ко изнесе́ су́дъ и жре́бiй, е́же погуби́ти и́хъ,
 • и я́ко вни́де ко царю́, глаго́ля, да повѣ́ситъ мардохе́а: ели́ка нача́ наводи́ти на иуде́и зла́я, на него́ бы́ша, и повѣ́шенъ бы́сть са́мъ и ча́да его́.
 • Сего́ ра́ди нареко́шася дні́е сі́и фури́мъ ра́ди жре́бiй, зане́ дiале́ктомъ и́хъ жре́бiи нарица́ют­ся фури́мъ, ра́ди слове́съ еписто́лiи сея́, и ели́ка пострада́ша си́хъ ра́ди, и ели́ка и́мъ при­­ключи́шася.
 • Уста́ви у́бо, и та́ко прiя́ша Иуде́е на себе́ и на сѣ́мя свое́ и на приложи́в­шихся къ ни́мъ, ниже́ ина́че да употребля́ютъ: дні́е же сі́и па́мяти соверша́еми по ро́ду и ро́ду, и гра́ду и оте́че­ст­ву и странѣ́.
 • Дні́е же сі́и фури́мъ да провожда́ютъ во вся́кое лѣ́то, и па́мять да не оскудѣ́етъ от­ родо́въ.
 • И написа́ есѳи́рь царица дщи́ Аминада́вля и мардохе́й Иуде́анинъ, ели́ка сотвори́ша во утвержде́нiе еписто́лiи о дне́хъ фури́мъ.
 • И мардохе́й и есѳи́рь цари́ца уста́виста себѣ́ са́ми, и тогда́ уста́виста въ постѣ́ сво­е́мъ совѣ́тъ сво́й.
 • И есѳи́рь сло́во поста́ви во вѣ́ки, и напи́сано бы́сть въ па́мять.
 • В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами Иудеи взяли власть над врагами своими, –
 • собрались Иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих; и никто не мог устоять пред лицем их, потому что страх пред ними напал на все народы.
 • И все князья в областях и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали Иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем.
 • Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек, Мардохей, поднимался выше и выше.
 • И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле.
 • В Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек;
 • и Паршандафу и Далфона и Асфафу,
 • и Порафу и Адалью и Аридафу,
 • и Пармашфу и Арисая и Аридая и Ваиезафу, –
 • десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага Иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей.
 • В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, престольном городе.
 • И сказал царь царице Есфири: в Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана; что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое? и оно будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? она будет исполнена.
 • И сказала Есфирь: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было Иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве.
 • И приказал царь сделать так; и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили.
 • И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в четырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей.
 • И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей.
 • Это было в тринадцатый день месяца Адара; а в четырнадцатый день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья.
 • Иудеи же, которые в Сузах, собирались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья.
 • Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу; [живущие же в митрополиях и пятнадцатый день Адара проводят в добром веселье, посылая подарки ближним].
 • И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем Иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним,
 • о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его,
 • как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование – в день праздничный, – чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным.
 • И приняли Иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним,
 • как Аман, сын Амадафа, Вугеянин, враг всех Иудеев, думал погубить Иудеев и бросал пур, жребий, об истреблении и погублении их,
 • и как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысл Амана, который он задумал на Иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве.
 • Потому и назвали эти дни Пурим, от имени: пур [жребий, ибо на языке их жребии называются пурим]. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них,
 • постановили Иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня, по предписанному о них и в свое для них время, каждый год;
 • и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе; и чтобы дни эти Пурим не отменялись у Иудеев, и память о них не исчезла у детей их.
 • Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардохей Иудеянин, со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме;
  30и послали письма ко всем Иудеям в сто двадцать семь областей царства Артаксерксова со словами мира и правды,
 • 31чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них Мардохей Иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей.
 • 32Так повеление Есфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу.
 • وفي الشهر الثاني عشر اي شهر اذار في اليوم الثالث عشر منه حين قرب كلام الملك وأمره من الاجراء في اليوم الذي انتظر فيه اعداء اليهود ان يتسلطوا عليهم فتحول ذلك حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم

 • اجتمع اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك احشويروش ليمدوا ايديهم الى طالبي اذيتهم فلم يقف احد قدامهم لان رعبهم سقط على جميع الشعوب.

 • وكل رؤساء البلدان والمرازبة والولاة وعمالالملك ساعدوا اليهود لان رعب مردخاي سقط عليهم.

 • لان مردخاي كان عظيما في بيت الملك وسار خبره في كل البلدان لان الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة

 • فضرب اليهود جميع اعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا بمبغضيهم ما ارادوا.

 • وقتل اليهود في شوشن القصر واهلكوا خمس مئة رجل.

 • وفرشنداثا ودلفون واسفاثا

 • وفوراثا وادليا واريداثا

 • وفرمشتا واريساي واريداي ويزاثا

 • عشرة بني هامان بن همداثا عدو اليهود قتلوهم ولكنهم لم يمدوا ايديهم الى النهب

 • في ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر الى بين يدي الملك.

 • فقال الملك لاستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود واهلكوا خمس مئة رجل وبني هامان العشرة فماذا عملوا في باقي بلدان الملك. فما هو سؤلك فيعطى لك وما هي طلبتك بعد فتقضى.

 • فقالت استير ان حسن عند الملك فليعطى غدا ايضا لليهود الذين في شوشن ان يعملوا كما في هذا اليوم ويصلبوا بني هامان العشرة على الخشبة.

 • فأمر الملك ان يعملوا هكذا واعطي الامر في شوشن. فصلبوا بني هامان العشرة

 • ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر ايضا من شهر اذار وقتلوا في شوشن ثلاث مئة رجل ولكنهم لم يمدوا ايديهم الى النهب.

 • وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لاجل انفسهم واستراحوا من اعدائهم وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين الفا. ولكنهم لم يمدوا ايديهم الى النهب.

 • في اليوم الثالث عشر من شهر اذار. واستراحوا في اليوم الرابع عشر منه وجعلوه يوم شرب وفرح.

 • واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في الثالث عشر والرابع عشر منه واستراحوا في الخامس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح.

 • لذلك يهود الاعراء الساكنون في مدن الاعراء جعلوا اليوم الرابع عشر من شهر اذار للفرح والشرب ويوما طيبا ولارسال انصبة من كل واحد الى صاحبه

 • وكتب مردخاي هذه الأمور وارسل رسائل الى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك احشويروش القريبين والبعيدين

 • ليوجب عليهم ان يعيّدوا في اليوم الرابع عشر من شهر اذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة

 • حسب الايام التي استراح فيها اليهود من اعدائهم والشهر الذي تحول عندهم من حزن الى فرح ومن نوح الى يوم طيب ليجعلوها ايام شرب وفرح وارسال انصبة من كل واحد الى صاحبه وعطايا للفقراء.

 • فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي اليهم.

 • ولان هامان بن همداثا الاجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم والقى فورا اي قرعة لافنائهم وابادتهم.

 • وعند دخولها الى امام الملك أمر بكتابة ان يرد تدبيره الرديء الذي دبّره ضد اليهود على راسه وان يصلبوه هو وبنيه على الخشبة.

 • لذلك دعوا تلك الايام فوريم على اسم الفور. لذلك من اجل جميع كلمات هذه الرسالة وما راوه من ذلك وما اصابهم

 • اوجب اليهود وقبلوا على انفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم حتى لا يزول ان يعيّدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب اوقاتهما كل سنة

 • وان يذكر هذان اليومان ويحفظا في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد ومدينة فمدينة ويوما الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفني من نسلهم

 • وكتبت استير الملكة بنت ابيجائل ومردخاي اليهودي بكل سلطان بايجاب رسالة الفوريم هذه ثانية.

 • وارسل الكتابات الى جميع اليهود الى كور مملكة احشويروش المئة والسبع والعشرين بكلام سلام وامانة

 • لإيجاب يومي الفوريم هذين في اوقاتهما كما اوجب عليهم مردخاي اليهودي واستير الملكة وكما اوجبوا على انفسهم وعلى نسلهم امور الاصوام وصراخهم.

 • وأمر استير اوجب امور الفوريم هذه فكتبت في السفر