Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Исход

 
 • Сiя́ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ, входя́щихъ во Еги́петъ вку́пѣ со Иа́ковомъ отце́мъ и́хъ, кі́йждо со всѣ́мъ до́момъ сво­и́мъ внидо́ша:
 • Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да,
 • Иссаха́ръ, Завуло́нъ и Венiами́нъ,
 • Да́нъ и Нефѳали́мъ, Га́дъ и Аси́ръ: Ио́сифъ же бя́ше во Еги́птѣ.
 • Бя́ше же всѣ́хъ ду́шъ изше́дшихъ изъ Иа́кова се́дмьдесятъ пя́ть.
 • У́мре же Ио́сифъ, и вся́ бра́тiя его́, и ве́сь ро́дъ о́ный:
 • сы́нове же Изра́илевы воз­расто́ша и умно́жишася, и мно́зи бы́ша и укрѣпи́шася зѣло́ зѣло́: умно́жи же и́хъ земля́.
 • Воста́ же ца́рь и́нъ во Еги́птѣ, и́же не зна́­ше Ио́сифа,
 • рече́ же язы́ку сво­ему́: се́, ро́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ вели́кое мно́же­с­т­во и укрѣпля́ет­ся па́че на́съ:
 • прiиди́те у́бо, прехи́тримъ и́хъ, да не когда́ умно́жат­ся: и егда́ а́ще при­­ключи́т­ся на́мъ бра́нь, при­­ложа́т­ся и сі́и къ супоста́томъ, и одолѣ́в­ше на́мъ изы́дутъ изъ земли́ [на́­шея].
 • И при­­ста́ви надъ ни́ми при­­ста́вники дѣ́лъ, да озло́бятъ и́хъ въ дѣ́лѣхъ. И созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну: Пиѳо́, и Рамесси́, и о́нъ, и́же е́сть Илiопо́ль.
 • По ели́ку же и́хъ смиря́ху, толи́ко мно́жайшiи быва́ху и укрѣпля́хуся зѣло́ зѣло́. И гнуша́хуся Еги́птяне сынми́ Изра́илевыми,
 • и наси́лiе творя́ху Еги́птяне сыно́мъ Изра́илевымъ ну́ждею,
 • и болѣ́знен­ну тѣ́мъ жи́знь творя́ху въ дѣ́лѣхъ жесто́кихъ бре́нiемъ и плинѳодѣ́ланiемъ, и всѣ́ми дѣ́лы, я́же въ поля́хъ, во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ, и́миже порабоща́ху и́хъ съ ну́ждею.
 • И рече́ ца́рь Еги́петскiй ба́бамъ Евре́йскимъ: еди́нѣй и́хъ и́мя Сепфо́ра и и́мя вторѣ́й Фу́а,
 • и рече́ [и́мъ]: егда́ ба́бите Евре́анынямъ, и су́ть къ рожде́нiю, а́ще у́бо му́жескiй по́лъ бу́детъ, убива́йте его́: а́ще же же́нскiй, снабдѣва́йте его́.
 • Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повелѣ́ и́мъ ца́рь Еги́петскiй, и живля́ху му́жескiй по́лъ.
 • Призва́ же ца́рь Еги́петскiй ба́бы и рече́ и́мъ: что́ я́ко сотвори́сте ве́щь сiю́, и оживля́ете му́жескiй по́лъ?
 • Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ Еги́птяныни, та́ко и жены́ Евре́аныни: ражда́ютъ бо пре́жде не́же вни́ти къ ни́мъ ба́бамъ, и ражда́ху.
 • Бла́го же творя́ше Бо́гъ ба́бамъ, и мно́жахуся лю́дiе и укрѣпля́хуся зѣло́.
 • И поне́же боя́хуся ба́бы Бо́га, сотвори́ша себѣ́ жили́ща.
 • Заповѣ́да же фарао́нъ всѣ́мъ лю́демъ сво­и́мъ, глаго́ля: вся́къ му́жескiй по́лъ, и́же роди́т­ся Евре́омъ, въ рѣку́ вверга́йте, и вся́къ же́нскiй по́лъ снабдѣва́йте и́ жи́въ.
 • Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом [отцом их], вошли каждый со [всем] домом своим:
 • Рувим, Симеон, Левий и Иуда,
 • Иссахар, Завулон и Вениамин,
 • Дан и Неффалим, Гад и Асир.
 • Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят [пять], а Иосиф был уже в Египте.
 • И умер Иосиф и все братья его и весь род их;
 • а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
 • И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа,
 • и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас;
 • перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей].
 • И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, [и Он, иначе Илиополь].
 • Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что [Египтяне] опасались сынов Израилевых.
 • И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам
 • и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.
 • Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,
 • и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.
 • Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.
 • Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
 • Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.
 • За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался.
 • И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их.
 • Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.
 • 以 色 列 的 众 子 , 各 带 家 眷 和 雅 各 一 同 来 到 埃 及 , 他 们 的 名 字 记 在 下 面 。
 • 有 流 便 , 西 缅 , 利 未 , 犹 大 ,
 • 以 萨 迦 , 西 布 伦 , 便 雅 悯 ,
 • 但 , 拿 弗 他 利 , 迦 得 , 亚 设 。
 • 凡 从 雅 各 而 生 的 , 共 有 七 十 人 。 约 瑟 已 经 在 埃 及 。
 • 约 瑟 和 他 的 弟 兄 , 并 那 一 代 的 人 都 死 了 。
 • 以 色 列 人 生 养 众 多 , 并 且 繁 茂 , 极 其 强 盛 , 满 了 那 地 。
 • 有 不 认 识 约 瑟 的 新 王 起 来 , 治 理 埃 及 ,
 • 对 他 的 百 姓 说 , 看 哪 , 这 以 色 列 民 比 我 们 还 多 , 又 比 我 们 强 盛 。
 • 来 吧 , 我 们 不 如 用 巧 计 待 他 们 , 恐 怕 他 们 多 起 来 , 日 后 若 遇 什 么 争 战 的 事 , 就 连 合 我 们 的 仇 敌 攻 击 我 们 , 离 开 这 地 去 了 。
 • 于 是 埃 及 人 派 督 工 的 辖 制 他 们 , 加 重 担 苦 害 他 们 。 他 们 为 法 老 建 造 两 座 积 货 城 , 就 是 比 东 和 兰 塞 。
 • 只 是 越 发 苦 害 他 们 , 他 们 越 发 多 起 来 , 越 发 蔓 延 , 埃 及 人 就 因 以 色 列 人 愁 烦 。
 • 埃 及 人 严 严 地 使 以 色 列 人 作 工 ,
 • 使 他 们 因 作 苦 工 觉 得 命 苦 , 无 论 是 和 泥 , 是 作 砖 , 是 作 田 间 各 样 的 工 , 在 一 切 的 工 上 都 严 严 地 待 他 们 。
 • 有 希 伯 来 的 两 个 收 生 婆 , 一 名 施 弗 拉 , 一 名 普 阿 , 埃 及 王 对 她 们 说 ,
 • 你 们 为 希 伯 来 妇 人 收 生 , 看 她 们 临 盆 的 时 候 , 若 是 男 孩 , 就 把 他 杀 了 , 若 是 女 孩 , 就 留 她 存 活 。
 • 但 是 收 生 婆 敬 畏 神 , 不 照 埃 及 王 的 吩 咐 行 , 竟 存 留 男 孩 的 性 命 。
 • 埃 及 王 召 了 收 生 婆 来 , 说 , 你 们 为 什 么 作 这 事 , 存 留 男 孩 的 性 命 呢 。
 • 收 生 婆 对 法 老 说 , 因 为 希 伯 来 妇 人 与 埃 及 妇 人 不 同 , 希 伯 来 妇 人 本 是 健 壮 的 ( 原 文 作 活 泼 的 ) , 收 生 婆 还 没 有 到 , 她 们 已 经 生 产 了 。
 • 神 厚 待 收 生 婆 。 以 色 列 人 多 起 来 , 极 其 强 盛 。
 • 收 生 婆 因 为 敬 畏 神 , 神 便 叫 她 们 成 立 家 室 。
 • 法 老 吩 咐 他 的 众 民 说 , 以 色 列 人 所 生 的 男 孩 , 你 们 都 要 丢 在 河 里 , 一 切 的 女 孩 , 你 们 要 存 留 她 的 性 命 。