Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля:
 • освяти́ ми́ вся́каго пе́рвенца перворожде́н­наго, разверза́ющаго вся́кая ложесна́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ от­ человѣ́ка до скота́, я́ко мнѣ́ е́сть.
 • Рече́ же Моисе́й къ лю́демъ: по́мните де́нь се́й, въ о́ньже изыдо́сте от­ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты: руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ ва́съ Госпо́дь от­сю́ду: и не яди́те ква́сна,
 • поне́же въ дне́шнiй де́нь исхо́дите въ ме́сяцѣ плодо́въ но́выхъ:
 • и бу́детъ, егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю Ханане́йску и Хетте́йску, и Аморре́йску и Еве́йску, и Иевусе́йску и Гергесе́йску и Ферезе́йску, е́юже кля́т­ся ко отце́мъ тво­и́мъ, да́ти тебѣ́ зе́млю точа́щую млеко́ и ме́дъ, и сотвори́ши слу́жбу сiю́ сего́ ме́сяца:
 • ше́сть дні́й яди́те опрѣсно́ки, въ седмы́й же де́нь пра́здникъ Го́споду,
 • опрѣсно́ки яди́те се́дмь дні́й: да не яви́т­ся тебѣ́ ква́сное, ниже́ бу́детъ тебѣ́ ква́съ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ тво­и́хъ,
 • и воз­вѣсти́ши сы́ну тво­ему́ въ де́нь о́нъ, глаго́ля: сего́ ра́ди сотвори́лъ Госпо́дь Бо́гъ мнѣ́, егда́ исхожда́хъ изъ Еги́пта:
 • и бу́детъ тебѣ́ зна́менiе на руцѣ́ тво­е́й, и воспомина́нiе предъ очи́ма тво­и́ма, я́ко да бу́детъ зако́нъ Госпо́день во устѣ́хъ тво­и́хъ, руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ тя Госпо́дь Бо́гъ изъ Еги́пта:
 • и сохрани́те зако́нъ се́й по времено́мъ уста́вленымъ, от­ дні́й до дні́й,
 • и бу́детъ егда́ введе́тъ тя́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й въ зе́млю Ханане́йску, я́коже кля́ся отце́мъ тво­и́мъ, и да́стъ ю́ тебѣ́:
 • и от­лучи́ши вся́кое разверза́ющее ложесна́, му́жескъ по́лъ Го́споду: вся́кое разверза́ющее ложесна́ от­ ста́дъ или́ от­ ско́тъ тво­и́хъ, ели́ка бу́дутъ тебѣ́, му́жескъ по́лъ освяти́ши Го́споду:
 • вся́кое разверза́ющее утро́бу о́слю премѣни́ши овце́ю: а́ще же не премѣни́ши, иску́пиши е́: и вся́каго пе́рвенца человѣ́ча сыно́въ тво­и́хъ да иску́пиши:
 • а́ще же вопро́ситъ тя́ сы́нъ тво́й по си́хъ, глаго́ля: что́ сiе́? и рече́ши ему́: я́ко руко́ю крѣ́пкою изведе́ на́съ Госпо́дь изъ земли́ Еги́петскiя, изъ до́му рабо́ты,
 • егда́ бо ожесточи́ся фарао́нъ от­пусти́ти на́съ, изби́ Госпо́дь вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, от­ пе́рвенца человѣ́ча до пе́рвенца ско́тiя: сего́ ра́ди а́зъ въ же́ртву при­­ношу́ вся́кое разверза́ющее ложесна́, му́жескъ по́лъ Го́споду, и вся́каго пе́рвенца сыно́въ мо­и́хъ искуплю́,
 • и бу́детъ въ зна́менiе на руцѣ́ тво­е́й, и непоколеби́мо предъ очесы́ тво­и́ми: руко́ю бо крѣ́пкою изведе́ тя Госпо́дь изъ Еги́пта.
 • Егда́ же от­пусти́ фарао́нъ лю́ди, не поведе́ и́хъ Бо́гъ путе́мъ земли́ Филисти́мскiя, я́ко бли́зъ бя́ше, и́бо рече́ Бо́гъ: да не когда́ раска́ют­ся лю́дiе, ви́дѣв­ше ра́ть, и воз­вратя́т­ся во Еги́петъ.
 • И обведе́ Бо́гъ лю́ди путе́мъ, и́же въ пусты́ню къ чермно́му мо́рю. Пя́таго же ро́да изыдо́ша сы́нове Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя.
 • И взя́ Моисе́й ко́сти Ио́сифовы съ собо́ю: кля́твою бо закля́ Ио́сифъ сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: при­­сѣще́нiемъ при­­сѣти́тъ ва́съ Госпо́дь, и изнесе́те от­сю́ду ко́сти моя́ съ собо́ю.
 • Воздви́гшеся же сы́нове Изра́илевы от­ сокхо́ѳа, ополчи́шася во оѳо́мѣ при­­ пусты́ни.
 • Бо́гъ же вожда́­ше и́хъ, въ де́нь у́бо столпо́мъ о́блачнымъ, показа́ти и́мъ пу́ть, но́щiю же столпо́мъ о́гнен­нымъ, свѣти́ти и́мъ:
 • и не оскудѣ́ сто́лпъ о́блачный во дни́ и сто́лпъ о́гнен­ный но́щiю предъ всѣ́ми людьми́.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои они.
 • И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного:
 • сегодня выхо́дите вы, в месяце Авиве*. //*В месяце колосьев.
 • И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, [Гергесеев, и Ферезеев,] о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце;
 • семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день – праздник Господу;
 • пресный хлеб до́лжно есть семь дней, и не должно́ находиться у тебя квасного хлеба, и не должно́ находиться у тебя квасного во всех пределах твоих.
 • И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь [Бог] сделал со мною, когда я вышел из Египта.
 • И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь [Бог] из Египта.
 • Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год.
 • И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, –
 • отделяй Господу все [мужеского пола] разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] Господу,
 • а всякого из ослов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупа́й.
 • И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства;
 • ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, – посему я приношу в жертву Господу всё, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупа́ю;
 • и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта.
 • Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.
 • И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской.
 • И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда.
 • И двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни.
 • Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.
 • Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица [всего] народа.
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς δια­νοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπο­̀ ἀνθρώπου ἕως κτήνους ἐμοί ἐστιν
 • εἶπεν δὲ Μωυσῆς προ­̀ς τὸν λαόν μνημονεύ­ετε τὴν ἡμέραν ταύτην ἐν ᾗ ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐν­τεῦθεν καὶ οὐ βρωθή­σε­ται ζύμη
 • ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐκπορεύ­εσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων
 • καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ
 • ἓξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἑορτὴ κυρίου
 • ἄζυμα ἔδεσθε τὰς ἑπτὰ ἡμέρας οὐκ ὀφθή­σε­ταί σοι ζυμωτόν οὐδὲ ἔσται σοι ζύμη ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου
 • καὶ ἀναγγελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων δια­̀ τοῦτο ἐποίησεν κύριος ὁ θεός μοι ὡς ἐξεπορευόμην ἐξ Αἰγύπτου
 • καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπι­̀ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυν­ον προ­̀ ὀφθαλμῶν σου ὅπως ἂν γένηται ὁ νόμος κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεὸς ἐξ Αἰγύπτου
 • καὶ φυλάξεσθε τὸν νόμον τοῦτον κατα­̀ καιροὺς ὡρῶν ἀφ᾿ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας
 • καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου καὶ δώσει σοι αὐτήν
 • καὶ ἀφελεῖς πᾶν δια­νοῖγον μήτραν τὰ ἀρσενικά τῷ κυρίῳ πᾶν δια­νοῖγον μήτραν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου ὅσα ἐὰν γένηταί σοι τὰ ἀρσενικά ἁγιάσεις τῷ κυρίῳ
 • πᾶν δια­νοῖγον μήτραν ὄνου ἀλλάξεις προ­βάτῳ ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς λυτρώσῃ αὐτό πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ
 • ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων τί τοῦτο καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
 • ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνεν Φαραω ἐξαποστεῖλαι ἡμᾶς ἀπέκτεινεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπο­̀ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν δια­̀ τοῦτο ἐγὼ θύω τῷ κυρίῳ πᾶν δια­νοῖγον μήτραν τὰ ἀρσενικά καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν μου λυτρώσομαι
 • καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπι­̀ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον προ­̀ ὀφθαλμῶν σου ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ἐξ Αἰγύπτου
 • ὡς δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραω τὸν λαόν οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιιμ ὅτι ἐγγὺς ἦν εἶπεν γὰρ ὁ θεός μήποτε μεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόν­τι πόλεμον καὶ ἀπο­στρέψῃ εἰς Αἴγυπτον
 • καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασ­σαν πέμπτη δὲ γενεὰ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου
 • καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰ ὀστᾶ Ιωσηφ μεθ᾿ ἑαυτοῦ ὅρκῳ γὰρ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων ἐπι­σκοπῇ ἐπι­σκέψ­σε­ται ὑμᾶς κύριος καὶ συν­ανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐν­τεῦθεν μεθ᾿ ὑμῶν
 • ἐξάραν­τες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρα­̀ τὴν ἔρημον
 • ὁ δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός
 • οὐκ ἐξέλιπεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναν­τίον παν­τὸς τοῦ λαοῦ