Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • По­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре:
 • помо́щникъ и покрови́тель бы́сть мнѣ́ во спасе́нiе: се́й мо́й Бо́гъ и просла́влю его́, Бо́гъ Отца́ мо­его́ и воз­несу́ его́:
 • Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя ему́,
 • колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ вве́рже въ мо́ре, избра́н­ныя вса́дники триста́ты потопи́ въ чермнѣ́мъ мо́ри,
 • пучи́ною покры́ и́хъ, погрязо́ша во глубинѣ́ я́ко ка́мень:
 • десни́ца твоя́, Го́споди, просла́вися въ крѣ́пости, десна́я твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́:
 • и мно́же­с­т­вомъ сла́вы тво­ея́ сте́рлъ еси́ сопроти́вныхъ, посла́лъ еси́ гнѣ́въ тво́й, пояде́ я́ я́ко сте́блiе,
 • и ду́хомъ я́рости тво­ея́ разступи́ся вода́: огустѣ́ша я́ко стѣна́ во́ды, огустѣ́ша и во́лны посредѣ́ мо́ря:
 • рече́ вра́гъ: гна́въ пости́гну, раздѣлю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убiю́ мече́мъ мо­и́мъ, госпо́д­ст­вовати бу́детъ рука́ моя́:
 • посла́лъ еси́ Ду́ха тво­его́, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша я́ко о́лово въ водѣ́ зѣ́лнѣй:
 • кто́ подо́бенъ тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, кто́ подо́бенъ тебѣ́? просла́вленъ во святы́хъ, ди́венъ въ сла́вѣ, творя́й чудеса́:
 • просте́рлъ еси́ десни́цу свою́, пожре́ я́ земля́,
 • наста́вилъ еси́ пра́вдою тво­е́ю лю́ди твоя́ сiя́, я́же изба́вилъ еси́, утѣ́шилъ еси́ крѣ́постiю тво­е́ю во оби́тель святу́ю твою́:
 • слы́шаша язы́цы и прогнѣ́вашася, болѣ́зни прiя́ша живу́щiи въ Филисти́мѣ:
 • тогда́ потща́шася влады́цы Едо́мстiи и кня́зи Моави́тстiи, прiя́тъ я́ тре́петъ: раста́яша вси́ живу́щiи въ Ханаа́нѣ:
 • да нападе́тъ на ня́ стра́хъ и тре́петъ: вели́чiемъ мы́шцы тво­ея́ да ока́менят­ся, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́, Го́споди, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́ сі́и, я́же стяжа́лъ еси́:
 • вве́дъ насади́ я́ въ го́ру достоя́нiя тво­его́, въ гото́вое жили́ще твое́, е́же содѣ́лалъ еси́, Го́споди, святы́ню, Го́споди, ю́же угото́вастѣ ру́цѣ тво­и́:
 • Госпо́дь ца́р­ст­вуяй вѣ́ки, и на вѣ́къ, и еще́:
 • егда́ вни́де ко́н­ница фарао́нова съ колесни́цами и вса́дники въ мо́ре, и наведе́ на ни́хъ Госпо́дь во́ду морску́ю: сы́нове же Изра́илевы про­идо́ша су́шею посредѣ́ мо́ря.
 • Взя́ же Марiа́мъ проро́чица, сестра́ Ааро́нова, тимпа́нъ въ ру́цѣ сво­и́, и изыдо́ша вся́ жены́ вслѣ́дъ ея́ со тимпа́ны и ли́ки:
 • преднача́ же и́мъ Марiа́мъ, глаго́лющи: по­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре.
 • Поя́тъ же Моисе́й сы́ны Изра́илевы от­ мо́ря чермна́го и веде́ и́хъ въ пусты́ню Су́ръ: и идя́ху три́ дни́ въ пусты́ни, и не обрѣта́ху воды́ пи́ти.
 • Прiидо́ша же въ ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от­ ме́рры, горька́ бо бѣ́: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ го́ресть.
 • И ропта́ху лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: что́ пiе́мъ?
 • Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ въ во́ду, и услади́ся вода́: та́мо положи́ ему́ оправда́нiя и судьбы́, и та́мо его́ искуси́,
 • и рече́: а́ще слу́хомъ услы́шиши гла́съ Го́спода Бо́га тво­его́, и уго́дная предъ ни́мъ сотвори́ши, и внуши́ши за́повѣдемъ его́, и сохрани́ши вся́ оправда́нiя его́: вся́ку болѣ́знь, ю́же наведо́хъ Еги́птяномъ, не наведу́ на тя́: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й исцѣля́яй тя́.
 • И прiидо́ша во Ели́мъ, и бя́ху та́мо два­на́­де­сять исто́чниковъ во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовыхъ: и ополчи́шася та́мо при­­ вода́хъ.
 • Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
 • Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.
 • Господь муж брани, Иегова имя Ему.
 • Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море.
 • Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень.
 • Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага.
 • Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому.
 • От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря.
 • Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя.
 • Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах.
 • Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
 • Ты простер десницу Твою: поглотила их земля.
 • Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, – сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей.
 • Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских;
 • тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана.
 • Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел.
 • Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!
 • Господь будет царствовать во веки и в вечность.
 • Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них во́ды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.
 • И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием.
 • И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море.
 • И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды.
 • Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра*. //*Горечь.
 • И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?
 • [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его.
 • И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой.
 • И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.
 • 那 时 , 摩 西 和 以 色 列 人 向 耶 和 华 唱 歌 说 , 我 要 向 耶 和 华 歌 唱 , 因 他 大 大 战 胜 , 将 马 和 骑 马 的 投 在 海 中 。
 • 耶 和 华 是 我 的 力 量 , 我 的 诗 歌 , 也 成 了 我 的 拯 救 。 这 是 我 的 神 , 我 要 赞 美 他 , 是 我 父 亲 的 神 , 我 要 尊 崇 他 。
 • 耶 和 华 是 战 士 , 他 的 名 是 耶 和 华 。
 • 法 老 的 车 辆 , 军 兵 , 耶 和 华 已 抛 在 海 中 , 他 特 选 的 军 长 都 沉 于 红 海 。
 • 深 水 淹 没 他 们 , 他 们 如 同 石 头 坠 到 深 处 。
 • 耶 和 华 阿 , 你 的 右 手 施 展 能 力 , 显 出 荣 耀 , 耶 和 华 阿 , 你 的 右 手 摔 碎 仇 敌 。
 • 你 大 发 威 严 , 推 翻 那 些 起 来 攻 击 你 的 , 你 发 出 烈 怒 如 火 , 烧 灭 他 们 像 烧 碎 一 样 。
 • 你 发 鼻 中 的 气 , 水 便 聚 起 成 堆 , 大 水 直 立 如 垒 , 海 中 的 深 水 凝 结 。
 • 仇 敌 说 , 我 要 追 赶 , 我 要 追 上 , 我 要 分 掳 物 , 我 要 在 他 们 身 上 称 我 的 心 愿 。 我 要 拔 出 刀 来 , 亲 手 杀 灭 他 们 。
 • 你 叫 风 一 吹 , 海 就 把 他 们 淹 没 , 他 们 如 铅 沉 在 大 水 之 中 。
 • 耶 和 华 阿 , 众 神 之 中 , 谁 能 像 你 。 谁 能 像 你 , 至 圣 至 荣 , 可 颂 可 畏 , 施 行 奇 事 。
 • 你 伸 出 右 手 , 地 便 吞 灭 他 们 。
 • 你 凭 慈 爱 , 领 了 你 所 赎 的 百 姓 , 你 凭 能 力 , 引 他 们 到 了 你 的 圣 所 。
 • 外 邦 人 听 见 就 发 颤 , 疼 痛 抓 住 非 利 士 的 居 民 。
 • 那 时 , 以 东 的 族 长 惊 惶 , 摩 押 的 英 雄 被 战 兢 抓 住 , 迦 南 的 居 民 心 都 消 化 了 。
 • 惊 骇 恐 惧 临 到 他 们 。 耶 和 华 阿 , 因 你 膀 臂 的 大 能 , 他 们 如 石 头 寂 然 不 动 , 等 候 你 的 百 姓 过 去 , 等 候 你 所 赎 的 百 姓 过 去 。
 • 你 要 将 他 们 领 进 去 , 栽 于 你 产 业 的 山 上 。 耶 和 华 阿 , 就 是 你 为 自 己 所 造 的 住 处 , 主 阿 , 就 是 你 手 所 建 立 的 圣 所 。
 • 耶 和 华 必 作 王 , 直 到 永 永 远 远 。
 • 法 老 的 马 匹 , 车 辆 , 和 马 兵 下 到 海 中 , 耶 和 华 使 海 水 回 流 , 淹 没 他 们 , 惟 有 以 色 列 人 在 海 中 走 乾 地 。
 • 亚 伦 的 姊 姊 , 女 先 知 米 利 暗 , 手 里 拿 着 鼓 , 众 妇 女 也 跟 她 出 去 拿 鼓 跳 舞 。
 • 米 利 暗 应 声 说 , 你 们 要 歌 颂 耶 和 华 , 因 他 大 大 战 胜 , 将 马 和 骑 马 的 投 在 海 中 。
 • 摩 西 领 以 色 列 人 从 红 海 往 前 行 , 到 了 书 珥 的 旷 野 , 在 旷 野 走 了 三 天 , 找 不 着 水 。
 • 到 了 玛 拉 , 不 能 喝 那 里 的 水 , 因 为 水 苦 , 所 以 那 地 名 叫 玛 拉 。
 • 百 姓 就 向 摩 西 发 怨 言 , 说 , 我 们 喝 什 么 呢 。
 • 摩 西 呼 求 耶 和 华 , 耶 和 华 指 示 他 一 棵 树 。 他 把 树 丢 在 水 里 , 水 就 变 甜 了 。 耶 和 华 在 那 里 为 他 们 定 了 律 例 , 典 章 , 在 那 里 试 验 他 们 ,
 • 又 说 , 你 若 留 意 听 耶 和 华 你 神 的 话 , 又 行 我 眼 中 看 为 正 的 事 , 留 心 听 我 的 诫 命 , 守 我 一 切 的 律 例 , 我 就 不 将 所 加 与 埃 及 人 的 疾 病 加 在 你 身 上 , 因 为 我 耶 和 华 是 医 治 你 的 。
 • 他 们 到 了 以 琳 , 在 那 里 有 十 二 股 水 泉 , 七 十 棵 棕 树 , 他 们 就 在 那 里 的 水 边 安 营 。