Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • По­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре:
 • помо́щникъ и покрови́тель бы́сть мнѣ́ во спасе́нiе: се́й мо́й Бо́гъ и просла́влю его́, Бо́гъ Отца́ мо­его́ и воз­несу́ его́:
 • Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя ему́,
 • колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ вве́рже въ мо́ре, избра́н­ныя вса́дники триста́ты потопи́ въ чермнѣ́мъ мо́ри,
 • пучи́ною покры́ и́хъ, погрязо́ша во глубинѣ́ я́ко ка́мень:
 • десни́ца твоя́, Го́споди, просла́вися въ крѣ́пости, десна́я твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́:
 • и мно́же­с­т­вомъ сла́вы тво­ея́ сте́рлъ еси́ сопроти́вныхъ, посла́лъ еси́ гнѣ́въ тво́й, пояде́ я́ я́ко сте́блiе,
 • и ду́хомъ я́рости тво­ея́ разступи́ся вода́: огустѣ́ша я́ко стѣна́ во́ды, огустѣ́ша и во́лны посредѣ́ мо́ря:
 • рече́ вра́гъ: гна́въ пости́гну, раздѣлю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убiю́ мече́мъ мо­и́мъ, госпо́д­ст­вовати бу́детъ рука́ моя́:
 • посла́лъ еси́ Ду́ха тво­его́, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша я́ко о́лово въ водѣ́ зѣ́лнѣй:
 • кто́ подо́бенъ тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, кто́ подо́бенъ тебѣ́? просла́вленъ во святы́хъ, ди́венъ въ сла́вѣ, творя́й чудеса́:
 • просте́рлъ еси́ десни́цу свою́, пожре́ я́ земля́,
 • наста́вилъ еси́ пра́вдою тво­е́ю лю́ди твоя́ сiя́, я́же изба́вилъ еси́, утѣ́шилъ еси́ крѣ́постiю тво­е́ю во оби́тель святу́ю твою́:
 • слы́шаша язы́цы и прогнѣ́вашася, болѣ́зни прiя́ша живу́щiи въ Филисти́мѣ:
 • тогда́ потща́шася влады́цы Едо́мстiи и кня́зи Моави́тстiи, прiя́тъ я́ тре́петъ: раста́яша вси́ живу́щiи въ Ханаа́нѣ:
 • да нападе́тъ на ня́ стра́хъ и тре́петъ: вели́чiемъ мы́шцы тво­ея́ да ока́менят­ся, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́, Го́споди, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́ сі́и, я́же стяжа́лъ еси́:
 • вве́дъ насади́ я́ въ го́ру достоя́нiя тво­его́, въ гото́вое жили́ще твое́, е́же содѣ́лалъ еси́, Го́споди, святы́ню, Го́споди, ю́же угото́вастѣ ру́цѣ тво­и́:
 • Госпо́дь ца́р­ст­вуяй вѣ́ки, и на вѣ́къ, и еще́:
 • егда́ вни́де ко́н­ница фарао́нова съ колесни́цами и вса́дники въ мо́ре, и наведе́ на ни́хъ Госпо́дь во́ду морску́ю: сы́нове же Изра́илевы про­идо́ша су́шею посредѣ́ мо́ря.
 • Взя́ же Марiа́мъ проро́чица, сестра́ Ааро́нова, тимпа́нъ въ ру́цѣ сво­и́, и изыдо́ша вся́ жены́ вслѣ́дъ ея́ со тимпа́ны и ли́ки:
 • преднача́ же и́мъ Марiа́мъ, глаго́лющи: по­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре.
 • Поя́тъ же Моисе́й сы́ны Изра́илевы от­ мо́ря чермна́го и веде́ и́хъ въ пусты́ню Су́ръ: и идя́ху три́ дни́ въ пусты́ни, и не обрѣта́ху воды́ пи́ти.
 • Прiидо́ша же въ ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от­ ме́рры, горька́ бо бѣ́: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ го́ресть.
 • И ропта́ху лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: что́ пiе́мъ?
 • Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ въ во́ду, и услади́ся вода́: та́мо положи́ ему́ оправда́нiя и судьбы́, и та́мо его́ искуси́,
 • и рече́: а́ще слу́хомъ услы́шиши гла́съ Го́спода Бо́га тво­его́, и уго́дная предъ ни́мъ сотвори́ши, и внуши́ши за́повѣдемъ его́, и сохрани́ши вся́ оправда́нiя его́: вся́ку болѣ́знь, ю́же наведо́хъ Еги́птяномъ, не наведу́ на тя́: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й исцѣля́яй тя́.
 • И прiидо́ша во Ели́мъ, и бя́ху та́мо два­на́­де­сять исто́чниковъ во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовыхъ: и ополчи́шася та́мо при­­ вода́хъ.
 • Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
 • Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.
 • Господь муж брани, Иегова имя Ему.
 • Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море.
 • Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень.
 • Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага.
 • Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому.
 • От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря.
 • Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя.
 • Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах.
 • Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
 • Ты простер десницу Твою: поглотила их земля.
 • Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, – сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей.
 • Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских;
 • тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана.
 • Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел.
 • Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!
 • Господь будет царствовать во веки и в вечность.
 • Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них во́ды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.
 • И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием.
 • И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море.
 • И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды.
 • Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра*. //*Горечь.
 • И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?
 • [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его.
 • И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой.
 • И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.
 • ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασ­σαν
 • βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν οὗτός μου θεός καὶ δοξάσω αὐτόν θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόν
 • κύριος συν­τρίβων πολέμους κύριος ὄνομα αὐτῷ
 • ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασ­σαν ἐπι­λέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόν­τισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσ­σῃ
 • πόν­τῳ ἐκάλυψεν αὐτούς κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος
 • ἡ δεξιά σου κύριε δεδόξασται ἐν ἰσχύι ἡ δεξιά σου χείρ κύριε ἔθραυσεν ἐχθρούς
 • καὶ τῷ πλή­θει τῆς δόξης σου συν­έτριψας τοὺς ὑπεναν­τίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην
 • καὶ δια­̀ πνεύ­μα­τος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσ­σης
 • εἶπεν ὁ ἐχθρός διώξας κατα­λήμψομαι μεριῶ σκῦλα ἐμπλή­σω ψυχήν μου ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύ­σει ἡ χείρ μου
 • ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασ­σα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
 • τίς ὅμοι­ός σοι ἐν θεοῖς κύριε τίς ὅμοι­ός σοι δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἐν δόξαις ποιῶν τέρατα
 • ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου κατέπιεν αὐτοὺς γῆ
 • ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατα­́λυμα ἅγιόν σου
 • ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦν­τας Φυλιστιιμ
 • τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ καὶ ἄρχον­τες Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν πάν­τες οἱ κατοικοῦν­τες Χανααν
 • ἐπι­πέσοι ἐπ᾿ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος μεγέθει βραχίονός σου ἀπο­λιθωθήτωσαν ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου κύριε ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω
 • εἰσαγαγὼν κατα­φύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρο­νο­μίας σου εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατειργάσω κύριε ἁγίασμα κύριε ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου
 • κύριος βασιλεύ­ων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα καὶ ἔτι
 • ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασ­σαν καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσ­σης οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύ­θησαν δια­̀ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσ­σης
 • λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προ­φῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν
 • ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασ­σαν
 • ἐξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπο­̀ θαλάσ­σης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ καὶ ἐπορεύ­ον­το τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν
 • ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναν­το πιεῖν ἐκ Μερρας πικρὸν γὰρ ἦν δια­̀ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πικρία
 • καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπι­̀ Μωυσῆν λέγον­τες τί πιόμεθα
 • ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς προ­̀ς κύριον καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
 • καὶ εἶπεν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναν­τίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐν­τολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάν­τα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πᾶσαν νόσον ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις οὐκ ἐπάξω ἐπι­̀ σέ ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σε
 • καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκον­τα στελέχη φοινίκων παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρα­̀ τὰ ὕδατα