Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • По­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре:
 • помо́щникъ и покрови́тель бы́сть мнѣ́ во спасе́нiе: се́й мо́й Бо́гъ и просла́влю его́, Бо́гъ Отца́ мо­его́ и воз­несу́ его́:
 • Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя ему́,
 • колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ вве́рже въ мо́ре, избра́н­ныя вса́дники триста́ты потопи́ въ чермнѣ́мъ мо́ри,
 • пучи́ною покры́ и́хъ, погрязо́ша во глубинѣ́ я́ко ка́мень:
 • десни́ца твоя́, Го́споди, просла́вися въ крѣ́пости, десна́я твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́:
 • и мно́же­с­т­вомъ сла́вы тво­ея́ сте́рлъ еси́ сопроти́вныхъ, посла́лъ еси́ гнѣ́въ тво́й, пояде́ я́ я́ко сте́блiе,
 • и ду́хомъ я́рости тво­ея́ разступи́ся вода́: огустѣ́ша я́ко стѣна́ во́ды, огустѣ́ша и во́лны посредѣ́ мо́ря:
 • рече́ вра́гъ: гна́въ пости́гну, раздѣлю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убiю́ мече́мъ мо­и́мъ, госпо́д­ст­вовати бу́детъ рука́ моя́:
 • посла́лъ еси́ Ду́ха тво­его́, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша я́ко о́лово въ водѣ́ зѣ́лнѣй:
 • кто́ подо́бенъ тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, кто́ подо́бенъ тебѣ́? просла́вленъ во святы́хъ, ди́венъ въ сла́вѣ, творя́й чудеса́:
 • просте́рлъ еси́ десни́цу свою́, пожре́ я́ земля́,
 • наста́вилъ еси́ пра́вдою тво­е́ю лю́ди твоя́ сiя́, я́же изба́вилъ еси́, утѣ́шилъ еси́ крѣ́постiю тво­е́ю во оби́тель святу́ю твою́:
 • слы́шаша язы́цы и прогнѣ́вашася, болѣ́зни прiя́ша живу́щiи въ Филисти́мѣ:
 • тогда́ потща́шася влады́цы Едо́мстiи и кня́зи Моави́тстiи, прiя́тъ я́ тре́петъ: раста́яша вси́ живу́щiи въ Ханаа́нѣ:
 • да нападе́тъ на ня́ стра́хъ и тре́петъ: вели́чiемъ мы́шцы тво­ея́ да ока́менят­ся, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́, Го́споди, до́ндеже про́йдутъ лю́дiе тво­и́ сі́и, я́же стяжа́лъ еси́:
 • вве́дъ насади́ я́ въ го́ру достоя́нiя тво­его́, въ гото́вое жили́ще твое́, е́же содѣ́лалъ еси́, Го́споди, святы́ню, Го́споди, ю́же угото́вастѣ ру́цѣ тво­и́:
 • Госпо́дь ца́р­ст­вуяй вѣ́ки, и на вѣ́къ, и еще́:
 • егда́ вни́де ко́н­ница фарао́нова съ колесни́цами и вса́дники въ мо́ре, и наведе́ на ни́хъ Госпо́дь во́ду морску́ю: сы́нове же Изра́илевы про­идо́ша су́шею посредѣ́ мо́ря.
 • Взя́ же Марiа́мъ проро́чица, сестра́ Ааро́нова, тимпа́нъ въ ру́цѣ сво­и́, и изыдо́ша вся́ жены́ вслѣ́дъ ея́ со тимпа́ны и ли́ки:
 • преднача́ же и́мъ Марiа́мъ, глаго́лющи: по­и́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника вве́рже въ мо́ре.
 • Поя́тъ же Моисе́й сы́ны Изра́илевы от­ мо́ря чермна́го и веде́ и́хъ въ пусты́ню Су́ръ: и идя́ху три́ дни́ въ пусты́ни, и не обрѣта́ху воды́ пи́ти.
 • Прiидо́ша же въ ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от­ ме́рры, горька́ бо бѣ́: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ го́ресть.
 • И ропта́ху лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: что́ пiе́мъ?
 • Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ въ во́ду, и услади́ся вода́: та́мо положи́ ему́ оправда́нiя и судьбы́, и та́мо его́ искуси́,
 • и рече́: а́ще слу́хомъ услы́шиши гла́съ Го́спода Бо́га тво­его́, и уго́дная предъ ни́мъ сотвори́ши, и внуши́ши за́повѣдемъ его́, и сохрани́ши вся́ оправда́нiя его́: вся́ку болѣ́знь, ю́же наведо́хъ Еги́птяномъ, не наведу́ на тя́: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й исцѣля́яй тя́.
 • И прiидо́ша во Ели́мъ, и бя́ху та́мо два­на́­де­сять исто́чниковъ во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовыхъ: и ополчи́шася та́мо при­­ вода́хъ.
 • Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
 • Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.
 • Господь муж брани, Иегова имя Ему.
 • Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море.
 • Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень.
 • Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага.
 • Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому.
 • От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря.
 • Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя.
 • Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах.
 • Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
 • Ты простер десницу Твою: поглотила их земля.
 • Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, – сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей.
 • Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских;
 • тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана.
 • Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел.
 • Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!
 • Господь будет царствовать во веки и в вечность.
 • Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них во́ды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.
 • И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием.
 • И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море.
 • И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды.
 • Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра*. //*Горечь.
 • И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?
 • [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его.
 • И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой.
 • И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.
 • Ошондо Муса менен Ысрайыл уулдары Тењирди мактап, мына бул ырды ырдашты: «Тењирге ырдаймын, анткени Ал дањазаланды, атчан аскерди аты менен кошо дењизге чљктєрдє.
 • Тењир менин сепилим, мактоо ырым, Ал мени куткарды. Ал менин Кудайым, Аны дањктаймын. Ал – атамдын Кудайы, Аны дањазалаймын.
 • Тењир – майдан жоокери, Жахаба – Анын ысымы.
 • Фараондун майдан арабаларын, аскерин дењизге чљктєрдє, тандалган аскер башчылары Кызыл дењизге чљгєп љлєштє.
 • Аларды суу басып калды, алар суунун тєбєнљ таш чљккљндљй чљгєштє.
 • Тењир, Сенин оњ колуњ дањкталды. Сенин оњ колуњ душманды талкалады.
 • Љзєњљ каршы чыккандарды Љзєњдєн дањкыњдын улуулугу менен кыйраттыњ. Сенин каарыњ аларды саман сыяктуу љрттљп жиберди.
 • Тењир, Сенин демињен дењиз эки жакка тартылды, суу кљтљрєлєп, дубалдай болуп калды, айлампалар дењиздин ортосунда токтоп калды.
 • Душман: “Сая кууп жетем, олжону бљлєп алам, олжого тунам, кылычымды кынынан сууруп алып, аларды љз колум менен кырам”, – деди.
 • Сен єйлљгљндљ, аларды дењиз басып калды, коргошун сууга чљккљндљй, алар чоњ сууга чљгєп љлєштє.
 • Тењир, кудайлардын ичинде Сендей ким бар? Ыйыктыгы менен улуу, мактоого татыктуу, кереметтерди жаратуучу Сендей ким бар?
 • Сен Љзєњдєн оњ колуњду сунганда, аларды жер жутуп кетти.
 • Сен Љзєњ куткарган ушул элди ырайымыњ менен жетелеп баратасыњ. Ыйык жайыња Љзєњдєн кєчєњ менен коштоп баратасыњ.
 • Элдер угуп, титиреп жатышат: Пелиштинин тургундарын коркунуч басты.
 • Эдом тљрљлљрє дєрбљлљњгљ тєшєштє, Мааптын жол башчылары калтырап коркушту, Канаандын бєт тургундарынын кљњєлє чљктє.
 • Аларды чоњ коркунуч бассын. Тењир, Љз элињ, Љзєњ жараткан элињ љтєп кеткенче, алар Сенин улуу кєчєњдљн таштай катып калышсын.
 • Тењирим, Сен Љз элињди Љзєњдєн улуу тооњо, Сен Љзєњ турак жай кылып алган жерге, Эгедерим, Љзєњ жасаган ыйык жерге алып барып жайгаштыр!
 • Тењир кылымдан кылымга, тєбљлєккљ падышачылык кылат!
 • Фараондун аттары менен майдан арабалары жана атчан аскерлери дењизге киргенде, Тењир аларды карай дењиз суусун бурду, ал эми Ысрайыл уулдары дењиздин ортосундагы кургак жер менен љтєп кетишти».
 • Арундун карындашы, пайгамбар аял Мириям, колуна дап алды. Бєт аялдар дап кагып, шаттанып, анын артынан чыгышты.
 • Ошондо Мириям алардын алдында: «Тењирге ырдагыла. Анткени Ал дањазаланды, атчан аскерди аты менен кошо дењизге чљктєрдє», – деп ырдады.
 • Муса ысрайылдыктарды Кызыл дењизден алып чыкты. Алар Шур чљлєнљ келишти. Чљлдљ єч кєн жол жєрєштє, ичкенге суу таппай коюшту.
 • Анан Марага келишти, бирок ал жердин суусун иче албай коюшту, анткени ал суу ачуу болчу. Ошондуктан ал жер Мара деп аталып калган.
 • Ошондо эл Мусага: «Эмне ичебиз?» – деп наалыды.
 • Муса Тењирге боздоп кайрылды, ошондо Тењир ага бир жыгачты кљрсљттє. Муса аны сууга ыргытканда, суу таттуу болуп калды. Ошол жерде Кудай элге мыйзамдары менен кљрсљтмљлљрєн берип, ошол жерде элдин ишенимин сынады.
 • Тењир аларга мындай деди: «Эгерде Кудай-Тењирињди уксањ, Анын алдында Ага жаккан иштерди жасасањ, Анын осуяттары менен мыйзамдарын аткарсањ, анда Мен Мисирдин башына салган илдеттердин бирин да сага жолотпойм, анткени Мен сени айыктыруучу Тењирмин».
 • Анан Ысрайыл уулдары Эйлим деген жерге келишти. Ал жерде он эки булак, жетимиш курма дарагы бар эле. Алар суулардын боюна станы менен жайланышты.