Скрыть
16:11
16:17
16:36
Церковнославянский (рус)
Воздвиго́шася же от­ Ели́ма, и прiи́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Си́нъ, я́же е́сть между́ Ели́момъ и между́ Си́ною. Въ пя́тый же ­на́­де­сять де́нь втора́го ме́сяца изше́дшымъ и́мъ от­ земли́ Еги́петскiя,
воз­ропта́ ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ на Моисе́а и Ааро́на,
и реко́ша къ ни́мъ сы́нове Изра́илевы: о, дабы́ бы́хомъ изме́рли мы́ уя́звени от­ Го́спода въ земли́ Еги́петстѣй, егда́ сѣдя́хомъ надъ котлы́ мясны́ми и ядо́хомъ хлѣ́бы до сы́тости: я́ко изведо́сте ны́ въ пусты́ню сiю́ умори́ти ве́сь со́нмъ се́й гла́домъ.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, а́зъ одождю́ ва́мъ хлѣ́бы съ небесе́: и изы́дутъ лю́дiе, и соберу́тъ дово́лное дню́, на [вся́къ] де́нь, я́ко да искушу́ и́хъ, а́ще по́йдутъ въ зако́нѣ мо­е́мъ, или́ ни́:
и бу́детъ въ де́нь шесты́й, и угото́вятъ, е́же внесу́тъ, и да бу́детъ сугу́бо, е́же собира́ша на вся́къ де́нь.
Рече́ же Моисе́й и Ааро́нъ ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ: въ ве́черъ [се́й] увѣ́сте, я́ко Госпо́дь изведе́ вы от­ земли́ Еги́петскiя,
и зау́тра у́зрите сла́ву Госпо́дню, внегда́ услы́шати Го́споду ропта́нiе ва́­ше на Бо́га: мы́ же что́ есмы́, я́ко ро́пщете на ны́?
И рече́ Моисе́й: егда́ да́стъ Госпо́дь ва́мъ въ ве́черъ мяса́ я́сти и хлѣ́бы зау́тра до сы́тости, поне́же услы́ша Госпо́дь ропта́нiе ва́­ше, и́мже ро́пщете на ны́: мы́ же что́ есмы́? не на на́съ бо ропта́нiе ва́­ше, но то́чiю на Бо́га.
И рече́ Моисе́й ко Ааро́ну: глаго́ли ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ: прiиди́те предъ Бо́га, услы́ша бо ропта́нiе ва́­ше.
Егда́ же глаго́лаше Ааро́нъ всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, и обрати́шася въ пусты́ню, и сла́ва Госпо́дня яви́ся во о́блацѣ,
и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля:
слы́шахъ ропта́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ: рцы́ къ ни́мъ глаго́ля: къ ве́черу да снѣ́сте мяса́ и зау́тра насы́титеся хлѣ́бовъ, и увѣ́сте, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
Бы́сть же ве́черъ, и прiидо́ша кра́стели и покры́ша по́лкъ. Зау́тра же бы́сть спа́дшей росѣ́ о́коло полка́,
и се́, на лицы́ пусты́ни ме́лко я́ко корiа́ндръ, бѣло́ а́ки ле́дъ на земли́.
Узрѣ́в­ше же то́ сы́нове Изра́илевы, рѣ́ша дру́гъ ко дру́гу: что́ есть сiе́? Не вѣ́дяху бо, что́ бя́ше. Рече́ же Моисе́й къ ни́мъ: се́й хлѣ́бъ, его́же даде́ Госпо́дь ва́мъ я́сти:
се́й глаго́лъ, его́же завѣща́ Госпо́дь: собери́те от­ него́ кі́йждо на дома́шнiя, гомо́ръ погла́вно по числу́ ду́шъ ва́шихъ, кі́йждо ва́съ съ дома́шними сво­и́ми собери́те.
И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, и собра́ша о́въ мно́го, о́въ же ма́ло:
и измѣ́рив­ше гомо́ромъ, не преизбы́точе­с­т­вова и́же мно́го, и и́же ма́ло, не мнѣ́е прiя́тъ: кі́йждо на дома́шнихъ сво­и́хъ собра́ша.
И рече́ Моисе́й къ ни́мъ: никто́же да оста́витъ на у́трiе от­ него́.
И не послу́шаша Моисе́а, но оста́виша нѣ́цыи от­ него́ на у́трiе, и воскипѣ́ червьми́ и воз­смердѣ́ся. И оскорби́ся на ни́хъ Моисе́й.
И собира́ша о́ное ра́но ра́но, кі́йждо надлежа́щее себѣ́: егда́ же огрѣва́­ше со́лнце, растаява́­ше.
Бы́сть же въ де́нь шесты́й, собра́ша потре́бное сугу́бо, два́ гомо́ра кому́ждо. Прiидо́ша же вси́ кня́зи со́нма и повѣ́даша Моисе́ю.
Рече́ же Моисе́й къ ни́мъ: сiе́ сло́во е́сть, е́же глаго́ла Госпо́дь: суббо́та поко́й свя́тъ Го́споду зау́тра: ели́ка а́ще печете́, пецы́те, и ели́ка а́ще варите́, вари́те, все́ же избы́точное оста́вите въ скро́вѣ на у́трiе.
И оста́виша от­ того́ до у́трiя, я́коже заповѣ́да и́мъ Моисе́й: и не воз­смердѣ́ся, ниже́ че́рвь бы́сть въ не́мъ.
Рече́ же Моисе́й: яди́те дне́сь, е́сть бо суббо́та поко́й Го́споду: дне́сь не обря́щете на по́ли:
ше́сть дні́й собира́йте, въ седмы́й же де́нь суббо́та: я́ко не бу́детъ въ не́мъ.
Бы́сть же въ седмы́й де́нь, изыдо́ша нѣ́цыи от­ люді́й собира́ти, и не обрѣто́ша.
Рече́ же Госпо́дь Моисе́ови: доко́лѣ не хо́щете послу́шати за́повѣдiй мо­и́хъ и зако́на мо­его́?
зри́те: Госпо́дь бо даде́ ва́мъ суббо́ту де́нь се́й: сего́ ра́ди то́й даде́ ва́мъ въ де́нь шесты́й хлѣ́ба на два́ дни́: сѣди́те кі́йждо ва́съ въ дому́ сво­е́мъ у себе́, никто́же да исхо́дитъ от­ мѣ́ста сво­его́ въ де́нь седмы́й.
И суббо́т­ст­воваша лю́дiе въ де́нь седмы́й.
И прозва́ша сы́нове Изра́илевы и́мя тому́ ма́н­на: бя́ше же я́ко сѣ́мя корiа́ндрово бѣло́, вку́съ же его́ а́ки мука́ съ ме́домъ.
Рече́ же и́мъ Моисе́й: се́й глаго́лъ, его́же завѣща́ Госпо́дь: напо́лните гомо́ръ от­ ма́н­ны въ скро́въ въ ро́ды ва́шя: да ви́дятъ хлѣ́бъ, его́же ядо́сте вы́ въ пусты́ни, егда́ изведе́ ва́съ Госпо́дь от­ земли́ Еги́петскiя.
И рече́ Моисе́й ко Ааро́ну: воз­ми́ ста́мну злату́ю еди́ну и вложи́ въ ню́ гомо́ръ по́лный от­ ма́н­ны, и положи́ши ту́ю предъ Бо́гомъ въ соблюде́нiе въ ро́ды ва́шя.
Я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, положи́ ю́ Ааро́нъ предъ свидѣ́нiемъ въ соблюде́нiе.
Сы́нове же Изра́илевы ядо́ша ма́н­ну лѣ́тъ четы́редесять, до́ндеже прiидо́ша въ зе́млю обита́емую, и ядо́ша ма́н­ну, до́ндеже прiидо́ша во страну́ Финикі́йскую:
гомо́ръ же деся́тая ча́сть тре́хъ мѣ́ръ {Евр.: е́фы} бя́ше.
Синодальный
И двинулись из Елима, и пришло всё общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской.
И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне,
и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом.
И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет;
а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, по скольку собирают в прочие дни.
И сказали Моисей и Аарон всему [обществу] сынов Израилевых: вечером узна́ете вы, что Господь вывел вас из земли Египетской,
и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа: а мы что́ такое, что ропщете на нас?
И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него: а мы что? не на нас ропот ваш, но на Господа.
И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш.
И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот, слава Господня явилась в облаке.
И сказал Господь Моисею, говоря:
Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом – и узнаете, что Я Господь, Бог ваш.
Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана;
роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле.
И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу;
вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте.
И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало;
и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть.
И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра.
Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, – и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей.
И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло.
В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею.
И [Моисей] сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра.
И отложили то до утра, как повелел [им] Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем.
И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не найдете его на поле;
шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота: не будет его в этот день.
Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать – и не нашли.
И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих?
смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя [в доме своем], никто не выходи от места своего в седьмой день.
И покоился народ в седьмой день.
И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом.
И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните [манною] гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской.
И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд [золотой], и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом, для хранения в роды ваши.
И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею.
Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской.
А гомор есть десятая часть ефы.
Воздвиго́шасѧ же ѿ є҆лі́ма, и҆ прїи́де ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ въ пꙋсты́ню сі́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть междꙋ̀ є҆лі́момъ и҆ междꙋ̀ сі́ною. Въ пѧ́тый же на́десѧть де́нь втора́гѡ мцⷭ҇а и҆зше́дшымъ и҆̀мъ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ,
возропта̀ ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ на мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на,
и҆ реко́ша къ ни̑мъ сы́нове і҆и҃лєвы: ѽ дабы̀ бы́хомъ и҆зме́рли мы̀ ᲂу҆ѧ́звени ѿ гдⷭ҇а въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, є҆гда̀ сѣдѧ́хомъ над̾ котлы̑ мѧсны́ми и҆ ꙗ҆до́хомъ хлѣ́бы до сы́тости: ꙗ҆́кѡ и҆зведо́сте ны̀ въ пꙋсты́ню сїю̀ ᲂу҆мори́ти ве́сь со́нмъ се́й гла́домъ.
Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: сѐ, а҆́зъ ѡ҆дождю̀ ва́мъ хлѣ́бы съ небесѐ: и҆ и҆зы́дꙋтъ лю́дїе, и҆ соберꙋ́тъ дово́льное дню̀, на (всѧ́къ) де́нь, ꙗ҆́кѡ да и҆скꙋшꙋ̀ и҆̀хъ, а҆́ще по́йдꙋтъ въ зако́нѣ мое́мъ, и҆лѝ нѝ:
и҆ бꙋ́детъ въ де́нь шесты́й, и҆ ᲂу҆гото́вѧтъ, є҆́же внесꙋ́тъ, и҆ да бꙋ́детъ сꙋгꙋ́бо, є҆́же собира́ша на всѧ́къ де́нь.
Рече́ же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ: въ ве́черъ (се́й) ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь и҆зведе́ вы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ,
и҆ заꙋ́тра ᲂу҆́зрите сла́вꙋ гдⷭ҇ню, внегда̀ ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ ропта́нїе ва́ше на бг҃а: мы́ же что̀ є҆смы̀, ꙗ҆́кѡ ро́пщете на ны̀;
И҆ речѐ мѡѷсе́й: є҆гда̀ да́стъ гдⷭ҇ь ва́мъ въ ве́черъ мѧса̀ ꙗ҆́сти и҆ хлѣ́бы заꙋ́тра до сы́тости, поне́же ᲂу҆слы́ша гдⷭ҇ь ропта́нїе ва́ше, и҆́мже ро́пщете на ны̀: мы́ же что̀ є҆смы̀; не на на́съ бо ропта́нїе ва́ше, но то́чїю на бг҃а.
И҆ речѐ мѡѷсе́й ко а҆арѡ́нꙋ: глаго́ли ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ: прїиди́те пред̾ бг҃а, ᲂу҆слы́ша бо ропта́нїе ва́ше.
Є҆гда́ же глаго́лаше а҆арѡ́нъ всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ ѡ҆брати́шасѧ въ пꙋсты́ню, и҆ сла́ва гдⷭ҇нѧ ꙗ҆ви́сѧ во ѡ҆́блацѣ,
и҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ:
слы́шахъ ропта́нїе сынѡ́въ і҆и҃левыхъ: рцы̀ къ ни̑мъ глаго́лѧ: къ ве́черꙋ да снѣ́сте мѧса̀ и҆ заꙋ́тра насы́титесѧ хлѣ́бѡвъ, и҆ ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ.
Бы́сть же ве́черъ, и҆ прїидо́ша кра̑стели и҆ покры́ша по́лкъ. Заꙋ́тра же бы́сть спа́дшей росѣ̀ ѡ҆́колѡ полка̀,
и҆ сѐ, на лицы̀ пꙋсты́ни ме́лко ꙗ҆́кѡ корїа́ндръ, бѣ́ло а҆́ки ле́дъ на землѝ.
Оу҆зрѣ́вше же то̀ сы́нове і҆и҃лєвы, рѣ́ша дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ: что́ є҆сть сїѐ; Не вѣ́дѧхꙋ бо, что̀ бѧ́ше. Рече́ же мѡѷсе́й къ ни̑мъ: се́й хлѣ́бъ, є҆го́же дадѐ гдⷭ҇ь ва́мъ ꙗ҆́сти:
се́й гл҃го́лъ, є҆го́же завѣща̀ гдⷭ҇ь: собери́те ѿ негѡ̀ кі́йждо на дома̑шнїѧ, гомо́ръ погла́внѡ по числꙋ̀ дꙋ́шъ ва́шихъ, кі́йждо ва́съ съ дома́шними свои́ми собери́те.
И҆ сотвори́ша та́кѡ сы́нове і҆и҃лєвы, и҆ собра́ша ѻ҆́въ мно́гѡ, ѻ҆́въ же ма́лѡ:
и҆ и҆змѣ́ривше гомо́ромъ, не преизбы́точествова и҆́же мно́гѡ, и҆ и҆́же ма́лѡ, не мнѣ́е прїѧ́тъ: кі́йждо на дома́шнихъ свои́хъ собра́ша.
И҆ речѐ мѡѷсе́й къ ни̑мъ: никто́же да ѡ҆ста́витъ на ᲂу҆́трїе ѿ негѡ̀.
И҆ не послꙋ́шаша мѡѷсе́а, но ѡ҆ста́виша нѣ́цыи ѿ негѡ̀ на ᲂу҆́трїе, и҆ воскипѣ̀ червьмѝ и҆ возсмердѣ́сѧ. И҆ ѡ҆скорби́сѧ на ни́хъ мѡѷсе́й.
И҆ собира́ша ѻ҆́ное ра́нѡ ра́нѡ, кі́йждо надлежа́щее себѣ̀: є҆гда́ же ѡ҆грѣва́ше со́лнце, растаѧва́ше.
Бы́сть же въ де́нь шесты́й, собра́ша потре́бное сꙋгꙋ́бѡ, два̀ гомѡ́ра комꙋ́ждо. Прїидо́ша же всѝ кнѧ̑зи со́нма и҆ повѣ́даша мѡѷсе́ю.
Рече́ же мѡѷсе́й къ ни̑мъ: сїѐ сло́во є҆́сть, є҆́же гл҃а гдⷭ҇ь: сꙋббѡ́та поко́й ст҃ъ гдⷭ҇ꙋ заꙋ́тра: є҆ли̑ка а҆́ще печетѐ, пецы́те, и҆ є҆ли̑ка а҆́ще варитѐ, вари́те, все́ же и҆збы́точное ѡ҆ста́вите въ скро́вѣ на ᲂу҆́трїе.
И҆ ѡ҆ста́виша ѿ тогѡ̀ до ᲂу҆́трїѧ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ мѡѷсе́й: и҆ не возсмердѣ́сѧ, нижѐ че́рвь бы́сть въ не́мъ.
Рече́ же мѡѷсе́й: ꙗ҆ди́те дне́сь, є҆́сть бо сꙋббѡ́та поко́й гдⷭ҇ꙋ: дне́сь не ѡ҆брѧ́щете на по́ли:
ше́сть дні́й собира́йте, въ седмы́й же де́нь сꙋббѡ́та: ꙗ҆́кѡ не бꙋ́детъ въ не́мъ.
Бы́сть же въ седмы́й де́нь, и҆зыдо́ша нѣ́цыи ѿ люді́й собира́ти, и҆ не ѡ҆брѣто́ша.
Рече́ же гдⷭ҇ь мѡѷсе́ови: доко́лѣ не хо́щете послꙋ́шати за́повѣдїй мои́хъ и҆ зако́на моегѡ̀;
зри́те: гдⷭ҇ь бо дадѐ ва́мъ сꙋббѡ́тꙋ де́нь се́й: сегѡ̀ ра́ди то́й дадѐ ва́мъ въ де́нь шесты́й хлѣ́ба на два̀ дни̑: сѣди́те кі́йждо ва́съ въ домꙋ̀ свое́мъ ᲂу҆ себє̀, никто́же да и҆схо́дитъ ѿ мѣ́ста своегѡ̀ въ де́нь седмы́й.
И҆ сꙋббѡ́тствоваша лю́дїе въ де́нь седмы́й.
И҆ прозва́ша сы́нове і҆и҃лєвы и҆́мѧ томꙋ̀ ма́нна: бѧ́ше же ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ корїа́ндрово бѣ́ло, вкꙋ́съ же є҆гѡ̀ а҆́ки мꙋка̀ съ ме́домъ.
Рече́ же и҆̀мъ мѡѷсе́й: се́й гл҃го́лъ, є҆го́же завѣща̀ гдⷭ҇ь: напо́лните гомо́ръ ѿ ма́нны въ скро́въ въ ро́ды ва́шѧ: да ви́дѧтъ хлѣ́бъ, є҆го́же ꙗ҆до́сте вы̀ въ пꙋсты́ни, є҆гда̀ и҆зведѐ ва́съ гдⷭ҇ь ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ.
И҆ речѐ мѡѷсе́й ко а҆арѡ́нꙋ: возмѝ ста́мнꙋ златꙋ́ю є҆ди́нꙋ и҆ вложѝ въ ню̀ гомо́ръ по́лный ѿ ма́нны, и҆ положи́ши тꙋ́ю пред̾ бг҃омъ въ соблюде́нїе въ ро́ды ва́шѧ.
Ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь мѡѷсе́ю, положѝ ю҆̀ а҆арѡ́нъ пред̾ свидѣ́нїемъ въ соблюде́нїе.
Сы́нове же і҆и҃лєвы ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ лѣ́тъ четы́редесѧть, до́ндеже прїидо́ша въ зе́млю ѡ҆бита́емꙋю, и҆ ꙗ҆до́ша ма́ннꙋ, до́ндеже прїидо́ша во странꙋ̀ фїнїкі́йскꙋю:
гомо́ръ же десѧ́таѧ ча́сть тре́хъ мѣ́ръ {Є҆вр.: є҆́фы} бѧ́ше.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки