Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И воз­дви́жеся ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ пусты́ни Си́нъ по полко́мъ сво­и́мъ сло́вомъ Госпо́днимъ и ополчи́шася въ Рафиди́нѣ. Не бя́ше же воды́ лю́демъ пи́ти,
 • и ху́ляху лю́дiе Моисе́а, глаго́люще: да́ждь на́мъ во́ду, да пiе́мъ. И рече́ и́мъ Моисе́й: что́ ху́лите мя́? и что́ искуша́ете Го́спода?
 • Возжажда́ша же та́мо лю́дiе воды́ и ропта́ху на Моисе́а, глаго́люще: вску́ю сiе́? изве́лъ еси́ на́съ изъ Еги́пта умори́ти на́съ и ча́да на́ша и скоты́ жа́ждею?
 • Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду глаго́ля: что́ сотворю́ лю́демъ си́мъ? еще́ ма́ло, и побiю́тъ мя́ ка́менiемъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: пойди́ предъ людьми́ си́ми, и по­ими́ съ собо́ю от­ ста́рецъ людски́хъ, и же́злъ, и́мже пресѣ́клъ еси́ мо́ре, воз­ми́ въ ру́ку твою́, и пойди́:
 • а́зъ же ста́ну та́мо пре́жде при­­ше́­ст­вiя тво­его́ у ка́мене въ Хори́вѣ: и уда́риши въ ка́мень, и изы́детъ изъ него́ вода́, и да пiю́тъ лю́дiе. Сотвори́ же Моисе́й та́ко предъ сы́ны Изра́илевыми,
 • и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ искуше́нiе и похуле́нiе, хулы́ ра́ди сыно́въ Изра́илевыхъ, и зане́же искуси́ша Го́спода, глаго́люще: а́ще е́сть въ на́съ Госпо́дь, или́ ни́?
 • Прiи́де же Амали́къ и во­ева́ на Изра́иля въ Рафиди́нѣ.
 • Рече́ же Моисе́й ко иису́су: избери́ себѣ́ му́жы си́льны и изше́дъ ополчи́ся на Амали́ка зау́тра: и се́, а́зъ ста́ну на верху́ горы́, и же́злъ Бо́жiй въ руцѣ́ мо­е́й.
 • И сотвори́ иису́съ, я́коже рече́ ему́ Моисе́й, и изше́дъ ополчи́ся на Амали́ка: Моисе́й же и Ааро́нъ и о́ръ взыдо́ша на ве́рхъ горы́.
 • И бы́сть егда́ воз­двиза́­ше Моисе́й ру́цѣ, одолѣва́­ше Изра́иль: егда́ же опуска́­ше ру́цѣ, одолѣва́­ше Амали́къ:
 • ру́цѣ же Моисе́овы тя́жки бѣ́ша: и взе́мше ка́мень, подложи́ша ему́, и сѣдя́ше на не́мъ: Ааро́нъ же и о́ръ поддержа́ста ру́цѣ ему́, еди́нъ от­сю́ду, а другі́й от­ту́ду: и бы́ша Моисе́ови ру́цѣ укрѣпле́ны до захожде́нiя со́лнца:
 • и преодолѣ́ иису́съ Амали́ка и вся́ лю́ди его́ убі́й­ст­вомъ меча́.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: впиши́ сiе́ на па́мять въ кни́ги и вда́й во у́шы иису́су, я́ко па́губою погублю́ па́мять Амали́кову от­ поднебе́сныя.
 • И созда́ Моисе́й олта́рь Го́споду и прозва́ и́мя ему́ Госпо́дь при­­бѣ́жище мое́:
 • я́ко руко́ю та́йною ра́туетъ Госпо́дь на Амали́ка от­ ро́да въ ро́дъ.
 • И двинулось всё общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу.
 • И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа?
 • И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?
 • Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? еще немного, и побьют меня камнями.
 • И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
 • вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских.
 • И нарек месту тому имя: Масса и Мерива*, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет? //*Искушение и укорение.
 • И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме.
 • Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей [сильных] и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей.
 • И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.
 • И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик;
 • но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца.
 • И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.
 • И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.
 • И устроил Моисей жертвенник [Господу] и нарек ему имя: Иегова Нисси*. //*Господь знамя мое.
 • Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род.
 • καὶ ἀπῆρεν πᾶσα συν­αγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν κατα­̀ παρεμβολὰς αὐτῶν δια­̀ ῥήμα­τος κυρίου καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Рαφιδιν οὐκ ἦν δὲ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν
 • καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς προ­̀ς Μωυσῆν λέγον­τες δὸς ἡμῖν ὕδωρ ἵνα πίωμεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς τί λοιδορεῖσθέ μοι καὶ τί πειράζετε κύριον
 • ἐδίψησεν δὲ ἐκεῖ ὁ λαὸς ὕδατι καὶ ἐγόγγυζεν ἐκεῖ ὁ λαὸς προ­̀ς Μωυσῆν λέγον­τες ἵνα τί τοῦτο ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀπο­κτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ τὰ κτήνη τῷ δίψει
 • ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς προ­̀ς κύριον λέγων τί ποιήσω τῷ λαῷ τούτῳ ἔτι μικρὸν καὶ κατα­λιθοβολήσουσίν με
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν προ­πορεύ­ου τοῦ λαοῦ τούτου λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ ἀπο­̀ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ῥάβδον ἐν ᾗ ἐπάταξας τὸν ποταμόν λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ πορεύ­σῃ
 • ὅδε ἐγὼ ἕστηκα προ­̀ τοῦ σὲ ἐκεῖ ἐπι­̀ τῆς πέτρας ἐν Χωρηβ καὶ πατάξεις τὴν πέτραν καὶ ἐξελεύ­­σε­ται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ καὶ πίεται ὁ λαός μου ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως ἐναν­τίον τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πειρασμὸς καὶ λοιδόρησις δια­̀ τὴν λοιδορίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ δια­̀ τὸ πειράζειν κύριον λέγον­τας εἰ ἔστιν κύριος ἐν ἡμῖν ἢ οὔ
 • ἦλθεν δὲ Αμαληκ καὶ ἐπολέμει Ισραηλ ἐν Рαφιδιν
 • εἶπεν δὲ Μωυσῆς τῷ ᾿Ιησοῦ ἐπι­́λεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παρα­́ταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπι­̀ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ καὶ ἡ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου
 • καὶ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Αμαληκ καὶ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἀνέβησαν ἐπι­̀ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ
 • καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας κατίσχυεν Ισραηλ ὅταν δὲ καθῆκεν τὰς χεῖρας κατίσχυεν Αμαληκ
 • αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι καὶ λαβόν­τες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐν­τεῦθεν εἷς καὶ ἐν­τεῦθεν εἷς καὶ ἐγένον­το αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου
 • καὶ ἐτρέψατο ᾿Ιησοῦς τὸν Αμαληκ καὶ πάν­τα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν κατα­́γραψον τοῦτο εἰς μνημόσυν­ον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα ᾿Ιησοῖ ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυν­ον Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν
 • καὶ ᾠκοδόμησεν Μωυσῆς θυσιαστήριον κυρίῳ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κύριός μου κατα­φυγή
 • ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ κύριος ἐπι­̀ Αμαληκ ἀπο­̀ γενεῶν εἰς γενεάς