Скрыть
18:14
18:17
Церковнославянский (рус)
Услы́ша же Иоѳо́ръ, иере́й Мадiа́мскiй, те́сть Моисе́овъ, вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Изра́илю сво­и́мъ лю́демъ, я́ко изведе́ Госпо́дь Изра́иля изъ Еги́пта:
и поя́ Иоѳо́ръ, те́сть Моисе́овъ, Сепфо́ру, жену́ Моисе́ову, по от­пуще́нiи ея́,
и два́ сы́на ея́: и́мя еди́ному от­ ни́хъ Гирса́мъ, глаго́ля: при­­шле́цъ бы́хъ въ земли́ чужде́й,
и и́мя второ́му Елiе́зеръ, глаго́ля: Бо́гъ бо отца́ мо­его́ помо́щникъ мо́й и изба́ви мя́ изъ руки́ фарао́ни.
И прiи́де Иоѳо́ръ, те́сть Моисе́овъ, и сы́нове и жена́ къ Моисе́ю въ пусты́ню, идѣ́же ополчи́ся при­­ горѣ́ Бо́жiей.
Возвѣсти́ша же Моисе́ю, глаго́люще: се́, Иоѳо́ръ, те́сть тво́й, и́детъ къ тебѣ́, и жена́ твоя́, и о́ба сы́на твоя́ съ ни́мъ.
Изы́де же Моисе́й во срѣ́тенiе те́стю сво­ему́ и поклони́ся ему́ и цѣлова́ его́, и при­­вѣ́т­ст­воваша дру́гъ дру́га: и введе́ и́хъ Моисе́й въ ку́щу.
И повѣ́да Моисе́й те́стю сво­ему́ вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь фарао́ну и всѣ́мъ Еги́птяномъ Изра́иля ра́ди, и ве́сь тру́дъ бы́в­шiй и́мъ на пути́, и я́ко изба́ви и́хъ Госпо́дь от­ руки́ фарао́ни и от­ руки́ Еги́петскiя.
Ужасе́ся же Иоѳо́ръ о всѣ́хъ благи́хъ, я́же сотвори́ и́мъ Госпо́дь, я́ко изба́ви и́хъ Госпо́дь от­ руки́ Еги́петскiя и от­ руки́ фарао́ни,
и рече́ Иоѳо́ръ: благослове́нъ Госпо́дь, я́ко изба́ви лю́ди своя́ изъ руки́ Еги́петскiя и изъ руки́ фарао́ни:
ны́нѣ увѣ́дѣхъ, я́ко вели́къ Госпо́дь па́че всѣ́хъ бого́въ, сего́ ра́ди, я́ко налего́ша на ни́хъ.
И взя́ Иоѳо́ръ те́сть Моисе́овъ всесожже́нiя и же́ртвы Бо́гу: прiи́де же Ааро́нъ и вси́ ста́рцы Изра́илевы я́сти хлѣ́ба съ те́стемъ Моисе́овымъ предъ Бо́гомъ.
И бы́сть на у́трiе, сѣ́де Моисе́й суди́ти лю́ди: стоя́ху же предъ Моисе́омъ вси́ лю́дiе от­ у́тра до ве́чера.
Ви́дѣвъ же Иоѳо́ръ вся́, ели́ка творя́ше лю́демъ, рече́: что́ сiе́, е́же ты́ твори́ши лю́демъ? почто́ ты́ еди́нъ сѣди́ши, вси́ же лю́дiе предстоя́тъ тебѣ́ от­ у́тра до ве́чера?
Рече́ же Моисе́й те́стю: поне́же при­­хо́дятъ лю́дiе ко мнѣ́ проси́ти суда́ от­ Бо́га:
егда́ бо быва́етъ и́мъ ра́спря, и при­­хо́дятъ ко мнѣ́, разсужда́ю ко­ему́ждо и сказу́ю и́мъ повелѣ́нiя Бо́жiя и зако́нъ его́.
Рече́ же те́сть Моисе́овъ къ нему́: не пра́во ты́ твори́ши глаго́лъ се́й:
трудо́мъ утруди́шися несно́снымъ и ты́, и вси́ лю́дiе сі́и, и́же су́ть съ тобо́ю: тя́жекъ тебѣ́ глаго́лъ се́й, не воз­мо́жеши твори́ти ты́ еди́нъ:
ны́нѣ у́бо послу́шай мене́ и при­­совѣ́тую тебѣ́, и бу́детъ Бо́гъ съ тобо́ю: бу́ди ты́ лю́демъ въ тѣ́хъ я́же къ Бо́гу, и донесе́ши словеса́ и́хъ къ Бо́гу,
и засвидѣ́тел­ст­вуй и́мъ повелѣ́нiя Бо́жiя и зако́нъ его́, и повѣ́ждь и́мъ пути́ его́, и́миже по́йдутъ, и дѣла́, я́же сотворя́тъ:
ты́ же усмотри́ себѣ́ от­ всѣ́хъ люді́й му́жы си́льны, Бо́га боя́щыяся, му́жы пра́ведны, ненави́дящыя го́рдости, и поста́виши и́хъ надъ ни́ми тысященача́лники и стонача́лники, и пятьдесятонача́лники и десятонача́лники и писмовводи́тели,
и су́дятъ люді́й по вся́ часы́: сло́во же неудоборѣши́телное донесу́тъ къ тебѣ́: ма́лыя же суды́ да су́дятъ они́, и облегча́тъ тя́ и спомо́гутъ тебѣ́:
а́ще сло́во сiе́ сотвори́ши, укрѣпи́тъ тя́ Бо́гъ, и воз­мо́жеши настоя́тел­ст­вовати, и вси́ лю́дiе сі́и прiи́дутъ во свое́ мѣ́сто съ ми́ромъ.
Послу́ша же Моисе́й гла́са те́стя сво­его́ и сотвори́ вся́, ели́ка рече́ ему́:
и избра́ Моисе́й му́жы си́льны от­ всего́ Изра́иля, и сотвори́ я́ надъ ни́ми тысященача́лники и стонача́лники, и пятьдесятонача́лники и десятонача́лники и писмовводи́тели:
и сужда́ху лю́демъ по вся́ часы́: вся́кое же сло́во неудоборѣши́телное доноси́ша къ Моисе́ю, вся́кое же сло́во ле́гкое сужда́ху са́ми.
Отпусти́ же Моисе́й те́стя сво­его́, и отъи́де въ зе́млю свою́.
Синодальный
И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего, когда вывел Господь Израиля из Египта,
и взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную,
и двух сынов ее, из которых одному имя Гирсам, потому что говорил Моисей: я пришлец в земле чужой;
а другому имя Елиезер, потому что [говорил он] Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова.
И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией,
и дал знать Моисею: я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею.
Моисей вышел навстречу тестю своему, и поклонился [ему], и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер.
И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со [всеми] Египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь [из руки фараона и из руки Египтян].
Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки Египтян [и из руки фараона],
и сказал Иофор: благословен Господь, Который избавил вас из руки Египтян и из руки фараоновой, Который избавил народ сей из-под власти Египтян;
ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над Израильтянами.
И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу; и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом.
На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера.
И видел [Иофор,] тесть Моисеев, всё, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?
И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога;
когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю [им] уставы Божии и законы Его.
Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты делаешь:
ты измучишь и себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь исправлять его;
итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его];
научай их уставам [Божиим] и законам [Его], указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать;
ты же усмотри [себе] из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками [и письмоводителями];
пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя;
если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром.
И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил [ему];
и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками [и письмоводителями],
и судили они народ во всякое время; о [всех] делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами.
И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою.
Оу҆слы́ша же і҆оѳо́ръ, і҆ере́й мадїа́мскїй, те́сть мѡѷсе́овъ, всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ гдⷭ҇ь і҆и҃лю свои̑мъ лю́демъ, ꙗ҆́кѡ и҆зведѐ гдⷭ҇ь і҆и҃лѧ и҆з̾ є҆гѵ́пта:
и҆ поѧ̀ і҆оѳо́ръ, те́сть мѡѷсе́овъ, сепфѡ́рꙋ, женꙋ̀ мѡѷсе́овꙋ, по ѿпꙋще́нїи є҆ѧ̀,
и҆ два̀ сы̑на є҆ѧ̀: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ ѿ ни́хъ гирса́мъ, глаго́лѧ: пришле́цъ бы́хъ въ землѝ чꙋжде́й,
и҆ и҆́мѧ второ́мꙋ є҆лїе́зеръ, глаго́лѧ: бг҃ъ бо ѻ҆тца̀ моегѡ̀ помо́щникъ мо́й и҆ и҆зба́ви мѧ̀ и҆з̾ рꙋкѝ фараѡ́ни.
И҆ прїи́де і҆оѳо́ръ, те́сть мѡѷсе́овъ, и҆ сы́нове и҆ жена̀ къ мѡѷсе́ю въ пꙋсты́ню, и҆дѣ́же ѡ҆полчи́сѧ при горѣ̀ бж҃їей.
Возвѣсти́ша же мѡѷсе́ю, глаго́люще: сѐ, і҆оѳо́ръ, те́сть тво́й, и҆́детъ къ тебѣ̀, и҆ жена̀ твоѧ̀, и҆ ѻ҆́ба сы̑на твоѧ̑ съ ни́мъ.
И҆зы́де же мѡѷсе́й во срѣ́тенїе те́стю своемꙋ̀ и҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀ и҆ цѣлова̀ є҆го̀, и҆ привѣ́тствоваша дрꙋ́гъ дрꙋ́га: и҆ введѐ и҆̀хъ мѡѷсе́й въ кꙋ́щꙋ.
И҆ повѣ́да мѡѷсе́й те́стю своемꙋ̀ всѧ̑, є҆ли̑ка сотворѝ гдⷭ҇ь фараѡ́нꙋ и҆ всѣ̑мъ є҆гѵ́птѧнѡмъ і҆и҃лѧ ра́ди, и҆ ве́сь трꙋ́дъ бы́вшїй и҆̀мъ на пꙋтѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆зба́ви и҆̀хъ гдⷭ҇ь ѿ рꙋкѝ фараѡ́ни и҆ ѿ рꙋкѝ є҆гѵ́петскїѧ.
Оу҆жасе́сѧ же і҆оѳо́ръ ѡ҆ всѣ́хъ благи́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ и҆̀мъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ и҆зба́ви и҆̀хъ гдⷭ҇ь ѿ рꙋкѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ ѿ рꙋкѝ фараѡ́ни,
и҆ речѐ і҆оѳо́ръ: блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ и҆зба́ви лю́ди своѧ̑ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆ и҆з̾ рꙋкѝ фараѡ́ни:
нн҃ѣ ᲂу҆вѣ́дѣхъ, ꙗ҆́кѡ вели́къ гдⷭ҇ь па́че всѣ́хъ богѡ́въ, сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ налего́ша на ни́хъ.
И҆ взѧ̀ і҆оѳо́ръ те́сть мѡѷсе́овъ всесожжє́нїѧ и҆ жє́ртвы бг҃ꙋ: прїи́де же а҆арѡ́нъ и҆ всѝ ста́рцы і҆и҃лєвы ꙗ҆́сти хлѣ́ба съ те́стемъ мѡѷсе́овымъ пред̾ бг҃омъ.
И҆ бы́сть на ᲂу҆́трїе, сѣ́де мѡѷсе́й сꙋди́ти лю́ди: стоѧ́хꙋ же пред̾ мѡѷсе́омъ всѝ лю́дїе ѿ ᲂу҆́тра до ве́чера.
Ви́дѣвъ же і҆оѳо́ръ всѧ̑, є҆ли̑ка творѧ́ше лю́демъ, речѐ: что̀ сїѐ, є҆́же ты̀ твори́ши лю́демъ; почто̀ ты̀ є҆ди́нъ сѣди́ши, вси́ же лю́дїе предстоѧ́тъ тебѣ̀ ѿ ᲂу҆́тра до ве́чера;
Рече́ же мѡѷсе́й те́стю: поне́же прихо́дѧтъ лю́дїе ко мнѣ̀ проси́ти сꙋда̀ ѿ бг҃а:
є҆гда́ бо быва́етъ и҆̀мъ ра́спрѧ, и҆ прихо́дѧтъ ко мнѣ̀, разсꙋжда́ю коемꙋ́ждо и҆ сказꙋ́ю и҆̀мъ повєлѣ́нїѧ бж҃їѧ и҆ зако́нъ є҆гѡ̀.
Рече́ же те́сть мѡѷсе́овъ къ немꙋ̀: не пра́вѡ ты̀ твори́ши глаго́лъ се́й:
трꙋдо́мъ ᲂу҆трꙋди́шисѧ несно́снымъ и҆ ты̀, и҆ всѝ лю́дїе сі́и, и҆̀же сꙋ́ть съ тобо́ю: тѧ́жекъ тебѣ̀ глаго́лъ се́й, не возмо́жеши твори́ти ты̀ є҆ди́нъ:
нн҃ѣ ᲂу҆̀бо послꙋ́шай менѐ и҆ присовѣ́тꙋю тебѣ̀, и҆ бꙋ́детъ бг҃ъ съ тобо́ю: бꙋ́ди ты̀ лю́демъ въ тѣ́хъ ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ, и҆ донесе́ши словеса̀ и҆́хъ къ бг҃ꙋ,
и҆ засвидѣ́тельствꙋй и҆̀мъ повелѣ̑нїѧ бж҃їѧ и҆ зако́нъ є҆гѡ̀, и҆ повѣ́ждь и҆̀мъ пꙋти̑ є҆гѡ̀, и҆́миже по́йдꙋтъ, и҆ дѣла̀, ꙗ҆̀же сотворѧ́тъ:
ты́ же ᲂу҆смотрѝ себѣ̀ ѿ всѣ́хъ люді́й мꙋ́жы си̑льны, бг҃а боѧ́щыѧсѧ, мꙋ́жы пра́вєдны, ненави́дѧщыѧ го́рдости, и҆ поста́виши и҆̀хъ над̾ ни́ми тысѧщенача́льники и҆ стонача́льники, и҆ пѧтьдесѧтонача́льники и҆ десѧтонача́льники и҆ писмовводи̑тели,
и҆ сꙋ́дѧтъ люді́й по всѧ̑ часы̀: сло́во же неꙋдоборѣши́тельное донесꙋ́тъ къ тебѣ̀: ма̑лыѧ же сꙋды̀ да сꙋ́дѧтъ ѻ҆нѝ, и҆ ѡ҆блегча́тъ тѧ̀ и҆ спомо́гꙋтъ тебѣ̀:
а҆́ще сло́во сїѐ сотвори́ши, ᲂу҆крѣпи́тъ тѧ̀ бг҃ъ, и҆ возмо́жеши настоѧ́тельствовати, и҆ всѝ лю́дїе сі́и прїи́дꙋтъ во своѐ мѣ́сто съ ми́ромъ.
Послꙋ́ша же мѡѷсе́й гла́са те́стѧ своегѡ̀ и҆ сотворѝ всѧ̑, є҆ли̑ка речѐ є҆мꙋ̀:
и҆ и҆збра̀ мѡѷсе́й мꙋ́жы си̑льны ѿ всегѡ̀ і҆и҃лѧ, и҆ сотворѝ ѧ҆̀ над̾ ни́ми тысѧщенача́льники и҆ стонача́льники, и҆ пѧтьдесѧтонача́льники и҆ десѧтонача́льники и҆ писмовводи̑тели:
и҆ сꙋжда́хꙋ лю́демъ по всѧ̑ часы̀: всѧ́кое же сло́во неꙋдоборѣши́тельное доноси́ша къ мѡѷсе́ю, всѧ́кое же сло́во ле́гкое сꙋжда́хꙋ са́ми.
Ѿпꙋсти́ же мѡѷсе́й те́стѧ своего̀, и҆ ѿи́де въ зе́млю свою̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки