Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Ме́сяца же тре́тiяго изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя, въ сі́й де́нь прiидо́ша въ пусты́ню Сина́йскую:
 • и воз­двиго́шася от­ Рафиди́на и прiидо́ша въ пусты́ню Сина́йскую, и ополчи́ся та́мо Изра́иль пря́мо горы́.
 • Моисе́й же взы́де на го́ру Бо́жiю, и воз­зва́ его́ Бо́гъ от­ горы́ глаго́ля: сiя́ воз­глаго́леши до́му Иа́ковлю и повѣ́си сыно́мъ Изра́илевымъ:
 • са́ми ви́дѣсте, ели́ка сотвори́хъ Еги́птяномъ, и подъя́хъ ва́съ я́ко на крилѣ́хъ о́рлихъ и при­­ведо́хъ ва́съ къ себѣ́:
 • и ны́нѣ а́ще слу́хомъ послу́шаете гла́са мо­его́ и сохраните́ завѣ́тъ мо́й, бу́дете ми́ лю́дiе избра́н­ни от­ всѣ́хъ язы́къ: моя́ бо е́сть вся́ земля́:
 • вы́ же бу́дете ми́ ца́рское свяще́нiе и язы́къ свя́тъ: сiя́ словеса́ да рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • Прiи́де же Моисе́й, и при­­зва́ ста́рцы людскі́я и предложи́ и́мъ вся́ словеса́ сiя́, я́же завѣща́ и́мъ Бо́гъ.
 • Отвѣща́ша же вси́ лю́дiе единоду́шно и реко́ша: вся́, ели́ка рече́ Бо́гъ, сотвори́мъ и послу́шаемъ. Донесе́ же Моисе́й словеса́ сiя́ къ Бо́гу,
 • и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, а́зъ прiиду́ къ тебѣ́ въ столпѣ́ о́блачнѣ, да услы́шатъ лю́дiе глаго́люща мя́ къ тебѣ́ и да тебѣ́ вѣ́руютъ во вѣ́ки. Повѣ́да же Моисе́й словеса́ люді́й ко Го́споду.
 • Рече́ же Госпо́дь Моисе́ю: соше́дъ засвидѣ́тел­ст­вуй лю́демъ и очи́сти я́ дне́сь и у́трѣ, и да исперу́тъ ри́зы,
 • и да бу́дутъ гото́вы въ де́нь тре́тiй: въ тре́тiй бо де́нь сни́детъ Госпо́дь на го́ру Сина́йскую предъ всѣ́ми людьми́:
 • и устро́иши лю́ди о́крестъ глаго́ля: внемли́те себѣ́ не восходи́ти на го́ру и ни чи́мже косну́тися ея́: вся́къ при­­косну́выйся горѣ́ сме́ртiю у́мретъ:
 • не ко́снет­ся е́й рука́, ка́менiемъ бо побiе́т­ся или́ стрѣло́ю устрѣли́т­ся, а́ще ско́тъ, а́ще человѣ́къ, не бу́детъ жи́въ: егда́ же гла́си и трубы́ и о́блакъ отъи́детъ от­ горы́, сі́и взы́дутъ на го́ру.
 • Сни́де же Моисе́й съ горы́ къ лю́демъ, и освяти́ я́, и испра́ша ри́зы своя́:
 • и рече́ лю́демъ: бу́дите гото́ви, три́ дни́ не входи́те къ жена́мъ.
 • Бы́сть же въ тре́тiй де́нь бы́в­шу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лнiя и о́блакъ мра́ченъ на горѣ́ Сина́йстѣй, гла́съ тру́бный глаша́­ше зѣло́: и убоя́шася вси́ лю́дiе, и́же въ полцѣ́:
 • изведе́ же Моисе́й лю́ди во срѣ́тенiе Бо́гу изъ полка́, и ста́ша подъ горо́ю.
 • Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся́, схожде́нiя ра́ди Бо́жiя на ню́ во огни́, и восхожда́­ше ды́мъ, я́ко ды́мъ пе́щный: и ужасо́шася вси́ лю́дiе зѣло́.
 • Бы́ша же гла́си тру́бнiи про­исходя́ще крѣ́пцы зѣло́: Моисе́й глаго́лаше, Бо́гъ же от­вѣщава́­ше ему́ гла́сомъ.
 • Сни́де же Госпо́дь на го́ру Сина́йскую на ве́рхъ горы́, и воз­зва́ Госпо́дь Моисе́а на ве́рхъ горы́, и взы́де Моисе́й:
 • и рече́ Бо́гъ къ нему́ глаго́ля: соше́дъ засвидѣ́тел­ст­вуй лю́демъ, да не когда́ при­­сту́пятъ къ Бо́гу уразумѣ́ти, и паду́тъ от­ ни́хъ мно́зи:
 • жерцы́ же при­­ступа́ющiи ко Го́споду Бо́гу да освятя́т­ся, да не когда́ погуби́тъ от­ ни́хъ Госпо́дь.
 • И рече́ Моисе́й къ Бо́гу: не воз­мо́гутъ лю́дiе взы́ти на го́ру Сина́йскую: ты́ бо завѣща́лъ еси́ на́мъ глаго́ля: опредѣли́ го́ру и освяти́ ю́.
 • И рече́ ему́ Госпо́дь: иди́, сни́ди и взы́ди ты́ и Ааро́нъ съ тобо́ю: жерцы́ же и лю́дiе да не ну́дят­ся взы́ти къ Бо́гу, да не когда́ погуби́тъ от­ ни́хъ Госпо́дь.
 • Сни́де же Моисе́й къ лю́демъ и повѣ́да и́мъ.
 • В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую.
 • И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы.
 • Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
 • вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
 • итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,
 • а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
 • И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь.
 • И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним [и будем послушны]. И донес Моисей слова народа Господу.
 • И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу.
 • И сказал Господь Моисею: пойди к народу, [объяви] и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,
 • чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай;
 • и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти;
 • рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука, [когда облако отойдет от горы,] могут они взойти на гору.
 • И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою.
 • И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам.
 • На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.
 • И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.
 • Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась;
 • и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.
 • И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.
 • И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него;
 • священники же, приближающиеся к Господу [Богу], должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь.
 • И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее.
 • И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы [Господь] не поразил их.
 • И сошел Моисей к народу и пересказал ему.
 • τοῦ δὲ μηνὸς τοῦ τρίτου τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἤλθοσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινα
 • καὶ ἐξῆραν ἐκ Рαφιδιν καὶ ἤλθοσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινα καὶ παρενέβαλεν ἐκεῖ Ισραηλ κατέναν­τι τοῦ ὄρους
 • καὶ Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τοῦ θεοῦ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐκ τοῦ ὄρους λέγων τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
 • αὐτοὶ ἑωράκατε ὅσα πεποίηκα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ ἀνέλαβον ὑμᾶς ὡσεὶ ἐπι­̀ πτερύγων ἀετῶν καὶ προ­σηγαγόμην ὑμᾶς προ­̀ς ἐμαυτόν
 • καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ φυλάξητε τὴν δια­θήκην μου ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπο­̀ πάν­των τῶν ἐθνῶν ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ
 • ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
 • ἦλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ἐκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς πάν­τας τοὺς λόγους τούτους οὓς συν­έταξεν αὐτῷ ὁ θεός
 • ἀπεκρίθη δὲ πᾶς ὁ λαὸς ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πάν­τα ὅσα εἶπεν ὁ θεός ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα ἀνήνεγκεν δὲ Μωυσῆς τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ προ­̀ς τὸν θεόν
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἰδοὺ ἐγὼ παρα­γίνομαι προ­̀ς σὲ ἐν στύλῳ νεφέλης ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸς λαλοῦν­τός μου προ­̀ς σὲ καὶ σοὶ πιστεύ­σωσιν εἰς τὸν αἰῶνα ἀνήγγειλεν δὲ Μωυσῆς τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ προ­̀ς κύριον
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν κατα­βὰς δια­μάρτυραι τῷ λαῷ καὶ ἅγνισον αὐτοὺς σήμερον καὶ αὔριον καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια
 • καὶ ἔστωσαν ἕτοιμοι εἰς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην τῇ γὰρ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατα­βή­σε­ται κύριος ἐπι­̀ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐναν­τίον παν­τὸς τοῦ λαοῦ
 • καὶ ἀφοριεῖς τὸν λαὸν κύκλῳ λέγων προ­σέχετε ἑαυτοῖς τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ὄρος καὶ θιγεῖν τι αὐτοῦ πᾶς ὁ ἁψά­με­νος τοῦ ὄρους θανάτῳ τελευτήσει
 • οὐχ ἅψ­σε­ται αὐτοῦ χείρ ἐν γὰρ λίθοις λιθοβοληθή­σε­ται ἢ βολίδι κατα­τοξευθή­σε­ται ἐάν τε κτῆνος ἐάν τε ἄνθρωπος οὐ ζή­σε­ται ὅταν αἱ φωναὶ καὶ αἱ σάλπιγγες καὶ ἡ νεφέλη ἀπέλθῃ ἀπο­̀ τοῦ ὄρους ἐκεῖνοι ἀναβήσον­ται ἐπι­̀ τὸ ὄρος
 • κατέβη δὲ Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους προ­̀ς τὸν λαὸν καὶ ἡγίασεν αὐτούς καὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια
 • καὶ εἶπεν τῷ λαῷ γίνεσθε ἕτοιμοι τρεῖς ἡμέρας μὴ προ­σέλθητε γυναικί
 • ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γενηθέν­τος προ­̀ς ὄρθρον καὶ ἐγίνον­το φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ νεφέλη γνοφώδης ἐπ᾿ ὄρους Σινα φωνὴ τῆς σάλπιγγος ἤχει μέγα καὶ ἐπτοήθη πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐν τῇ παρεμβολῇ
 • καὶ ἐξήγαγεν Μωυσῆς τὸν λαὸν εἰς συν­άν­τησιν τοῦ θεοῦ ἐκ τῆς παρεμβολῆς καὶ παρέστησαν ὑπὸ τὸ ὄρος
 • τὸ δὲ ὄρος τὸ Σινα ἐκαπνίζετο ὅλον δια­̀ τὸ κατα­βεβηκέναι ἐπ᾿ αὐτὸ τὸν θεὸν ἐν πυρί καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡς καπνὸς καμίνου καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα
 • ἐγίνον­το δὲ αἱ φωναὶ τῆς σάλπιγγος προ­βαίνουσαι ἰσχυρότεραι σφόδρα Μωυσῆς ἐλάλει ὁ δὲ θεὸς ἀπεκρίνατο αὐτῷ φωνῇ
 • κατέβη δὲ κύριος ἐπι­̀ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐπι­̀ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους καὶ ἐκάλεσεν κύριος Μωυσῆν ἐπι­̀ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους καὶ ἀνέβη Μωυσῆς
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς προ­̀ς Μωυσῆν λέγων κατα­βὰς δια­μάρτυραι τῷ λαῷ μήποτε ἐγγίσωσιν προ­̀ς τὸν θεὸν κατα­νοῆσαι καὶ πέσωσιν ἐξ αὐτῶν πλῆ­θος
 • καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ ἐγγίζον­τες κυρίῳ τῷ θεῷ ἁγιασθήτωσαν μήποτε ἀπαλλάξῃ ἀπ᾿ αὐτῶν κύριος
 • καὶ εἶπεν Μωυσῆς προ­̀ς τὸν θεόν οὐ δυνή­σε­ται ὁ λαὸς προ­σαναβῆναι προ­̀ς τὸ ὄρος τὸ Σινα σὺ γὰρ δια­μεμαρτύρησαι ἡμῖν λέγων ἀφόρισαι τὸ ὄρος καὶ ἁγίασαι αὐτό
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος βάδιζε κατα­́βηθι καὶ ἀνάβηθι σὺ καὶ Ααρων μετὰ σοῦ οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ ὁ λαὸς μὴ βιαζέσθωσαν ἀναβῆναι προ­̀ς τὸν θεόν μήποτε ἀπο­λέσῃ ἀπ᾿ αὐτῶν κύριος
 • κατέβη δὲ Μωυσῆς προ­̀ς τὸν λαὸν καὶ εἶπεν αὐτοῖς
 • ეგვიპტიდან გამოსვლის მესამე თვეს, ამ დღეს მიადგნენ ისრაელიანები სინაის უდაბნოს.
 • დაიძრნენ რეფიდიმიდან და მიადგნენ სინაის უდაბნოს და დაიბანაკეს უდაბნოში; მთის გასწვრივ დაბანაკდა ისრაელი.
 • ავიდა ღმერთთან მოსე და მთიდან ჩამოსძახა მას უფალმა: ასე უთხარი იაკობის სახლს და ამცნე ისრაელიანებს:
 • თქვენ ნახეთ, რა დავმართე ეგვიპტეს, როგორ აგიტაცეთ არწივის ფრთებით და ჩემთან მოგიყვანეთ.
 • ამიერიდან თუ შეისმენთ ჩემს სიტყვას და დაიცავთ ჩემს აღთქმას, ჩემს საკუთრებად გამოგარჩევთ ყველა ხალხისგან, რადგან ჩემია მთელი ქვეყანა.
 • მღვდელთა სამეფოდ და წმიდა ერად მეყოლებით. აი, სიტყვები, რაც უნდა უთხრა ისრაელიანებს.
 • მივიდა მოსე და მოუხმო ერის უხუცესობას, და მოახსენა ყველაფერი, რაც უფალმა უბრძანა.
 • ერთხმად მიუგო ერმა და უთხრა: ყველაფერს შევასრულებთ, რაც ბრძანა უფალმა. წაუღო მოსემ უფალს ხალხის ნათქვამი.
 • უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, გამოგეცხადები ზრქელ ღრუბელში, რათა მოისმინოს ერმა ჩემი ლაპარაკი შენთან, და სამუდამოდ გერწმუნოს. ამცნო მოსემ უფალს ხალხის ნათქვამი.
 • უთხრა უფალმა მოსეს: წადი ხალხში და განწმიდე ისინი დღეს და ხვალ, სამოსელი გაირეცხონ.
 • განემზადონ ზეგისათვის, რადგან ზეგ ჩამოვა უფალი ხალხის თვალწინ სინაის მთაზე.
 • ირგვლივ საზღვარი შემოუწერე ხალხს და უთხარი: მოერიდეთ მთაზე ასვლას და ნუ მიეკარებით მის კალთებს; ვინც კი მთას მიეკარება, ვერ გადაურჩება სიკვდილს.
 • ხელი არავინ მიაკაროს მას, რადგან ჩაიქოლება იგი, ან შუბით განიგმირება; გინა პირუტყვი იყოს, გინა კაცი, არავინ გადარჩება ცოცხალი. როცა ბუკის ხმა გაისმება, მხოლოდ მაშინ შეეძლებათ მთაზე ასვლა.
 • ჩამოვიდა მოსე მთიდან და განწმიდა ხალხი; გაირეცხეს მათ სამოსელი.
 • უთხრა ხალხს: ზეგისათვის გაემზადეთ, დედაკაცს არ მიეკაროთ.
 • მესამე დღეს, გათენებისას, შეიქნა გრგვინვა და მეხის ტეხა, ჩამოწვა მთაზე ზრქელი ღრუბელი და გაისმა საყვირის ხმა, ძალზე ძლიერი. შეძრწუნდა ბანაკში მყოფი ხალხი.
 • გამოიყვანა ბანაკიდან ხალხი მოსემ ღვთის შესახვედრად და დადგნენ მთის ძირას.
 • ბოლავდა მთელი სინაის მთა, რადგან უფალი იყო მასზე ჩამოსული ცეცხლის ალში; როგორც ქურას, ისე ასდიოდა კვამლი და ძლიერად ირყეოდა მთა.
 • თანდათან ძლიერდებოდა საყვირის ხმა; ლაპარაკობდა მოსე და ეხმიანებოდა ღმერთი.
 • ჩამოვიდა უფალი სინაის მთაზე, მთის წვერზე და მოუხმო უფალმა მოსეს მთის წვერისკენ, და ავიდა მოსე.
 • უთხრა უფალმა მოსეს: ჩადი და დააფიცე ხალხი, არ მოიჭრას უფლის სახილველად, თორემ დაეცემა ბევრი მათგანი.
 • მღვდელმსახურნიც, რომელნიც მოეახლებიან უფალს, უნდა განიწმიდონ, რომ არ გაწყვიტოს ისინი უფალმა.
 • უთხრა მოსემ უფალს: ვერ ამოვა ხალხი სინაის მთაზე, რადგან გაფრთხილებული გყავართ, საზღვარი შემოავლე მთას და განწმიდეო იგი.
 • უთხრა მას უფალმა: ჩადი და ამოიყვანე აარონი; მღვდელმსახურნი და ხალხი ნუ ეცდებიან უფალთან ამოსვლას, რომ არ გაწყვიტოს ისინი.
 • ჩავიდა მოსე ხალხთან და უთხრა ყველაფერი.
 •  Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí.
 • Habían salido de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte,
 • y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo:

  —Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:

 • “Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
 • Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
 • Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.” Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

 • Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado.
 • Todo el pueblo respondió a una diciendo:

  —Haremos todo lo que Jehová ha dicho.

  Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo,

 • y Jehová le dijo:

  —Yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre.

  Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová,

 • y Jehová le dijo:

  —Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana. Que laven sus vestidos

 • y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
 • Señalarás límites alrededor del pueblo, y dirás: “Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites; cualquiera que toque el monte, de seguro morirá.”
 • No lo tocará mano alguna, porque será apedreado o muerto a flechazos; sea animal o sea hombre, no quedará con vida. Cuando resuene la bocina, subirán al monte.

 • Descendió, pues, Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos.
 • Dijo al pueblo:

  —Estad preparados para el tercer día, y absteneos de mujer.

 • Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció.
 • Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte.
 • Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente.
 • El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno.

 • Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
 • Jehová dijo a Moisés:

  —Desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.

 • Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos estrago.

 • Moisés dijo a Jehová:

  —El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: “Señala límites al monte y santifícalo.”

 • Pero Jehová le dijo:

  —Ve, desciende, y luego subirás junto con Aarón; pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir adonde está Jehová, no sea que haga entre ellos estrago.

 • Entonces Moisés descendió, y se lo dijo al pueblo.