Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Ме́сяца же тре́тiяго изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ от­ земли́ Еги́петскiя, въ сі́й де́нь прiидо́ша въ пусты́ню Сина́йскую:
 • и воз­двиго́шася от­ Рафиди́на и прiидо́ша въ пусты́ню Сина́йскую, и ополчи́ся та́мо Изра́иль пря́мо горы́.
 • Моисе́й же взы́де на го́ру Бо́жiю, и воз­зва́ его́ Бо́гъ от­ горы́ глаго́ля: сiя́ воз­глаго́леши до́му Иа́ковлю и повѣ́си сыно́мъ Изра́илевымъ:
 • са́ми ви́дѣсте, ели́ка сотвори́хъ Еги́птяномъ, и подъя́хъ ва́съ я́ко на крилѣ́хъ о́рлихъ и при­­ведо́хъ ва́съ къ себѣ́:
 • и ны́нѣ а́ще слу́хомъ послу́шаете гла́са мо­его́ и сохраните́ завѣ́тъ мо́й, бу́дете ми́ лю́дiе избра́н­ни от­ всѣ́хъ язы́къ: моя́ бо е́сть вся́ земля́:
 • вы́ же бу́дете ми́ ца́рское свяще́нiе и язы́къ свя́тъ: сiя́ словеса́ да рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • Прiи́де же Моисе́й, и при­­зва́ ста́рцы людскі́я и предложи́ и́мъ вся́ словеса́ сiя́, я́же завѣща́ и́мъ Бо́гъ.
 • Отвѣща́ша же вси́ лю́дiе единоду́шно и реко́ша: вся́, ели́ка рече́ Бо́гъ, сотвори́мъ и послу́шаемъ. Донесе́ же Моисе́й словеса́ сiя́ къ Бо́гу,
 • и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, а́зъ прiиду́ къ тебѣ́ въ столпѣ́ о́блачнѣ, да услы́шатъ лю́дiе глаго́люща мя́ къ тебѣ́ и да тебѣ́ вѣ́руютъ во вѣ́ки. Повѣ́да же Моисе́й словеса́ люді́й ко Го́споду.
 • Рече́ же Госпо́дь Моисе́ю: соше́дъ засвидѣ́тел­ст­вуй лю́демъ и очи́сти я́ дне́сь и у́трѣ, и да исперу́тъ ри́зы,
 • и да бу́дутъ гото́вы въ де́нь тре́тiй: въ тре́тiй бо де́нь сни́детъ Госпо́дь на го́ру Сина́йскую предъ всѣ́ми людьми́:
 • и устро́иши лю́ди о́крестъ глаго́ля: внемли́те себѣ́ не восходи́ти на го́ру и ни чи́мже косну́тися ея́: вся́къ при­­косну́выйся горѣ́ сме́ртiю у́мретъ:
 • не ко́снет­ся е́й рука́, ка́менiемъ бо побiе́т­ся или́ стрѣло́ю устрѣли́т­ся, а́ще ско́тъ, а́ще человѣ́къ, не бу́детъ жи́въ: егда́ же гла́си и трубы́ и о́блакъ отъи́детъ от­ горы́, сі́и взы́дутъ на го́ру.
 • Сни́де же Моисе́й съ горы́ къ лю́демъ, и освяти́ я́, и испра́ша ри́зы своя́:
 • и рече́ лю́демъ: бу́дите гото́ви, три́ дни́ не входи́те къ жена́мъ.
 • Бы́сть же въ тре́тiй де́нь бы́в­шу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лнiя и о́блакъ мра́ченъ на горѣ́ Сина́йстѣй, гла́съ тру́бный глаша́­ше зѣло́: и убоя́шася вси́ лю́дiе, и́же въ полцѣ́:
 • изведе́ же Моисе́й лю́ди во срѣ́тенiе Бо́гу изъ полка́, и ста́ша подъ горо́ю.
 • Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся́, схожде́нiя ра́ди Бо́жiя на ню́ во огни́, и восхожда́­ше ды́мъ, я́ко ды́мъ пе́щный: и ужасо́шася вси́ лю́дiе зѣло́.
 • Бы́ша же гла́си тру́бнiи про­исходя́ще крѣ́пцы зѣло́: Моисе́й глаго́лаше, Бо́гъ же от­вѣщава́­ше ему́ гла́сомъ.
 • Сни́де же Госпо́дь на го́ру Сина́йскую на ве́рхъ горы́, и воз­зва́ Госпо́дь Моисе́а на ве́рхъ горы́, и взы́де Моисе́й:
 • и рече́ Бо́гъ къ нему́ глаго́ля: соше́дъ засвидѣ́тел­ст­вуй лю́демъ, да не когда́ при­­сту́пятъ къ Бо́гу уразумѣ́ти, и паду́тъ от­ ни́хъ мно́зи:
 • жерцы́ же при­­ступа́ющiи ко Го́споду Бо́гу да освятя́т­ся, да не когда́ погуби́тъ от­ ни́хъ Госпо́дь.
 • И рече́ Моисе́й къ Бо́гу: не воз­мо́гутъ лю́дiе взы́ти на го́ру Сина́йскую: ты́ бо завѣща́лъ еси́ на́мъ глаго́ля: опредѣли́ го́ру и освяти́ ю́.
 • И рече́ ему́ Госпо́дь: иди́, сни́ди и взы́ди ты́ и Ааро́нъ съ тобо́ю: жерцы́ же и лю́дiе да не ну́дят­ся взы́ти къ Бо́гу, да не когда́ погуби́тъ от­ ни́хъ Госпо́дь.
 • Сни́де же Моисе́й къ лю́демъ и повѣ́да и́мъ.
 • В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую.
 • И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы.
 • Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
 • вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
 • итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,
 • а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
 • И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь.
 • И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним [и будем послушны]. И донес Моисей слова народа Господу.
 • И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу.
 • И сказал Господь Моисею: пойди к народу, [объяви] и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,
 • чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай;
 • и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти;
 • рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука, [когда облако отойдет от горы,] могут они взойти на гору.
 • И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою.
 • И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам.
 • На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.
 • И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.
 • Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась;
 • и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.
 • И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей.
 • И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него;
 • священники же, приближающиеся к Господу [Богу], должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь.
 • И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее.
 • И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы [Господь] не поразил их.
 • И сошел Моисей к народу и пересказал ему.
 • Мисир жеринен чыгышкандан кийин, єчєнчє айдын биринчи кєнє, ай жањырган кєнє Ысрайыл уулдары Синай чљлєнљ келишти.
 • Алар Репидимден чыгып, Синай чљлєнљ келип, станы менен жайланышышты. Ысрайыл эли ошол жердеги тоонун бет мањдайына станы менен жайланышты.
 • Муса Кудай менен сєйлљшєє єчєн, тоого чыкты. Тоодон Тењир ага мындай деп кайрылды: «Жакыптын элине, Ысрайыл уулдарына мындай дегин:
 • “Менин мисирликтерге эмне кылганымды кљрдєњљр, Мен силерди бєркєт балапанын канатына кљтљргљндљй кљтљрєп жєрєп, Љзємљ алып келдим.
 • Ошондуктан силер Мени угуп, Менин келишимимди сактасањар, анда бєт элдердин ичинен силер Менин энчим болосуњар, анткени бєт жер Меники.
 • Силер Мен єчєн ыйык кызмат кылуучулардын падышачылыгы жана ыйык эл болосуњар”. Сенин Ысрайыл уулдарына айта турган сљзєњ ушул».
 • Муса келип, эл аксакалдарын чакырды да, Тењир осуяттаган ушул сљздљрдє айтты.
 • Ошондо бєт эл бир добуштан: «Тењир эмнени айтса, ошонун баарын аткарабыз», – деп жооп берди. Муса элдин айткан сљзєн Тењирге жеткирди.
 • Ошондо Тењир Мусага мындай деди: «Сени менен сєйлљшкљнємдє эл угушу єчєн жана сага дайыма ишениши єчєн, Мен сага калыњ булуттун ичинде келем». Муса элдин айткан сљздљрєн Тењирге айтып берди.
 • Ошондо Тењир Мусага: «Элге барып, аларды бєгєн да, эртењ да ыйыкта. Алар кийимдерин жууп тазалашсын.
 • Yчєнчє кєнгљ даяр болушсун, анткени єчєнчє кєнє Тењир бєт элдин кљз алдында Синай тоосуна тєшєп келет.
 • Эл турган жерди тегерете сызып кой. Анан аларга мындай де: “Сак болгула, тоого чыкпагыла, тоонун этегине да жакындабагыла. Ким тоого жакындаса, ал љлєєгљ тийиш.
 • Ал адамга эч ким колун тийгизбесин, аны таш барањга алышсын же жаа менен атышсын, мал болобу, адам болобу, тирєє калбасын”. Сурнай єнє чыкканда гана тоого чыкса болот», – деди.
 • Муса тоодон тєшєп келип, элди ыйыктады. Алар љз кийимдерин жууп тазалашты.
 • Ошондо Муса элге: «Yчєнчє кєнгљ даяр болгула. Аялыњарга жакындабагыла», – деди.
 • Yчєнчє кєнє тањ атары менен кєн кєркєрљдє, чагылган чартылдады, калыњ булут тоонун башына келди, анан сурнай єнє катуу жањырды. Ошондо стандагы эл абдан коркуп кетти.
 • Муса элди стандан Кудай менен жолугушуу єчєн алып чыкты. Алар тоонун этегинде турушту.
 • Тењир от ичинде тєшкљндєктљн, Синай тоосу тєтљп жатты. Тєтєн тоодон мештен чыккан тєтєндљй болуп чыгып жатты, тоо катуу солкулдап турду.
 • Сурнай єнє барган сайын катуулай берди. Муса сєйлљп жатты, Кудай болсо катуу єн менен жооп берип жатты.
 • Анан Тењир Синай тоосуна тєшєп келип, тоонун башынан Мусаны чакырды, Муса тоонун башына чыкты.
 • Ошондо Тењир Мусага: «Ылдый тєшєп, элге эскерт, алар Тењирди кљрљм деп жулунбасын, ошентем деп, кљпчєлєгє љлєп калбасын.
 • Тењирге жакындай турган ыйык кызмат кылуучулар болсо, Тењир аларды љлтєрєп салбашы єчєн, љздљрєн ыйыкташсын», – деди.
 • Ошондо Муса Тењирге: «Эл Синай тоосуна чыга албайт, анткени Сен бизге: “Тоону тегерете сызып, аны «ыйык» деп жарыяла деп эскерткенсињ”», – деди.
 • Тењир ага: «Ылдый тєшєп кел. Кайра љйдљ чыгып келе жатканыњда, Арунду ала кел, бирок ыйык кызмат кылуучулар менен эл тоого чыгып, Тењирге барам деп жулунбасын, Тењир аларды кырып салат», – деди.
 • Муса тєшєп келип, элге ушунун баарын айты.