Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И глаго́ла Госпо́дь вся́ словеса́ сiя́ къ Моисе́ю глаго́ля:
 • а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
 • да не бу́дутъ тебѣ́ бо́зи ині́и ра́звѣ мене́.
 • Не сотвори́ себѣ́ кумíра и вся́каго подо́бiя, ели́ка на небеси́ горѣ́ и ели́ка на земли́ ни́зу, и ели́ка въ вода́хъ подъ земле́ю:
 • да не поклони́шися и́мъ, ни послу́жиши и́мъ: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, Бо́гъ ревни́тель, от­дая́й грѣхи́ оте́цъ на ча́да до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да ненави́дящымъ мене́,
 • и творя́й ми́лость въ ты́сящахъ лю́бящымъ мя́ и храня́щымъ повелѣ́нiя моя́.
 • Не во́змеши и́мене Го́спода Бо́га тво­его́ всу́е: не очи́ститъ бо Госпо́дь прiе́млющаго и́мя его́ всу́е.
 • По́мни де́нь суббо́тный, е́же святи́ти его́:
 • ше́сть дні́й дѣ́лай и сотвори́ши [въ ни́хъ] вся́ дѣла́ твоя́:
 • въ де́нь же седмы́й, суббо́та Го́споду Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши вся́каго дѣла́ въ о́нь ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и во́лъ тво́й и осля́ твое́ и вся́кiй ско́тъ тво́й, и при­­шле́цъ обита́яй у тебе́:
 • зане́ въ шести́ дне́хъ сотвори́ Госпо́дь не́бо и зе́млю, мо́ре и вся́ я́же въ ни́хъ, и почи́ въ де́нь седмы́й: сего́ ра́ди благослови́ Госпо́дь де́нь седмы́й и освяти́ его́.
 • Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, да бла́го ти́ бу́детъ и да долголѣ́тенъ бу́деши на земли́ бла́зѣ, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Не убі́й.
 • Не прелюбы́ сотвори́.
 • Не укра́ди.
 • Не послу́ше­ст­вуй на дру́га сво­его́ свидѣ́тел­ст­ва ло́жна.
 • Не пожела́й жены́ и́скрен­няго тво­его́, не пожела́й до́му бли́жняго тво­его́, ни села́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осла́ его́, ни вся́каго скота́ его́, ни всего́, ели́ка су́ть бли́жняго тво­его́.
 • И вси́ лю́дiе зря́ху гла́съ и свѣщы́, и гла́съ тру́бный и го́ру дымя́щуюся: и убоя́в­шеся вси́ лю́дiе ста́ша издале́че,
 • и реко́ша Моисе́ю: глаго́ли ты́ съ на́ми, и да не глаго́летъ къ на́мъ Бо́гъ, да не когда́ у́мремъ.
 • Рече́ же и́мъ Моисе́й: дерза́йте: искуше́нiя бо ра́ди прiи́де Бо́гъ къ ва́мъ, я́ко да бу́детъ стра́хъ его́ въ ва́съ, да не согрѣша́ете.
 • Стоя́ху же вси́ лю́дiе издале́че: Моисе́й же вни́де во мра́къ, идѣ́же бя́ше Бо́гъ.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: сiя́ рече́ши до́му Иа́ковлю и воз­вѣсти́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ ви́дѣсте, я́ко съ небесе́ глаго́лахъ къ ва́мъ:
 • не сотвори́те себѣ́ са́ми бого́въ сре́бряныхъ и бого́въ златы́хъ не сотвори́те самы́мъ себѣ́:
 • олта́рь изъ земли́ сотвори́те ми́ и пожре́те на не́мъ всесожже́нiя ва́ша и спаси́телная ва́ша, и о́вцы и телцы́ ва́шя, на вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же нареку́ и́мя мое́ та́мо, и прiиду́ къ тебѣ́ и благословлю́ тя:
 • а́ще же олта́рь от­ ка́менiй сотвори́ши ми́, да не устро́иши и́хъ те́саныхъ: сѣ́чиво бо твое́ а́ще воз­ложи́ши на ни́хъ, то́ оскверня́т­ся:
 • да не взы́деши по степе́немъ ко олтарю́ мо­ему́, я́ко да не от­кры́еши срамоты́ тво­ея́ на не́мъ.
 • И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
 • Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
 • да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
 • Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
 • не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
 • и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
 • Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
 • Помни день субботний, чтобы святить его;
 • шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
 • а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
 • ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
 • Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
 • Не убивай.
 • Не прелюбодействуй.
 • Не кради.
 • Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
 • Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
 • Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, [весь] народ отступил и стал вдали.
 • И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
 • И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
 • И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
 • И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам;
 • не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе:
 • сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя;
 • если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их;
 • и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.
 • Ошондо Тењир мына бул сљздљрдє айтты:
 • «Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай-Тењирињ Менмин.
 • Менден башка кудайларыњ болбосун.
 • Љзєњљ буркан жана жогорку асмандагы, тљмљнкє жердеги, жерден тљмљн суудагы нерселердин тєспљлєн жасаба.
 • Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай-Тењирињ Менмин. Мени жек кљргљндљрдєн балдарын ата-бабаларынын кєнљљсє єчєн єчєнчє, тљртєнчє тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын.
 • Мени сєйгљндљрдєн, Менин осуяттарымды сактагандардын мињинчи тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын.
 • Кудай-Тењирињдин атын курулай эле айта бербе, анткени Анын атын курулай эле айта бергендерди Тењир жазасыз калтырбайт.
 • Ишемби кєндє ыйык тутууну эсињден чыгарба.
 • Алты кєн иштеп, ар кандай ишињди кыл.
 • Ал эми жетинчи кєн – Кудай-Тењирињдин ишемби кєнє. Ал кєнє љзєњ да, уулуњ да, кызыњ да, кулуњ да, кєњєњ да, малыњ да, єйєњдљ жєргљн келгин да эч кандай жумуш кылбасын.
 • Анткени алты кєндљ Тењир асманды, жерди, дењизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бєткљн, ал эми жетинчи кєнє эс алган. Ошондуктан Тењир ишемби кєнгљ батасын берип, аны ыйыктап койгон.
 • Кудай-Тењирињ берип жаткан жерде љмєрєњ узун болсун десењ, ата-энењди сыйла.
 • Киши љлтєрбљ.
 • Ойноштук кылба.
 • Уурдаба.
 • Жакыныња жалаа жаппа.
 • Жакыныњдын єйєнљ кљз артпа. Жакыныњдын аялына, кулуна, кєњєнљ, љгєзєнљ, эшегине, эч нерсесине кљз артпа».
 • Бєт эл кєндєн кєркєрљгљнєн, сурнай єнєн угуп, жалынды, тєтљгљн тоону кљрєп турду. Муну кљргљн эл артка кетенчиктеп, алыс барып турду.
 • Анан алар Мусага: «Биз менен сен сєйлљш, сени угалы, биз менен Кудай сєйлљшпљсєн, болбосо љлєп калабыз», – дешти.
 • Муса элге кайрылып: «Коркпогула, Кудай силерди сыноо єчєн, Андан коркушуњар єчєн, кєнљљгљ батпашыњар єчєн келди», – деди.
 • Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган карањгы булутка кирди.
 • Ошондо Тењир Мусага: «Ысрайыл уулдарына айт: “Менин силерге асмандан кантип сєйлљгљнємдє кљрдєњљр.
 • Менин алдымда љзєњљргљ кємєштљн же алтындан кудай жасабагыла”.
 • Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаса. Анын єстєнљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарыњды, тынчтык курмандыктарыњды, койлоруњду, љгєздљрєњдє курмандыкка чал. Ошондо Мен Менин ысымымды эстетип турган жерге келип, сага батамды берем.
 • Эгерде Мага курмандык чалынуучу жайды таштан жасай турган болсоњ, анда аны жылмаланган таштан жасаба. Анткени сєргєч тийгизер замат, аны булгап койгон болосуњ.
 • Жылањач этињ кљрєнєп калбашы єчєн, Мен єчєн курган курмандык чалынуучу жайга тепкич менен чыкпа.
 • Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte:
 • »Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit.
 • Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
 • Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer.
 • Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation.
 • Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue, und das über Tausende von Generationen hin.
  [2/3]
 • Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR wird jeden bestrafen, der das tut.
  [3/4]
 • Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem HERRN gehört.
 • Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten;
 • /10]
 • aber der siebte Tag ist der Ruhetag des HERRN, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt.
 • Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört.
  [4/5]
 • Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der HERR, dein Gott, gibt.
  [5/6]
 • Du sollst nicht morden.
  [6/7]
 • Du sollst nicht die Ehe brechen.
  [7/8]
 • Du sollst nicht stehlen.
  [8/9]
 • Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen.
 • Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel noch irgendetwas anderes, das ihm gehört.«
 • Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen.
 • Die Leute sagten zu Mose: »Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen! Sprich du an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören.«
 • Da sagte Mose zum Volk: »Ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein.«
 • Das Volk blieb also in der Ferne stehen. Mose aber näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war.
 • Der HERR sagte zu Mose: »Richte den Israeliten aus: ́Ihr habt erlebt, wie ich vom Himmel her mit euch gesprochen habe.
 • Darum sollt ihr keine anderen Götter neben mir haben. Macht euch keine silbernen und goldenen Götzenbilder!
 • Macht mir einen Altar aus aufgeschütteter Erde! Darauf sollt ihr mir eure Opfer darbringen, die Brand- und Mahlopfer von euren Schafen, Ziegen und Rindern. Ihr könnt das an jedem Ort tun, den ich zum Heiligtum für mich bestimmen werde. Überall dort werde ich euch nahe sein und werde euch Glück und Segen schenken.
 • Wenn ihr aber einen Altar aus Steinen für mich bauen wollt, dürft ihr nur unbehauene Steine verwenden. Wenn der Stein mit dem Meißel in Berührung gekommen ist, ist er entweiht.
 • Baut mir keine hohen Altäre mit Stufen, damit der Priester nicht hinaufsteigen muss und dabei seine Scham entblößt.́«