Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И глаго́ла Госпо́дь вся́ словеса́ сiя́ къ Моисе́ю глаго́ля:
 • а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, изведы́й тя́ от­ земли́ Еги́петскiя, от­ до́му рабо́ты:
 • да не бу́дутъ тебѣ́ бо́зи ині́и ра́звѣ мене́.
 • Не сотвори́ себѣ́ кумíра и вся́каго подо́бiя, ели́ка на небеси́ горѣ́ и ели́ка на земли́ ни́зу, и ели́ка въ вода́хъ подъ земле́ю:
 • да не поклони́шися и́мъ, ни послу́жиши и́мъ: а́зъ бо е́смь Госпо́дь Бо́гъ тво́й, Бо́гъ ревни́тель, от­дая́й грѣхи́ оте́цъ на ча́да до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да ненави́дящымъ мене́,
 • и творя́й ми́лость въ ты́сящахъ лю́бящымъ мя́ и храня́щымъ повелѣ́нiя моя́.
 • Не во́змеши и́мене Го́спода Бо́га тво­его́ всу́е: не очи́ститъ бо Госпо́дь прiе́млющаго и́мя его́ всу́е.
 • По́мни де́нь суббо́тный, е́же святи́ти его́:
 • ше́сть дні́й дѣ́лай и сотвори́ши [въ ни́хъ] вся́ дѣла́ твоя́:
 • въ де́нь же седмы́й, суббо́та Го́споду Бо́гу тво­ему́: да не сотвори́ши вся́каго дѣла́ въ о́нь ты́ и сы́нъ тво́й и дще́рь твоя́, и ра́бъ тво́й и раба́ твоя́, и во́лъ тво́й и осля́ твое́ и вся́кiй ско́тъ тво́й, и при­­шле́цъ обита́яй у тебе́:
 • зане́ въ шести́ дне́хъ сотвори́ Госпо́дь не́бо и зе́млю, мо́ре и вся́ я́же въ ни́хъ, и почи́ въ де́нь седмы́й: сего́ ра́ди благослови́ Госпо́дь де́нь седмы́й и освяти́ его́.
 • Чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́, да бла́го ти́ бу́детъ и да долголѣ́тенъ бу́деши на земли́ бла́зѣ, ю́же Госпо́дь Бо́гъ тво́й дае́тъ тебѣ́.
 • Не убі́й.
 • Не прелюбы́ сотвори́.
 • Не укра́ди.
 • Не послу́ше­ст­вуй на дру́га сво­его́ свидѣ́тел­ст­ва ло́жна.
 • Не пожела́й жены́ и́скрен­няго тво­его́, не пожела́й до́му бли́жняго тво­его́, ни села́ его́, ни раба́ его́, ни рабы́ни его́, ни вола́ его́, ни осла́ его́, ни вся́каго скота́ его́, ни всего́, ели́ка су́ть бли́жняго тво­его́.
 • И вси́ лю́дiе зря́ху гла́съ и свѣщы́, и гла́съ тру́бный и го́ру дымя́щуюся: и убоя́в­шеся вси́ лю́дiе ста́ша издале́че,
 • и реко́ша Моисе́ю: глаго́ли ты́ съ на́ми, и да не глаго́летъ къ на́мъ Бо́гъ, да не когда́ у́мремъ.
 • Рече́ же и́мъ Моисе́й: дерза́йте: искуше́нiя бо ра́ди прiи́де Бо́гъ къ ва́мъ, я́ко да бу́детъ стра́хъ его́ въ ва́съ, да не согрѣша́ете.
 • Стоя́ху же вси́ лю́дiе издале́че: Моисе́й же вни́де во мра́къ, идѣ́же бя́ше Бо́гъ.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: сiя́ рече́ши до́му Иа́ковлю и воз­вѣсти́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ ви́дѣсте, я́ко съ небесе́ глаго́лахъ къ ва́мъ:
 • не сотвори́те себѣ́ са́ми бого́въ сре́бряныхъ и бого́въ златы́хъ не сотвори́те самы́мъ себѣ́:
 • олта́рь изъ земли́ сотвори́те ми́ и пожре́те на не́мъ всесожже́нiя ва́ша и спаси́телная ва́ша, и о́вцы и телцы́ ва́шя, на вся́комъ мѣ́стѣ, идѣ́же нареку́ и́мя мое́ та́мо, и прiиду́ къ тебѣ́ и благословлю́ тя:
 • а́ще же олта́рь от­ ка́менiй сотвори́ши ми́, да не устро́иши и́хъ те́саныхъ: сѣ́чиво бо твое́ а́ще воз­ложи́ши на ни́хъ, то́ оскверня́т­ся:
 • да не взы́деши по степе́немъ ко олтарю́ мо­ему́, я́ко да не от­кры́еши срамоты́ тво­ея́ на не́мъ.
 • И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
 • Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
 • да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
 • Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
 • не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
 • и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
 • Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
 • Помни день субботний, чтобы святить его;
 • шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
 • а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
 • ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
 • Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
 • Не убивай.
 • Не прелюбодействуй.
 • Не кради.
 • Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
 • Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
 • Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, [весь] народ отступил и стал вдали.
 • И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
 • И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили.
 • И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
 • И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам;
 • не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе:
 • сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя;
 • если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их;
 • и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.
 • 神 吩 咐 这 一 切 的 话 说 ,
 • 我 是 耶 和 华 你 的 神 , 曾 将 你 从 埃 及 地 为 奴 之 家 领 出 来 。
 • 除 了 我 以 外 , 你 不 可 有 别 的 神 。
 • 不 可 为 自 己 雕 刻 偶 像 , 也 不 可 作 什 么 形 像 彷 佛 上 天 , 下 地 , 和 地 底 下 , 水 中 的 百 物 。
 • 不 可 跪 拜 那 些 像 , 也 不 可 事 奉 它 , 因 为 我 耶 和 华 你 的 神 是 忌 邪 的 神 。 恨 我 的 , 我 必 追 讨 他 的 罪 , 自 父 及 子 , 直 到 三 四 代 ,
 • 爱 我 , 守 我 诫 命 的 , 我 必 向 他 们 发 慈 爱 , 直 到 千 代 。
 • 不 可 妄 称 耶 和 华 你 神 的 名 , 因 为 妄 称 耶 和 华 名 的 , 耶 和 华 必 不 以 他 为 无 罪 。
 • 当 记 念 安 息 日 , 守 为 圣 日 。
 • 六 日 要 劳 碌 作 你 一 切 的 工 ,
 • 但 第 七 日 是 向 耶 和 华 你 神 当 守 的 安 息 日 。 这 一 日 你 和 你 的 儿 女 , 仆 婢 , 牲 畜 , 并 你 城 里 寄 居 的 客 旅 , 无 论 何 工 都 不 可 作 ,
 • 因 为 六 日 之 内 , 耶 和 华 造 天 , 地 , 海 , 和 其 中 的 万 物 , 第 七 日 便 安 息 , 所 以 耶 和 华 赐 福 与 安 息 日 , 定 为 圣 日 。
 • 当 孝 敬 父 母 , 使 你 的 日 子 在 耶 和 华 你 神 所 赐 你 的 地 上 得 以 长 久 。
 • 不 可 杀 人 。
 • 不 可 奸 淫 。
 • 不 可 偷 盗 。
 • 不 可 作 假 见 证 陷 害 人 。
 • 不 可 贪 恋 人 的 房 屋 , 也 不 可 贪 恋 人 的 妻 子 , 仆 婢 , 牛 驴 , 并 他 一 切 所 有 的 。
 • 众 百 姓 见 雷 轰 , 闪 电 , 角 声 , 山 上 冒 烟 , 就 都 发 颤 , 远 远 地 站 立 。
 • 对 摩 西 说 , 求 你 和 我 们 说 话 , 我 们 必 听 , 不 要 神 和 我 们 说 话 , 恐 怕 我 们 死 亡 。
 • 摩 西 对 百 姓 说 , 不 要 惧 怕 , 因 为 神 降 临 是 要 试 验 你 们 , 叫 你 们 时 常 敬 畏 他 , 不 致 犯 罪 。
 • 于 是 百 姓 远 远 地 站 立 , 摩 西 就 挨 近 神 所 在 的 幽 暗 之 中 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 , 你 要 向 以 色 列 人 这 样 说 , 你 们 自 己 看 见 我 从 天 上 和 你 们 说 话 了 。
 • 你 们 不 可 作 什 么 神 像 与 我 相 配 , 不 可 为 自 己 作 金 银 的 神 像 。
 • 你 要 为 我 筑 土 坛 , 在 上 面 以 牛 羊 献 为 燔 祭 和 平 安 祭 。 凡 记 下 我 名 的 地 方 , 我 必 到 那 里 赐 福 给 你 。
 • 你 若 为 我 筑 一 座 石 坛 , 不 可 用 凿 成 的 石 头 , 因 你 在 上 头 一 动 家 具 , 就 把 坛 污 秽 了 。
 • 你 上 我 的 坛 , 不 可 用 台 阶 , 免 得 露 出 你 的 下 体 来 。