Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • А́ще же кто́ укра́детъ телца́ или́ о́вцу, и зако́летъ или́ прода́стъ, пя́ть телце́въ да воз­да́стъ за телца́ и четы́ри о́вцы за о́вцу.
 • А́ще же въ подкопа́нiи обря́щет­ся та́ть, и я́звенъ у́мретъ, нѣ́сть ему́ убі́й­ст­во:
 • а́ще же взы́детъ со́лнце надъ ни́мъ, пови́ненъ е́сть, у́мретъ за него́: а́ще же не и́мать имѣ́нiя, да прода́ст­ся за татьбу́:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, и обря́щет­ся въ руцѣ́ его́ укра́деное от­ осля́те до овцы́ жи́во, сугу́бо да от­да́стъ я́.
 • А́ще же кто́ потра́витъ ни́ву или́ виногра́дъ, и пу́ститъ ско́тъ сво́й пасти́ся на чуже́й ни́вѣ, да да́стъ от­ ни́вы сво­ея́ по плоду́ его́: а́ще же всю́ ни́ву потра́витъ, лу́чшая ни́вы сво­ея́ и лу́чшая виногра́да сво­его́ да от­да́стъ.
 • А́ще же изше́дъ о́гнь обря́щетъ те́рнiе и запали́тъ гумно́, или́ кла́сы, или́ ни́ву, да от­да́стъ, и́же воз­же́ о́гнь.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу сребро́ или́ сосу́дъ сохрани́ти, и укра́дет­ся изъ до́му му́жа того́, а́ще обря́щет­ся украды́й, да воз­да́стъ сугу́бо:
 • а́ще же не обря́щет­ся украды́й, да прiи́детъ господи́нъ до́му предъ Бо́га и да клене́т­ся, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ положе́нiи дру́жнемъ.
 • По все́й рече́н­нѣй непра́вдѣ, о теля́ти и о осля́ти и о овцѣ́, и о ри́зѣ и о все́й ги́бели нанесе́н­нѣй, что́ у́бо ни бы́ло бы, предъ Бо́гомъ да прiи́детъ су́дъ обо­и́хъ, и обвине́н­ный Бо́гомъ да от­да́стъ сугу́бо бли́жнему.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу осля́ или́ телца́, или́ о́вцу, или́ вся́къ ско́тъ храни́ти, и у́мретъ или́ поги́бнетъ, или́ плѣне́но бу́детъ, и никто́же увѣ́сть,
 • кля́тва да бу́детъ Бо́жiя между́ обо­и́ми, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ бли́жняго положе́нiи, и та́ко прiи́метъ господи́нъ его́, и да не от­да́стъ:
 • а́ще же укра́дено бу́детъ от­ него́, да от­да́стъ господи́ну:
 • а́ще же звѣ́рь снѣде́, да веде́тъ его́ на звѣроя́дину, и не от­да́стъ:
 • а́ще же кто́ испро́ситъ у дру́га, и поги́бнетъ, или́ у́мретъ, или́ плѣни́т­ся, господи́нъ же его́ не бу́детъ съ ни́мъ, от­да́стъ:
 • а́ще же господи́нъ его́ бу́детъ съ ни́мъ, да не от­да́стъ: а́ще же нае́мникъ е́сть, да бу́детъ ему́ вмѣ́сто мзды́ его́.
 • А́ще же прельсти́тъ кто́ не обруче́ну дѣви́цу, и бу́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да от­вѣ́нитъ ю́, [и по́йметъ ю́] себѣ́ въ жену́:
 • а́ще же воз­браня́я воз­брани́тъ и не восхо́щетъ оте́цъ ея́ да́ти ю́ ему́ въ жену́, сребро́ да воз­да́стъ отцу́, ели́ко е́сть вѣ́но дѣви́ческо.
 • Волхво́мъ живы́мъ бы́ти не попусти́те.
 • Вся́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртiю убiе́те его́.
 • И́же же́ртву при­­но́ситъ бого́мъ, сме́ртiю да потреби́т­ся, но то́чiю Го́споду еди́ному.
 • И при­­ше́лца не озло́бите, ниже́ оскорби́те его́: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Вся́кiя вдовы́ и сироты́ не озло́бите:
 • а́ще же зло́бою озло́бите я́, и воз­стена́в­ше возопiю́тъ ко мнѣ́, слу́хомъ услы́шу гла́съ и́хъ
 • и разгнѣ́ваюся я́ростiю, и побiю́ вы́ мече́мъ, и бу́дутъ жены́ ва́шя вдовы́, и ча́да ва́ша сироты́.
 • А́ще же да́си сребро́ взае́мъ бра́ту ни́щему и́же у тебе́, не бу́ди его́ понужда́яй, ниже́ наложи́ши ему́ ли́хвы.
 • И а́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зу дру́гъ тво́й, до захожде́нiя со́лнца от­да́си ему́:
 • е́сть бо сiя́ покрове́нiе ему́, сiя́ еди́на ри́за стыдѣ́нiя его́, въ че́мъ спа́ти бу́детъ: а́ще у́бо возопiе́тъ ко мнѣ́, услы́шу его́: ми́лостивъ бо е́смь.
 • Бого́въ да не злосло́виши и кня́зю люді́й тво­и́хъ да не рече́ши зла́.
 • Нача́тки от­ гумна́ и от­ точи́ла тво­его́ да не косни́ши при­­нести́ [мнѣ́]: пе́рвенцы сыно́въ тво­и́хъ да да́си мнѣ́:
 • та́ко сотвори́ши телцу́ тво­ему́, и овцѣ́ тво­е́й, и ослу́ тво­ему́: се́дмь дні́й да бу́детъ у ма́тери, въ осмы́й же де́нь да от­да́си о́ное мнѣ́.
 • Лю́ди свя́ти бу́дете ми́, и мя́са звѣроя́дин­наго да не снѣ́сте, псо́мъ пове́ржете е́.
 • Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
 • Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
 • но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
 • если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
 • Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
 • Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
 • Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
 • а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
 • О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
 • Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
 • клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
 • а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
 • если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
 • Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
 • если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
 • Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
 • а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
 • Ворожеи не оставляй в живых.
 • Всякий скотоложник да будет предан смерти.
 • Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
 • Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
 • если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
 • и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
 • Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
 • Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
 • ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
 • Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
 • Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
 • то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
 • И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.
 • 21:37ἐὰν δέ τις κλέψῃ μόσχον ἢ προ­́βατον καὶ σφάξῃ αὐτὸ ἢ ἀπο­δῶται πέν­τε μόσχους ἀπο­τείσει ἀν­τὶ τοῦ μόσχου καὶ τέσ­σαρα προ­́βατα ἀν­τὶ τοῦ προ­βάτου
 • 1ἐὰν δὲ ἐν τῷ διορύγματι εὑρεθῇ ὁ κλέπτης καὶ πλη­γεὶς ἀπο­θάνῃ οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόνος
 • 2ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾿ αὐτῷ ἔνοχός ἐστιν ἀν­ταποθανεῖται ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχῃ αὐτῷ πραθήτω ἀν­τὶ τοῦ κλέμμα­τος
 • 3ἐὰν δὲ κατα­λημφθῇ καὶ εὑρεθῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κλέμμα ἀπό­ τε ὄνου ἕως προ­βάτου ζῶν­τα διπλᾶ αὐτὰ ἀπο­τείσει
 • 4ἐὰν δὲ κατα­βοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἢ ἀμπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ κατα­βοσκῆσαι ἀγρὸν ἕτερον ἀπο­τείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατα­̀ τὸ γένημα αὐτοῦ ἐὰν δὲ πάν­τα τὸν ἀγρὸν κατα­βοσκήσῃ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ ἀπο­τείσει
 • 5ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ εὕρῃ ἀκάνθας καὶ προ­σεμπρήσῃ ἅλωνα ἢ στάχυς ἢ πεδίον ἀπο­τείσει ὁ τὸ πῦρ ἐκκαύσας
 • 6ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλη­σίον ἀργύριον ἢ σκεύ­η φυλάξαι καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου ἐὰν εὑρεθῇ ὁ κλέψας ἀπο­τείσει διπλοῦν
 • 7ἐὰν δὲ μὴ εὑρεθῇ ὁ κλέψας προ­σελεύ­­σε­ται ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ὀμεῖται ἦ μὴν μὴ αὐτὸς πεπονηρεῦσθαι ἐφ᾿ ὅλης τῆς παρα­κατα­θήκης τοῦ πλη­σίον
 • 8κατα­̀ πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα περί τε μόσχου καὶ ὑποζυγίου καὶ προ­βάτου καὶ ἱματίου καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκαλουμένης ὅ τι οὖν ἂν ᾖ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐλεύ­­σε­ται ἡ κρίσις ἀμφοτέρων καὶ ὁ ἁλοὺς δια­̀ τοῦ θεοῦ ἀπο­τείσει διπλοῦν τῷ πλη­σίον
 • 9ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλη­σίον ὑποζύγιον ἢ μόσχον ἢ προ­́βατον ἢ πᾶν κτῆνος φυλάξαι καὶ συν­τριβῇ ἢ τελευτήσῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται καὶ μηδεὶς γνῷ
 • 10ὄρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων ἦ μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι καθ᾿ ὅλης τῆς παρα­κατα­θήκης τοῦ πλη­σίον καὶ οὕτως προ­σδέξε­ται ὁ κύριος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀπο­τείσει
 • 11ἐὰν δὲ κλαπῇ παρ᾿ αὐτοῦ ἀπο­τείσει τῷ κυρίῳ
 • 12ἐὰν δὲ θηριάλωτον γένηται ἄξει αὐτὸν ἐπι­̀ τὴν θήραν καὶ οὐκ ἀπο­τείσει
 • 13ἐὰν δὲ αἰτήσῃ τις παρα­̀ τοῦ πλη­σίον καὶ συν­τριβῇ ἢ ἀπο­θάνῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται ὁ δὲ κύριος μὴ ᾖ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπο­τείσει
 • 14ἐὰν δὲ ὁ κύριος ᾖ μετ᾿ αὐτοῦ οὐκ ἀπο­τείσει ἐὰν δὲ μισθωτὸς ᾖ ἔσται αὐτῷ ἀν­τὶ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
 • 15ἐὰν δὲ ἀπατήσῃ τις παρθένον ἀμνήστευτον καὶ κοιμηθῇ μετ᾿ αὐτῆς φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα
 • 16ἐὰν δὲ ἀνανεύ­ων ἀνανεύ­σῃ καὶ μὴ βούληται ὁ πατὴρ αὐτῆς δοῦναι αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα ἀργύριον ἀπο­τείσει τῷ πατρὶ καθ᾿ ὅσον ἐστὶν ἡ φερνὴ τῶν παρθένων
 • 17φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε
 • 18πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους θανάτῳ ἀπο­κτενεῖτε αὐτούς
 • 19ὁ θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ὀλεθρευθή­σε­ται πλη­̀ν κυρίῳ μόνῳ
 • 20καὶ προ­σήλυτον οὐ κακώσετε οὐδὲ μὴ θλίψητε αὐτόν ἦτε γὰρ προ­σήλυτοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
 • 21πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε
 • 22ἐὰν δὲ κακίᾳ κακώσητε αὐτοὺς καὶ κεκράξαν­τες κατα­βοήσωσι προ­́ς με ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν
 • 23καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ καὶ ἀπο­κτενῶ ὑμᾶς μαχαίρᾳ καὶ ἔσον­ται αἱ γυναῖκες ὑμῶν χῆραι καὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὀρφανά
 • 24ἐὰν δὲ ἀργύριον ἐκδανείσῃς τῷ ἀδελφῷ τῷ πενιχρῷ παρα­̀ σοί οὐκ ἔσῃ αὐτὸν κατεπείγων οὐκ ἐπι­θήσεις αὐτῷ τόκον
 • 25ἐὰν δὲ ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλη­σίον προ­̀ δυσμῶν ἡλίου ἀπο­δώσεις αὐτῷ
 • 26ἔστιν γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτοῦ μόνον τοῦτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ ἐν τίνι κοιμηθή­σε­ται ἐὰν οὖν κατα­βοήσῃ προ­́ς με εἰσακούσομαι αὐτοῦ ἐλεήμων γάρ εἰμι
 • 27θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχον­τας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς
 • 28ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου οὐ καθυστερήσεις τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν σου δώσεις ἐμοί
 • 29οὕτως ποιήσεις τὸν μόσχον σου καὶ τὸ προ­́βατόν σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπο­δώσεις μοι αὐτό
 • 30καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε τῷ κυνὶ ἀπο­ρρίψατε αὐτό
 • Si un homme dérobe un boeuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq boeufs pour le boeuf et quatre agneaux pour l'agneau.
 • Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meure, on ne sera point coupable de meurtre envers lui;
 • mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution; s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol;
 • si ce qu'il a dérobé, boeuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double.
 • Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne.
 • Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le champ, soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement.
 • Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où il serait trouvé.
 • Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu, pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain.
 • Dans toute affaire frauduleuse concernant un boeuf, un âne, un agneau, un vêtement, ou un objet perdu, au sujet duquel on dira: C'est cela! -la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu; celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double.
 • Si un homme donne à un autre un âne, un boeuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meure, se casse un membre, ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu,
 • le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain; le maître de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne sera point tenu à une restitution.
 • Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution.
 • Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage, et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré.
 • Si un homme emprunte à un autre un animal, et que l'animal se casse un membre ou qu'il meure, en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution.
 • Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira.
 • Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.
 • Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges.
 • Tu ne laisseras point vivre la magicienne.
 • Quiconque couche avec une bête sera puni de mort.
 • Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination.
 • Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point; car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
 • Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin.
 • Si tu les affliges, et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris;
 • ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins.
 • Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt.
 • Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil;
 • car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps: dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux.
 • Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple.
 • Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils.
 • Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis; il restera sept jours avec sa mère; le huitième jour, tu me le donneras.
 • Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs: vous la jetterez aux chiens.