Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • А́ще же кто́ укра́детъ телца́ или́ о́вцу, и зако́летъ или́ прода́стъ, пя́ть телце́въ да воз­да́стъ за телца́ и четы́ри о́вцы за о́вцу.
 • А́ще же въ подкопа́нiи обря́щет­ся та́ть, и я́звенъ у́мретъ, нѣ́сть ему́ убі́й­ст­во:
 • а́ще же взы́детъ со́лнце надъ ни́мъ, пови́ненъ е́сть, у́мретъ за него́: а́ще же не и́мать имѣ́нiя, да прода́ст­ся за татьбу́:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, и обря́щет­ся въ руцѣ́ его́ укра́деное от­ осля́те до овцы́ жи́во, сугу́бо да от­да́стъ я́.
 • А́ще же кто́ потра́витъ ни́ву или́ виногра́дъ, и пу́ститъ ско́тъ сво́й пасти́ся на чуже́й ни́вѣ, да да́стъ от­ ни́вы сво­ея́ по плоду́ его́: а́ще же всю́ ни́ву потра́витъ, лу́чшая ни́вы сво­ея́ и лу́чшая виногра́да сво­его́ да от­да́стъ.
 • А́ще же изше́дъ о́гнь обря́щетъ те́рнiе и запали́тъ гумно́, или́ кла́сы, или́ ни́ву, да от­да́стъ, и́же воз­же́ о́гнь.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу сребро́ или́ сосу́дъ сохрани́ти, и укра́дет­ся изъ до́му му́жа того́, а́ще обря́щет­ся украды́й, да воз­да́стъ сугу́бо:
 • а́ще же не обря́щет­ся украды́й, да прiи́детъ господи́нъ до́му предъ Бо́га и да клене́т­ся, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ положе́нiи дру́жнемъ.
 • По все́й рече́н­нѣй непра́вдѣ, о теля́ти и о осля́ти и о овцѣ́, и о ри́зѣ и о все́й ги́бели нанесе́н­нѣй, что́ у́бо ни бы́ло бы, предъ Бо́гомъ да прiи́детъ су́дъ обо­и́хъ, и обвине́н­ный Бо́гомъ да от­да́стъ сугу́бо бли́жнему.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу осля́ или́ телца́, или́ о́вцу, или́ вся́къ ско́тъ храни́ти, и у́мретъ или́ поги́бнетъ, или́ плѣне́но бу́детъ, и никто́же увѣ́сть,
 • кля́тва да бу́детъ Бо́жiя между́ обо­и́ми, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ бли́жняго положе́нiи, и та́ко прiи́метъ господи́нъ его́, и да не от­да́стъ:
 • а́ще же укра́дено бу́детъ от­ него́, да от­да́стъ господи́ну:
 • а́ще же звѣ́рь снѣде́, да веде́тъ его́ на звѣроя́дину, и не от­да́стъ:
 • а́ще же кто́ испро́ситъ у дру́га, и поги́бнетъ, или́ у́мретъ, или́ плѣни́т­ся, господи́нъ же его́ не бу́детъ съ ни́мъ, от­да́стъ:
 • а́ще же господи́нъ его́ бу́детъ съ ни́мъ, да не от­да́стъ: а́ще же нае́мникъ е́сть, да бу́детъ ему́ вмѣ́сто мзды́ его́.
 • А́ще же прельсти́тъ кто́ не обруче́ну дѣви́цу, и бу́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да от­вѣ́нитъ ю́, [и по́йметъ ю́] себѣ́ въ жену́:
 • а́ще же воз­браня́я воз­брани́тъ и не восхо́щетъ оте́цъ ея́ да́ти ю́ ему́ въ жену́, сребро́ да воз­да́стъ отцу́, ели́ко е́сть вѣ́но дѣви́ческо.
 • Волхво́мъ живы́мъ бы́ти не попусти́те.
 • Вся́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртiю убiе́те его́.
 • И́же же́ртву при­­но́ситъ бого́мъ, сме́ртiю да потреби́т­ся, но то́чiю Го́споду еди́ному.
 • И при­­ше́лца не озло́бите, ниже́ оскорби́те его́: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Вся́кiя вдовы́ и сироты́ не озло́бите:
 • а́ще же зло́бою озло́бите я́, и воз­стена́в­ше возопiю́тъ ко мнѣ́, слу́хомъ услы́шу гла́съ и́хъ
 • и разгнѣ́ваюся я́ростiю, и побiю́ вы́ мече́мъ, и бу́дутъ жены́ ва́шя вдовы́, и ча́да ва́ша сироты́.
 • А́ще же да́си сребро́ взае́мъ бра́ту ни́щему и́же у тебе́, не бу́ди его́ понужда́яй, ниже́ наложи́ши ему́ ли́хвы.
 • И а́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зу дру́гъ тво́й, до захожде́нiя со́лнца от­да́си ему́:
 • е́сть бо сiя́ покрове́нiе ему́, сiя́ еди́на ри́за стыдѣ́нiя его́, въ че́мъ спа́ти бу́детъ: а́ще у́бо возопiе́тъ ко мнѣ́, услы́шу его́: ми́лостивъ бо е́смь.
 • Бого́въ да не злосло́виши и кня́зю люді́й тво­и́хъ да не рече́ши зла́.
 • Нача́тки от­ гумна́ и от­ точи́ла тво­его́ да не косни́ши при­­нести́ [мнѣ́]: пе́рвенцы сыно́въ тво­и́хъ да да́си мнѣ́:
 • та́ко сотвори́ши телцу́ тво­ему́, и овцѣ́ тво­е́й, и ослу́ тво­ему́: се́дмь дні́й да бу́детъ у ма́тери, въ осмы́й же де́нь да от­да́си о́ное мнѣ́.
 • Лю́ди свя́ти бу́дете ми́, и мя́са звѣроя́дин­наго да не снѣ́сте, псо́мъ пове́ржете е́.
 • 人 若 偷 牛 或 羊 , 无 论 是 宰 了 , 是 卖 了 , 他 就 要 以 五 牛 赔 一 牛 , 四 羊 赔 一 羊 。
 • 人 若 遇 见 贼 挖 窟 窿 , 把 贼 打 了 , 以 至 于 死 , 就 不 能 为 他 有 流 血 的 罪 。
 • 若 太 阳 已 经 出 来 , 就 为 他 有 流 血 的 罪 。 贼 若 被 拿 , 总 要 赔 还 。 若 他 一 无 所 有 , 就 要 被 卖 , 顶 他 所 偷 的 物 。
 • 若 他 所 偷 的 , 或 牛 , 或 驴 , 或 羊 , 仍 在 他 手 下 存 活 , 他 就 要 加 倍 赔 还 。
 • 人 若 在 田 间 或 在 葡 萄 园 里 放 牲 畜 , 任 凭 牲 畜 上 别 人 的 田 里 去 吃 , 就 必 拿 自 己 田 间 上 好 的 和 葡 萄 园 上 好 的 赔 还 。
 • 若 点 火 焚 烧 荆 棘 , 以 致 将 别 人 堆 积 的 禾 捆 , 站 着 的 禾 稼 , 或 是 田 园 , 都 烧 尽 了 , 那 点 火 的 必 要 赔 还 。
 • 人 若 将 银 钱 或 家 具 交 付 邻 舍 看 守 , 这 物 从 那 人 的 家 被 偷 去 , 若 把 贼 找 到 了 , 贼 要 加 倍 赔 还 ,
 • 若 找 不 到 贼 , 那 家 主 必 就 近 审 判 官 , 要 看 看 他 拿 了 原 主 的 物 件 没 有 。
 • 两 个 人 的 案 件 , 无 论 是 为 什 么 过 犯 , 或 是 为 牛 , 为 驴 , 为 羊 , 为 衣 裳 , 或 是 为 什 么 失 掉 之 物 , 有 一 人 说 , 这 是 我 的 , 两 造 就 要 将 案 件 禀 告 审 判 官 , 审 判 官 定 谁 有 罪 , 谁 就 要 加 倍 赔 还 。
 • 人 若 将 驴 , 或 牛 , 或 羊 , 或 别 的 牲 畜 , 交 付 邻 舍 看 守 , 牲 畜 或 死 , 或 受 伤 , 或 被 赶 去 , 无 人 看 见 ,
 • 那 看 守 的 人 要 凭 着 耶 和 华 起 誓 , 手 里 未 曾 拿 邻 舍 的 物 , 本 主 就 要 吧 休 , 看 守 的 人 不 必 赔 还 。
 • 牲 畜 若 从 看 守 的 那 里 被 偷 去 , 他 就 要 赔 还 本 主 ,
 • 若 被 野 兽 撕 碎 , 看 守 的 要 带 来 当 作 证 据 , 所 撕 的 不 必 赔 还 。
 • 人 若 向 邻 舍 借 什 么 , 所 借 的 或 受 伤 , 或 死 , 本 主 没 有 同 在 一 处 , 借 的 人 总 要 赔 还 ,
 • 若 本 主 同 在 一 处 , 他 就 不 必 赔 还 , 若 是 雇 的 , 也 不 必 赔 还 , 本 是 为 雇 价 来 的 。
 • 人 若 引 诱 没 有 受 聘 的 处 女 , 与 她 行 淫 , 他 总 要 交 出 聘 礼 , 娶 她 为 妻 。
 • 若 女 子 的 父 亲 决 不 肯 将 女 子 给 他 , 他 就 要 按 处 女 的 聘 礼 , 交 出 钱 来 。
 • 行 邪 术 的 女 人 , 不 可 容 她 存 活 。
 • 凡 与 兽 淫 合 的 , 总 要 把 他 治 死 。
 • 祭 祀 别 神 , 不 单 单 祭 祀 耶 和 华 的 , 那 人 必 要 灭 绝 。
 • 不 可 亏 负 寄 居 的 , 也 不 可 欺 压 他 , 因 为 你 们 在 埃 及 地 也 作 过 寄 居 的 。
 • 不 可 苦 待 寡 妇 和 孤 儿 ,
 • 若 是 苦 待 他 们 一 点 , 他 们 向 我 一 哀 求 , 我 总 要 听 他 们 的 哀 声 ,
 • 并 要 发 烈 怒 , 用 刀 杀 你 们 , 使 你 们 的 妻 子 为 寡 妇 , 儿 女 为 孤 儿 。
 • 我 民 中 有 贫 穷 人 与 你 同 住 , 你 若 借 钱 给 他 , 不 可 如 放 债 的 向 他 取 利 。
 • 你 即 或 拿 邻 舍 的 衣 服 作 当 头 , 必 在 日 落 以 先 归 还 他 ,
 • 因 他 只 有 这 一 件 当 盖 头 , 是 他 盖 身 的 衣 服 , 若 是 没 有 , 他 拿 什 么 睡 觉 呢 , 他 哀 求 我 , 我 就 应 允 , 因 为 我 是 有 恩 惠 的 。
 • 不 可 毁 谤 神 , 也 不 可 毁 谤 你 百 姓 的 官 长 。
 • 你 要 从 你 庄 稼 中 的 谷 和 酒 榨 中 滴 出 来 的 酒 拿 来 献 上 , 不 可 迟 延 。 你 要 将 头 生 的 儿 子 归 给 我 。
 • 你 牛 羊 头 生 的 , 也 要 这 样 , 七 天 当 跟 着 母 , 第 八 天 要 归 给 我 。
 • 你 要 在 我 面 前 为 圣 洁 的 人 。 因 此 , 田 间 被 野 兽 撕 裂 牲 畜 的 肉 , 你 们 不 可 吃 , 要 丢 给 狗 吃 。
 • Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
 • Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
 • но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
 • если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
 • Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
 • Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
 • Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
 • а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
 • О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
 • Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
 • клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
 • а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
 • если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
 • Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
 • если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
 • Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
 • а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
 • Ворожеи не оставляй в живых.
 • Всякий скотоложник да будет предан смерти.
 • Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
 • Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
 • если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
 • и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
 • Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
 • Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
 • ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
 • Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
 • Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
 • то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
 • И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.