Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • А́ще же кто́ укра́детъ телца́ или́ о́вцу, и зако́летъ или́ прода́стъ, пя́ть телце́въ да воз­да́стъ за телца́ и четы́ри о́вцы за о́вцу.
 • А́ще же въ подкопа́нiи обря́щет­ся та́ть, и я́звенъ у́мретъ, нѣ́сть ему́ убі́й­ст­во:
 • а́ще же взы́детъ со́лнце надъ ни́мъ, пови́ненъ е́сть, у́мретъ за него́: а́ще же не и́мать имѣ́нiя, да прода́ст­ся за татьбу́:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, и обря́щет­ся въ руцѣ́ его́ укра́деное от­ осля́те до овцы́ жи́во, сугу́бо да от­да́стъ я́.
 • А́ще же кто́ потра́витъ ни́ву или́ виногра́дъ, и пу́ститъ ско́тъ сво́й пасти́ся на чуже́й ни́вѣ, да да́стъ от­ ни́вы сво­ея́ по плоду́ его́: а́ще же всю́ ни́ву потра́витъ, лу́чшая ни́вы сво­ея́ и лу́чшая виногра́да сво­его́ да от­да́стъ.
 • А́ще же изше́дъ о́гнь обря́щетъ те́рнiе и запали́тъ гумно́, или́ кла́сы, или́ ни́ву, да от­да́стъ, и́же воз­же́ о́гнь.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу сребро́ или́ сосу́дъ сохрани́ти, и укра́дет­ся изъ до́му му́жа того́, а́ще обря́щет­ся украды́й, да воз­да́стъ сугу́бо:
 • а́ще же не обря́щет­ся украды́й, да прiи́детъ господи́нъ до́му предъ Бо́га и да клене́т­ся, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ положе́нiи дру́жнемъ.
 • По все́й рече́н­нѣй непра́вдѣ, о теля́ти и о осля́ти и о овцѣ́, и о ри́зѣ и о все́й ги́бели нанесе́н­нѣй, что́ у́бо ни бы́ло бы, предъ Бо́гомъ да прiи́детъ су́дъ обо­и́хъ, и обвине́н­ный Бо́гомъ да от­да́стъ сугу́бо бли́жнему.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу осля́ или́ телца́, или́ о́вцу, или́ вся́къ ско́тъ храни́ти, и у́мретъ или́ поги́бнетъ, или́ плѣне́но бу́детъ, и никто́же увѣ́сть,
 • кля́тва да бу́детъ Бо́жiя между́ обо­и́ми, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ бли́жняго положе́нiи, и та́ко прiи́метъ господи́нъ его́, и да не от­да́стъ:
 • а́ще же укра́дено бу́детъ от­ него́, да от­да́стъ господи́ну:
 • а́ще же звѣ́рь снѣде́, да веде́тъ его́ на звѣроя́дину, и не от­да́стъ:
 • а́ще же кто́ испро́ситъ у дру́га, и поги́бнетъ, или́ у́мретъ, или́ плѣни́т­ся, господи́нъ же его́ не бу́детъ съ ни́мъ, от­да́стъ:
 • а́ще же господи́нъ его́ бу́детъ съ ни́мъ, да не от­да́стъ: а́ще же нае́мникъ е́сть, да бу́детъ ему́ вмѣ́сто мзды́ его́.
 • А́ще же прельсти́тъ кто́ не обруче́ну дѣви́цу, и бу́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да от­вѣ́нитъ ю́, [и по́йметъ ю́] себѣ́ въ жену́:
 • а́ще же воз­браня́я воз­брани́тъ и не восхо́щетъ оте́цъ ея́ да́ти ю́ ему́ въ жену́, сребро́ да воз­да́стъ отцу́, ели́ко е́сть вѣ́но дѣви́ческо.
 • Волхво́мъ живы́мъ бы́ти не попусти́те.
 • Вся́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртiю убiе́те его́.
 • И́же же́ртву при­­но́ситъ бого́мъ, сме́ртiю да потреби́т­ся, но то́чiю Го́споду еди́ному.
 • И при­­ше́лца не озло́бите, ниже́ оскорби́те его́: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Вся́кiя вдовы́ и сироты́ не озло́бите:
 • а́ще же зло́бою озло́бите я́, и воз­стена́в­ше возопiю́тъ ко мнѣ́, слу́хомъ услы́шу гла́съ и́хъ
 • и разгнѣ́ваюся я́ростiю, и побiю́ вы́ мече́мъ, и бу́дутъ жены́ ва́шя вдовы́, и ча́да ва́ша сироты́.
 • А́ще же да́си сребро́ взае́мъ бра́ту ни́щему и́же у тебе́, не бу́ди его́ понужда́яй, ниже́ наложи́ши ему́ ли́хвы.
 • И а́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зу дру́гъ тво́й, до захожде́нiя со́лнца от­да́си ему́:
 • е́сть бо сiя́ покрове́нiе ему́, сiя́ еди́на ри́за стыдѣ́нiя его́, въ че́мъ спа́ти бу́детъ: а́ще у́бо возопiе́тъ ко мнѣ́, услы́шу его́: ми́лостивъ бо е́смь.
 • Бого́въ да не злосло́виши и кня́зю люді́й тво­и́хъ да не рече́ши зла́.
 • Нача́тки от­ гумна́ и от­ точи́ла тво­его́ да не косни́ши при­­нести́ [мнѣ́]: пе́рвенцы сыно́въ тво­и́хъ да да́си мнѣ́:
 • та́ко сотвори́ши телцу́ тво­ему́, и овцѣ́ тво­е́й, и ослу́ тво­ему́: се́дмь дні́й да бу́детъ у ма́тери, въ осмы́й же де́нь да от­да́си о́ное мнѣ́.
 • Лю́ди свя́ти бу́дете ми́, и мя́са звѣроя́дин­наго да не снѣ́сте, псо́мъ пове́ржете е́.
 • Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
 • Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
 • но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
 • если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
 • Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
 • Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
 • Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
 • а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
 • О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
 • Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
 • клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
 • а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
 • если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
 • Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
 • если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
 • Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
 • а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
 • Ворожеи не оставляй в живых.
 • Всякий скотоложник да будет предан смерти.
 • Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
 • Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
 • если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
 • и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
 • Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
 • Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
 • ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
 • Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
 • Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
 • то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
 • И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.
 • 21:37ἐὰν δέ τις κλέψῃ μόσχον ἢ προ­́βατον καὶ σφάξῃ αὐτὸ ἢ ἀπο­δῶται πέν­τε μόσχους ἀπο­τείσει ἀν­τὶ τοῦ μόσχου καὶ τέσ­σαρα προ­́βατα ἀν­τὶ τοῦ προ­βάτου
 • 1ἐὰν δὲ ἐν τῷ διορύγματι εὑρεθῇ ὁ κλέπτης καὶ πλη­γεὶς ἀπο­θάνῃ οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόνος
 • 2ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾿ αὐτῷ ἔνοχός ἐστιν ἀν­ταποθανεῖται ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχῃ αὐτῷ πραθήτω ἀν­τὶ τοῦ κλέμμα­τος
 • 3ἐὰν δὲ κατα­λημφθῇ καὶ εὑρεθῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κλέμμα ἀπό­ τε ὄνου ἕως προ­βάτου ζῶν­τα διπλᾶ αὐτὰ ἀπο­τείσει
 • 4ἐὰν δὲ κατα­βοσκήσῃ τις ἀγρὸν ἢ ἀμπελῶνα καὶ ἀφῇ τὸ κτῆνος αὐτοῦ κατα­βοσκῆσαι ἀγρὸν ἕτερον ἀπο­τείσει ἐκ τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ κατα­̀ τὸ γένημα αὐτοῦ ἐὰν δὲ πάν­τα τὸν ἀγρὸν κατα­βοσκήσῃ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ καὶ τὰ βέλτιστα τοῦ ἀμπελῶνος αὐτοῦ ἀπο­τείσει
 • 5ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ εὕρῃ ἀκάνθας καὶ προ­σεμπρήσῃ ἅλωνα ἢ στάχυς ἢ πεδίον ἀπο­τείσει ὁ τὸ πῦρ ἐκκαύσας
 • 6ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλη­σίον ἀργύριον ἢ σκεύ­η φυλάξαι καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου ἐὰν εὑρεθῇ ὁ κλέψας ἀπο­τείσει διπλοῦν
 • 7ἐὰν δὲ μὴ εὑρεθῇ ὁ κλέψας προ­σελεύ­­σε­ται ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ὀμεῖται ἦ μὴν μὴ αὐτὸς πεπονηρεῦσθαι ἐφ᾿ ὅλης τῆς παρα­κατα­θήκης τοῦ πλη­σίον
 • 8κατα­̀ πᾶν ῥητὸν ἀδίκημα περί τε μόσχου καὶ ὑποζυγίου καὶ προ­βάτου καὶ ἱματίου καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκαλουμένης ὅ τι οὖν ἂν ᾖ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐλεύ­­σε­ται ἡ κρίσις ἀμφοτέρων καὶ ὁ ἁλοὺς δια­̀ τοῦ θεοῦ ἀπο­τείσει διπλοῦν τῷ πλη­σίον
 • 9ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλη­σίον ὑποζύγιον ἢ μόσχον ἢ προ­́βατον ἢ πᾶν κτῆνος φυλάξαι καὶ συν­τριβῇ ἢ τελευτήσῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται καὶ μηδεὶς γνῷ
 • 10ὄρκος ἔσται τοῦ θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων ἦ μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι καθ᾿ ὅλης τῆς παρα­κατα­θήκης τοῦ πλη­σίον καὶ οὕτως προ­σδέξε­ται ὁ κύριος αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀπο­τείσει
 • 11ἐὰν δὲ κλαπῇ παρ᾿ αὐτοῦ ἀπο­τείσει τῷ κυρίῳ
 • 12ἐὰν δὲ θηριάλωτον γένηται ἄξει αὐτὸν ἐπι­̀ τὴν θήραν καὶ οὐκ ἀπο­τείσει
 • 13ἐὰν δὲ αἰτήσῃ τις παρα­̀ τοῦ πλη­σίον καὶ συν­τριβῇ ἢ ἀπο­θάνῃ ἢ αἰχμάλωτον γένηται ὁ δὲ κύριος μὴ ᾖ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπο­τείσει
 • 14ἐὰν δὲ ὁ κύριος ᾖ μετ᾿ αὐτοῦ οὐκ ἀπο­τείσει ἐὰν δὲ μισθωτὸς ᾖ ἔσται αὐτῷ ἀν­τὶ τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
 • 15ἐὰν δὲ ἀπατήσῃ τις παρθένον ἀμνήστευτον καὶ κοιμηθῇ μετ᾿ αὐτῆς φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα
 • 16ἐὰν δὲ ἀνανεύ­ων ἀνανεύ­σῃ καὶ μὴ βούληται ὁ πατὴρ αὐτῆς δοῦναι αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα ἀργύριον ἀπο­τείσει τῷ πατρὶ καθ᾿ ὅσον ἐστὶν ἡ φερνὴ τῶν παρθένων
 • 17φαρμακοὺς οὐ περιποιήσετε
 • 18πᾶν κοιμώμενον μετὰ κτήνους θανάτῳ ἀπο­κτενεῖτε αὐτούς
 • 19ὁ θυσιάζων θεοῖς θανάτῳ ὀλεθρευθή­σε­ται πλη­̀ν κυρίῳ μόνῳ
 • 20καὶ προ­σήλυτον οὐ κακώσετε οὐδὲ μὴ θλίψητε αὐτόν ἦτε γὰρ προ­σήλυτοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
 • 21πᾶσαν χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐ κακώσετε
 • 22ἐὰν δὲ κακίᾳ κακώσητε αὐτοὺς καὶ κεκράξαν­τες κατα­βοήσωσι προ­́ς με ἀκοῇ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτῶν
 • 23καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ καὶ ἀπο­κτενῶ ὑμᾶς μαχαίρᾳ καὶ ἔσον­ται αἱ γυναῖκες ὑμῶν χῆραι καὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὀρφανά
 • 24ἐὰν δὲ ἀργύριον ἐκδανείσῃς τῷ ἀδελφῷ τῷ πενιχρῷ παρα­̀ σοί οὐκ ἔσῃ αὐτὸν κατεπείγων οὐκ ἐπι­θήσεις αὐτῷ τόκον
 • 25ἐὰν δὲ ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς τὸ ἱμάτιον τοῦ πλη­σίον προ­̀ δυσμῶν ἡλίου ἀπο­δώσεις αὐτῷ
 • 26ἔστιν γὰρ τοῦτο περιβόλαιον αὐτοῦ μόνον τοῦτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὐτοῦ ἐν τίνι κοιμηθή­σε­ται ἐὰν οὖν κατα­βοήσῃ προ­́ς με εἰσακούσομαι αὐτοῦ ἐλεήμων γάρ εἰμι
 • 27θεοὺς οὐ κακολογήσεις καὶ ἄρχον­τας τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς
 • 28ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου οὐ καθυστερήσεις τὰ πρωτότοκα τῶν υἱῶν σου δώσεις ἐμοί
 • 29οὕτως ποιήσεις τὸν μόσχον σου καὶ τὸ προ­́βατόν σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ὑπὸ τὴν μητέρα τῇ δὲ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἀπο­δώσεις μοι αὐτό
 • 30καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε τῷ κυνὶ ἀπο­ρρίψατε αὐτό