Скрыть
22:30
Церковнославянский (рус)
А́ще же кто́ укра́детъ телца́ или́ о́вцу, и зако́летъ или́ прода́стъ, пя́ть телце́въ да воз­да́стъ за телца́ и четы́ри о́вцы за о́вцу.
А́ще же въ подкопа́нiи обря́щет­ся та́ть, и я́звенъ у́мретъ, нѣ́сть ему́ убі́й­ст­во:
а́ще же взы́детъ со́лнце надъ ни́мъ, пови́ненъ е́сть, у́мретъ за него́: а́ще же не и́мать имѣ́нiя, да прода́ст­ся за татьбу́:
а́ще же я́тъ бу́детъ, и обря́щет­ся въ руцѣ́ его́ укра́деное от­ осля́те до овцы́ жи́во, сугу́бо да от­да́стъ я́.
А́ще же кто́ потра́витъ ни́ву или́ виногра́дъ, и пу́ститъ ско́тъ сво́й пасти́ся на чуже́й ни́вѣ, да да́стъ от­ ни́вы сво­ея́ по плоду́ его́: а́ще же всю́ ни́ву потра́витъ, лу́чшая ни́вы сво­ея́ и лу́чшая виногра́да сво­его́ да от­да́стъ.
А́ще же изше́дъ о́гнь обря́щетъ те́рнiе и запали́тъ гумно́, или́ кла́сы, или́ ни́ву, да от­да́стъ, и́же воз­же́ о́гнь.
А́ще же кто́ да́стъ дру́гу сребро́ или́ сосу́дъ сохрани́ти, и укра́дет­ся изъ до́му му́жа того́, а́ще обря́щет­ся украды́й, да воз­да́стъ сугу́бо:
а́ще же не обря́щет­ся украды́й, да прiи́детъ господи́нъ до́му предъ Бо́га и да клене́т­ся, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ положе́нiи дру́жнемъ.
По все́й рече́н­нѣй непра́вдѣ, о теля́ти и о осля́ти и о овцѣ́, и о ри́зѣ и о все́й ги́бели нанесе́н­нѣй, что́ у́бо ни бы́ло бы, предъ Бо́гомъ да прiи́детъ су́дъ обо­и́хъ, и обвине́н­ный Бо́гомъ да от­да́стъ сугу́бо бли́жнему.
А́ще же кто́ да́стъ дру́гу осля́ или́ телца́, или́ о́вцу, или́ вся́къ ско́тъ храни́ти, и у́мретъ или́ поги́бнетъ, или́ плѣне́но бу́детъ, и никто́же увѣ́сть,
кля́тва да бу́детъ Бо́жiя между́ обо­и́ми, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ бли́жняго положе́нiи, и та́ко прiи́метъ господи́нъ его́, и да не от­да́стъ:
а́ще же укра́дено бу́детъ от­ него́, да от­да́стъ господи́ну:
а́ще же звѣ́рь снѣде́, да веде́тъ его́ на звѣроя́дину, и не от­да́стъ:
а́ще же кто́ испро́ситъ у дру́га, и поги́бнетъ, или́ у́мретъ, или́ плѣни́т­ся, господи́нъ же его́ не бу́детъ съ ни́мъ, от­да́стъ:
а́ще же господи́нъ его́ бу́детъ съ ни́мъ, да не от­да́стъ: а́ще же нае́мникъ е́сть, да бу́детъ ему́ вмѣ́сто мзды́ его́.
А́ще же прельсти́тъ кто́ не обруче́ну дѣви́цу, и бу́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да от­вѣ́нитъ ю́, [и по́йметъ ю́] себѣ́ въ жену́:
а́ще же воз­браня́я воз­брани́тъ и не восхо́щетъ оте́цъ ея́ да́ти ю́ ему́ въ жену́, сребро́ да воз­да́стъ отцу́, ели́ко е́сть вѣ́но дѣви́ческо.
Волхво́мъ живы́мъ бы́ти не попусти́те.
Вся́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртiю убiе́те его́.
И́же же́ртву при­­но́ситъ бого́мъ, сме́ртiю да потреби́т­ся, но то́чiю Го́споду еди́ному.
И при­­ше́лца не озло́бите, ниже́ оскорби́те его́: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
Вся́кiя вдовы́ и сироты́ не озло́бите:
а́ще же зло́бою озло́бите я́, и воз­стена́в­ше возопiю́тъ ко мнѣ́, слу́хомъ услы́шу гла́съ и́хъ
и разгнѣ́ваюся я́ростiю, и побiю́ вы́ мече́мъ, и бу́дутъ жены́ ва́шя вдовы́, и ча́да ва́ша сироты́.
А́ще же да́си сребро́ взае́мъ бра́ту ни́щему и́же у тебе́, не бу́ди его́ понужда́яй, ниже́ наложи́ши ему́ ли́хвы.
И а́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зу дру́гъ тво́й, до захожде́нiя со́лнца от­да́си ему́:
е́сть бо сiя́ покрове́нiе ему́, сiя́ еди́на ри́за стыдѣ́нiя его́, въ че́мъ спа́ти бу́детъ: а́ще у́бо возопiе́тъ ко мнѣ́, услы́шу его́: ми́лостивъ бо е́смь.
Бого́въ да не злосло́виши и кня́зю люді́й тво­и́хъ да не рече́ши зла́.
Нача́тки от­ гумна́ и от­ точи́ла тво­его́ да не косни́ши при­­нести́ [мнѣ́]: пе́рвенцы сыно́въ тво­и́хъ да да́си мнѣ́:
та́ко сотвори́ши телцу́ тво­ему́, и овцѣ́ тво­е́й, и ослу́ тво­ему́: се́дмь дні́й да бу́детъ у ма́тери, въ осмы́й же де́нь да от­да́си о́ное мнѣ́.
Лю́ди свя́ти бу́дете ми́, и мя́са звѣроя́дин­наго да не снѣ́сте, псо́мъ пове́ржете е́.
Синодальный
Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
Ворожеи не оставляй в живых.
Всякий скотоложник да будет предан смерти.
Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.
А҆́ще же кто̀ ᲂу҆кра́детъ тельца̀ и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆ зако́летъ и҆лѝ прода́стъ, пѧ́ть тельцє́въ да возда́стъ за тельца̀ и҆ четы́ри ѻ҆́вцы за ѻ҆́вцꙋ.
А҆́ще же въ подкопа́нїи ѡ҆брѧ́щетсѧ та́ть, и҆ ꙗ҆́звенъ ᲂу҆́мретъ, нѣ́сть є҆мꙋ̀ ᲂу҆бі́йство:
а҆́ще же взы́детъ со́лнце над̾ ни́мъ, пови́ненъ є҆́сть, ᲂу҆́мретъ за него̀: а҆́ще же не и҆́мать и҆мѣ́нїѧ, да прода́стсѧ за татьбꙋ̀:
а҆́ще же ꙗ҆́тъ бꙋ́детъ, и҆ ѡ҆брѧ́щетсѧ въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ ᲂу҆кра́деное ѿ ѻ҆слѧ́те до ѻ҆вцы̀ жи́во, сꙋгꙋ́бѡ да ѿда́стъ ѧ҆̀.
А҆́ще же кто̀ потра́витъ ни́вꙋ и҆лѝ вїногра́дъ, и҆ пꙋ́ститъ ско́тъ сво́й пасти́сѧ на чꙋже́й ни́вѣ, да да́стъ ѿ ни́вы своеѧ̀ по плодꙋ̀ є҆гѡ̀: а҆́ще же всю̀ ни́вꙋ потра́витъ, лꙋ̑чшаѧ ни́вы своеѧ̀ и҆ лꙋ̑чшаѧ вїногра́да своегѡ̀ да ѿда́стъ.
А҆́ще же и҆зше́дъ ѻ҆́гнь ѡ҆брѧ́щетъ те́рнїе и҆ запали́тъ гꙋмно̀, и҆лѝ кла́сы, и҆лѝ ни́вꙋ, да ѿда́стъ, и҆́же возжѐ ѻ҆́гнь.
А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ сребро̀ и҆лѝ сосꙋ́дъ сохрани́ти, и҆ ᲂу҆кра́детсѧ и҆з̾ до́мꙋ мꙋ́жа тогѡ̀, а҆́ще ѡ҆брѧ́щетсѧ ᲂу҆крады́й, да возда́стъ сꙋгꙋ́бѡ:
а҆́ще же не ѡ҆брѧ́щетсѧ ᲂу҆крады́й, да прїи́детъ господи́нъ до́мꙋ пред̾ бг҃а и҆ да клене́тсѧ, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ положе́нїи дрꙋ́жнемъ.
По все́й рече́ннѣй непра́вдѣ, ѡ҆ телѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆слѧ́ти и҆ ѡ҆ ѻ҆вцѣ̀, и҆ ѡ҆ ри́зѣ и҆ ѡ҆ все́й ги́бели нанесе́ннѣй, что̀ ᲂу҆̀бо ни бы́ло бы, пред̾ бг҃омъ да прїи́детъ сꙋ́дъ ѻ҆бои́хъ, и҆ ѡ҆бвине́нный бг҃омъ да ѿда́стъ сꙋгꙋ́бѡ бли́жнемꙋ.
А҆́ще же кто̀ да́стъ дрꙋ́гꙋ ѻ҆слѧ̀ и҆лѝ тельца̀, и҆лѝ ѻ҆́вцꙋ, и҆лѝ всѧ́къ ско́тъ храни́ти, и҆ ᲂу҆́мретъ и҆лѝ поги́бнетъ, и҆лѝ плѣне́но бꙋ́детъ, и҆ никто́же ᲂу҆вѣ́сть,
клѧ́тва да бꙋ́детъ бж҃їѧ междꙋ̀ ѻ҆бои́ми, ꙗ҆́кѡ пои́стиннѣ не слꙋка́вствова ѻ҆́нъ ѡ҆ все́мъ бли́жнѧгѡ положе́нїи, и҆ та́кѡ прїи́метъ господи́нъ є҆гѡ̀, и҆ да не ѿда́стъ:
а҆́ще же ᲂу҆кра́дено бꙋ́детъ ѿ негѡ̀, да ѿда́стъ господи́нꙋ:
а҆́ще же ѕвѣ́рь снѣдѐ, да веде́тъ є҆го̀ на ѕвѣроѧ́динꙋ, и҆ не ѿда́стъ:
а҆́ще же кто̀ и҆спро́ситъ ᲂу҆ дрꙋ́га, и҆ поги́бнетъ, и҆лѝ ᲂу҆́мретъ, и҆лѝ плѣни́тсѧ, господи́нъ же є҆гѡ̀ не бꙋ́детъ съ ни́мъ, ѿда́стъ:
а҆́ще же господи́нъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ съ ни́мъ, да не ѿда́стъ: а҆́ще же нае́мникъ є҆́сть, да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ вмѣ́стѡ мзды̀ є҆гѡ̀.
А҆́ще же прельсти́тъ кто̀ не ѡ҆брꙋче́нꙋ дѣви́цꙋ, и҆ бꙋ́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да ѿвѣ́нитъ ю҆̀, (и҆ по́йметъ ю҆̀) себѣ̀ въ женꙋ̀:
а҆́ще же возбранѧ́ѧ возбрани́тъ и҆ не восхо́щетъ ѻ҆те́цъ є҆ѧ̀ да́ти ю҆̀ є҆мꙋ̀ въ женꙋ̀, сребро̀ да возда́стъ ѻ҆тцꙋ̀, є҆ли́кѡ є҆́сть вѣ́но дѣви́ческо.
Волхвѡ́мъ живы̑мъ бы́ти не попꙋсти́те.
Всѧ́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртїю ᲂу҆бїе́те є҆го̀.
И҆́же же́ртвꙋ прино́ситъ богѡ́мъ, сме́ртїю да потреби́тсѧ, но то́чїю гдⷭ҇ꙋ є҆ди́номꙋ.
И҆ прише́льца не ѡ҆ѕло́бите, нижѐ ѡ҆скорби́те є҆го̀: прише́льцы бо бѣ́сте въ землѝ є҆гѵ́петстѣй.
Всѧ́кїѧ вдовы̀ и҆ сироты̀ не ѡ҆ѕло́бите:
а҆́ще же ѕло́бою ѡ҆ѕло́бите ѧ҆̀, и҆ возстена́вше возопїю́тъ ко мнѣ̀, слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шꙋ гла́съ и҆́хъ
и҆ разгнѣ́ваюсѧ ꙗ҆́ростїю, и҆ побїю̀ вы̀ мече́мъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ жєны̀ ва́шѧ вдѡвы̀, и҆ ча̑да ва̑ша сирѡты̀.
А҆́ще же да́си сребро̀ взае́мъ бра́тꙋ ни́щемꙋ и҆́же ᲂу҆ тебє̀, не бꙋ́ди є҆го̀ понꙋжда́ѧй, нижѐ наложи́ши є҆мꙋ̀ ли́хвы.
И҆ а҆́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зꙋ дрꙋ́гъ тво́й, до захожде́нїѧ со́лнца ѿда́си є҆мꙋ̀:
є҆́сть бо сїѧ̀ покрове́нїе є҆мꙋ̀, сїѧ̀ є҆ди́на ри́за стыдѣ́нїѧ є҆гѡ̀, въ че́мъ спа́ти бꙋ́детъ: а҆́ще ᲂу҆̀бо возопїе́тъ ко мнѣ̀, ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: млⷭ҇тивъ бо є҆́смь.
Богѡ́въ да не ѕлосло́виши и҆ кнѧ́зю люді́й твои́хъ да не рече́ши ѕла̀.
Нача́тки ѿ гꙋмна̀ и҆ ѿ точи́ла твоегѡ̀ да не косни́ши принестѝ (мнѣ̀): пе́рвенцы сынѡ́въ твои́хъ да да́си мнѣ̀:
та́кѡ сотвори́ши тельцꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ ѻ҆вцѣ̀ твое́й, и҆ ѻ҆слꙋ̀ твоемꙋ̀: се́дмь дні́й да бꙋ́детъ ᲂу҆ ма́тери, въ ѻ҆смы́й же де́нь да ѿда́си ѻ҆́ное мнѣ̀.
Лю́ди свѧ́ти бꙋ́дете мѝ, и҆ мѧ́са ѕвѣроѧ́диннагѡ да не снѣ́сте, псѡ́мъ пове́ржете є҆̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки