Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • А́ще же кто́ укра́детъ телца́ или́ о́вцу, и зако́летъ или́ прода́стъ, пя́ть телце́въ да воз­да́стъ за телца́ и четы́ри о́вцы за о́вцу.
 • А́ще же въ подкопа́нiи обря́щет­ся та́ть, и я́звенъ у́мретъ, нѣ́сть ему́ убі́й­ст­во:
 • а́ще же взы́детъ со́лнце надъ ни́мъ, пови́ненъ е́сть, у́мретъ за него́: а́ще же не и́мать имѣ́нiя, да прода́ст­ся за татьбу́:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, и обря́щет­ся въ руцѣ́ его́ укра́деное от­ осля́те до овцы́ жи́во, сугу́бо да от­да́стъ я́.
 • А́ще же кто́ потра́витъ ни́ву или́ виногра́дъ, и пу́ститъ ско́тъ сво́й пасти́ся на чуже́й ни́вѣ, да да́стъ от­ ни́вы сво­ея́ по плоду́ его́: а́ще же всю́ ни́ву потра́витъ, лу́чшая ни́вы сво­ея́ и лу́чшая виногра́да сво­его́ да от­да́стъ.
 • А́ще же изше́дъ о́гнь обря́щетъ те́рнiе и запали́тъ гумно́, или́ кла́сы, или́ ни́ву, да от­да́стъ, и́же воз­же́ о́гнь.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу сребро́ или́ сосу́дъ сохрани́ти, и укра́дет­ся изъ до́му му́жа того́, а́ще обря́щет­ся украды́й, да воз­да́стъ сугу́бо:
 • а́ще же не обря́щет­ся украды́й, да прiи́детъ господи́нъ до́му предъ Бо́га и да клене́т­ся, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ положе́нiи дру́жнемъ.
 • По все́й рече́н­нѣй непра́вдѣ, о теля́ти и о осля́ти и о овцѣ́, и о ри́зѣ и о все́й ги́бели нанесе́н­нѣй, что́ у́бо ни бы́ло бы, предъ Бо́гомъ да прiи́детъ су́дъ обо­и́хъ, и обвине́н­ный Бо́гомъ да от­да́стъ сугу́бо бли́жнему.
 • А́ще же кто́ да́стъ дру́гу осля́ или́ телца́, или́ о́вцу, или́ вся́къ ско́тъ храни́ти, и у́мретъ или́ поги́бнетъ, или́ плѣне́но бу́детъ, и никто́же увѣ́сть,
 • кля́тва да бу́детъ Бо́жiя между́ обо­и́ми, я́ко по­и́стин­нѣ не слука́в­ст­вова о́нъ о все́мъ бли́жняго положе́нiи, и та́ко прiи́метъ господи́нъ его́, и да не от­да́стъ:
 • а́ще же укра́дено бу́детъ от­ него́, да от­да́стъ господи́ну:
 • а́ще же звѣ́рь снѣде́, да веде́тъ его́ на звѣроя́дину, и не от­да́стъ:
 • а́ще же кто́ испро́ситъ у дру́га, и поги́бнетъ, или́ у́мретъ, или́ плѣни́т­ся, господи́нъ же его́ не бу́детъ съ ни́мъ, от­да́стъ:
 • а́ще же господи́нъ его́ бу́детъ съ ни́мъ, да не от­да́стъ: а́ще же нае́мникъ е́сть, да бу́детъ ему́ вмѣ́сто мзды́ его́.
 • А́ще же прельсти́тъ кто́ не обруче́ну дѣви́цу, и бу́детъ съ не́ю, вѣ́номъ да от­вѣ́нитъ ю́, [и по́йметъ ю́] себѣ́ въ жену́:
 • а́ще же воз­браня́я воз­брани́тъ и не восхо́щетъ оте́цъ ея́ да́ти ю́ ему́ въ жену́, сребро́ да воз­да́стъ отцу́, ели́ко е́сть вѣ́но дѣви́ческо.
 • Волхво́мъ живы́мъ бы́ти не попусти́те.
 • Вся́каго со ското́мъ быва́юща сме́ртiю убiе́те его́.
 • И́же же́ртву при­­но́ситъ бого́мъ, сме́ртiю да потреби́т­ся, но то́чiю Го́споду еди́ному.
 • И при­­ше́лца не озло́бите, ниже́ оскорби́те его́: при­­ше́лцы бо бѣ́сте въ земли́ Еги́петстѣй.
 • Вся́кiя вдовы́ и сироты́ не озло́бите:
 • а́ще же зло́бою озло́бите я́, и воз­стена́в­ше возопiю́тъ ко мнѣ́, слу́хомъ услы́шу гла́съ и́хъ
 • и разгнѣ́ваюся я́ростiю, и побiю́ вы́ мече́мъ, и бу́дутъ жены́ ва́шя вдовы́, и ча́да ва́ша сироты́.
 • А́ще же да́си сребро́ взае́мъ бра́ту ни́щему и́же у тебе́, не бу́ди его́ понужда́яй, ниже́ наложи́ши ему́ ли́хвы.
 • И а́ще зало́житъ въ зало́гъ ри́зу дру́гъ тво́й, до захожде́нiя со́лнца от­да́си ему́:
 • е́сть бо сiя́ покрове́нiе ему́, сiя́ еди́на ри́за стыдѣ́нiя его́, въ че́мъ спа́ти бу́детъ: а́ще у́бо возопiе́тъ ко мнѣ́, услы́шу его́: ми́лостивъ бо е́смь.
 • Бого́въ да не злосло́виши и кня́зю люді́й тво­и́хъ да не рече́ши зла́.
 • Нача́тки от­ гумна́ и от­ точи́ла тво­его́ да не косни́ши при­­нести́ [мнѣ́]: пе́рвенцы сыно́въ тво­и́хъ да да́си мнѣ́:
 • та́ко сотвори́ши телцу́ тво­ему́, и овцѣ́ тво­е́й, и ослу́ тво­ему́: се́дмь дні́й да бу́детъ у ма́тери, въ осмы́й же де́нь да от­да́си о́ное мнѣ́.
 • Лю́ди свя́ти бу́дете ми́, и мя́са звѣроя́дин­наго да не снѣ́сте, псо́мъ пове́ржете е́.
 • Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу.
 • Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему;
 • но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им;
 • если [он пойман будет и] украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит [за них] вдвое.
 • Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, [смотря по плодам его пусть заплатит со своего поля; а если потравит всё поле,] пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего.
 • Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар.
 • Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое;
 • а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего своего.
 • О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей: кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое.
 • Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, –
 • клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить;
 • а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его;
 • если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное: за растерзанное он не платит.
 • Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить;
 • если же хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену.
 • Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вено [и возьмет ее] себе в жену;
 • а если отец не согласится [и не захочет] выдать ее за него, пусть заплатит [отцу] столько серебра, сколько полагается на вено девицам.
 • Ворожеи не оставляй в живых.
 • Всякий скотоложник да будет предан смерти.
 • Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен.
 • Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.
 • Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
 • если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их,
 • и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами.
 • Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста.
 • Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее,
 • ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его: в чем будет он спать? итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
 • Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси.
 • Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне первенца из сынов твоих;
 • то же делай с волом твоим и с овцою твоею [и с ослом твоим]: семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне.
 • И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его.
 • თუ ვინმე ხარს ან ცხვარს მოიპარავს და დაკლავს ან გაყიდის, ხარის წილ ხუთი ხარი და ცხვრის წილ ოთხი ცხვარი უნდა ზღოს.
 • თუ ქურდს ხვრელის თხრისას წაასწრეს და ისე სცემეს, რომ მოკვდა, სისხლი არ მოიკითხება.
 • თუ ეს ამბავი მზისით მოხდა, სისხლი მოეკითხება მას. მპარავმა უნდა ზღოს. თუ არაფერი აქვს, ქურდობის გამო უნდა გაყიდონ იგი.
 • თუ ხელზე ცოცხლად უპოვნიან ნაქურდალს, ხარი იქნება, ვირი თუ ცხვარი, ორმაგად უნდა ზღოს.
 • თუ ვინმე მიუშვებს თავის პირუტყვს და სხვის ყანას ან ვენახს გადააძოვინებს, საკუთარი ყანიდან და საკუთარი ვენახიდან საუკეთესო ნაყოფით უნდა ზღოს.
 • თუ ცეცხლი გაჩნდება, ძეძვს მოედება, ზვინს ან პურის ყანას ან მინდორს გადაწვავს, ხანძრის გამჩენელმა უნდა ზღოს.
 • თუ ვინმე თვისტომს ვერცხლს ან რაიმე ნივთს შესანახად მიაბარებს და ამ კაცის სახლიდან მოიპარავენ, ქურდმა, თუ იპოვეს, ორმაგად უნდა ზღოს.
 • თუ ქურდი ვერ იპოვეს, სახლის პატრონი ღვთის სამსჯავროზე უნდა წარდგეს და დაიფიცოს რომ ხელი არ უხლია თავისი თვისტომის ქონებისთვის.
 • ყოველგვარ დანაშაულზე, ხარის საქმე იქნება ეს, სახედრის, ცხვრის თუ ტანისამოსის, ყოველ დაკარგულ ნივთზე, რომელზეც ითქმის ვინმეს მიერ, ჩემი არისო, ამ ორის საქმე ღვთის სამსჯავრომდე უნდა მივიდეს და ვისაც ღვთის სამსჯავრო გაამტყუნებს, მან ორმაგად უნდა უზღოს თვისტომს.
 • თუ ვინმე თვისტომს შესანახად მიაბარებს ვირს, ხარს, ცხვარს ან სხვა პირუტყვს, სიკვდილის ან დამტვრევის შემთხვევაში, თუ მოწმე არ არის,
 • უფლის წინაშე უნდა დაიფიცოს, რომ ხელი არ უხლია თვისტომის საქონელისთვის. პატრონი ფიცს მიიღებს და არაფერს ზღავს.
 • თუ მოჰპარეს, უნდა უზღოს მის პატრონს.
 • თუ მხეცმა დაგლიჯა, უნდა დაამტკიცოს და ნამხეცავ პირუტყვს არ ზღავს.
 • თუ ვინმე თვისტომისგან პირუტყვს ინათხოვრებს და დაუსახიჩრდება ან მოუკვდება, თუ პატრონი იქ არ იყო, უნდა ზღოს.
 • თუ პატრონი იქ იყო, არ უნდა ზღოს; თუ ქირის კაცია, ქირიდან გამოექვითება.
 • თუ ვინმე დაუნიშნავ ქალწულს შეაცდენს და დაწვება მასთან, ურვადი უნდა გადაიხადოს მისთვის, რომ ცოლად ჰყავდეს.
 • თუ ქალის მამა წინააღმდეგი შეიქნა და არ მიათხოვა, საქალწულო ურვადის საფასური ვერცხლი უნდა გადაიხადოს.
 • ჯადოქარი ცოცხალი არ დატოვო.
 • პირუტყვთან კავშირის დამჭერი სიკვდილით უნდა დაისაჯოს.
 • ვინც უფლის გარდა სხვა ღმერთებს სწირავს მსხვერპლს, უნდა მოიკვეთოს.
 • მდგმურს ნუ შეავიწროვებ, ნუ დაჩაგრავ, რადგან თქვენც მდგმურები იყავით ეგვიპტელთა ქვეყანაში.
 • ქვრივსა და ობოლს ნუ დაჩაგრავ.
 • თუ დაჩაგრავ, მე შემომჩივლებენ და შევისმენ მათ ჩივილს.
 • რისხვით ავინთები და მახვილით მოგსრავთ; ცოლები დაგიქვრივდებათ და შვილები დაგიობლდებათ.
 • თუ ვინმეს, ჩემ ერისაგანს, ღარიბ-ღატაკს, ვერცხლს ასესხებ, მევახშესავით ნუ მოექცევი, სარგებელს ნუ დაუწესებ.
 • თუ შენი თვისტომისგან ტანსაცმელს დაიგირავებ, მზის ჩასვლამდე დაუბრუნე.
 • რადგან იგი მისი ერთადერთი საფარველია, მისი ხორცის შესამოსელია; რაში გამოეხვიოს ძილის დროს? როცა შემომჩივლებს, შევისმენ, რადგან გულმოწყალე ვარ.
 • ღვთის მსაჯულებს ნუ შეურაცხყოფ და თავკაცს შენს ხალხში ნუ დასწყევლი.
 • პირველი თაველი და პირველდაწურული არ დამიგვიანო; შენს შვილებში პირმშო მე უნდა მომცე.
 • ასევე ძროხისა და ცხვრის პირველმოგებულიც; შვიდ დღეს დედასთან იყოს, მერვე დღეს მე უნდა მომცე.
 • წმიდა ერი უნდა იყოთ ჩემთვის; ველზე დაგდებული ნამხეცავი არ ჭამოთ, ძაღლებს გადაუგდეთ.
 •  »Cuando alguien robe un buey o una oveja, y los degüelle o los venda, por el buey pagará cinco bueyes, y por la oveja, cuatro ovejas.

 • »Si el ladrón, sorprendido forzando una casa, es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte.
 • Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio.

  »El ladrón hará completa restitución; si no tiene con qué, será vendido para pagar lo robado.

 • »Si lo robado, sea buey, asno u oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble.

 • »Si alguien hace pastar en un campo o una viña, y mete su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará.

 • »Cuando se prenda fuego, y al quemar espinos se quema también mieses amontonadas o en pie, o un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado.

 • »Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar, y las roben de la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble.
 • Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo.

 • »En toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, vestido o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga: “Esto es mío”, la causa de ambos vendrá ante los jueces; y aquel a quien los jueces condenen, pagará el doble a su prójimo.

 • »Si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal, y éste muere, es estropeado o robado sin que nadie lo vea,
 • juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo: su dueño lo aceptará, y el otro no pagará.
 • Pero si le fue robado, resarcirá a su dueño.
 • Y si le fue arrebatado por una fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado.

 • »Pero si alguien toma prestada una bestia de su prójimo, y es estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla.
 • Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler.

 • »Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer.
 • Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes.

 • »A la hechicera no la dejarás con vida.

 • »Cualquiera que cohabite con una bestia, morirá.

 • »El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Jehová, será muerto.

 • »Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.

 • »A ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
 • porque si tú llegas a afligirlos, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor,
 • mi furor se encenderá y os mataré a espada; vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos.

 • »Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses.
 • Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás,
 • porque sólo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.

 • »No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.

 • »No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar.

  »Me darás el primogénito de tus hijos.

 • Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja; siete días estará con su madre, y al octavo día me lo darás.

 • »Me seréis hombres santos.

  »No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo; a los perros la echaréis.