Скрыть
24:9
Церковнославянский (рус)
И Моисе́ю рече́: взы́ди ко Го́споду ты́ и Ааро́нъ, и Нада́въ и Авiу́дъ и се́дмьдесятъ ста́рецъ Изра́илевыхъ, и да покло́нят­ся издале́че Го́споду:
и да при­­сту́питъ Моисе́й еди́нъ къ Бо́гу, они́ же да не при­­сту́пятъ: и лю́дiе съ ни́ми да не взы́дутъ.
Прiи́де же Моисе́й и повѣ́да лю́демъ вся́ словеса́ Бо́жiя и оправда́нiя. Отвѣща́ша же вси́ лю́дiе гла́сомъ еди́нымъ, глаго́люще: вся́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь, сотвори́мъ и послу́шаемъ.
И написа́ Моисе́й вся́ словеса́ Госпо́дня: обу́трѣвъ же Моисе́й зау́тра, созда́ олта́рь подъ горо́ю, и два­на́­де­сять ка́менiй въ два­на́­де­сять племе́нъ Изра́илевыхъ:
и посла́ ю́ношы сыно́въ Изра́илевыхъ, и при­­несо́ша всесожже́нiя, и пожро́ша же́ртву спасе́нiя Го́споду Бо́гу телцы́.
Взе́мъ же Моисе́й полови́ну кро́ве, влiя́ въ ча́шы, полови́ну же кро́ве воз­лiя́ на олта́рь,
и взе́мъ кни́гу завѣ́та, прочте́ лю́демъ во у́шы. И реко́ша: вся́, ели́ка глаго́ла Госпо́дь, сотвори́мъ и послу́шаемъ.
Взе́мъ же Моисе́й кро́вь, окропи́ лю́ди и рече́: се́, кро́вь завѣ́та, его́же завѣща́ Госпо́дь къ ва́мъ о всѣ́хъ словесѣ́хъ си́хъ.
И взы́де Моисе́й и Ааро́нъ, и Нада́въ и Авiу́дъ и се́дмьдесятъ от­ ста́рецъ Изра́илевыхъ,
и ви́дѣша мѣ́сто, идѣ́же стоя́ше Бо́гъ Изра́илевъ: и подъ нога́ма его́ я́ко дѣ́ло ка́мене сапфи́ра, и я́ко видѣ́нiе тве́рди небе́сныя чистото́ю.
И от­ избра́н­ныхъ Изра́илевыхъ не повреди́ся ни еди́нъ: и яви́шася на мѣ́стѣ Бо́жiи, и ядо́ша, и пи́ша.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: взы́ди ко мнѣ́ на го́ру и ста́ни та́мо, и да́мъ ти́ скрижа́ли ка́мен­ныя, зако́нъ и за́повѣди, я́же написа́хъ законоположи́ти и́мъ.
И воста́въ Моисе́й и иису́съ предстоя́вый ему́, взыдо́ша на го́ру Бо́жiю
и ста́рцемъ рѣ́ша: пожди́те въ молча́нiи здѣ́, до́ндеже воз­врати́мся къ ва́мъ: и се́, Ааро́нъ и о́ръ съ ва́ми: а́ще кому́ случи́т­ся су́дъ, да и́дутъ къ ни́мъ.
И взы́де Моисе́й на го́ру, и покры́ о́блакъ го́ру,
и сни́де сла́ва Бо́жiя на го́ру Сина́йскую, и покры́ ю́ о́блакъ ше́сть дні́й. И воз­зва́ Госпо́дь Моисе́а въ де́нь седмы́й изъ среды́ о́блака:
обли́чiе же сла́вы Госпо́дни, я́ко о́гнь пламену́я на версѣ́ горы́, предъ сы́ны Изра́илевы.
И вни́де Моисе́й въ среду́ о́блака и взы́де на го́ру, и бѣ́ та́мо на горѣ́ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й.
Синодальный
И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь [Господу] издали;
Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним.
И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем [и будем послушны].
И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых;
и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу [Богу].
Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник;
и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны.
И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих.
Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых,
и видели [место стояния] Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное.
И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели [место] Бога, и ели и пили.
И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их.
И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию,
а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть приходит к ним.
И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору,
и слава Господня осенила гору Синай; и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий.
Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.
Now He said to Moses, «Come up to the LORD, you and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and worship from afar.
And Moses alone shall come near the LORD, but they shall not come near; nor shall the people go up with him.»
So Moses came and told the people all the words of the LORD and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, «All the words which the LORD has said we will do.»
And Moses wrote all the words of the LORD. And he rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and twelve pillars according to the twelve tribes of Israel.
Then he sent young men of the children of Israel, who offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the LORD.
And Moses took half the blood and put it in basins, and half the blood he sprinkled on the altar.
Then he took the Book of the Covenant and read in the hearing of the people. And they said, «All that the LORD has said we will do, and be obedient.»
And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, «This is the blood of the covenant which the LORD has made with you according to all these words.»
Then Moses went up, also Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel,
and they saw the God of Israel. And there was under His feet as it were a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity.
But on the nobles of the children of Israel He did not lay His hand. So they saw God, and they ate and drank.
Then the LORD said to Moses, «Come up to Me on the mountain and be there; and I will give you tablets of stone, and the law and commandments which I have written, that you may teach them.»
So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain of God.
And he said to the elders, «Wait here for us until we come back to you. Indeed, Aaron and Hur are with you. If any man has a difficulty, let him go to them.»
Then Moses went up into the mountain, and a cloud covered the mountain.
Now the glory of the LORD rested on Mount Sinai, and the cloud covered it six days. And on the seventh day He called to Moses out of the midst of the cloud.
The sight of the glory of the LORD was like a consuming fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel.
So Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain. And Moses was on the mountain forty days and forty nights.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки