Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Ски́нiю же да сотвори́ши от­ десяти́ опо́нъ от­ виссо́на ска́наго и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы ска́ныя: херуви́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши я́.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя два́десять и о́смь ла́ктiй, и широта́ четы́рехъ ла́ктiй, опо́на еди́на да бу́детъ: мѣ́ра та́яжде да бу́детъ всѣ́мъ опо́намъ.
 • Пя́ть же опо́нъ да бу́дутъ взаи́мъ при­­держа́щяся еди́на от­ другі́я, и пя́ть опо́нъ да бу́дутъ содержа́щяся друга́ о друзѣ́й.
 • И да сотвори́ши и́мъ пе́тли изъ синеты́ у кра́я опо́ны еди́ныя, от­ еди́ныя страны́ въ сложе́нiе: и си́це сотвори́ши на краю́ опо́ны внѣ́шнiя къ сложе́нiю второ́му.
 • Пятьдеся́тъ же пе́тлей сотвори́ши еди́нѣй опо́нѣ, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши от­ кра́я опо́ны по сложе́нiю вторы́я, лице́мъ къ лицу́ сходя́щыяся между́ собо́ю ка́яждо.
 • И сотвори́ши пятьдеся́тъ крючко́въ златы́хъ и совокупи́ши опо́ны еди́ну ко друзѣ́й крючка́ми: и бу́детъ ски́нiя еди́на.
 • И да сотвори́ши опо́ны власяны́я въ покро́въ надъ ски́нiею, едино­на́­де­сять опо́нъ сотвори́ши и́хъ.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя да бу́детъ три́десяти ла́ктiй, и четы́рехъ ла́ктiй широта́ опо́ны еди́ныя: та́яжде мѣ́ра да бу́детъ едино­на́­де­ся­ти опо́намъ.
 • И совокупи́ши пя́ть опо́нъ вку́пѣ, и ше́сть опо́нъ вку́пѣ: и усугу́биши опо́ну шесту́ю ко вхо́ду ски́нiи.
 • И да сотвори́ши пе́тлей пятьдеся́тъ на краи́ опо́ны еди́ныя, я́же средѣ́ по сложе́нiю, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краи́ опо́ны совокупля́ющiяся вторы́я.
 • И сотвори́ши крючко́въ мѣ́дяныхъ пятьдеся́тъ: и совокупи́ши крючки́ съ пе́тлями, и да совокупи́ши опо́ны, и бу́детъ еди́но.
 • И да подложи́ши изли́шнее от­ опо́нъ ски́нiи: полуопо́ною оста́в­шеюся да покры́еши изли́шнее опо́нъ ски́нiи: да при­­кры́еши созади́ ски́нiи.
 • Ла́коть [еди́нъ] от­ сего́, и ла́коть [еди́нъ] от­ друга́го, от­ изли́шняго опо́нъ, въ долготу́ опо́нъ ски́нiи: да бу́детъ покрыва́ющее на странѣ́ ски́нiи, сю́ду и сю́ду да покрыва́етъ.
 • И да сотвори́ши покро́въ ски́нiи от­ ко́жъ о́внихъ червле́ныхъ, и при­­крыва́ла от­ ко́жъ си́нихъ све́рху.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи от­ дре́въ негнiю́щихъ:
 • десяти́ ла́ктiй [въ высоту́] да сотвори́ши сто́лпъ еди́нъ, ла́ктя же еди́наго и по́лъ широта́ столпа́ еди́наго:
 • два́ закро́йца [на края́хъ] столпу́ еди́ному, проти́ву стоя́ща другъдру́гу: та́ко сотвори́ши всѣ́мъ столпо́мъ ски́нiи.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи, два́десять столпо́въ от­ страны́ я́же къ сѣ́веру:
 • и четы́редесять стоя́ловъ сре́бряныхъ да сотвори́ши два́десятимъ столпо́мъ: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́:
 • и въ странѣ́ вторѣ́й ю́жнѣй два́десять столпо́въ:
 • и четы́редесять стоя́ловъ и́мъ сре́бряныхъ: два́ стоя́ла столпу́ еди́ному на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла столпу́ друго́му на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И созади́ ски́нiи по странѣ́ я́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпо́въ,
 • и два́ столпа́ сотвори́ши во у́глахъ ски́нiи созади́.
 • И бу́дутъ ра́вни от­ до́лу: по тому́жде да бу́дутъ ра́вни от­ гла́въ въ соста́въ еди́нъ: та́ко да сотвори́ши обо­и́мъ дву́мъ у́гламъ: ра́вни да бу́дутъ.
 • И да бу́дутъ о́смь столпы́ и стоя́ла и́хъ сре́бряна шесть­на́­де­сять: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́, на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И да сотвори́ши вереи́ от­ дре́въ негнiю́щихъ: пя́ть вере́й столпу́ еди́ному от­ еди́ныя страны́ ски́нiи,
 • и пя́ть вере́й столпу́ еди́ному вторѣ́й странѣ́ ски́нiи, и пя́ть вере́й столпу́ за́днему странѣ́ ски́нiи, я́же къ мо́рю:
 • и верея́ сре́дняя посредѣ́ столпо́въ да прохо́дитъ от­ еди́ныя страны́ въ другу́ю страну́.
 • И столпы́ да позлати́ши зла́томъ: и ко́лца сотвори́ши зла́та, въ ня́же вложи́ши вереи́: и позлати́ши вереи́ зла́томъ.
 • И воз­ста́виши ски́нiю по о́бразу пока́зан­ному тебѣ́ на горѣ́.
 • И да сотвори́ши завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на пря́денаго: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю́ херуви́мы.
 • И воз­ложи́ши ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ: и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • И повѣ́сиши завѣ́су на столпѣ́хъ, и внесе́ши та́мо вну́трь завѣ́сы киво́тъ свидѣ́нiя: и раздѣля́ти бу́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ́ святи́лища и посредѣ́ свята́я святы́хъ,
 • и закры́еши завѣ́сою киво́тъ свидѣ́нiя во свята́я святы́хъ.
 • И поста́виши трапе́зу внѣ́ завѣ́сы, и свѣти́лникъ пря́мо трапе́зы на странѣ́ ски́нiи, я́же къ ю́гу: и трапе́зу поста́виши на странѣ́ ски́нiи, я́же къ сѣ́веру.
 • И да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нiи от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на ска́наго, дѣ́ломъ пестря́щаго.
 • И да сотвори́ши завѣ́сѣ пя́ть столпо́въ от­ дре́въ негнiю́щихъ, и позлати́ши и́хъ зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты: и да слiе́ши и́мъ пя́ть стоя́лъ мѣ́дяныхъ.
 • Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам.
 • Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим.
 • Сделай [к ним] петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
 • пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой;
 • и сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое.
 • И сделай покрывала на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию; одиннадцать покрывал сделай таких;
 • длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера.
 • И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо; шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии.
 • Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю другого покрывала, для соединения с ним;
 • сделай пятьдесят крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно.
 • А излишек, остающийся от покрывал скиний, – половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии;
 • а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны, для покрытия ее.
 • И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих.
 • И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли:
 • длиною в десять локтей [сделай] брус, и полтора локтя каждому брусу ширина;
 • у каждого бруса по два шипа [на концах], один против другого: так сделай у всех брусьев скинии.
 • Так сделай брусья для скинии: двадцать брусьев для полуденной стороны к югу,
 • и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу,
 • и для них сорок подножий серебряных: два подножия [для двух шипов его] под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его];
 • для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев
 • и два бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону;
 • они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так должно быть с ними обоими; для обоих углов пусть они будут;
 • и так будет восемь брусьев, и для них серебряных подножий шестнадцать: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его].
 • И сделай шесты из дерева ситтим, пять [шестов] для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии, к западу;
 • а внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья же обложи золотом, и кольца, для вкладывания шестов, сделай из золота, и шесты обложи золотом.
 • И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.
 • И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы;
 • и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных;
 • и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго Святых.
 • И положи крышку на ковчег откровения во Святом Святых.
 • И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу; стол же поставь на северной стороне [скинии].
 • И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы;
 • и сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним золотые; и вылей для них пять подножий медных.
 • 你 要 用 十 幅 幔 子 作 帐 幕 。 这 些 幔 子 要 用 捻 的 细 麻 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 制 造 , 并 用 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 每 幅 幔 子 要 长 二 十 八 肘 , 宽 四 肘 , 幔 子 都 要 一 样 的 尺 寸 。
 • 这 五 幅 幔 子 要 幅 幅 相 连 , 那 五 幅 幔 子 也 要 幅 幅 相 连 。
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 要 作 蓝 色 的 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 要 照 样 作 。
 • 要 在 这 相 连 的 幔 子 上 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 上 也 作 五 十 个 钮 扣 , 都 要 两 两 相 对 。
 • 又 要 作 五 十 个 金 钩 , 用 钩 使 幔 子 相 连 , 这 才 成 了 一 个 帐 幕 。
 • 你 要 用 山 羊 毛 织 十 一 幅 幔 子 , 作 为 帐 幕 以 上 的 罩 棚 。
 • 每 幅 幔 子 要 长 三 十 肘 , 宽 四 肘 , 十 一 幅 幔 子 都 要 一 样 的 尺 寸 。
 • 要 把 五 幅 幔 子 连 成 一 幅 , 又 把 六 幅 幔 子 连 成 一 幅 , 这 第 六 幅 幔 子 要 在 罩 棚 的 前 面 摺 上 去 。
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 要 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 作 五 十 个 钮 扣 。
 • 又 要 作 五 十 个 铜 钩 , 钩 在 钮 扣 中 , 使 罩 棚 连 成 一 个 。
 • 罩 棚 的 幔 子 所 馀 那 垂 下 来 的 半 幅 幔 子 , 要 垂 在 帐 幕 的 后 头 。
 • 罩 棚 的 幔 子 所 馀 长 的 , 这 边 一 肘 , 那 边 一 肘 , 要 垂 在 帐 幕 的 两 旁 , 遮 盖 帐 幕 。
 • 又 要 用 染 红 的 公 羊 皮 作 罩 棚 的 盖 , 再 用 海 狗 皮 作 一 层 罩 棚 上 的 顶 盖 。
 • 你 要 用 皂 荚 木 作 帐 幕 的 竖 板 。
 • 每 块 要 长 十 肘 , 宽 一 肘 半 ,
 • 每 块 必 有 两 榫 相 对 。 帐 幕 一 切 的 板 都 要 这 样 作 。
 • 帐 幕 的 南 面 要 作 板 二 十 块 。
 • 在 这 二 十 块 板 底 下 要 作 四 十 个 带 卯 的 银 座 , 两 卯 接 这 块 板 上 的 两 榫 , 两 卯 接 那 块 板 上 的 两 榫 。
 • 帐 幕 第 二 面 , 就 是 北 面 , 也 要 作 板 二 十 块
 • 和 带 卯 的 银 座 四 十 个 , 这 板 底 下 有 两 卯 , 那 板 底 下 也 有 两 卯 。
 • 帐 幕 的 后 面 , 就 是 西 面 , 要 作 板 六 块 。
 • 帐 幕 后 面 的 拐 角 要 作 板 两 块 。
 • 板 的 下 半 截 要 双 的 , 上 半 截 要 整 的 , 直 顶 到 第 一 个 环 子 , 两 块 都 要 这 样 作 两 个 拐 角 。
 • 必 有 八 块 板 和 十 六 个 带 卯 的 银 座 , 这 板 底 下 有 两 卯 , 那 板 底 下 也 有 两 卯 。
 • 你 要 用 皂 荚 木 作 闩 , 为 帐 幕 这 面 的 板 作 五 闩 ,
 • 为 帐 幕 那 面 的 板 作 五 闩 , 又 为 帐 幕 后 面 的 板 作 五 闩 。
 • 板 腰 间 的 中 闩 要 从 这 一 头 通 到 那 一 头 。
 • 板 要 用 金 子 包 裹 , 又 要 作 板 上 的 金 环 套 闩 , 闩 也 要 用 金 子 包 裹 。
 • 要 照 着 在 山 上 指 示 你 的 样 式 立 起 帐 幕 。
 • 你 要 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 织 幔 子 , 以 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 要 把 幔 子 挂 在 四 根 包 金 的 皂 荚 木 柱 子 上 , 柱 子 上 当 有 金 钩 , 柱 子 安 在 四 个 带 卯 的 银 座 上 。
 • 要 使 幔 子 垂 在 钩 子 下 , 把 法 柜 抬 进 幔 子 内 , 这 幔 子 要 将 圣 所 和 至 圣 所 隔 开 。
 • 又 要 把 施 恩 座 安 在 至 圣 所 内 的 法 柜 上 ,
 • 把 桌 子 安 在 幔 子 外 帐 幕 的 北 面 , 把 灯 台 安 在 帐 幕 的 南 面 , 彼 此 相 对 。
 • 你 要 拿 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 , 用 绣 花 的 手 工 织 帐 幕 的 门 帘 。
 • 要 用 皂 荚 木 为 帘 子 作 五 根 柱 子 , 用 金 子 包 裹 。 柱 子 上 当 有 金 钩 , 又 要 为 柱 子 用 铜 铸 造 五 个 带 卯 的 座 。