Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Ски́нiю же да сотвори́ши от­ десяти́ опо́нъ от­ виссо́на ска́наго и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы ска́ныя: херуви́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши я́.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя два́десять и о́смь ла́ктiй, и широта́ четы́рехъ ла́ктiй, опо́на еди́на да бу́детъ: мѣ́ра та́яжде да бу́детъ всѣ́мъ опо́намъ.
 • Пя́ть же опо́нъ да бу́дутъ взаи́мъ при­­держа́щяся еди́на от­ другі́я, и пя́ть опо́нъ да бу́дутъ содержа́щяся друга́ о друзѣ́й.
 • И да сотвори́ши и́мъ пе́тли изъ синеты́ у кра́я опо́ны еди́ныя, от­ еди́ныя страны́ въ сложе́нiе: и си́це сотвори́ши на краю́ опо́ны внѣ́шнiя къ сложе́нiю второ́му.
 • Пятьдеся́тъ же пе́тлей сотвори́ши еди́нѣй опо́нѣ, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши от­ кра́я опо́ны по сложе́нiю вторы́я, лице́мъ къ лицу́ сходя́щыяся между́ собо́ю ка́яждо.
 • И сотвори́ши пятьдеся́тъ крючко́въ златы́хъ и совокупи́ши опо́ны еди́ну ко друзѣ́й крючка́ми: и бу́детъ ски́нiя еди́на.
 • И да сотвори́ши опо́ны власяны́я въ покро́въ надъ ски́нiею, едино­на́­де­сять опо́нъ сотвори́ши и́хъ.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя да бу́детъ три́десяти ла́ктiй, и четы́рехъ ла́ктiй широта́ опо́ны еди́ныя: та́яжде мѣ́ра да бу́детъ едино­на́­де­ся­ти опо́намъ.
 • И совокупи́ши пя́ть опо́нъ вку́пѣ, и ше́сть опо́нъ вку́пѣ: и усугу́биши опо́ну шесту́ю ко вхо́ду ски́нiи.
 • И да сотвори́ши пе́тлей пятьдеся́тъ на краи́ опо́ны еди́ныя, я́же средѣ́ по сложе́нiю, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краи́ опо́ны совокупля́ющiяся вторы́я.
 • И сотвори́ши крючко́въ мѣ́дяныхъ пятьдеся́тъ: и совокупи́ши крючки́ съ пе́тлями, и да совокупи́ши опо́ны, и бу́детъ еди́но.
 • И да подложи́ши изли́шнее от­ опо́нъ ски́нiи: полуопо́ною оста́в­шеюся да покры́еши изли́шнее опо́нъ ски́нiи: да при­­кры́еши созади́ ски́нiи.
 • Ла́коть [еди́нъ] от­ сего́, и ла́коть [еди́нъ] от­ друга́го, от­ изли́шняго опо́нъ, въ долготу́ опо́нъ ски́нiи: да бу́детъ покрыва́ющее на странѣ́ ски́нiи, сю́ду и сю́ду да покрыва́етъ.
 • И да сотвори́ши покро́въ ски́нiи от­ ко́жъ о́внихъ червле́ныхъ, и при­­крыва́ла от­ ко́жъ си́нихъ све́рху.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи от­ дре́въ негнiю́щихъ:
 • десяти́ ла́ктiй [въ высоту́] да сотвори́ши сто́лпъ еди́нъ, ла́ктя же еди́наго и по́лъ широта́ столпа́ еди́наго:
 • два́ закро́йца [на края́хъ] столпу́ еди́ному, проти́ву стоя́ща другъдру́гу: та́ко сотвори́ши всѣ́мъ столпо́мъ ски́нiи.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи, два́десять столпо́въ от­ страны́ я́же къ сѣ́веру:
 • и четы́редесять стоя́ловъ сре́бряныхъ да сотвори́ши два́десятимъ столпо́мъ: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́:
 • и въ странѣ́ вторѣ́й ю́жнѣй два́десять столпо́въ:
 • и четы́редесять стоя́ловъ и́мъ сре́бряныхъ: два́ стоя́ла столпу́ еди́ному на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла столпу́ друго́му на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И созади́ ски́нiи по странѣ́ я́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпо́въ,
 • и два́ столпа́ сотвори́ши во у́глахъ ски́нiи созади́.
 • И бу́дутъ ра́вни от­ до́лу: по тому́жде да бу́дутъ ра́вни от­ гла́въ въ соста́въ еди́нъ: та́ко да сотвори́ши обо­и́мъ дву́мъ у́гламъ: ра́вни да бу́дутъ.
 • И да бу́дутъ о́смь столпы́ и стоя́ла и́хъ сре́бряна шесть­на́­де­сять: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́, на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И да сотвори́ши вереи́ от­ дре́въ негнiю́щихъ: пя́ть вере́й столпу́ еди́ному от­ еди́ныя страны́ ски́нiи,
 • и пя́ть вере́й столпу́ еди́ному вторѣ́й странѣ́ ски́нiи, и пя́ть вере́й столпу́ за́днему странѣ́ ски́нiи, я́же къ мо́рю:
 • и верея́ сре́дняя посредѣ́ столпо́въ да прохо́дитъ от­ еди́ныя страны́ въ другу́ю страну́.
 • И столпы́ да позлати́ши зла́томъ: и ко́лца сотвори́ши зла́та, въ ня́же вложи́ши вереи́: и позлати́ши вереи́ зла́томъ.
 • И воз­ста́виши ски́нiю по о́бразу пока́зан­ному тебѣ́ на горѣ́.
 • И да сотвори́ши завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на пря́денаго: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю́ херуви́мы.
 • И воз­ложи́ши ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ: и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • И повѣ́сиши завѣ́су на столпѣ́хъ, и внесе́ши та́мо вну́трь завѣ́сы киво́тъ свидѣ́нiя: и раздѣля́ти бу́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ́ святи́лища и посредѣ́ свята́я святы́хъ,
 • и закры́еши завѣ́сою киво́тъ свидѣ́нiя во свята́я святы́хъ.
 • И поста́виши трапе́зу внѣ́ завѣ́сы, и свѣти́лникъ пря́мо трапе́зы на странѣ́ ски́нiи, я́же къ ю́гу: и трапе́зу поста́виши на странѣ́ ски́нiи, я́же къ сѣ́веру.
 • И да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нiи от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на ска́наго, дѣ́ломъ пестря́щаго.
 • И да сотвори́ши завѣ́сѣ пя́ть столпо́въ от­ дре́въ негнiю́щихъ, и позлати́ши и́хъ зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты: и да слiе́ши и́мъ пя́ть стоя́лъ мѣ́дяныхъ.
 • Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам.
 • Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим.
 • Сделай [к ним] петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
 • пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой;
 • и сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое.
 • И сделай покрывала на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию; одиннадцать покрывал сделай таких;
 • длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера.
 • И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо; шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии.
 • Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю другого покрывала, для соединения с ним;
 • сделай пятьдесят крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно.
 • А излишек, остающийся от покрывал скиний, – половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии;
 • а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны, для покрытия ее.
 • И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих.
 • И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли:
 • длиною в десять локтей [сделай] брус, и полтора локтя каждому брусу ширина;
 • у каждого бруса по два шипа [на концах], один против другого: так сделай у всех брусьев скинии.
 • Так сделай брусья для скинии: двадцать брусьев для полуденной стороны к югу,
 • и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу,
 • и для них сорок подножий серебряных: два подножия [для двух шипов его] под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его];
 • для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев
 • и два бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону;
 • они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так должно быть с ними обоими; для обоих углов пусть они будут;
 • и так будет восемь брусьев, и для них серебряных подножий шестнадцать: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его].
 • И сделай шесты из дерева ситтим, пять [шестов] для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии, к западу;
 • а внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья же обложи золотом, и кольца, для вкладывания шестов, сделай из золота, и шесты обложи золотом.
 • И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.
 • И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы;
 • и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных;
 • и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго Святых.
 • И положи крышку на ковчег откровения во Святом Святых.
 • И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу; стол же поставь на северной стороне [скинии].
 • И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы;
 • и сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним золотые; и вылей для них пять подножий медных.
 • καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσ­σου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου χερουβιμ ἐργασίᾳ ὑφάν­του ποιήσεις αὐτάς
 • μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων καὶ εὖρος τεσ­σάρων πήχεων ἡ αὐλαία ἡ μία ἔσται μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται πάσαις ταῖς αὐλαίαις
 • πέν­τε δὲ αὐλαῖαι ἔσον­ται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι ἡ ἑτέρα ἐκ τῆς ἑτέρας καὶ πέν­τε αὐλαῖαι ἔσον­ται συν­εχόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρᾳ
 • καὶ ποιήσεις αὐταῖς ἀγκύλας ὑακινθίνας ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους εἰς τὴν συμβολὴν καὶ οὕτως ποιήσεις ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας προ­̀ς τῇ συμβολῇ τῇ δευτέρᾳ
 • πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις τῇ αὐλαίᾳ τῇ μιᾷ καὶ πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις ἐκ τοῦ μέρους τῆς αὐλαίας κατα­̀ τὴν συμβολὴν τῆς δευτέρας ἀν­τιπρο­́σωποι ἀν­τιπίπτουσαι ἀλλήλαις εἰς ἑκάστην
 • καὶ ποιήσεις κρίκους πεν­τήκον­τα χρυσοῦς καὶ συν­άψεις τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ τοῖς κρίκοις καὶ ἔσται ἡ σκηνὴ μία
 • καὶ ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην ἐπι­̀ τῆς σκηνῆς ἕνδεκα δέρρεις ποιήσεις αὐτάς
 • τὸ μῆκος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς ἔσται τριάκον­τα πήχεων καὶ τεσ­σάρων πήχεων τὸ εὖρος τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς μέτρον τὸ αὐτὸ ἔσται ταῖς ἕνδεκα δέρρεσι
 • καὶ συν­άψεις τὰς πέν­τε δέρρεις ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ καὶ τὰς ἓξ δέρρεις ἐπι­̀ τὸ αὐτό καὶ ἐπι­διπλώσεις τὴν δέρριν τὴν ἕκτην κατα­̀ προ­́σωπον τῆς σκηνῆς
 • καὶ ποιήσεις ἀγκύλας πεν­τήκον­τα ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς τῆς ἀνὰ μέσον κατα­̀ συμβολὴν καὶ πεν­τήκον­τα ἀγκύλας ποιήσεις ἐπι­̀ τοῦ χείλους τῆς δέρρεως τῆς συν­απτούσης τῆς δευτέρας
 • καὶ ποιήσεις κρίκους χαλκοῦς πεν­τήκον­τα καὶ συν­άψεις τοὺς κρίκους ἐκ τῶν ἀγκυλῶν καὶ συν­άψεις τὰς δέρρεις καὶ ἔσται ἕν
 • καὶ ὑποθήσεις τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέρρεσιν τῆς σκηνῆς τὸ ἥμισυ τῆς δέρρεως τὸ ὑπολελειμμένον ὑποκαλύψεις τὸ πλεονάζον τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ὑποκαλύψεις ὀπίσω τῆς σκηνῆς
 • πῆχυν ἐκ τούτου καὶ πῆχυν ἐκ τούτου ἐκ τοῦ ὑπερέχον­τος τῶν δέρρεων ἐκ τοῦ μήκους τῶν δέρρεων τῆς σκηνῆς ἔσται συγκαλύπτον ἐπι­̀ τὰ πλάγια τῆς σκηνῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἵνα καλύπτῃ
 • καὶ ποιήσεις κατα­κάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ ἐπι­καλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν
 • καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ ἐκ ξύλων ἀσήπτων
 • δέκα πήχεων ποιήσεις τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ πήχεος ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός
 • δύο ἀγκωνίσκους τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ ἀν­τιπίπτον­τας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ οὕτως ποιήσεις πᾶσι τοῖς στύλοις τῆς σκηνῆς
 • καὶ ποιήσεις στύλους τῇ σκηνῇ εἴκοσι στύλους ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ προ­̀ς βορρᾶν
 • καὶ τεσ­σαράκον­τα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴκοσι στύλοις δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ
 • καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύ­τερον τὸ προ­̀ς νότον εἴκοσι στύλους
 • καὶ τεσ­σαράκον­τα βάσεις αὐτῶν ἀργυρᾶς δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ
 • καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σκηνῆς κατα­̀ τὸ μέρος τὸ προ­̀ς θάλασ­σαν ποιήσεις ἓξ στύλους
 • καὶ δύο στύλους ποιήσεις ἐπι­̀ τῶν γωνιῶν τῆς σκηνῆς ἐκ τῶν ὀπισθίων
 • καὶ ἔσται ἐξ ἴσου κάτωθεν κατα­̀ τὸ αὐτὸ ἔσον­ται ἴσοι ἐκ τῶν κεφαλίδων εἰς σύμβλησιν μίαν οὕτως ποιήσεις ἀμφοτέραις ταῖς δυσὶν γωνίαις ἔστωσαν
 • καὶ ἔσον­ται ὀκτὼ στῦλοι καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἀργυραῖ δέκα ἕξ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ δύο βάσεις τῷ στύλῳ τῷ ἑνί
 • καὶ ποιήσεις μοχλοὺς ἐκ ξύλων ἀσήπτων πέν­τε τῷ ἑνὶ στύλῳ ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους τῆς σκηνῆς
 • καὶ πέν­τε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ καὶ πέν­τε μοχλοὺς τῷ στύλῳ τῷ ὀπισθίῳ τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς τῷ προ­̀ς θάλασ­σαν
 • καὶ ὁ μοχλὸς ὁ μέσος ἀνὰ μέσον τῶν στύλων διικνείσθω ἀπο­̀ τοῦ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον κλίτος
 • καὶ τοὺς στύλους κατα­χρυσώσεις χρυσίῳ καὶ τοὺς δακτυλίους ποιήσεις χρυσοῦς εἰς οὓς εἰσάξεις τοὺς μοχλούς καὶ κατα­χρυσώσεις τοὺς μοχλοὺς χρυσίῳ
 • καὶ ἀναστήσεις τὴν σκηνὴν κατα­̀ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει
 • καὶ ποιήσεις κατα­πέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου καὶ βύσ­σου νενησμένης ἔργον ὑφαν­τὸν ποιήσεις αὐτὸ χερουβιμ
 • καὶ ἐπι­θήσεις αὐτὸ ἐπι­̀ τεσ­σάρων στύλων ἀσήπτων κεχρυσωμένων χρυσίῳ καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσ­σαρες ἀργυραῖ
 • καὶ θήσεις τὸ κατα­πέτασμα ἐπι­̀ τοὺς στύλους καὶ εἰσοίσεις ἐκεῖ ἐσώτερον τοῦ κατα­πετάσμα­τος τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ διοριεῖ τὸ κατα­πέτασμα ὑμῖν ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων
 • καὶ κατα­καλύψεις τῷ κατα­πετάσματι τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων
 • καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔξωθεν τοῦ κατα­πετάσμα­τος καὶ τὴν λυχνίαν ἀπέναν­τι τῆς τραπέζης ἐπι­̀ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ προ­̀ς νότον καὶ τὴν τράπεζαν θήσεις ἐπι­̀ μέρους τῆς σκηνῆς τὸ προ­̀ς βορρᾶν
 • καὶ ποιήσεις ἐπι­́σπαστρον ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης ἔργον ποικιλτοῦ
 • καὶ ποιήσεις τῷ κατα­πετάσματι πέν­τε στύλους καὶ χρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ καὶ χωνεύ­σεις αὐτοῖς πέν­τε βάσεις χαλκᾶς