Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Ски́нiю же да сотвори́ши от­ десяти́ опо́нъ от­ виссо́на ска́наго и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы ска́ныя: херуви́мы дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши я́.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя два́десять и о́смь ла́ктiй, и широта́ четы́рехъ ла́ктiй, опо́на еди́на да бу́детъ: мѣ́ра та́яжде да бу́детъ всѣ́мъ опо́намъ.
 • Пя́ть же опо́нъ да бу́дутъ взаи́мъ при­­держа́щяся еди́на от­ другі́я, и пя́ть опо́нъ да бу́дутъ содержа́щяся друга́ о друзѣ́й.
 • И да сотвори́ши и́мъ пе́тли изъ синеты́ у кра́я опо́ны еди́ныя, от­ еди́ныя страны́ въ сложе́нiе: и си́це сотвори́ши на краю́ опо́ны внѣ́шнiя къ сложе́нiю второ́му.
 • Пятьдеся́тъ же пе́тлей сотвори́ши еди́нѣй опо́нѣ, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши от­ кра́я опо́ны по сложе́нiю вторы́я, лице́мъ къ лицу́ сходя́щыяся между́ собо́ю ка́яждо.
 • И сотвори́ши пятьдеся́тъ крючко́въ златы́хъ и совокупи́ши опо́ны еди́ну ко друзѣ́й крючка́ми: и бу́детъ ски́нiя еди́на.
 • И да сотвори́ши опо́ны власяны́я въ покро́въ надъ ски́нiею, едино­на́­де­сять опо́нъ сотвори́ши и́хъ.
 • Долгота́ опо́ны еди́ныя да бу́детъ три́десяти ла́ктiй, и четы́рехъ ла́ктiй широта́ опо́ны еди́ныя: та́яжде мѣ́ра да бу́детъ едино­на́­де­ся­ти опо́намъ.
 • И совокупи́ши пя́ть опо́нъ вку́пѣ, и ше́сть опо́нъ вку́пѣ: и усугу́биши опо́ну шесту́ю ко вхо́ду ски́нiи.
 • И да сотвори́ши пе́тлей пятьдеся́тъ на краи́ опо́ны еди́ныя, я́же средѣ́ по сложе́нiю, и пятьдеся́тъ пе́тлей да сотвори́ши на краи́ опо́ны совокупля́ющiяся вторы́я.
 • И сотвори́ши крючко́въ мѣ́дяныхъ пятьдеся́тъ: и совокупи́ши крючки́ съ пе́тлями, и да совокупи́ши опо́ны, и бу́детъ еди́но.
 • И да подложи́ши изли́шнее от­ опо́нъ ски́нiи: полуопо́ною оста́в­шеюся да покры́еши изли́шнее опо́нъ ски́нiи: да при­­кры́еши созади́ ски́нiи.
 • Ла́коть [еди́нъ] от­ сего́, и ла́коть [еди́нъ] от­ друга́го, от­ изли́шняго опо́нъ, въ долготу́ опо́нъ ски́нiи: да бу́детъ покрыва́ющее на странѣ́ ски́нiи, сю́ду и сю́ду да покрыва́етъ.
 • И да сотвори́ши покро́въ ски́нiи от­ ко́жъ о́внихъ червле́ныхъ, и при­­крыва́ла от­ ко́жъ си́нихъ све́рху.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи от­ дре́въ негнiю́щихъ:
 • десяти́ ла́ктiй [въ высоту́] да сотвори́ши сто́лпъ еди́нъ, ла́ктя же еди́наго и по́лъ широта́ столпа́ еди́наго:
 • два́ закро́йца [на края́хъ] столпу́ еди́ному, проти́ву стоя́ща другъдру́гу: та́ко сотвори́ши всѣ́мъ столпо́мъ ски́нiи.
 • И да сотвори́ши столпы́ ски́нiи, два́десять столпо́въ от­ страны́ я́же къ сѣ́веру:
 • и четы́редесять стоя́ловъ сре́бряныхъ да сотвори́ши два́десятимъ столпо́мъ: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́ на обо­и́хъ кра́ехъ его́:
 • и въ странѣ́ вторѣ́й ю́жнѣй два́десять столпо́въ:
 • и четы́редесять стоя́ловъ и́мъ сре́бряныхъ: два́ стоя́ла столпу́ еди́ному на обо­и́хъ кра́ехъ его́ и два́ стоя́ла столпу́ друго́му на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И созади́ ски́нiи по странѣ́ я́же къ мо́рю да сотвори́ши ше́сть столпо́въ,
 • и два́ столпа́ сотвори́ши во у́глахъ ски́нiи созади́.
 • И бу́дутъ ра́вни от­ до́лу: по тому́жде да бу́дутъ ра́вни от­ гла́въ въ соста́въ еди́нъ: та́ко да сотвори́ши обо­и́мъ дву́мъ у́гламъ: ра́вни да бу́дутъ.
 • И да бу́дутъ о́смь столпы́ и стоя́ла и́хъ сре́бряна шесть­на́­де­сять: два́ стоя́ла еди́ному столпу́ и два́ стоя́ла друго́му столпу́, на обо­и́хъ кра́ехъ его́.
 • И да сотвори́ши вереи́ от­ дре́въ негнiю́щихъ: пя́ть вере́й столпу́ еди́ному от­ еди́ныя страны́ ски́нiи,
 • и пя́ть вере́й столпу́ еди́ному вторѣ́й странѣ́ ски́нiи, и пя́ть вере́й столпу́ за́днему странѣ́ ски́нiи, я́же къ мо́рю:
 • и верея́ сре́дняя посредѣ́ столпо́въ да прохо́дитъ от­ еди́ныя страны́ въ другу́ю страну́.
 • И столпы́ да позлати́ши зла́томъ: и ко́лца сотвори́ши зла́та, въ ня́же вложи́ши вереи́: и позлати́ши вереи́ зла́томъ.
 • И воз­ста́виши ски́нiю по о́бразу пока́зан­ному тебѣ́ на горѣ́.
 • И да сотвори́ши завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на пря́денаго: дѣ́ломъ тка́нымъ да сотвори́ши ю́ херуви́мы.
 • И воз­ложи́ши ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ: и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • И повѣ́сиши завѣ́су на столпѣ́хъ, и внесе́ши та́мо вну́трь завѣ́сы киво́тъ свидѣ́нiя: и раздѣля́ти бу́детъ завѣ́са ва́мъ посредѣ́ святи́лища и посредѣ́ свята́я святы́хъ,
 • и закры́еши завѣ́сою киво́тъ свидѣ́нiя во свята́я святы́хъ.
 • И поста́виши трапе́зу внѣ́ завѣ́сы, и свѣти́лникъ пря́мо трапе́зы на странѣ́ ски́нiи, я́же къ ю́гу: и трапе́зу поста́виши на странѣ́ ски́нiи, я́же къ сѣ́веру.
 • И да сотвори́ши закро́въ въ две́рехъ ски́нiи от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы ска́ныя и виссо́на ска́наго, дѣ́ломъ пестря́щаго.
 • И да сотвори́ши завѣ́сѣ пя́ть столпо́въ от­ дре́въ негнiю́щихъ, и позлати́ши и́хъ зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты: и да слiе́ши и́мъ пя́ть стоя́лъ мѣ́дяныхъ.
 • Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, а ширина каждого покрывала четыре локтя: мера одна всем покрывалам.
 • Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим.
 • Сделай [к ним] петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
 • пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим; петли должны соответствовать одна другой;
 • и сделай пятьдесят крючков золотых и крючками соедини покрывала одно с другим, и будет скиния одно целое.
 • И сделай покрывала на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию; одиннадцать покрывал сделай таких;
 • длина одного покрывала тридцать локтей, а ширина четыре локтя; это одно покрывало: одиннадцати покрывалам одна мера.
 • И соедини пять покрывал особо и шесть покрывал особо; шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии.
 • Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим, и пятьдесят петлей [сделай] на краю другого покрывала, для соединения с ним;
 • сделай пятьдесят крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтобы он составлял одно.
 • А излишек, остающийся от покрывал скиний, – половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии;
 • а излишек от длины покрывал скинии, на локоть с одной и на локоть с другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии с той и с другой стороны, для покрытия ее.
 • И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих.
 • И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли:
 • длиною в десять локтей [сделай] брус, и полтора локтя каждому брусу ширина;
 • у каждого бруса по два шипа [на концах], один против другого: так сделай у всех брусьев скинии.
 • Так сделай брусья для скинии: двадцать брусьев для полуденной стороны к югу,
 • и под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу,
 • и для них сорок подножий серебряных: два подножия [для двух шипов его] под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его];
 • для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев
 • и два бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону;
 • они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так должно быть с ними обоими; для обоих углов пусть они будут;
 • и так будет восемь брусьев, и для них серебряных подножий шестнадцать: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус [для двух шипов его].
 • И сделай шесты из дерева ситтим, пять [шестов] для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии, к западу;
 • а внутренний шест будет проходить по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья же обложи золотом, и кольца, для вкладывания шестов, сделай из золота, и шесты обложи золотом.
 • И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе.
 • И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы;
 • и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных;
 • и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго Святых.
 • И положи крышку на ковчег откровения во Святом Святых.
 • И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу; стол же поставь на северной стороне [скинии].
 • И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы;
 • и сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним золотые; и вылей для них пять подножий медных.
 • Жыйын чатырын болсо чыйратылган зыгыр буласынан, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљрдљн токулган он жабуу менен жап. Жабууларга чеберчилик менен керуптарды тєшєр.
 • Ар бир жабуунун узундугу жыйырма сегиз чыканак, туурасы тљрт чыканак болсун. Бардык жабуулардын љлчљмє бирдей болсун.
 • Беш жабуу бири-бирине, калган беш жабуу бири-бирине бириктирилсин.
 • Биринчи беш жабуунун экинчи беш жабуу менен бириге турган четине ачык кљк жиптен илмек жаса. Ошондой эле экинчи беш жабуунун биринчи беш жабуу менен бириге турган четине ачык кљк жиптен илмек жаса.
 • Биринчи беш жабуунун акыркы жабуусунун четине элєє илмек жана экинчи беш жабуунун биринчи беш жабуу менен бириге турган жабуусунун четине элєє илмек жаса. Илмектер бири-бирине дал келиши керек.
 • Алтындан элєє илгич жасап, жабууларды илгичтер менен бири-бирине бириктир, ошондо бир бєтєн чатыр болуп калат.
 • Эчкинин тыбытынан жыйын чатырынын єстєн жаба турган жабууларды току. Ошондой жабуудан он бирди жаса.
 • Бир жабуунун узундугу отуз чыканак, туурасы тљрт чыканак болсун. Он бир жабуунун љлчљмє бирдей болсун.
 • Беш жабууну љзєнчљ, алты жабууну љзєнчљ бириктир. Алтынчы жабууну жыйын чатырынын алды жагынан каттап бєктљп кой.
 • Беш жабуунун акыркы жабуусунун четине жана алты жабуунун акыркы жабуусунун четине бири-бирине бириктирєє єчєн элєє илмек жаса.
 • Анан жезден элєє илгич жасап, аларды илмектерге киргизип, бир жабуу болгудай кылып, бардык жабууларды бириктир.
 • Ал эми жыйын чатырынын акыркы жабуусунун жартысы жыйын чатырынын арт жагынан ашып турсун.
 • Ал эми жабуулар жыйын чатырынын эки капталын жаап, астынкы жабуулардын бир жагынан бир чыканак, экинчи жагынан бир чыканак ашып турсун.
 • Жыйын чатырынын єстєн жабуу єчєн, кызылга боёлгон кой терисинен жабуу жаса, анын єстєнљн жабуу єчєн, дењиз жаныбарынын терисинен жабуу жаса.
 • Жыйын чатырын тургузуу єчєн, акация жыгачынан тљрт кырдуу устундарды жаса.
 • Устундардын узундугу он чыканак, туурасы бир жарым чыканак болсун.
 • Ар бир устундун бири-бирине тушташ экиден шакекчеси болсун. Жыйын чатырынын бєт устундарында ошондой болсун.
 • Жыйын чатырынын устундарын ушундай жаса: тєштєк жагына жыйырма устун жаса.
 • Ал жыйырма устундун астына кємєштљн кырк таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталуучу эки тээкке экиден таканыч болсун.
 • Жыйын чатырынын тєндєк жагына да жыйырма устун жаса.
 • Алар єчєн да кырк кємєш таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталуучу эки тээкке экиден таканыч болсун.
 • Жыйын чатырынын арт жагына, батыш жакка алты устун орнот.
 • Жыйын чатырынын арт жагындагы эки бурчуна эки устун орнот.
 • Алар ылдый жагынан бекитилип, љйдљ жагынан бир шакекке бекитилсин: экљљ тењ ушундай болсун. Алар жыйын чатырынын эки бурчу єчєн бекитилсин.
 • Ошондо сегиз устун болот, алар єчєн он алты кємєш таканыч болот. Ар бир устундун астында экиден таканыч болот.
 • Акация жыгачынан шыргый сомдо: жыйын чатырынын бир жагындагы устундар єчєн беш шыргый,
 • жыйын чатырынын экинчи жагындагы устундар єчєн беш шыргый, арт жагындагы, батыш жагындагы устундар єчєн беш шыргый.
 • Ички шыргый болсо бир башынан экинчи башына чейин устундардын ортосунан љтљт.
 • Устундарды алтын менен капта, шыргый кийгизиле турган шакектерин да алтындан жаса, шыргыйларды да алтын менен капта.
 • Ошентип, жыйын чатырын Мен сага тоодо кљрсљткљн єлгє боюнча тургуз.
 • Ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљрдљн, чыйратылган зыгыр буласынан кљшљгљ жаса. Ага чеберчилик менен керуптар тєшєрєлсєн.
 • Ал кљшљгљнє кємєштљн жасалган тљрт таканычтын єстєндљ турган, акация жыгачынан жасалган, алтын менен капталган, алтын илгичтєє тљрт мамыга илип кой.
 • Кљшљгљнє илгичтерге илип, ичине келишим сандыгын алып кир. Ал кљшљгљ ыйык жайды ыйыктын ыйыгынан бљлєп турат.
 • Ыйыктын ыйыгындагы келишим сандыгына капкак жап.
 • Кљшљгљнєн сыртына єстљл кой, чырактанды єстљлдєн каршысына, жыйын чатырынын тєштєк жагына кой. Yстљлдє болсо тєндєк жагына кой.
 • Анан жыйын чатырынын эшигине ачык кљк, кочкул кызыл жана ачык кызыл тєстљгє жєндљн, чыйратылган зыгыр буласынан саймалуу кљшљгљ жаса.
 • Ал кљшљгљ єчєн акация жыгачынан беш мамы орнотуп, аларды алтын менен капта. Кљшљгљнєн илгичтери алтындан болсун, беш мамынын беш таканычын жезден куй.