Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И ты́ при­­веди́ къ себѣ́ Ааро́на, бра́та тво­его́, и сы́ны его́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, да священ­нодѣ́й­ст­вуютъ мнѣ́ Ааро́нъ и Нада́въ, и Авiу́дъ и Елеаза́ръ и Иѳа́маръ, сы́нове Ааро́ни.
 • И да сотвори́ши ри́зу свя́ту Ааро́ну бра́ту тво­ему́ въ че́сть и сла́ву.
 • И ты́ воз­глаго́ли ко всѣ́мъ прему́дрымъ умо́мъ, и́хже напо́лнихъ Ду́ха му́дрости и смышле́нiя: и да сотворя́тъ ри́зу свя́ту Ааро́ну, въ не́йже и́мать священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́ во святи́лищи.
 • И сiя́ су́ть ри́зы, и́хже сотворя́тъ: напе́рсникъ и ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и до́лгую ри́зу {Гре́ч.: поди́ръ.} и ри́зу треснови́ту, и нагла́вiе {Гре́ч.: кида́ръ.} и по́ясъ: и да сотворя́тъ ри́зы свя́ты Ааро́ну и сыно́мъ его́, во е́же священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́.
 • И сі́и да во́змутъ зла́то и синету́, и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ,
 • и да сотворя́тъ ри́зу ве́рхнюю от­ виссо́на ска́наго, дѣ́ло тка́н­но пестря́щаго.
 • Двѣ́ ри́зы ве́рхнiя {еди́нъ нара́мникъ на дво́е раздѣле́н­ный въ подо́бiе са́ккоса.} да бу́дутъ ему́ при­­держа́щяся еди́на друзѣ́й, на о́бѣ странѣ́ свя́заныя.
 • И тка́нiе ри́зъ ве́рхнихъ, е́же е́сть на ни́хъ, по сотворе́нiю и́хъ да бу́детъ от­ зла́та чи́ста и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго.
 • И во́змеши два́ ка́меня, ка́мене смара́гда, и извая́еши на ни́хъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • ше́сть име́нъ на ка́мени еди́нѣмъ и ше́сть име́нъ про́чiихъ на ка́мени друзѣ́мъ по родо́мъ и́хъ,
 • дѣ́ло ка́мен­ныя хи́трости: вая́нiемъ печа́ти извая́еши о́ба ка́меня имены́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И положи́ши о́ба ка́меня на ра́менахъ ве́рхнiя ри́зы: ка́мени въ па́мять су́ть сыно́мъ Изра́илевымъ: и воз­дви́гнетъ Ааро́нъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ на о́ба ра́мена своя́ въ па́мять о ни́хъ.
 • И да сотвори́ши щитцы́ от­ зла́та чи́ста,
 • и да сотвори́ши двѣ́ треснови́цы от­ зла́та чи́ста, смѣ́шены цвѣта́ми, дѣ́ло плете́нiя: и воз­ложи́ши треснови́цы сплете́ныя на щитцы́ по нара́мникомъ и́хъ сопреди́.
 • И да сотвори́ши сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.} су́дное, дѣ́ло пестря́щаго: по соста́ву ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} да сотвори́ши сiе́ от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго:
 • сотвори́ши е́ четверо­уго́лно: да бу́детъ сугу́бо, пя́ди долгота́ его́ и пя́ди широта́,
 • и нашiе́ши на не́мъ шве́нiе ка́мен­ное въ четы́ри ряда́. Ря́дъ ка́менiй да бу́детъ: сарді́й, топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй: объя́ты зла́томъ, исплете́ны въ зла́тѣ да бу́дутъ по ря́ду сво­ему́.
 • И ка́менiе да бу́дутъ от­ име́нъ дву­на́­де­ся­ти сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ: на дву́ ра́менахъ его́ два­на́­де­сять по имена́мъ и́хъ и по родо́мъ и́хъ, изва́яни печа́тми, ко­его́ждо по и́мени да бу́дутъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • И да сотвори́ши на сло́вѣ тре́сны сплете́ны, дѣ́ломъ вери́жнымъ, от­ зла́та чи́ста.
 • И да сотвори́ши на словеси́ два́ колца́ зла́та: и воз­ложи́ши два́ колца́ зла́та на о́ба кра́я словесе́.
 • И воз­ложи́ши тре́сны и че́пи зла́ты на два́ колца́ от­ обо­и́хъ кра́евъ словесе́.
 • И два́ кра́я дву́хъ тре́снъ наложи́ши на двѣ́ чепо́чки, и воз­ложи́ши на ра́мена ве́рхнихъ ри́зъ лице́мъ ко другъдру́гу.
 • И сотвори́ши два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ши на о́бѣ страны́ словесе́ на кра́й от­ кра́я за́дняго ве́рхнихъ ри́зъ, от­вну́трь.
 • И сотвори́ши два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ши на о́ба ра́мена ве́рхнiя ри́зы сни́зу его́, лице́мъ по согбе́нiю свы́ше сотка́нiя ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И стя́гнеши сло́во колца́ми, я́же на не́мъ, съ колца́ми ве́рхнихъ ри́зъ сложе́ными, изъ синеты́ плете́ными во тка́нiе ве́рхнихъ ри́зъ, да не низпуска́ет­ся сло́во съ ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И да во́зметъ Ааро́нъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ на сло́вѣ су́днѣмъ на пе́рсехъ, входя́щь во свято́е на па́мять предъ Бо́гомъ.
 • И да положи́ши на словеси́ су́днѣмъ тре́сны: плете́нiя на о́ба кра́я словесе́ воз­ложи́ши, и о́ба щита́ воз­ложи́ши на о́бѣ ра́мѣ нара́мника {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} на лице́.
 • И да воз­ложи́ши на сло́во су́дное явле́нiе и и́стину: и да бу́детъ на пе́рсехъ Ааро́ну, егда́ вни́детъ въ свято́е предъ Го́спода: и да но́ситъ Ааро́нъ суды́ сыно́въ Изра́илевыхъ на пе́рсехъ предъ Го́сподемъ всегда́.
 • И да сотвори́ши ри́зу вну́трен­нюю {Гре́ч.: иподи́тисъ.} поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.} всю́ си́ню.
 • И да бу́детъ у́стiе посредѣ́ его́, ожере́лiе иму́що круго́мъ у́стiя дѣ́ломъ тка́нымъ, сги́бъ сошве́нъ от­ него́, да не раздере́т­ся.
 • И да сотвори́ши на оме́тѣ ри́знѣмъ {Гре́ч.: иподи́тисъ.} сни́зу, а́ки ши́пка цвѣту́щаго, пу́гвицы изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго, на оме́тѣ ри́зы круго́мъ: въ то́йже о́бразъ пу́гвицы зла́ты, и звонцы́ между́ си́ми о́крестъ.
 • При пу́гвицѣ зла́тъ звоне́цъ, и цвѣ́тъ на оме́тѣ ри́знѣмъ, круго́мъ.
 • И да бу́детъ Ааро́ну, егда́ слу́житъ, слы́шанъ гла́съ его́, входя́щу во свято́е предъ Го́спода, и исходя́щу, да не у́мретъ.
 • И да сотвори́ши дщи́цу зла́ту чи́сту: и изобрази́ши на не́й о́бразъ печа́ти, святы́ня Госпо́дня,
 • и да воз­ложи́ши ю́ на синету́ ска́ную, и да бу́детъ на увя́слѣ {Гре́ч.: ми́тра.}, спреди́ увя́сла да бу́детъ,
 • и да бу́детъ на челѣ́ Ааро́ни: и отъ­и́метъ Ааро́нъ согрѣше́нiя святы́хъ, ели́ка освятя́тъ сы́нове Изра́илевы от­ вся́каго дая́нiя святы́хъ сво­и́хъ, и да бу́детъ на челѣ́ Ааро́ни всегда́ прiя́то и́ми предъ Го́сподемъ.
 • И тре́сны ри́зъ от­ виссо́на: и сотвори́ши клобу́къ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} виссо́н­ный, и по́ясъ да сотвори́ши дѣ́ло пестря́щаго.
 • И сыно́мъ Ааро́новымъ да сотвори́ши ри́зы и по́ясы, и клобуки́ да сотвори́ши и́мъ въ че́сть и сла́ву:
 • и облече́ши въ ня́ Ааро́на бра́та тво­его́ и сы́ны его́ съ ни́мъ, и да пома́жеши и́хъ, и испо́лниши ру́цѣ и́хъ и освяти́ши и́хъ, да ми́ священ­нодѣ́й­ст­вуютъ.
 • И да сотвори́ши и́мъ надра́ги льня́ны покрыва́ти стыдѣ́нiя пло́ти и́хъ, от­ бе́дръ да́же до сте́гнъ бу́дутъ,
 • и да и́мать Ааро́нъ и сы́нове его́, егда́ вхо́дятъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, или́ егда́ при­­хо́дятъ служи́ти къ же́ртвен­нику святы́ни: и да не наведу́тъ на ся́ грѣха́, да не у́мрутъ: зако́н­ное вѣ́чное [да бу́детъ] ему́ и сѣ́мени его́ по не́мъ.
 • И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых.
 • И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия.
 • И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости [и смышления], чтобы они сделали Аарону [священные] одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне.
 • Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон* стяжной, кидар** и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. //*Длинная нижняя одежда. /**Головное украшение.
 • Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и виссона,
 • и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого виссона, искусною работою.
 • У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из [чистого] золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона.
 • И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых:
 • шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их;
 • чрез резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых; и вставь их в золотые гнезда
 • и положи два камня сии на нарамники ефода: это камни на память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти.
 • И сделай гнезда из [чистого] золота;
 • и [сделай] две цепочки из чистого золота, витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки к гнездам [на нарамниках их спереди].
 • Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона сделай его;
 • он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною;
 • и вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, – это один ряд;
 • второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз;
 • третий ряд: яхонт, агат и аметист;
 • четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны быть вставлены они.
 • Сих камней должно быть двенадцать, по числу [двенадцати имен] сынов Израилевых [на двух раменах его], по именам их [и по рождению их]; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен.
 • К наперснику сделай цепочки витые плетеною работою из чистого золота;
 • и сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два [золотых] кольца к двум концам наперсника;
 • и вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по [обоим] концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь;
 • также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над поясом ефода;
 • и прикрепят наперсник кольцами его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтоб не спадал наперсник с ефода.
 • И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред Господом.
 • [И положи на наперсник судный витые цепочки, положи на оба конца наперсника, и положи оба гнезда на обоих плечах на нарамнике с лица.]
 • На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить [во святилище] пред лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним.
 • И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета;
 • среди ее должно быть отверстие для головы; у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось;
 • по подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета [и из крученого виссона], вокруг по подолу ее; [такого вида яблоки и] позвонки золотые между ними кругом:
 • золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом;
 • она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть.
 • И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати: «Святыня Господня»,
 • и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на передней стороне кидара;
 • и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых; и будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним.
 • И сделай хитон из виссона и кидар из виссона и сделай пояс узорчатой работы;
 • сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия,
 • и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками Мне.
 • И сделай им нижнее платье льняное, для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней,
 • и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести [на себя] греха и не умереть. Это устав вечный, [да будет] для него и для потомков его по нем.
 • И҆ ты̀ приведѝ къ себѣ̀ а҆арѡ́на, бра́та твоего̀, и҆ сы́ны є҆гѡ̀ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, да свѧщеннодѣ́йствꙋютъ мнѣ̀ а҆арѡ́нъ и҆ нада́въ, и҆ а҆вїꙋ́дъ и҆ є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳа́маръ, сы́нове а҆арѡ̑ни.
 • И҆ да сотвори́ши ри́зꙋ свѧ́тꙋ а҆арѡ́нꙋ бра́тꙋ твоемꙋ̀ въ че́сть и҆ сла́вꙋ.
 • И҆ ты̀ возглаго́ли ко всѣ̑мъ премꙋ̑дрымъ ᲂу҆мо́мъ, и҆̀хже напо́лнихъ дх҃а мꙋ́дрости и҆ смышле́нїѧ: и҆ да сотворѧ́тъ ри́зꙋ свѧ́тꙋ а҆арѡ́нꙋ, въ не́йже и҆́мать свѧщеннодѣ́йствовати мнѣ̀ во свѧти́лищи.
 • И҆ сїѧ̑ сꙋ́ть ри̑зы, и҆̀хже сотворѧ́тъ: напе́рсникъ и҆ ри́зꙋ ве́рхнюю {Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.}, и҆ до́лгꙋю ри́зꙋ {Гре́ч.: поди́ръ.} и҆ ри́зꙋ треснови́тꙋ, и҆ нагла́вїе {Гре́ч.: кїда́ръ.} и҆ по́ѧсъ: и҆ да сотворѧ́тъ ри̑зы свѧ̑ты а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀, во є҆́же свѧщеннодѣ́йствовати мнѣ̀.
 • И҆ сі́и да во́змꙋтъ зла́то и҆ синетꙋ̀, и҆ багрѧни́цꙋ и҆ червлени́цꙋ и҆ вѷссо́нъ,
 • и҆ да сотворѧ́тъ ри́зꙋ ве́рхнюю ѿ вѷссо́на ска́нагѡ, дѣ́ло тка́нно пестрѧ́щагѡ.
 • Двѣ̀ ри̑зы вє́рхнїѧ {є҆ди́нъ нара́мникъ на дво́е раздѣле́нный въ подо́бїе са́ккоса.} да бꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀ придержа́щѧсѧ є҆ди́на дрꙋзѣ́й, на ѻ҆́бѣ странѣ̑ свѧ̑заныѧ.
 • И҆ тка́нїе ри́зъ ве́рхнихъ, є҆́же є҆́сть на ни́хъ, по сотворе́нїю и҆́хъ да бꙋ́детъ ѿ зла́та чи́ста и҆ синеты̀, и҆ багрѧни́цы и҆ червлени́цы прѧ́деныѧ и҆ вѷссо́на ска́нагѡ.
 • И҆ во́змеши два̀ ка́менѧ, ка́мене смара́гда, и҆ и҆зваѧ́еши на ни́хъ и҆мена̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ:
 • ше́сть и҆ме́нъ на ка́мени є҆ди́нѣмъ и҆ ше́сть и҆ме́нъ про́чїихъ на ка́мени дрꙋзѣ́мъ по родѡ́мъ и҆́хъ,
 • дѣ́ло ка́менныѧ хи́трости: ваѧ́нїемъ печа́ти и҆зваѧ́еши ѻ҆́ба ка́менѧ и҆мены̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
 • И҆ положи́ши ѻ҆́ба ка́менѧ на ра́менахъ ве́рхнїѧ ри́зы: ка̑мени въ па́мѧть сꙋ́ть сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: и҆ воздви́гнетъ а҆арѡ́нъ и҆мена̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ пред̾ гдⷭ҇емъ на ѻ҆́ба ра́мена своѧ̑ въ па́мѧть ѡ҆ ни́хъ.
 • И҆ да сотвори́ши щитцы̀ ѿ зла́та чи́ста,
 • и҆ да сотвори́ши двѣ̀ треснѡви́цы ѿ зла́та чи́ста, смѣ̑шены цвѣта́ми, дѣ́ло плете́нїѧ: и҆ возложи́ши треснѡви́цы сплетє́ныѧ на щитцы̀ по нара́мникѡмъ и҆́хъ сопредѝ.
 • И҆ да сотвори́ши сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.} сꙋ́дное, дѣ́ло пестрѧ́щагѡ: по соста́вꙋ ри́зы ве́рхнїѧ {Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.} да сотвори́ши сїѐ ѿ зла́та и҆ синеты̀, и҆ багрѧни́цы и҆ червлени́цы прѧ́деныѧ и҆ вѷссо́на ска́нагѡ:
 • сотвори́ши є҆̀ четвероꙋго́льно: да бꙋ́детъ сꙋгꙋ́бо, пѧ́ди долгота̀ є҆гѡ̀ и҆ пѧ́ди широта̀,
 • и҆ нашїе́ши на не́мъ шве́нїе ка́менное въ четы́ри рѧда̑. Рѧ́дъ ка́менїй да бꙋ́детъ: сарді́й, топа́зїй и҆ смара́гдъ, рѧ́дъ є҆ди́нъ:
 • и҆ рѧ́дъ вторы́й, а҆́нѳраѯъ и҆ сапфі́ръ и҆ і҆а́спїсъ:
 • и҆ рѧ́дъ тре́тїй, лїгѵ́рїй и҆ а҆ха́тъ и҆ а҆меѳѵ́стъ:
 • и҆ рѧ́дъ четве́ртый, хрѷсолі́ѳъ и҆ вирѵ́ллїй и҆ ѻ҆нѵ́хїй: ѡ҆б̾ѧ̑ты зла́томъ, и҆сплетє́ны въ зла́тѣ да бꙋ́дꙋтъ по рѧ́дꙋ своемꙋ̀.
 • И҆ ка́менїе да бꙋ́дꙋтъ ѿ и҆ме́нъ двꙋна́десѧти сынѡ́въ і҆и҃левыхъ пред̾ гдⷭ҇емъ: на двꙋ̀ ра́менахъ є҆гѡ̀ двана́десѧть по и҆мена́мъ и҆́хъ и҆ по родѡ́мъ и҆́хъ, и҆зва́ѧни печа́тьми, коегѡ́ждо по и҆́мени да бꙋ́дꙋтъ въ двана́десѧть племе́нъ.
 • И҆ да сотвори́ши на сло́вѣ трє́сны сплетє́ны, дѣ́ломъ вери́жнымъ, ѿ зла́та чи́ста.
 • И҆ да сотвори́ши на словесѝ два̀ кѡльца̀ зла̑та: и҆ возложи́ши два̀ кѡльца̀ зла̑та на ѻ҆́ба кра̑ѧ словесѐ.
 • И҆ возложи́ши трє́сны и҆ чє́пи зла̑ты на два̀ кѡльца̀ ѿ ѻ҆бои́хъ кра́євъ словесѐ.
 • И҆ два̀ кра̑ѧ двꙋ́хъ тре́снъ наложи́ши на двѣ̀ чепѡ́чки, и҆ возложи́ши на ра́мена ве́рхнихъ ри́зъ лице́мъ ко дрꙋгъдрꙋ́гꙋ.
 • И҆ сотвори́ши два̀ кѡльца̀ зла̑та, и҆ возложи́ши на ѻ҆́бѣ страны̑ словесѐ на кра́й ѿ кра́ѧ за́днѧгѡ ве́рхнихъ ри́зъ, ѿвнꙋ́трь.
 • И҆ сотвори́ши два̀ кѡльца̀ зла̑та, и҆ возложи́ши на ѻ҆́ба ра́мена ве́рхнїѧ ри́зы сни́зꙋ є҆гѡ̀, лице́мъ по согбе́нїю свы́ше сотка́нїѧ ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И҆ стѧ́гнеши сло́во кольца́ми, ꙗ҆̀же на не́мъ, съ кольца́ми ве́рхнихъ ри́зъ сложе́ными, и҆з̾ синеты̀ плете́ными во тка́нїе ве́рхнихъ ри́зъ, да не низпꙋска́етсѧ сло́во съ ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И҆ да во́зметъ а҆арѡ́нъ и҆мена̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ на сло́вѣ сꙋ́днѣмъ на пе́рсехъ, входѧ́щь во ст҃о́е на па́мѧть пред̾ бг҃омъ. И҆ да положи́ши на словесѝ сꙋ́днѣмъ трє́сны: плетє́нїѧ на ѻ҆́ба кра̑ѧ словесѐ возложи́ши, и҆ ѻ҆́ба щита̑ возложи́ши на ѻ҆́бѣ ра̑мѣ нара́мника {Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.} на лицѐ.
 • И҆ да возложи́ши на сло́во сꙋ́дное ꙗ҆вле́нїе и҆ и҆́стинꙋ: и҆ да бꙋ́детъ на пе́рсехъ а҆арѡ́нꙋ, є҆гда̀ вни́детъ въ ст҃о́е пред̾ гдⷭ҇а: и҆ да но́ситъ а҆арѡ́нъ сꙋды̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ на пе́рсехъ пред̾ гдⷭ҇емъ всегда̀.
 • И҆ да сотвори́ши ри́зꙋ внꙋ́треннюю {Гре́ч.: ѵ҆подѵ́тисъ.} поди́ръ {Славе́н.: до́лгаѧ ри́за.} всю̀ си́ню.
 • И҆ да бꙋ́детъ ᲂу҆́стїе посредѣ̀ є҆гѡ̀, ѡ҆жере́лїе и҆мꙋ́що крꙋго́мъ ᲂу҆́стїѧ дѣ́ломъ тка́нымъ, сги́бъ сошве́нъ ѿ негѡ̀, да не раздере́тсѧ.
 • И҆ да сотвори́ши на ѡ҆ме́тѣ ри́знѣмъ {Гре́ч.: ѵ҆подѵ́тисъ.} сни́зꙋ, а҆́ки ши́пка цвѣтꙋ́щагѡ, пꙋ̑гвицы и҆з̾ синеты̀ и҆ багрѧни́цы, и҆ червлени́цы прѧ́деныѧ и҆ вѷссо́на ска́нагѡ, на ѡ҆ме́тѣ ри́зы крꙋго́мъ: въ то́йже ѡ҆́бразъ пꙋ̑гвицы зла̑ты, и҆ звонцы̀ междꙋ̀ си́ми ѡ҆́крестъ.
 • При пꙋ́гвицѣ зла́тъ звоне́цъ, и҆ цвѣ́тъ на ѡ҆ме́тѣ ри́знѣмъ, крꙋго́мъ.
 • И҆ да бꙋ́детъ а҆арѡ́нꙋ, є҆гда̀ слꙋ́житъ, слы́шанъ гла́съ є҆гѡ̀, входѧ́щꙋ во ст҃о́е пред̾ гдⷭ҇а, и҆ и҆сходѧ́щꙋ, да не ᲂу҆́мретъ.
 • И҆ да сотвори́ши дщи́цꙋ зла́тꙋ чи́стꙋ: и҆ и҆з̾ѡбрази́ши на не́й ѡ҆́бразъ печа́ти, ст҃ы́нѧ гдⷭ҇нѧ,
 • и҆ да возложи́ши ю҆̀ на синетꙋ̀ ска́нꙋю, и҆ да бꙋ́детъ на ᲂу҆вѧ́слѣ {Гре́ч.: мі́тра.}, спредѝ ᲂу҆вѧ́сла да бꙋ́детъ,
 • и҆ да бꙋ́детъ на челѣ̀ а҆арѡ́ни: и҆ ѿи́метъ а҆арѡ́нъ согрѣшє́нїѧ свѧты́хъ, є҆ли̑ка ѡ҆свѧтѧ́тъ сы́нове і҆и҃лєвы ѿ всѧ́кагѡ даѧ́нїѧ свѧты́хъ свои́хъ, и҆ да бꙋ́детъ на челѣ̀ а҆арѡ́ни всегда̀ прїѧ́то и҆́ми пред̾ гдⷭ҇емъ.
 • И҆ трє́сны ри́зъ ѿ вѷссо́на: и҆ сотвори́ши клобꙋ́къ {Гре́ч.: кі́дарїсъ.} вѷссо́нный, и҆ по́ѧсъ да сотвори́ши дѣ́ло пестрѧ́щагѡ.
 • И҆ сынѡ́мъ а҆арѡ́нѡвымъ да сотвори́ши ри̑зы и҆ по́ѧсы, и҆ клобꙋкѝ да сотвори́ши и҆̀мъ въ че́сть и҆ сла́вꙋ:
 • и҆ ѡ҆блече́ши въ нѧ̀ а҆арѡ́на бра́та твоего̀ и҆ сы́ны є҆гѡ̀ съ ни́мъ, и҆ да пома́жеши и҆̀хъ, и҆ и҆спо́лниши рꙋ́цѣ и҆́хъ и҆ ѡ҆свѧти́ши и҆̀хъ, да мѝ свѧщеннодѣ́йствꙋютъ.
 • И҆ да сотвори́ши и҆̀мъ надра̑ги льнѧ̑ны покрыва́ти стыдѣ̑нїѧ пло́ти и҆́хъ, ѿ бе́дръ да́же до сте́гнъ бꙋ́дꙋтъ,
 • и҆ да и҆́мать а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, є҆гда̀ вхо́дѧтъ въ ски́нїю свидѣ́нїѧ, и҆лѝ є҆гда̀ прихо́дѧтъ слꙋжи́ти къ же́ртвенникꙋ ст҃ы́ни: и҆ да не наведꙋ́тъ на сѧ̀ грѣха̀, да не ᲂу҆́мрꙋтъ: зако́нное вѣ́чное (да бꙋ́детъ) є҆мꙋ̀ и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ по не́мъ.