Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И ты́ при­­веди́ къ себѣ́ Ааро́на, бра́та тво­его́, и сы́ны его́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, да священ­нодѣ́й­ст­вуютъ мнѣ́ Ааро́нъ и Нада́въ, и Авiу́дъ и Елеаза́ръ и Иѳа́маръ, сы́нове Ааро́ни.
 • И да сотвори́ши ри́зу свя́ту Ааро́ну бра́ту тво­ему́ въ че́сть и сла́ву.
 • И ты́ воз­глаго́ли ко всѣ́мъ прему́дрымъ умо́мъ, и́хже напо́лнихъ Ду́ха му́дрости и смышле́нiя: и да сотворя́тъ ри́зу свя́ту Ааро́ну, въ не́йже и́мать священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́ во святи́лищи.
 • И сiя́ су́ть ри́зы, и́хже сотворя́тъ: напе́рсникъ и ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и до́лгую ри́зу {Гре́ч.: поди́ръ.} и ри́зу треснови́ту, и нагла́вiе {Гре́ч.: кида́ръ.} и по́ясъ: и да сотворя́тъ ри́зы свя́ты Ааро́ну и сыно́мъ его́, во е́же священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́.
 • И сі́и да во́змутъ зла́то и синету́, и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ,
 • и да сотворя́тъ ри́зу ве́рхнюю от­ виссо́на ска́наго, дѣ́ло тка́н­но пестря́щаго.
 • Двѣ́ ри́зы ве́рхнiя {еди́нъ нара́мникъ на дво́е раздѣле́н­ный въ подо́бiе са́ккоса.} да бу́дутъ ему́ при­­держа́щяся еди́на друзѣ́й, на о́бѣ странѣ́ свя́заныя.
 • И тка́нiе ри́зъ ве́рхнихъ, е́же е́сть на ни́хъ, по сотворе́нiю и́хъ да бу́детъ от­ зла́та чи́ста и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго.
 • И во́змеши два́ ка́меня, ка́мене смара́гда, и извая́еши на ни́хъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • ше́сть име́нъ на ка́мени еди́нѣмъ и ше́сть име́нъ про́чiихъ на ка́мени друзѣ́мъ по родо́мъ и́хъ,
 • дѣ́ло ка́мен­ныя хи́трости: вая́нiемъ печа́ти извая́еши о́ба ка́меня имены́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И положи́ши о́ба ка́меня на ра́менахъ ве́рхнiя ри́зы: ка́мени въ па́мять су́ть сыно́мъ Изра́илевымъ: и воз­дви́гнетъ Ааро́нъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ на о́ба ра́мена своя́ въ па́мять о ни́хъ.
 • И да сотвори́ши щитцы́ от­ зла́та чи́ста,
 • и да сотвори́ши двѣ́ треснови́цы от­ зла́та чи́ста, смѣ́шены цвѣта́ми, дѣ́ло плете́нiя: и воз­ложи́ши треснови́цы сплете́ныя на щитцы́ по нара́мникомъ и́хъ сопреди́.
 • И да сотвори́ши сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.} су́дное, дѣ́ло пестря́щаго: по соста́ву ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} да сотвори́ши сiе́ от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго:
 • сотвори́ши е́ четверо­уго́лно: да бу́детъ сугу́бо, пя́ди долгота́ его́ и пя́ди широта́,
 • и нашiе́ши на не́мъ шве́нiе ка́мен­ное въ четы́ри ряда́. Ря́дъ ка́менiй да бу́детъ: сарді́й, топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй: объя́ты зла́томъ, исплете́ны въ зла́тѣ да бу́дутъ по ря́ду сво­ему́.
 • И ка́менiе да бу́дутъ от­ име́нъ дву­на́­де­ся­ти сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ: на дву́ ра́менахъ его́ два­на́­де­сять по имена́мъ и́хъ и по родо́мъ и́хъ, изва́яни печа́тми, ко­его́ждо по и́мени да бу́дутъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • И да сотвори́ши на сло́вѣ тре́сны сплете́ны, дѣ́ломъ вери́жнымъ, от­ зла́та чи́ста.
 • И да сотвори́ши на словеси́ два́ колца́ зла́та: и воз­ложи́ши два́ колца́ зла́та на о́ба кра́я словесе́.
 • И воз­ложи́ши тре́сны и че́пи зла́ты на два́ колца́ от­ обо­и́хъ кра́евъ словесе́.
 • И два́ кра́я дву́хъ тре́снъ наложи́ши на двѣ́ чепо́чки, и воз­ложи́ши на ра́мена ве́рхнихъ ри́зъ лице́мъ ко другъдру́гу.
 • И сотвори́ши два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ши на о́бѣ страны́ словесе́ на кра́й от­ кра́я за́дняго ве́рхнихъ ри́зъ, от­вну́трь.
 • И сотвори́ши два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ши на о́ба ра́мена ве́рхнiя ри́зы сни́зу его́, лице́мъ по согбе́нiю свы́ше сотка́нiя ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И стя́гнеши сло́во колца́ми, я́же на не́мъ, съ колца́ми ве́рхнихъ ри́зъ сложе́ными, изъ синеты́ плете́ными во тка́нiе ве́рхнихъ ри́зъ, да не низпуска́ет­ся сло́во съ ве́рхнихъ ри́зъ.
 • И да во́зметъ Ааро́нъ имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ на сло́вѣ су́днѣмъ на пе́рсехъ, входя́щь во свято́е на па́мять предъ Бо́гомъ.
 • И да положи́ши на словеси́ су́днѣмъ тре́сны: плете́нiя на о́ба кра́я словесе́ воз­ложи́ши, и о́ба щита́ воз­ложи́ши на о́бѣ ра́мѣ нара́мника {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} на лице́.
 • И да воз­ложи́ши на сло́во су́дное явле́нiе и и́стину: и да бу́детъ на пе́рсехъ Ааро́ну, егда́ вни́детъ въ свято́е предъ Го́спода: и да но́ситъ Ааро́нъ суды́ сыно́въ Изра́илевыхъ на пе́рсехъ предъ Го́сподемъ всегда́.
 • И да сотвори́ши ри́зу вну́трен­нюю {Гре́ч.: иподи́тисъ.} поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.} всю́ си́ню.
 • И да бу́детъ у́стiе посредѣ́ его́, ожере́лiе иму́що круго́мъ у́стiя дѣ́ломъ тка́нымъ, сги́бъ сошве́нъ от­ него́, да не раздере́т­ся.
 • И да сотвори́ши на оме́тѣ ри́знѣмъ {Гре́ч.: иподи́тисъ.} сни́зу, а́ки ши́пка цвѣту́щаго, пу́гвицы изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́деныя и виссо́на ска́наго, на оме́тѣ ри́зы круго́мъ: въ то́йже о́бразъ пу́гвицы зла́ты, и звонцы́ между́ си́ми о́крестъ.
 • При пу́гвицѣ зла́тъ звоне́цъ, и цвѣ́тъ на оме́тѣ ри́знѣмъ, круго́мъ.
 • И да бу́детъ Ааро́ну, егда́ слу́житъ, слы́шанъ гла́съ его́, входя́щу во свято́е предъ Го́спода, и исходя́щу, да не у́мретъ.
 • И да сотвори́ши дщи́цу зла́ту чи́сту: и изобрази́ши на не́й о́бразъ печа́ти, святы́ня Госпо́дня,
 • и да воз­ложи́ши ю́ на синету́ ска́ную, и да бу́детъ на увя́слѣ {Гре́ч.: ми́тра.}, спреди́ увя́сла да бу́детъ,
 • и да бу́детъ на челѣ́ Ааро́ни: и отъ­и́метъ Ааро́нъ согрѣше́нiя святы́хъ, ели́ка освятя́тъ сы́нове Изра́илевы от­ вся́каго дая́нiя святы́хъ сво­и́хъ, и да бу́детъ на челѣ́ Ааро́ни всегда́ прiя́то и́ми предъ Го́сподемъ.
 • И тре́сны ри́зъ от­ виссо́на: и сотвори́ши клобу́къ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} виссо́н­ный, и по́ясъ да сотвори́ши дѣ́ло пестря́щаго.
 • И сыно́мъ Ааро́новымъ да сотвори́ши ри́зы и по́ясы, и клобуки́ да сотвори́ши и́мъ въ че́сть и сла́ву:
 • и облече́ши въ ня́ Ааро́на бра́та тво­его́ и сы́ны его́ съ ни́мъ, и да пома́жеши и́хъ, и испо́лниши ру́цѣ и́хъ и освяти́ши и́хъ, да ми́ священ­нодѣ́й­ст­вуютъ.
 • И да сотвори́ши и́мъ надра́ги льня́ны покрыва́ти стыдѣ́нiя пло́ти и́хъ, от­ бе́дръ да́же до сте́гнъ бу́дутъ,
 • и да и́мать Ааро́нъ и сы́нове его́, егда́ вхо́дятъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, или́ егда́ при­­хо́дятъ служи́ти къ же́ртвен­нику святы́ни: и да не наведу́тъ на ся́ грѣха́, да не у́мрутъ: зако́н­ное вѣ́чное [да бу́детъ] ему́ и сѣ́мени его́ по не́мъ.
 • И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых.
 • И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия.
 • И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости [и смышления], чтобы они сделали Аарону [священные] одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне.
 • Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон* стяжной, кидар** и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. //*Длинная нижняя одежда. /**Головное украшение.
 • Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и виссона,
 • и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого виссона, искусною работою.
 • У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из [чистого] золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона.
 • И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых:
 • шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их;
 • чрез резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых; и вставь их в золотые гнезда
 • и положи два камня сии на нарамники ефода: это камни на память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти.
 • И сделай гнезда из [чистого] золота;
 • и [сделай] две цепочки из чистого золота, витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки к гнездам [на нарамниках их спереди].
 • Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона сделай его;
 • он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною;
 • и вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, – это один ряд;
 • второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз;
 • третий ряд: яхонт, агат и аметист;
 • четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны быть вставлены они.
 • Сих камней должно быть двенадцать, по числу [двенадцати имен] сынов Израилевых [на двух раменах его], по именам их [и по рождению их]; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен.
 • К наперснику сделай цепочки витые плетеною работою из чистого золота;
 • и сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два [золотых] кольца к двум концам наперсника;
 • и вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по [обоим] концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь;
 • также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над поясом ефода;
 • и прикрепят наперсник кольцами его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтоб не спадал наперсник с ефода.
 • И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред Господом.
 • [И положи на наперсник судный витые цепочки, положи на оба конца наперсника, и положи оба гнезда на обоих плечах на нарамнике с лица.]
 • На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить [во святилище] пред лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним.
 • И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета;
 • среди ее должно быть отверстие для головы; у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось;
 • по подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета [и из крученого виссона], вокруг по подолу ее; [такого вида яблоки и] позвонки золотые между ними кругом:
 • золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом;
 • она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лице Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть.
 • И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати: «Святыня Господня»,
 • и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на передней стороне кидара;
 • и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых; и будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним.
 • И сделай хитон из виссона и кидар из виссона и сделай пояс узорчатой работы;
 • сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия,
 • и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками Мне.
 • И сделай им нижнее платье льняное, для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней,
 • и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести [на себя] греха и не умереть. Это устав вечный, [да будет] для него и для потомков его по нем.
 • καὶ σὺ προ­σαγάγου προ­̀ς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύ­ειν μοι Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων
 • καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν
 • καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ δια­νοίᾳ οὓς ἐνέπλη­σα πνεύ­μα­τος αἰσθήσεως καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον ἐν ᾗ ἱερατεύ­σει μοι
 • καὶ αὗται αἱ στολαί ἃς ποιήσουσιν τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύ­ειν μοι
 • καὶ αὐτοὶ λήμψον­ται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσ­σον
 • καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσ­σου κεκλωσμένης ἔργον ὑφαν­τὸν ποικιλτοῦ
 • δύο ἐπωμίδες συν­έχουσαι ἔσον­ται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν ἐπι­̀ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι
 • καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων ὅ ἐστιν ἐπ᾿ αὐτῷ κατα­̀ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου δια­νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης
 • καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους λίθους σμαράγδου καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • ἓξ ὀνόματα ἐπι­̀ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπι­̀ τὸν λίθον τὸν δεύ­τερον κατα­̀ τὰς γενέσεις αὐτῶν
 • ἔργον λιθουργικῆς τέχνης γλύμμα σφραγῖδος δια­γλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπι­̀ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπι­̀ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἀναλήμψ­σε­ται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναν­τι κυρίου ἐπι­̀ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ μνημόσυν­ον περὶ αὐτῶν
 • καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ
 • καὶ ποιήσεις δύο κροσ­σωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ κατα­μεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν ἔργον πλοκῆς καὶ ἐπι­θήσεις τὰ κροσ­σωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπι­̀ τὰς ἀσπιδίσκας κατα­̀ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπρο­σθίων
 • καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων ἔργον ποικιλτοῦ κατα­̀ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό
 • τετράγωνον ἔσται διπλοῦν σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος
 • καὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατα­́λιθον τετράστιχον στίχος λίθων ἔσται σάρδιον τοπάζιον καὶ σμάραγδος ὁ στίχος ὁ εἷς
 • καὶ ὁ στίχος ὁ δεύ­τερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις
 • καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος
 • καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον περικεκαλυμμένα χρυσίῳ συν­δεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατα­̀ στίχον αὐτῶν
 • καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατα­̀ τὰ ὀνόματα αὐτῶν γλυφαὶ σφραγίδων ἕκασ­τος κατα­̀ τὸ ὄνομα ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς
 • καὶ ποιήσεις ἐπι­̀ τὸ λογεῖον κροσ­σοὺς συμπεπλεγ­μέ­νους ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ
 • καὶ λήμψ­σε­ται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπι­̀ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπι­̀ τοῦ στήθους εἰσιόν­τι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυν­ον ἔναν­τι τοῦ θεοῦ
 • καὶ θήσεις ἐπι­̀ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσ­σούς τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπι­θήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπι­θήσεις ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατα­̀ προ­́σωπον
 • καὶ ἐπι­θήσεις ἐπι­̀ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἔσται ἐπι­̀ τοῦ στήθους Ααρων ὅταν εἰσπορεύ­ηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναν­τίον κυρίου καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπι­̀ τοῦ στήθους ἐναν­τίον κυρίου δια­̀ παν­τός
 • καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον
 • καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου ἔργον ὑφάν­του τὴν συμβολὴν συν­υφασμένην ἐξ αὐτοῦ ἵνα μὴ ῥαγῇ
 • καὶ ποιήσεις ἐπι­̀ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου δια­νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης ἐπι­̀ τοῦ λώμα­τος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ
 • παρα­̀ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπι­̀ τοῦ λώμα­τος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ
 • καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόν­τι εἰς τὸ ἅγιον ἐναν­τίον κυρίου καὶ ἐξιόν­τι ἵνα μὴ ἀπο­θάνῃ
 • καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίου
 • καὶ ἐπι­θήσεις αὐτὸ ἐπι­̀ ὑακίνθου κεκλωσμένης καὶ ἔσται ἐπι­̀ τῆς μίτρας κατα­̀ προ­́σωπον τῆς μίτρας ἔσται
 • καὶ ἔσται ἐπι­̀ τοῦ μετώπου Ααρων καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ παν­τὸς δόμα­τος τῶν ἁγίων αὐτῶν καὶ ἔσται ἐπι­̀ τοῦ μετώπου Ααρων δια­̀ παν­τός δεκτὸν αὐτοῖς ἔναν­τι κυρίου
 • καὶ οἱ κόσυμβοι τῶν χιτώνων ἐκ βύσ­σου καὶ ποιήσεις κίδαριν βυσ­σίνην καὶ ζώνην ποιήσεις ἔργον ποικιλτοῦ
 • καὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων ποιήσεις χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ κιδάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν καὶ δόξαν
 • καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλή­σεις αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς ἵνα ἱερατεύ­ωσίν μοι
 • καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν ἀπο­̀ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται
 • καὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὡς ἂν εἰσπορεύ­ων­ται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προ­σπορεύ­ων­ται λειτουργεῖν προ­̀ς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου καὶ οὐκ ἐπάξον­ται προ­̀ς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν ἵνα μὴ ἀπο­θάνωσιν νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν
 • Weiter sagte der HERR zu Mose: »Rufe Aaron und seine Söhne Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar zu dir. Ich sondere sie aus den übrigen Israeliten aus, damit sie mir als Priester dienen.
 • Lass für deinen Bruder Aaron kostbare Priesterkleider machen, die der Würde seines Amtes angemessen sind
 • und mit denen er den Priesterdienst ausüben kann. Übertrage ihre Anfertigung fähigen Leuten, denen ich die Weisheit dafür gegeben habe.
 • Folgende Kleidungsstücke sollen sie für Aaron und seine Nachfolger herstellen: die Brusttasche, den Amtsschurz, das Obergewand, das Hemd mit eingewebten Mustern, den Gürtel und den Turban.
 • Als Material sollen sie Gold, blaue, rote und karmesinrote Wolle und gezwirntes Leinen nehmen.
 • Den Amtsschurz sollen sie aus gezwirntem Leinen weben und kunstvoll mit Goldfäden und den farbigen Wollfäden besticken.
 • Der Gürtel, mit dem er um den Leib befestigt wird, soll aus demselben Material bestehen und an den Schurz angewebt sein. Außerdem sollen zwei breite Bänder über die Schultern gelegt und vorn und hinten am Schurz befestigt werden.
 • Auf jedem der Bänder lässt du oben in goldener Fassung einen kostbaren Karneolstein anbringen. In diese Steine werden die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert, in jeden Stein sechs Namen. Auf diese Weise soll Aaron die Namen der Stämme Israels an sich tragen, wenn er ins Heiligtum geht. Er soll die Israeliten bei mir in Erinnerung bringen, damit ich mich ihnen freundlich zuwende.
 • Weiter lässt du zwei goldene Ösen an den Schulterbändern anbringen und zwei goldene Kettchen daran befestigen.«
 • »Aus demselben Material wie den Amtsschurz sollst du die Brusttasche machen lassen, in der die heiligen Lose aufbewahrt werden.
 • Sie hat eine Größe von 25 auf 25 Zentimeter und besteht aus einem zusammengefalteten Stück Gewebe.
 • Auf der Vorderseite soll sie mit zwölf goldgefassten Edelsteinen besetzt werden, die in vier Reihen angeordnet sind: in der ersten Reihe ein Rubin, ein Topas, ein Smaragd; in der zweiten Reihe ein Karfunkel, ein Saphir, ein Jaspis; in der dritten Reihe ein Achat, ein Hyazinth, ein Amethyst; in der vierten Reihe ein Chrysolith, ein Karneol und ein Onyx.
 • In die Steine werden die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert, in jeden Stein ein Name.
 • An den oberen Ecken der Tasche werden zwei Goldringe angebracht und mit den goldenen Kettchen verbunden, die an den Ösen auf den Schulterbändern befestigt sind.
 • Zwei weitere Goldringe werden an den unteren Ecken der Tasche angebracht, und zwar auf der Rückseite,
 • und noch einmal zwei Goldringe unten auf den Schulterbändern, dicht über dem Gürtel, der den Schurz hält.
 • Wenn dann die beiden unteren Ringe auf jeder Seite, die an der Tasche und die auf dem Schulterband, jeweils mit einer blauen Schnur verbunden werden, sitzt die Tasche fest über dem Gürtel des Schurzes und kann sich nicht verschieben.
 • Auf diese Weise soll Aaron jedes Mal, wenn er ins Heiligtum geht, die Namen der Stämme Israels auf seinem Herzen tragen. Dann werde ich mich den Israeliten freundlich zuwenden.
 • Du sollst in die Brusttasche die heiligen Lose legen, damit Aaron auch diese immer, wenn er vor mich tritt, auf seinem Herzen trägt. Die Lose als das Mittel, mit dem ich gerechte Entscheidungen herbeiführe, soll er immer vor mir auf dem Herzen tragen.«
 • »Das Obergewand, das unter dem Amtsschurz getragen wird, soll ganz aus blau gefärbtem Leinen sein.
 • Es hat in der Mitte eine Öffnung für den Kopf, die mit einer gewebten Borte eingefasst ist, damit sie nicht einreißt – ähnlich wie die Halseinfassung bei einem Panzerhemd.
 • Am Saum des Gewandes werden Granatäpfel aus blauer, roter und karmesinroter Wolle befestigt und zwischen den Granatäpfeln goldene Glöckchen aufgehängt,
 • sodass immer auf einen Granatapfel ein Glöckchen folgt, und das ringsherum.
 • Aaron soll dieses Gewand bei seinem Dienst im Heiligtum tragen. Wenn er hineingeht und wenn er herauskommt, werden die Glöckchen erklingen und so kann er ungefährdet die Schwelle des Heiligtums überschreiten.
 • Lass ein kleines Schild aus reinem Gold machen und darauf eingravieren: ́Dem HERRN geweiht!́
 • Es soll mit einer blauen Schnur vorn an Aarons Turban befestigt werden,
 • sodass es über seiner Stirn hängt. Wenn er damit vor mich tritt, werde ich die Verstöße, die die Israeliten bei der Darbringung ihrer Opfer begangen haben, vergeben und mich ihnen freundlich zuwenden.
 • Weiter lass für Aaron noch das leinene Hemd mit eingewebten Mustern anfertigen und den Turban, ebenfalls aus Leinen, und schließlich den prachtvoll gewebten Gürtel.«
 • »Für die Söhne Aarons lass Hemden, Gürtel und kleinere Turbane anfertigen, die der Würde ihres Amtes angemessen sind.
 • Dann sollst du Aaron und seinen Söhnen die Priesterkleider anlegen und sollst sie mit Salböl besprengen und in den Priesterdienst einsetzen.
 • Lass noch leinene Kniehosen für sie anfertigen, damit ihre Scham bedeckt ist.
 • Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in das Heilige Zelt gehen oder am Brandopferaltar Dienst tun, damit sie nicht schuldig werden und sterben müssen. Diese Vorschrift gilt auch für alle ihre Nachkommen, die künftig den Priesterdienst versehen werden.«


 • Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce: Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.
 • Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure.
 • Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence; et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.
 • Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce.
 • Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et de fin lin.
 • Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il sera artistement travaillé.
 • On y fera deux épaulettes, qui le joindront par ses deux extrémités; et c'est ainsi qu'il sera joint.
 • La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui; elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
 • Tu prendras deux pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël,
 • six de leurs noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances.
 • Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets; tu les entoureras de montures d'or.
 • Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël; et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leurs noms devant l'Éternel sur ses deux épaules.
 • Tu feras des montures d'or,
 • et deux chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordons; et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées.
 • Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
 • Il sera carré et double; sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan.
 • Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude;
 • seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant;
 • troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste;
 • quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures d'or.
 • Il y en aura douze, d'après les noms des fils d'Israël; elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. -
 • Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordons.
 • Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral.
 • Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral;
 • et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod.
 • Tu feras encore deux anneaux d'or, que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod.
 • Et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod.
 • On attachera le pectoral par ses anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod.
 • Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. -
 • Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils seront sur le coeur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son coeur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel.
 • Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue.
 • Il y aura, au milieu, une ouverture pour la tête; et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas.
 • Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or:
 • une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe.
 • Aaron s'en revêtira pour faire le service; quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point.
 • Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: Sainteté à l'Éternel.
 • Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare.
 • Elle sera sur le front d'Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable.
 • Tu feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée.
 • Pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure.
 • Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce.
 • Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité; ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
 • Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service dans le sanctuaire; ainsi ils ne se rendront point coupables, et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui.