Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши и́мъ: освяти́ши я́, я́ко священ­нодѣ́й­ст­вовати и́мъ мнѣ́: да во́змеши же телца́ еди́наго от­ говя́дъ и овна́ два́ непоро́чна:
и хлѣ́бы прѣ́сны смѣ́шены съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ: изъ муки́ пшени́чны сотвори́ши я́:
и да вложи́ши я́ въ ко́шъ еди́нъ, и при­­несе́ши я́ въ ко́ши, и телца́ и два́ овна́.
И Ааро́на и сы́ны его́ при­­веде́ши предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и измы́еши я́ водо́ю:
и взе́мъ ри́зы святы́я, облече́ши Ааро́на бра́та тво­его́, и въ хито́нъ поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}, и въ ри́зу ве́рхнюю {Евр.: Ефу́дъ, гре́ч.: епоми́съ.}, и въ сло́во: и совокупи́ши ему́ сло́во къ нара́мнику {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}:
и воз­ложи́ши на главу́ его́ клобу́къ {Гре́ч.: ми́тра.}: и воз­ложи́ши дщи́цу освяще́нiе на увя́сло {Гре́ческ.: ми́тра.}:
и да во́змеши от­ еле́а пома́занiя, и да воз­лiе́ши и́ на главу́ его́ и пома́жеши его́.
И сы́ны его́ при­­веде́ши и облече́ши я́ въ ри́зы {Гре́ческ.: хито́ны.}:
и опоя́шеши я́ по́ясы, и воз­ложи́ши на ни́хъ клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.}, и бу́детъ и́ми свяще́н­ство мнѣ́ во вѣ́ки: и соверши́ши ру́цѣ Ааро́ни и ру́цѣ сыно́въ его́.
И да при­­веде́ши телца́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ на главу́ телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя.
И да зако́леши телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
и да во́змеши от­ кро́ве те́лчи и пома́жеши на рога́хъ олтаре́выхъ пе́рстомъ тво­и́мъ: оста́нокъ же ве́сь кро́ве пролiе́ши у стоя́ла олта́рнаго:
и да во́змеши ве́сь ту́къ, и́же на утро́бѣ, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и воз­ложи́ши на олта́рь:
мяса́ же те́лча, и ко́жу, и моты́ла да сожже́ши на огни́ внѣ́ полка́: за грѣ́хъ бо е́сть.
И овна́ да по́ймеши еди́наго, и да воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и взе́мъ кро́вь пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ:
и овна́ да разсѣче́ши на у́ды, и измы́еши вну́трен­няя и но́ги въ водѣ́, и воз­ложи́ши на разсѣ́чен­ныя ча́сти со главо́ю:
и воз­несе́ши всего́ овна́ на олта́рь, всесожже́нiе Го́споду въ воню́ благо­уха́нiя: же́ртва Го́споду е́сть.
И да по́ймеши овна́ втора́го, и воз­ложи́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и во́змеши от­ кро́ве его́, и воз­ложи́ши на кра́й ушесе́ Ааро́ня десна́го и на кра́й руки́ десны́я и на кра́й ноги́ десны́я, и на кра́й уше́съ сыно́въ его́ десны́хъ и на кра́й ру́къ и́хъ десны́хъ и на кра́й но́гъ и́хъ десны́хъ:
и да во́змеши от­ кро́ве, я́же на олтари́, и от­ еле́а пома́занiя, и да воскропи́ши на Ааро́на и на ри́зу его́, и на сы́ны его́ и на ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: и освяти́т­ся са́мъ и ри́зы его́, и сы́ны его́ и ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: кро́вь же о́вню да пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ.
И да во́змеши от­ овна́ ту́къ его́, и ту́къ покрыва́ющiй утро́бу его́, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и ра́мо десно́­е: е́сть бо соверше́нiе сiе́:
и хлѣ́бъ еди́нъ съ еле́емъ, и опрѣсно́къ еди́нъ от­ ко́ша опрѣсно́ковъ, предложе́н­ныхъ предъ Го́сподемъ:
и воз­ложи́ши вся́ на ру́ки Ааро́ни и на ру́ки сыно́въ его́, и от­дѣли́ши я́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ:
и да во́змеши я́ от­ ру́къ и́хъ, и воз­несе́ши на олта́рь всесожже́нiя въ воню́ благо­уха́нiя предъ Го́сподемъ: при­­ноше́нiе е́сть Го́споду.
И да во́змеши гру́дь от­ овна́ соверше́нiя, я́же е́сть Ааро́ну, и от­дѣли́ши ю́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ, и бу́детъ тебѣ́ въ ча́сть:
и освяти́ши гру́дь от­дѣле́нiе, и ра́мо от­луче́нiя, е́же от­дѣли́ся, и я́же отъ­я́ся от­ овна́ соверше́нiя от­ Ааро́на и от­ сыно́въ его́,
и бу́детъ Ааро́ну и сыно́мъ его́ зако́н­но вѣ́чно от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: е́сть бо от­дѣле́нiе сiе́, и отъ­я́тiе бу́детъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ же́ртвъ спаси́телныхъ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­дѣле́нiе Го́споду.
И ри́зы свя́ты, я́же су́ть Ааро́ну, да бу́дутъ сыно́мъ его́ по не́мъ, пома́затися и́мъ въ ни́хъ и соверши́ти ру́ки своя́.
Се́дмь дні́й да облачи́т­ся въ ня́ иере́й вели́кiй, и́же вмѣ́сто его́ от­ сыно́въ его́, и́же вни́детъ въ ски́нiю свидѣ́нiя служи́ти во святи́лищи.
И овна́ соверше́нiя да во́змеши и испече́ши мяса́ на мѣ́стѣ святѣ,
и да ядя́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ мяса́ о́вня, и хлѣ́бы, я́же въ ко́ши у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
да ядя́тъ сiя́, и́миже освяти́шася въ ни́хъ, соверши́ти ру́ки своя́, освяти́ти я́: и иноплеме́н­никъ да не снѣ́стъ от­ ни́хъ, су́ть бо свя́та.
А́ще же оста́нет­ся от­ мя́съ же́ртвы соверше́нiя и от­ хлѣ́бовъ до у́трiя, да сожже́ши оста́нки огне́мъ: да не снѣдя́т­ся, освяще́нiе бо е́сть.
И сотвори́ши Ааро́ну и сыно́мъ его́ та́ко по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́дахъ тебѣ́: се́дмь дні́й соверши́ши ру́цѣ и́хъ.
И телца́ грѣха́ ра́ди да сотвори́ши въ де́нь очище́нiя: и да очи́стиши олта́рь, егда́ освяща́еши на не́мъ: и пома́жеши его́, я́ко освяти́ти его́.
Се́дмь дні́й очи́стиши олта́рь и освяти́ши его́, и бу́детъ олта́рь свята́я святы́хъ: вся́къ при­­каса́яйся олтарю́ освяти́т­ся.
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши на олтари́: а́гнца единолѣ́тна непоро́чна два́ на вся́къ де́нь на олтари́ при́сно же́ртву непреста́н­ную:
а́гнца еди́наго да сотвори́ши ра́но, и втора́го а́гнца да сотвори́ши въ ве́черъ:
и деся́тую ча́сть муки́ пшени́чны съ еле́емъ смѣ́шены, въ четве́ртую ча́сть и́на, и воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть мѣ́ры и́на вина́ еди́ному овну́.
И а́гнца втора́го да сотвори́ши въ ве́черъ, я́коже у́трен­нюю же́ртву, и воз­лiя́нiе его́: сотвори́ши въ воню́ благо­уха́нiя при­­ноше́нiе Го́споду.
Же́ртву всегда́шнюю въ слу́хи и въ ро́ды ва́шя предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя предъ Го́сподемъ, въ ни́хже позна́нъ бу́ду тебѣ́ та́мо, я́коже глаго́лати къ тебѣ́.
И завѣща́ю та́мо сыно́мъ Изра́илевымъ, и освящу́ся во сла́вѣ мо­е́й,
и освящу́ ски́нiю свидѣ́нiя и олта́рь, и Ааро́на и сы́ны его́ освящу́, священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́,
и нареку́ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и бу́ду и́мъ Бо́гъ:
и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ, изведы́й и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, нарещи́ся и́мъ и бы́ти и́мъ Бо́гъ.
Синодальный
Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники Мне: возьми одного тельца из волов, и двух овнов без порока,
и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем: из муки пшеничной сделай их,
и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов.
Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою.
И возьми [священные] одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду;
и возложи ему на голову кидар и укрепи диадиму святыни на кидаре;
и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его.
И приведи также сынов его и облеки их в хитоны;
и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу на веки; и наполни руки Аарона и сынов его.
И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца [пред Господом у дверей скинии собрания];
и заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания;
возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника;
возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике;
а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это – жертва за грех.
И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон;
рассеки овна на части, вымой [в воде] внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его;
и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу.
Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со всех сторон;
и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, – и будут освящены, он и одежды его, и сыны его и одежды их с ним.
И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, правое плечо [потому что это овен вручения священства],
и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, которая пред Господом,
и положи всё на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним;
и возьми это с рук их и сожги на жертвеннике со всесожжением, в благоухание пред Господом: это жертва Господу.
И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним, – и это будет твоя доля;
и освяти грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его, –
и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это – возношение; возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах [сынов Израилевых], возношение их Господу.
А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство;
семь дней должен облачаться в них [великий] священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище.
Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом;
и пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины, у дверей скинии собрания,
ибо чрез это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их; посторонний не должен есть сего, ибо это святыня;
если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне: не должно есть его, ибо это святыня.
И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как Я повелел тебе; в семь дней наполняй руки их.
И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его;
семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится.
Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних [без порока] каждый день постоянно [в жертву всегдашнюю];
одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером,
и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца;
другого агнца приноси вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу.
Это – всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою;
там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою Моею.
И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне;
и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом,
и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их.
καὶ ταῦτά ἐστιν ἃ ποιήσεις αὐτοῖς ἁγιάσαι αὐτοὺς ὥστε ἱερατεύ­ειν μοι αὐτούς λήμψῃ μοσχάριον ἐκ βοῶν ἓν καὶ κριοὺς δύο ἀμώμους
καὶ ἄρτους ἀζύμους πεφυρα­μέ­νους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ σεμίδαλιν ἐκ πυρῶν ποιήσεις αὐτά
καὶ ἐπι­θήσεις αὐτὰ ἐπι­̀ κανοῦν ἓν καὶ προ­σοίσεις αὐτὰ ἐπι­̀ τῷ κανῷ καὶ τὸ μοσχάριον καὶ τοὺς δύο κριούς
καὶ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προ­σάξεις ἐπι­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ἐν ὕδατι
καὶ λαβὼν τὰς στολὰς ἐνδύσεις Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τὸν χιτῶνα τὸν ποδήρη καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸ λογεῖον καὶ συν­άψεις αὐτῷ τὸ λογεῖον προ­̀ς τὴν ἐπωμίδα
καὶ ἐπι­θήσεις τὴν μίτραν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπι­θήσεις τὸ πέταλον τὸ ἁγίασμα ἐπι­̀ τὴν μίτραν
καὶ λήμψῃ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσμα­τος καὶ ἐπι­χεεῖς αὐτὸ ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ χρίσεις αὐτόν
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προ­σάξεις καὶ ἐνδύσεις αὐτοὺς χιτῶνας
καὶ ζώσεις αὐτοὺς ταῖς ζώναις καὶ περιθήσεις αὐτοῖς τὰς κιδάρεις καὶ ἔσται αὐτοῖς ἱερατεία ἐμοὶ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ τελειώσεις τὰς χεῖρας Ααρων καὶ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ
καὶ προ­σάξεις τὸν μόσχον ἐπι­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐπι­θήσουσιν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου ἔναν­τι κυρίου παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
καὶ σφάξεις τὸν μόσχον ἔναν­τι κυρίου παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
καὶ λήμψῃ ἀπο­̀ τοῦ αἵμα­τος τοῦ μόσχου καὶ θήσεις ἐπι­̀ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τῷ δακτύλῳ σου τὸ δὲ λοιπὸν πᾶν αἷμα ἐκχεεῖς παρα­̀ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου
καὶ λήμψῃ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπι­̀ τῆς κοιλίας καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπα­τος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπι­θήσεις ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον
τὰ δὲ κρέα τοῦ μόσχου καὶ τὸ δέρμα καὶ τὴν κόπρο­ν κατα­καύσεις πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἁμαρτίας γάρ ἐστιν
καὶ τὸν κριὸν λήμψῃ τὸν ἕνα καὶ ἐπι­θήσουσιν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ
καὶ σφάξεις αὐτὸν καὶ λαβὼν τὸ αἷμα προ­σχεεῖς προ­̀ς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ
καὶ τὸν κριὸν διχοτομήσεις κατα­̀ μέλη καὶ πλυνεῖς τὰ ἐνδόσθια καὶ τοὺς πόδας ὕδατι καὶ ἐπι­θήσεις ἐπι­̀ τὰ διχοτομήματα σὺν τῇ κεφαλῇ
καὶ ἀνοίσεις ὅλον τὸν κριὸν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον ὁλοκαύτωμα κυρίῳ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας θυσίασμα κυρίῳ ἐστίν
καὶ λήμψῃ τὸν κριὸν τὸν δεύ­τερον καὶ ἐπι­θήσει Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ
καὶ σφάξεις αὐτὸν καὶ λήμψῃ τοῦ αἵμα­τος αὐτοῦ καὶ ἐπι­θήσεις ἐπι­̀ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς Ααρων τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπι­̀ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπι­̀ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπι­̀ τοὺς λοβοὺς τῶν ὤτων τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπι­̀ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν καὶ ἐπι­̀ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν
καὶ λήμψῃ ἀπο­̀ τοῦ αἵμα­τος τοῦ ἀπο­̀ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως καὶ ῥανεῖς ἐπι­̀ Ααρων καὶ ἐπι­̀ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἁγιασθή­σε­ται αὐτὸς καὶ ἡ στολὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ στολαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ τὸ δὲ αἷμα τοῦ κριοῦ προ­σχεεῖς προ­̀ς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ
καὶ λήμψῃ ἀπο­̀ τοῦ κριοῦ τὸ στέαρ αὐτοῦ καὶ τὸ στέαρ τὸ κατα­καλύπτον τὴν κοιλίαν καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπα­τος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν ἔστιν γὰρ τελείωσις αὕτη
καὶ ἄρτον ἕνα ἐξ ἐλαίου καὶ λάγανον ἓν ἀπο­̀ τοῦ κανοῦ τῶν ἀζύμων τῶν προ­τεθειμένων ἔναν­τι κυρίου
καὶ ἐπι­θήσεις τὰ πάν­τα ἐπι­̀ τὰς χεῖρας Ααρων καὶ ἐπι­̀ τὰς χεῖρας τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀφοριεῖς αὐτοὺς ἀφόρισμα ἔναν­τι κυρίου
καὶ λήμψῃ αὐτὰ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀνοίσεις ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως εἰς ὀσμὴν εὐωδίας ἔναν­τι κυρίου κάρπωμά ἐστιν κυρίῳ
καὶ λήμψῃ τὸ στηθύνιον ἀπο­̀ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως ὅ ἐστιν Ααρων καὶ ἀφοριεῖς αὐτὸ ἀφόρισμα ἔναν­τι κυρίου καὶ ἔσται σοι ἐν μερίδι
καὶ ἁγιάσεις τὸ στηθύνιον ἀφόρισμα καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέμα­τος ὃς ἀφώρισται καὶ ὃς ἀφῄρηται ἀπο­̀ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως ἀπο­̀ τοῦ Ααρων καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν αὐτοῦ
καὶ ἔσται Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νόμιμον αἰώνιον παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔστιν γὰρ ἀφαίρεμα τοῦτο καὶ ἀφαίρεμα ἔσται παρα­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀπο­̀ τῶν θυμάτων τῶν σωτηρίων τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀφαίρεμα κυρίῳ
καὶ ἡ στολὴ τοῦ ἁγίου ἥ ἐστιν Ααρων ἔσται τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν χρισθῆναι αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν
ἑπτὰ ἡμέρας ἐνδύ­σε­ται αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ὁ ἀν­τ᾿ αὐτοῦ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὃς εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λειτουργεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις
καὶ τὸν κριὸν τῆς τελειώσεως λήμψῃ καὶ ἑψήσεις τὰ κρέα ἐν τόπῳ ἁγίῳ
καὶ ἔδον­ται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ κρέα τοῦ κριοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ἐν τῷ κανῷ παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
ἔδον­ται αὐτά ἐν οἷς ἡγιάσθησαν ἐν αὐτοῖς τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἁγιάσαι αὐτούς καὶ ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ᾿ αὐτῶν ἔστιν γὰρ ἅγια
ἐὰν δὲ κατα­λειφθῇ ἀπο­̀ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τῆς τελειώσεως καὶ τῶν ἄρτων ἕως πρωί κατα­καύσεις τὰ λοιπὰ πυρί οὐ βρωθή­σε­ται ἁγίασμα γάρ ἐστιν
καὶ ποιήσεις Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ οὕτως κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐνετειλάμην σοι ἑπτὰ ἡμέρας τελειώσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας
καὶ τὸ μοσχάριον τῆς ἁμαρτίας ποιήσεις τῇ ἡμέρᾳ τοῦ καθαρισμοῦ καὶ καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἁγιάζειν σε ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ χρίσεις αὐτὸ ὥστε ἁγιάσαι αὐτό
ἑπτὰ ἡμέρας καθαριεῖς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἁγιάσεις αὐτό καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τοῦ ἁγίου πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος τοῦ θυσιαστηρίου ἁγιασθή­σε­ται
καὶ ταῦτά ἐστιν ἃ ποιήσεις ἐπι­̀ τοῦ θυσιαστηρίου ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον ἐνδελεχῶς κάρπωμα ἐνδελεχισμοῦ
τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα ποιήσεις τὸ πρωὶ καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύ­τερον ποιήσεις τὸ δειλινόν
καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ κεκομμένῳ τῷ τετάρτῳ τοῦ ιν καὶ σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν οἴνου τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί
καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύ­τερον ποιήσεις τὸ δειλινόν κατα­̀ τὴν θυσίαν τὴν πρωινὴν καὶ κατα­̀ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ ποιήσεις εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα κυρίῳ
θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ εἰς γενεὰς ὑμῶν ἐπι­̀ θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναν­τι κυρίου ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν ὥστε λαλῆσαί σοι
καὶ τάξομαι ἐκεῖ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν δόξῃ μου
καὶ ἁγιάσω τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἁγιάσω ἱερατεύ­ειν μοι
καὶ ἐπι­κληθήσομαι ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός
καὶ γνώσον­ται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐπι­κληθῆναι αὐτοῖς καὶ θεὸς εἶναι αὐτῶν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки