Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши и́мъ: освяти́ши я́, я́ко священ­нодѣ́й­ст­вовати и́мъ мнѣ́: да во́змеши же телца́ еди́наго от­ говя́дъ и овна́ два́ непоро́чна:
и хлѣ́бы прѣ́сны смѣ́шены съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ: изъ муки́ пшени́чны сотвори́ши я́:
и да вложи́ши я́ въ ко́шъ еди́нъ, и при­­несе́ши я́ въ ко́ши, и телца́ и два́ овна́.
И Ааро́на и сы́ны его́ при­­веде́ши предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и измы́еши я́ водо́ю:
и взе́мъ ри́зы святы́я, облече́ши Ааро́на бра́та тво­его́, и въ хито́нъ поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}, и въ ри́зу ве́рхнюю {Евр.: Ефу́дъ, гре́ч.: епоми́съ.}, и въ сло́во: и совокупи́ши ему́ сло́во къ нара́мнику {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}:
и воз­ложи́ши на главу́ его́ клобу́къ {Гре́ч.: ми́тра.}: и воз­ложи́ши дщи́цу освяще́нiе на увя́сло {Гре́ческ.: ми́тра.}:
и да во́змеши от­ еле́а пома́занiя, и да воз­лiе́ши и́ на главу́ его́ и пома́жеши его́.
И сы́ны его́ при­­веде́ши и облече́ши я́ въ ри́зы {Гре́ческ.: хито́ны.}:
и опоя́шеши я́ по́ясы, и воз­ложи́ши на ни́хъ клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.}, и бу́детъ и́ми свяще́н­ство мнѣ́ во вѣ́ки: и соверши́ши ру́цѣ Ааро́ни и ру́цѣ сыно́въ его́.
И да при­­веде́ши телца́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ на главу́ телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя.
И да зако́леши телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
и да во́змеши от­ кро́ве те́лчи и пома́жеши на рога́хъ олтаре́выхъ пе́рстомъ тво­и́мъ: оста́нокъ же ве́сь кро́ве пролiе́ши у стоя́ла олта́рнаго:
и да во́змеши ве́сь ту́къ, и́же на утро́бѣ, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и воз­ложи́ши на олта́рь:
мяса́ же те́лча, и ко́жу, и моты́ла да сожже́ши на огни́ внѣ́ полка́: за грѣ́хъ бо е́сть.
И овна́ да по́ймеши еди́наго, и да воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и взе́мъ кро́вь пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ:
и овна́ да разсѣче́ши на у́ды, и измы́еши вну́трен­няя и но́ги въ водѣ́, и воз­ложи́ши на разсѣ́чен­ныя ча́сти со главо́ю:
и воз­несе́ши всего́ овна́ на олта́рь, всесожже́нiе Го́споду въ воню́ благо­уха́нiя: же́ртва Го́споду е́сть.
И да по́ймеши овна́ втора́го, и воз­ложи́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и во́змеши от­ кро́ве его́, и воз­ложи́ши на кра́й ушесе́ Ааро́ня десна́го и на кра́й руки́ десны́я и на кра́й ноги́ десны́я, и на кра́й уше́съ сыно́въ его́ десны́хъ и на кра́й ру́къ и́хъ десны́хъ и на кра́й но́гъ и́хъ десны́хъ:
и да во́змеши от­ кро́ве, я́же на олтари́, и от­ еле́а пома́занiя, и да воскропи́ши на Ааро́на и на ри́зу его́, и на сы́ны его́ и на ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: и освяти́т­ся са́мъ и ри́зы его́, и сы́ны его́ и ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: кро́вь же о́вню да пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ.
И да во́змеши от­ овна́ ту́къ его́, и ту́къ покрыва́ющiй утро́бу его́, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и ра́мо десно́­е: е́сть бо соверше́нiе сiе́:
и хлѣ́бъ еди́нъ съ еле́емъ, и опрѣсно́къ еди́нъ от­ ко́ша опрѣсно́ковъ, предложе́н­ныхъ предъ Го́сподемъ:
и воз­ложи́ши вся́ на ру́ки Ааро́ни и на ру́ки сыно́въ его́, и от­дѣли́ши я́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ:
и да во́змеши я́ от­ ру́къ и́хъ, и воз­несе́ши на олта́рь всесожже́нiя въ воню́ благо­уха́нiя предъ Го́сподемъ: при­­ноше́нiе е́сть Го́споду.
И да во́змеши гру́дь от­ овна́ соверше́нiя, я́же е́сть Ааро́ну, и от­дѣли́ши ю́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ, и бу́детъ тебѣ́ въ ча́сть:
и освяти́ши гру́дь от­дѣле́нiе, и ра́мо от­луче́нiя, е́же от­дѣли́ся, и я́же отъ­я́ся от­ овна́ соверше́нiя от­ Ааро́на и от­ сыно́въ его́,
и бу́детъ Ааро́ну и сыно́мъ его́ зако́н­но вѣ́чно от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: е́сть бо от­дѣле́нiе сiе́, и отъ­я́тiе бу́детъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ же́ртвъ спаси́телныхъ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­дѣле́нiе Го́споду.
И ри́зы свя́ты, я́же су́ть Ааро́ну, да бу́дутъ сыно́мъ его́ по не́мъ, пома́затися и́мъ въ ни́хъ и соверши́ти ру́ки своя́.
Се́дмь дні́й да облачи́т­ся въ ня́ иере́й вели́кiй, и́же вмѣ́сто его́ от­ сыно́въ его́, и́же вни́детъ въ ски́нiю свидѣ́нiя служи́ти во святи́лищи.
И овна́ соверше́нiя да во́змеши и испече́ши мяса́ на мѣ́стѣ святѣ,
и да ядя́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ мяса́ о́вня, и хлѣ́бы, я́же въ ко́ши у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
да ядя́тъ сiя́, и́миже освяти́шася въ ни́хъ, соверши́ти ру́ки своя́, освяти́ти я́: и иноплеме́н­никъ да не снѣ́стъ от­ ни́хъ, су́ть бо свя́та.
А́ще же оста́нет­ся от­ мя́съ же́ртвы соверше́нiя и от­ хлѣ́бовъ до у́трiя, да сожже́ши оста́нки огне́мъ: да не снѣдя́т­ся, освяще́нiе бо е́сть.
И сотвори́ши Ааро́ну и сыно́мъ его́ та́ко по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́дахъ тебѣ́: се́дмь дні́й соверши́ши ру́цѣ и́хъ.
И телца́ грѣха́ ра́ди да сотвори́ши въ де́нь очище́нiя: и да очи́стиши олта́рь, егда́ освяща́еши на не́мъ: и пома́жеши его́, я́ко освяти́ти его́.
Се́дмь дні́й очи́стиши олта́рь и освяти́ши его́, и бу́детъ олта́рь свята́я святы́хъ: вся́къ при­­каса́яйся олтарю́ освяти́т­ся.
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши на олтари́: а́гнца единолѣ́тна непоро́чна два́ на вся́къ де́нь на олтари́ при́сно же́ртву непреста́н­ную:
а́гнца еди́наго да сотвори́ши ра́но, и втора́го а́гнца да сотвори́ши въ ве́черъ:
и деся́тую ча́сть муки́ пшени́чны съ еле́емъ смѣ́шены, въ четве́ртую ча́сть и́на, и воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть мѣ́ры и́на вина́ еди́ному овну́.
И а́гнца втора́го да сотвори́ши въ ве́черъ, я́коже у́трен­нюю же́ртву, и воз­лiя́нiе его́: сотвори́ши въ воню́ благо­уха́нiя при­­ноше́нiе Го́споду.
Же́ртву всегда́шнюю въ слу́хи и въ ро́ды ва́шя предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя предъ Го́сподемъ, въ ни́хже позна́нъ бу́ду тебѣ́ та́мо, я́коже глаго́лати къ тебѣ́.
И завѣща́ю та́мо сыно́мъ Изра́илевымъ, и освящу́ся во сла́вѣ мо­е́й,
и освящу́ ски́нiю свидѣ́нiя и олта́рь, и Ааро́на и сы́ны его́ освящу́, священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́,
и нареку́ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и бу́ду и́мъ Бо́гъ:
и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ, изведы́й и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, нарещи́ся и́мъ и бы́ти и́мъ Бо́гъ.
Синодальный
Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники Мне: возьми одного тельца из волов, и двух овнов без порока,
и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем: из муки пшеничной сделай их,
и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов.
Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою.
И возьми [священные] одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду;
и возложи ему на голову кидар и укрепи диадиму святыни на кидаре;
и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его.
И приведи также сынов его и облеки их в хитоны;
и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу на веки; и наполни руки Аарона и сынов его.
И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца [пред Господом у дверей скинии собрания];
и заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания;
возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника;
возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике;
а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это – жертва за грех.
И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон;
рассеки овна на части, вымой [в воде] внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его;
и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу.
Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со всех сторон;
и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, – и будут освящены, он и одежды его, и сыны его и одежды их с ним.
И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, правое плечо [потому что это овен вручения священства],
и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, которая пред Господом,
и положи всё на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним;
и возьми это с рук их и сожги на жертвеннике со всесожжением, в благоухание пред Господом: это жертва Господу.
И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним, – и это будет твоя доля;
и освяти грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его, –
и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это – возношение; возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах [сынов Израилевых], возношение их Господу.
А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство;
семь дней должен облачаться в них [великий] священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище.
Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом;
и пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины, у дверей скинии собрания,
ибо чрез это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их; посторонний не должен есть сего, ибо это святыня;
если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне: не должно есть его, ибо это святыня.
И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как Я повелел тебе; в семь дней наполняй руки их.
И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его;
семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится.
Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних [без порока] каждый день постоянно [в жертву всегдашнюю];
одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером,
и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца;
другого агнца приноси вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу.
Это – всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою;
там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою Моею.
И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне;
и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом,
и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их.
აი, რა უნდა გააკეთოთ მათი კურთხევისათვის, რომ მღვდლობა გამიწიონ. აიყვანე ერთი კურატი და ორი ჯანსაღი ჭედილა,
აიღე უფუარი პურები, ზეთში მოზელილი უფუარი ნამცხვრები და ზეთნაცხები უფუარი კვერები; ხორბლის გამტკიცული ფქვილისგან იყოს გამომცხვარი.
ჩააწყვე ერთ კალათაში და მოიტანე კალათით, კურატი და ორი ჭედილაც მოიყვანე.
მიიყვანე აარონი და მისი შვილები სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან და წყლით განბანე.
აიღე შესამოსელი და შემოსე აარონი კვართით, ეფოდის მოსასხამით, ეფოდით და სამკერდულით, წელზე ეფოდის სარტყელი შემოარტყი.
თავსაბურველი დაახურე თავზე და სიწმიდის ჯიღა მიუმაგრე თავსაბურველზე.
აიღე მირონი, თავზე დაასხი და სცხე.
მისი შვილებიც მოიყვანე და ისინიც შემოსე კვართით.
სარტყელი შემოარტყი მათ, აარონს და მის შვილებს; ჩაჩები შემოაგრაგნე და მათი იქნება მღვდლობა სამარადისო წესით; აუვსე ხელი აარონს და მის შვილებს.
მიიყვანე კურატი სადღესასწაულო კარვის წინ და თავზე დაადონ ხელები კურატს აარონმა და მისმა შვილებმა.
დაკალი კურატი უფლის წინაშე, სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან.
აიღე კურატის სისხლი და სცხე თითებით სამსხვერპლოს რქებს, ხოლო დანარჩენი სისხლი სამსხვერპლოს ძირს დაღვარე.
აართვი მთელი ქონი, შიგნეულს რომ აკრავს, ღვიძლის ქონი, ორივე თირკმელი მათი ქონითურთ და სამსხვერპლოზე დაწვი საკმევად.
კურატის ხორცი, მისი ტყავი და განავალი ცეცხლში დაწვი ბანაკის გარეთ, რადგან ცოდვის მსხვერპლია ეს.
მოიყვანე ერთი ჭედილა და თავზე დაადონ ხელები აარონმა და მისმა შვილებმა.
დაკალი ჭედილა, აიღე მისი სისხლი და ირგვლივ მოასხურე სამსხვერპლოს.
ნაწილებად დასჭერი ჭედილა, გარეცხე შიგნეული და კიდურები და დააწყვე ისინი ამ ნაწილებზე და თავზე.
დაწვი საკმევად მთელი ჭედილა სამსხვერპლოზე, რადგან ეს აღსავლენი მსხვერპლია უფლისათვის, ამოდსაყნოსელი; საცეცხლო მსხვერპლია ეს უფლისთვის.
მოიყვანე მეორე ჭედილა და თავზე დაადონ ხელი ჭედილას აარონმა და მისმა შვილებმა.
დაკალი ჭედილა, აიღე მისი სისხლი და სცხე აარონს ყურის ბიბილოზე, მის შვილებს მარჯვენა ყურის ბიბილოზე, მარჯვენა ხელის ცერზე და მარჯვენა ფეხის ცერზე, და ირგვლივ მოასხურე სისხლი სამსხვერპლოს.
აიღე სამსხვერპლოზე დაღვრილი სისხლი და მირონი და ასხურე აარონს, მის შესამოსელს, მის შვილებს და მათ შესამოსელს. გაინათლება იგი და მისი შესამოსელი, და მასთან ერთად მისი შვილები და მათი შესამოსელი.
აართვი ჭედილას ქონი, დუმა და ქონი შიგნეულს რომ აკრავს, ღვიძლის ბადექონი, ორივე თირკმელი, ქონიანად, მარჯვენა ბეჭი (რადგან ეს არის ხელავსების ჭედილა).
ერთი პურის კოკორი, ერთი ზეთიანი ნამცხვარი, ერთი კვერი ხმიადებიანი კალათიდან, უფლის წინაშე რომ დგას.
დაუწყვე ეს ყველაფერი ხელზე აარონს და მის შვილებს და შეარხიე უფლის წინაშე.
ხელიდან გამოართვი ეს ყველაფერი და აკმიე სამსხვერპლოზე აღსავლენ მსხვერპლად, კეთილსურნელებად უფლის წინაშე; საცეცხლო მსხვერპლია ეს უფლისათვის.
აიღე ხელდასხმის ჭედილას მკერდი, აარონისთვის რომ არის განკუთვნილი, და შეარხიე იგი უფლის წინაშე. ეს იქნება შენი წილი.
განათლე შესარხეველი მკერდი და აღსამართავი ბეჭი, რომლებიც შეირხა და აღიმართა ხელავსების ჭედილასაგან, აარონისა და მისი შვილებისთვის რომ არის განკუთვნილი.
ეს იყოს აარონისთვის და მისი შვილებისოვის სამარადისო წესი ისრაელიანთაგან, რადგან აღმართვაა ეს და აღსამართავი უნდა იყოს ისრაელიანთაგან; სამადლობელო მსხვერპლიდან უნდა აღიმართოს იგი უფლისათვის.
წმიდა შესამოსელი, აარონს რომ ეკუთვნის, მის შემდეგ მისი შვილებისა იქნება, რომ ამ შესამოსელში სცხონ მათ და აუვსონ ხელი.
შვიდ დღეს უნდა ემოსოს ეს შესამოსელი მის შვილს, ვინც მის ნაცვლად იქნება მღვდლად და მოვა სადღესასწაულო კარავთან, რომ სამსახური გასწიოს საწმიდარში.
აიყვანე ხელავსების ჭედილა და წმიდა ადგილზე მოხარშე მისი ხორცი.
სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან შეჭამონ აარონმა და მისმა შვილებმა ჭედილას ხორცი და პური, რომელიც კალათშია.
შეჭამონ ეს, რომლითაც მიღებული აქვთ მიტევება ხელავსებისთვის და კურთხევისთვის. გარეშე კაცმა უნდა შეჭამოს, რადგან წმიდაა იგი.
თუ დილისთვის დარჩა ხელავსების ხორცი და პური, ცეცხლში დაწვი მონარჩენი; არ იჭმევა, რადგან წმიდაა იგი.
ყველაფერი ისე გაუკეთე აარონსა და მის შვილებს, როგორც მე გიბრძანე. შვიდ დღეში აუვსე მათ ხელი.
ცოდვის კურატი შესწირე ყოველდღიურად მისატევებელ მსხვერპლთან ერთად, ცოდვებს ჩამორეცხავ სამსხვერპლოდან, როცა მიტევებას მიიღებ მასზე, და ზეთს სცხებ, რომ განათლო იგი.
შვიდ დღეს ჰქმენ მიტევება. სამსხვერპლოზე და განწმიდე იგი, და წმიდათა წმიდა გახდება სამსხვერპლო. რაც კი მიეკარება სამსხვერპლოს, წმიდა გახდება ყველაფერი.
აი, რა უნდა გქონდეს გამზადებული სამსხვერპლოსთვის: ორი ერთწლიანი ბატკანი ყოველდღიურად, მუდმივად.
ერთი ბატკანი დილისთვის გაამზადე, მეორე ბატკანი - საღამოსთვის.
ჰინის ნაოთხალ გამოხდილ ზეთში აზელილი ეფის მეათედი გამტკიცული ფქვილი და ჰინის ნაოთხალი ღვინო საღვრელად ერთი ბატკნისათვის.
მეორე ბატკანი საღამოსთვის გაამზადე. როგორც დილის ბატკანი, ესეც ფქვილთან და საღვრელთან ერთად ამოდ საყნოსელად საცეცხლო მსხვერპლად შესწირე უფალს.
მუდმივ აღსავლენ მსხვერპლად თაობიდან თაობაში სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან უფლის წინაშე, სადაც გამოგეცხადებით ხოლმე, რომ შენ გელაპარაკო.
აქ გამოვეცხადები ისრაელიანებს და განიწმიდება ჩემი დიდებით ეს ადგილი.
წმიდავყოფ სადღესასწაულო კარავს და სამსხვერპლოს, წმიდავყოფ აარონს და მის შვილებს, რომ მღვდლობა გამიწიონ.
დავივანებ ისრაელიანთა შორის და ღმერთი ვიქნები მათთვის.
შეიგნებენ, რომ მე ვარ უფალი, მათი ღმერთი, რომელმაც გამოვიყვანე ისინი ეგვიპტელთა ქვეყნიდან, რომ მათ შორის დავივანო; მე ვარ უფალი, მათი ღმერთი.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки