Скрыть
Церковнославянский (рус)
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши и́мъ: освяти́ши я́, я́ко священ­нодѣ́й­ст­вовати и́мъ мнѣ́: да во́змеши же телца́ еди́наго от­ говя́дъ и овна́ два́ непоро́чна:
и хлѣ́бы прѣ́сны смѣ́шены съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ: изъ муки́ пшени́чны сотвори́ши я́:
и да вложи́ши я́ въ ко́шъ еди́нъ, и при­­несе́ши я́ въ ко́ши, и телца́ и два́ овна́.
И Ааро́на и сы́ны его́ при­­веде́ши предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и измы́еши я́ водо́ю:
и взе́мъ ри́зы святы́я, облече́ши Ааро́на бра́та тво­его́, и въ хито́нъ поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}, и въ ри́зу ве́рхнюю {Евр.: Ефу́дъ, гре́ч.: епоми́съ.}, и въ сло́во: и совокупи́ши ему́ сло́во къ нара́мнику {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}:
и воз­ложи́ши на главу́ его́ клобу́къ {Гре́ч.: ми́тра.}: и воз­ложи́ши дщи́цу освяще́нiе на увя́сло {Гре́ческ.: ми́тра.}:
и да во́змеши от­ еле́а пома́занiя, и да воз­лiе́ши и́ на главу́ его́ и пома́жеши его́.
И сы́ны его́ при­­веде́ши и облече́ши я́ въ ри́зы {Гре́ческ.: хито́ны.}:
и опоя́шеши я́ по́ясы, и воз­ложи́ши на ни́хъ клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.}, и бу́детъ и́ми свяще́н­ство мнѣ́ во вѣ́ки: и соверши́ши ру́цѣ Ааро́ни и ру́цѣ сыно́въ его́.
И да при­­веде́ши телца́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ на главу́ телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя.
И да зако́леши телца́ предъ Го́сподемъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
и да во́змеши от­ кро́ве те́лчи и пома́жеши на рога́хъ олтаре́выхъ пе́рстомъ тво­и́мъ: оста́нокъ же ве́сь кро́ве пролiе́ши у стоя́ла олта́рнаго:
и да во́змеши ве́сь ту́къ, и́же на утро́бѣ, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и воз­ложи́ши на олта́рь:
мяса́ же те́лча, и ко́жу, и моты́ла да сожже́ши на огни́ внѣ́ полка́: за грѣ́хъ бо е́сть.
И овна́ да по́ймеши еди́наго, и да воз­ложа́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и взе́мъ кро́вь пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ:
и овна́ да разсѣче́ши на у́ды, и измы́еши вну́трен­няя и но́ги въ водѣ́, и воз­ложи́ши на разсѣ́чен­ныя ча́сти со главо́ю:
и воз­несе́ши всего́ овна́ на олта́рь, всесожже́нiе Го́споду въ воню́ благо­уха́нiя: же́ртва Го́споду е́сть.
И да по́ймеши овна́ втора́го, и воз­ложи́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ на главу́ о́вню:
и зако́леши его́, и во́змеши от­ кро́ве его́, и воз­ложи́ши на кра́й ушесе́ Ааро́ня десна́го и на кра́й руки́ десны́я и на кра́й ноги́ десны́я, и на кра́й уше́съ сыно́въ его́ десны́хъ и на кра́й ру́къ и́хъ десны́хъ и на кра́й но́гъ и́хъ десны́хъ:
и да во́змеши от­ кро́ве, я́же на олтари́, и от­ еле́а пома́занiя, и да воскропи́ши на Ааро́на и на ри́зу его́, и на сы́ны его́ и на ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: и освяти́т­ся са́мъ и ри́зы его́, и сы́ны его́ и ри́зы сыно́въ его́ съ ни́мъ: кро́вь же о́вню да пролiе́ши у олтаря́ о́крестъ.
И да во́змеши от­ овна́ ту́къ его́, и ту́къ покрыва́ющiй утро́бу его́, и препо́нку пе́чени, и о́бѣ по́чки, и ту́къ и́же на ни́хъ, и ра́мо десно́­е: е́сть бо соверше́нiе сiе́:
и хлѣ́бъ еди́нъ съ еле́емъ, и опрѣсно́къ еди́нъ от­ ко́ша опрѣсно́ковъ, предложе́н­ныхъ предъ Го́сподемъ:
и воз­ложи́ши вся́ на ру́ки Ааро́ни и на ру́ки сыно́въ его́, и от­дѣли́ши я́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ:
и да во́змеши я́ от­ ру́къ и́хъ, и воз­несе́ши на олта́рь всесожже́нiя въ воню́ благо­уха́нiя предъ Го́сподемъ: при­­ноше́нiе е́сть Го́споду.
И да во́змеши гру́дь от­ овна́ соверше́нiя, я́же е́сть Ааро́ну, и от­дѣли́ши ю́ от­дѣле́нiе предъ Го́сподемъ, и бу́детъ тебѣ́ въ ча́сть:
и освяти́ши гру́дь от­дѣле́нiе, и ра́мо от­луче́нiя, е́же от­дѣли́ся, и я́же отъ­я́ся от­ овна́ соверше́нiя от­ Ааро́на и от­ сыно́въ его́,
и бу́детъ Ааро́ну и сыно́мъ его́ зако́н­но вѣ́чно от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: е́сть бо от­дѣле́нiе сiе́, и отъ­я́тiе бу́детъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ же́ртвъ спаси́телныхъ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­дѣле́нiе Го́споду.
И ри́зы свя́ты, я́же су́ть Ааро́ну, да бу́дутъ сыно́мъ его́ по не́мъ, пома́затися и́мъ въ ни́хъ и соверши́ти ру́ки своя́.
Се́дмь дні́й да облачи́т­ся въ ня́ иере́й вели́кiй, и́же вмѣ́сто его́ от­ сыно́въ его́, и́же вни́детъ въ ски́нiю свидѣ́нiя служи́ти во святи́лищи.
И овна́ соверше́нiя да во́змеши и испече́ши мяса́ на мѣ́стѣ святѣ,
и да ядя́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́ мяса́ о́вня, и хлѣ́бы, я́же въ ко́ши у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя:
да ядя́тъ сiя́, и́миже освяти́шася въ ни́хъ, соверши́ти ру́ки своя́, освяти́ти я́: и иноплеме́н­никъ да не снѣ́стъ от­ ни́хъ, су́ть бо свя́та.
А́ще же оста́нет­ся от­ мя́съ же́ртвы соверше́нiя и от­ хлѣ́бовъ до у́трiя, да сожже́ши оста́нки огне́мъ: да не снѣдя́т­ся, освяще́нiе бо е́сть.
И сотвори́ши Ааро́ну и сыно́мъ его́ та́ко по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́дахъ тебѣ́: се́дмь дні́й соверши́ши ру́цѣ и́хъ.
И телца́ грѣха́ ра́ди да сотвори́ши въ де́нь очище́нiя: и да очи́стиши олта́рь, егда́ освяща́еши на не́мъ: и пома́жеши его́, я́ко освяти́ти его́.
Се́дмь дні́й очи́стиши олта́рь и освяти́ши его́, и бу́детъ олта́рь свята́я святы́хъ: вся́къ при­­каса́яйся олтарю́ освяти́т­ся.
И сiя́ су́ть, я́же сотвори́ши на олтари́: а́гнца единолѣ́тна непоро́чна два́ на вся́къ де́нь на олтари́ при́сно же́ртву непреста́н­ную:
а́гнца еди́наго да сотвори́ши ра́но, и втора́го а́гнца да сотвори́ши въ ве́черъ:
и деся́тую ча́сть муки́ пшени́чны съ еле́емъ смѣ́шены, въ четве́ртую ча́сть и́на, и воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть мѣ́ры и́на вина́ еди́ному овну́.
И а́гнца втора́го да сотвори́ши въ ве́черъ, я́коже у́трен­нюю же́ртву, и воз­лiя́нiе его́: сотвори́ши въ воню́ благо­уха́нiя при­­ноше́нiе Го́споду.
Же́ртву всегда́шнюю въ слу́хи и въ ро́ды ва́шя предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя предъ Го́сподемъ, въ ни́хже позна́нъ бу́ду тебѣ́ та́мо, я́коже глаго́лати къ тебѣ́.
И завѣща́ю та́мо сыно́мъ Изра́илевымъ, и освящу́ся во сла́вѣ мо­е́й,
и освящу́ ски́нiю свидѣ́нiя и олта́рь, и Ааро́на и сы́ны его́ освящу́, священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́,
и нареку́ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, и бу́ду и́мъ Бо́гъ:
и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ, изведы́й и́хъ изъ земли́ Еги́петскiя, нарещи́ся и́мъ и бы́ти и́мъ Бо́гъ.
Синодальный
Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники Мне: возьми одного тельца из волов, и двух овнов без порока,
и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем: из муки пшеничной сделай их,
и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов.
Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою.
И возьми [священные] одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду;
и возложи ему на голову кидар и укрепи диадиму святыни на кидаре;
и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его.
И приведи также сынов его и облеки их в хитоны;
и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу на веки; и наполни руки Аарона и сынов его.
И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца [пред Господом у дверей скинии собрания];
и заколи тельца пред лицем Господним при входе в скинию собрания;
возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника;
возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвеннике;
а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана: это – жертва за грех.
И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон;
рассеки овна на части, вымой [в воде] внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его;
и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу.
Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна;
и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со всех сторон;
и возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, – и будут освящены, он и одежды его, и сыны его и одежды их с ним.
И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, правое плечо [потому что это овен вручения священства],
и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, которая пред Господом,
и положи всё на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицем Господним;
и возьми это с рук их и сожги на жертвеннике со всесожжением, в благоухание пред Господом: это жертва Господу.
И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицем Господним, – и это будет твоя доля;
и освяти грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его, –
и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это – возношение; возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах [сынов Израилевых], возношение их Господу.
А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство;
семь дней должен облачаться в них [великий] священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище.
Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом;
и пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины, у дверей скинии собрания,
ибо чрез это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их; посторонний не должен есть сего, ибо это святыня;
если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне: не должно есть его, ибо это святыня.
И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как Я повелел тебе; в семь дней наполняй руки их.
И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его;
семь дней очищай жертвенник, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится.
Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних [без порока] каждый день постоянно [в жертву всегдашнюю];
одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером,
и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца;
другого агнца приноси вечером: с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу.
Это – всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою;
там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою Моею.
И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне;
и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом,
и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их.
И҆ сїѧ̑ сꙋ́ть, ꙗ҆̀же сотвори́ши и҆̀мъ: ѡ҆свѧти́ши ѧ҆̀, ꙗ҆́кѡ свѧщеннодѣ́йствовати и҆̀мъ мнѣ̀: да во́змеши же тельца̀ є҆ди́наго ѿ говѧ́дъ и҆ ѻ҆вна̑ два̀ непорѡ́чна:
и҆ хлѣ́бы прѣ̑сны смѣ́шєны съ є҆ле́емъ, и҆ ѡ҆прѣсно́ки пома̑заны є҆ле́емъ: и҆з̾ мꙋкѝ пшени́чны сотвори́ши ѧ҆̀:
и҆ да вложи́ши ѧ҆̀ въ ко́шъ є҆ди́нъ, и҆ принесе́ши ѧ҆̀ въ ко́ши, и҆ тельца̀ и҆ два̀ ѻ҆вна̑.
И҆ а҆арѡ́на и҆ сы́ны є҆гѡ̀ приведе́ши пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ и҆змы́еши ѧ҆̀ водо́ю:
и҆ взе́мъ ри̑зы свѧты̑ѧ, ѡ҆блече́ши а҆арѡ́на бра́та твоего̀, и҆ въ хїтѡ́нъ поди́ръ {Славе́н.: до́лгаѧ ри́за.}, и҆ въ ри́зꙋ ве́рхнюю {Є҆вр.: є҆фꙋ́дъ, гре́ч.: є҆пѡмі́съ.}, и҆ въ сло́во: и҆ совокꙋпи́ши є҆мꙋ̀ сло́во къ нара́мникꙋ {Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.}:
и҆ возложи́ши на главꙋ̀ є҆гѡ̀ клобꙋ́къ {Гре́ч.: мі́тра.}: и҆ возложи́ши дщи́цꙋ ѡ҆свѧще́нїе на ᲂу҆вѧ́сло {Гре́ческ.: мі́тра.}:
и҆ да во́змеши ѿ є҆ле́а пома́занїѧ, и҆ да возлїе́ши и҆̀ на главꙋ̀ є҆гѡ̀ и҆ пома́жеши є҆го̀.
И҆ сы́ны є҆гѡ̀ приведе́ши и҆ ѡ҆блече́ши ѧ҆̀ въ ри̑зы {Гре́ческ.: хїтѡ́ны.}:
и҆ ѡ҆поѧ́шеши ѧ҆̀ пѡ́ѧсы, и҆ возложи́ши на ни́хъ клобꙋкѝ {Гре́ч.: кі́дарїсъ.}, и҆ бꙋ́детъ и҆́ми свѧще́нство мнѣ̀ во вѣ́ки: и҆ соверши́ши рꙋ́цѣ а҆арѡ̑ни и҆ рꙋ́цѣ сынѡ́въ є҆гѡ̀.
И҆ да приведе́ши тельца̀ пред̾ двє́ри ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ возложа́тъ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́цѣ своѝ на главꙋ̀ тельца̀ пред̾ гдⷭ҇емъ ᲂу҆ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ.
И҆ да зако́леши тельца̀ пред̾ гдⷭ҇емъ ᲂу҆ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ:
и҆ да во́змеши ѿ кро́ве те́лчи и҆ пома́жеши на рога́хъ ѻ҆лтаре́выхъ пе́рстомъ твои́мъ: ѡ҆ста́нокъ же ве́сь кро́ве пролїе́ши ᲂу҆ стоѧ́ла ѻ҆лта́рнагѡ:
и҆ да во́змеши ве́сь тꙋ́къ, и҆́же на ᲂу҆тро́бѣ, и҆ препо́нкꙋ пе́чени, и҆ ѻ҆́бѣ пѡ́чки, и҆ тꙋ́къ и҆́же на ни́хъ, и҆ возложи́ши на ѻ҆лта́рь:
мѧса́ же тє́лча, и҆ ко́жꙋ, и҆ мѡты́ла да сожже́ши на ѻ҆гнѝ внѣ̀ полка̀: за грѣ́хъ бо є҆́сть.
И҆ ѻ҆вна̀ да по́ймеши є҆ди́наго, и҆ да возложа́тъ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́ки своѧ̑ на главꙋ̀ ѻ҆́вню:
и҆ зако́леши є҆го̀, и҆ взе́мъ кро́вь пролїе́ши ᲂу҆ ѻ҆лтарѧ̀ ѡ҆́крестъ:
и҆ ѻ҆вна̀ да разсѣче́ши на ᲂу҆́ды, и҆ и҆змы́еши внꙋ́трєннѧѧ и҆ но́ги въ водѣ̀, и҆ возложи́ши на разсѣ́чєнныѧ ча̑сти со главо́ю:
и҆ вознесе́ши всего̀ ѻ҆вна̀ на ѻ҆лта́рь, всесожже́нїе гдⷭ҇ꙋ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ: же́ртва гдⷭ҇ꙋ є҆́сть.
И҆ да по́ймеши ѻ҆вна̀ втора́го, и҆ возложи́тъ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ рꙋ́ки своѧ̑ на главꙋ̀ ѻ҆́вню:
и҆ зако́леши є҆го̀, и҆ во́змеши ѿ кро́ве є҆гѡ̀, и҆ возложи́ши на кра́й ᲂу҆шесѐ а҆арѡ́нѧ десна́гѡ и҆ на кра́й рꙋкѝ десны́ѧ и҆ на кра́й ногѝ десны́ѧ, и҆ на кра́й ᲂу҆ше́съ сынѡ́въ є҆гѡ̀ десны́хъ и҆ на кра́й рꙋ́къ и҆́хъ десны́хъ и҆ на кра́й но́гъ и҆́хъ десны́хъ:
и҆ да во́змеши ѿ кро́ве, ꙗ҆́же на ѻ҆лтарѝ, и҆ ѿ є҆ле́а пома́занїѧ, и҆ да воскропи́ши на а҆арѡ́на и҆ на ри́зꙋ є҆гѡ̀, и҆ на сы́ны є҆гѡ̀ и҆ на ри̑зы сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ: и҆ ѡ҆ст҃и́тсѧ са́мъ и҆ ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ сы́ны є҆гѡ̀ и҆ ри̑зы сынѡ́въ є҆гѡ̀ съ ни́мъ: кро́вь же ѻ҆́вню да пролїе́ши ᲂу҆ ѻ҆лтарѧ̀ ѡ҆́крестъ.
И҆ да во́змеши ѿ ѻ҆вна̀ тꙋ́къ є҆гѡ̀, и҆ тꙋ́къ покрыва́ющїй ᲂу҆тро́бꙋ є҆гѡ̀, и҆ препо́нкꙋ пе́чени, и҆ ѻ҆́бѣ пѡ́чки, и҆ тꙋ́къ и҆́же на ни́хъ, и҆ ра́мо десно́е: є҆́сть бо соверше́нїе сїѐ:
и҆ хлѣ́бъ є҆ди́нъ съ є҆ле́емъ, и҆ ѡ҆прѣсно́къ є҆ди́нъ ѿ ко́ша ѡ҆прѣсно́кѡвъ, предложе́нныхъ пред̾ гдⷭ҇емъ:
и҆ возложи́ши всѧ̑ на рꙋ́ки а҆арѡ̑ни и҆ на рꙋ́ки сынѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ ѿдѣли́ши ѧ҆̀ ѿдѣле́нїе пред̾ гдⷭ҇емъ:
и҆ да во́змеши ѧ҆̀ ѿ рꙋ́къ и҆́хъ, и҆ вознесе́ши на ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ пред̾ гдⷭ҇емъ: приноше́нїе є҆́сть гдⷭ҇ꙋ.
И҆ да во́змеши грꙋ́дь ѿ ѻ҆вна̀ соверше́нїѧ, ꙗ҆́же є҆́сть а҆арѡ́нꙋ, и҆ ѿдѣли́ши ю҆̀ ѿдѣле́нїе пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ бꙋ́детъ тебѣ̀ въ ча́сть:
и҆ ѡ҆свѧти́ши грꙋ́дь ѿдѣле́нїе, и҆ ра́мо ѿлꙋче́нїѧ, є҆́же ѿдѣли́сѧ, и҆ ꙗ҆́же ѿѧ́сѧ ѿ ѻ҆вна̀ соверше́нїѧ ѿ а҆арѡ́на и҆ ѿ сынѡ́въ є҆гѡ̀,
и҆ бꙋ́детъ а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ зако́ннѡ вѣ́чнѡ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ: є҆́сть бо ѿдѣле́нїе сїѐ, и҆ ѿѧ́тїе бꙋ́детъ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѿ же́ртвъ спаси́тельныхъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, ѿдѣле́нїе гдⷭ҇ꙋ.
И҆ ри̑зы свѧ̑ты, ꙗ҆̀же сꙋ́ть а҆арѡ́нꙋ, да бꙋ́дꙋтъ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ по не́мъ, пома́затисѧ и҆̀мъ въ ни́хъ и҆ соверши́ти рꙋ́ки своѧ̑.
Се́дмь дні́й да ѡ҆блачи́тсѧ въ нѧ̀ і҆ере́й вели́кїй, и҆́же вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ ѿ сынѡ́въ є҆гѡ̀, и҆́же вни́детъ въ ски́нїю свидѣ́нїѧ слꙋжи́ти во свѧти́лищи.
И҆ ѻ҆вна̀ соверше́нїѧ да во́змеши и҆ и҆спече́ши мѧса̀ на мѣ́стѣ ст҃ѣ,
и҆ да ꙗ҆дѧ́тъ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ мѧса̀ ѡ҆́внѧ, и҆ хлѣ́бы, ꙗ҆̀же въ ко́ши ᲂу҆ две́рїй ски́нїи свидѣ́нїѧ:
да ꙗ҆дѧ́тъ сїѧ̑, и҆́миже ѡ҆ст҃и́шасѧ въ ни́хъ, соверши́ти рꙋ́ки своѧ̑, ѡ҆ст҃и́ти ѧ҆̀: и҆ и҆ноплеме́нникъ да не снѣ́стъ ѿ ни́хъ, сꙋ́ть бо ст҃а.
А҆́ще же ѡ҆ста́нетсѧ ѿ мѧ́съ же́ртвы соверше́нїѧ и҆ ѿ хлѣ́бѡвъ до ᲂу҆́трїѧ, да сожже́ши ѡ҆ста́нки ѻ҆гне́мъ: да не снѣдѧ́тсѧ, ѡ҆сщ҃е́нїе бо є҆́сть.
И҆ сотвори́ши а҆арѡ́нꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ та́кѡ по всѣ̑мъ, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ тебѣ̀: се́дмь дні́й соверши́ши рꙋ́цѣ и҆́хъ.
И҆ тельца̀ грѣха̀ ра́ди да сотвори́ши въ де́нь ѡ҆чище́нїѧ: и҆ да ѡ҆чи́стиши ѻ҆лта́рь, є҆гда̀ ѡ҆свѧща́еши на не́мъ: и҆ пома́жеши є҆го̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧти́ти є҆го̀.
Се́дмь дні́й ѡ҆чи́стиши ѻ҆лта́рь и҆ ѡ҆свѧти́ши є҆го̀, и҆ бꙋ́детъ ѻ҆лта́рь ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ: всѧ́къ прикаса́ѧйсѧ ѻ҆лтарю̀ ѡ҆ст҃и́тсѧ.
И҆ сїѧ̑ сꙋ́ть, ꙗ҆̀же сотвори́ши на ѻ҆лтарѝ: а҆́гнца є҆динолѣ̑тна непорѡ́чна два̀ на всѧ́къ де́нь на ѻ҆лтарѝ прⷭ҇нѡ же́ртвꙋ непреста́ннꙋю:
а҆́гнца є҆ди́наго да сотвори́ши ра́нѡ, и҆ втора́го а҆́гнца да сотвори́ши въ ве́черъ:
и҆ десѧ́тꙋю ча́сть мꙋкѝ пшени́чны съ є҆ле́емъ смѣ́шены, въ четве́ртꙋю ча́сть і҆́на, и҆ возлїѧ́нїе четве́ртꙋю ча́сть мѣ́ры і҆́на вїна̀ є҆ди́номꙋ ѻ҆внꙋ̀.
И҆ а҆́гнца втора́го да сотвори́ши въ ве́черъ, ꙗ҆́коже ᲂу҆́треннюю же́ртвꙋ, и҆ возлїѧ́нїе є҆гѡ̀: сотвори́ши въ воню̀ благоꙋха́нїѧ приноше́нїе гдⷭ҇ꙋ.
Же́ртвꙋ всегда́шнюю въ слꙋ́хи и҆ въ ро́ды ва́шѧ пред̾ две́рьми ски́нїи свидѣ́нїѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, въ ни́хже позна́нъ бꙋ́дꙋ тебѣ̀ та́мѡ, ꙗ҆́коже гл҃ати къ тебѣ̀.
И҆ завѣща́ю та́мѡ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ́сѧ во сла́вѣ мое́й,
и҆ ѡ҆сщ҃ꙋ̀ ски́нїю свидѣ́нїѧ и҆ ѻ҆лта́рь, и҆ а҆арѡ́на и҆ сы́ны є҆гѡ̀ ѡ҆сщ҃ꙋ̀, свѧщеннодѣ́йствовати мнѣ̀,
и҆ нарекꙋ́сѧ въ сынѣ́хъ і҆и҃левыхъ, и҆ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ бг҃ъ:
и҆ ᲂу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ, и҆зведы́й и҆̀хъ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, нарещи́сѧ и҆̀мъ и҆ бы́ти и҆̀мъ бг҃ъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки