Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Бя́ше же нѣ́кто от­ пле́мене Леві́ина, и́же поя́ от­ дще́рей Леві́иныхъ, и имя́ше ю́:
 • и зача́ во чре́вѣ и роди́ му́жескiй по́лъ. Ви́дѣв­ше же его́ лѣ́па, кры́ша его́ три́ ме́сяцы:
 • и поне́же не можа́ху его́ ктому́ кры́ти, взя́ ему́ ма́ти его́ ковче́жецъ си́товый и пома́за и́ кле́емъ и смоло́ю, и вложи́ отроча́ въ него́, и положи́ его́ въ лучи́цѣ при­­ рѣцѣ́:
 • и наблюда́­ше сестра́ его́ издале́ча, да увѣ́даетъ, что́ бу́детъ ему́.
 • Сни́де же дще́рь фарао́нова измы́тися на рѣку́, и рабы́ни ея́ прохожда́ху при­­ рѣцѣ́. И ви́дѣв­ши ковче́жецъ въ лучи́цѣ, посла́в­ши рабы́ню, взя́ и́.
 • Отве́рзши же, ви́дитъ отроча́ пла́чущееся въ ковче́жцѣ, и пощадѣ́ е́ дще́рь фарао́ня, и рече́: от­ дѣте́й Евре́йскихъ сiе́.
 • И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́новѣ: хо́щеши ли, при­­зову́ ти жену́ корми́лицу от­ Евре́й, и воз­до­и́тъ ти́ отроча́?
 • И рече́ е́й дще́рь фарао́нова: иди́. Ше́дши же отрокови́ца, при­­зва́ ма́терь отроча́те.
 • Рече́ же къ не́й дще́рь фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сiе́ и воз­до́й ми́ е́: а́зъ же да́мъ ти́ мзду́. Взя́ же отроча́ жена́ и доя́ше е́.
 • Возмужа́в­шу же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́новѣ, и бы́сть е́й въ сы́на, и нарече́ и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от­ воды́ взя́хъ его́.
 • Бы́сть же во дни́ мно́гiя о́ны, вели́къ бы́въ Моисе́й, изы́де къ бра́тiямъ сво­и́мъ, сыно́мъ Изра́илевымъ. Разумѣ́въ же болѣ́знь и́хъ, ви́дѣ человѣ́ка Еги́птянина бiю́ща нѣ́ко­его Евре́анина от­ бра́тiи его́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Обозрѣ́вся же сѣ́мо и ова́мо, ни кого́же ви́дѣ: и порази́въ Еги́птянина, скры́ его́ въ песцѣ́.
 • Изше́дъ же во вторы́й де́нь, ви́дѣ два́ му́жа Евре́анина бiю́щася и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты́ бiе́ши и́скрен­няго?
 • О́нъ же рече́: кто́ тя поста́ви кня́зя и судiю́ надъ на́ми? еда́ уби́ти мя́ ты́ хо́щеши, и́мже о́бразомъ уби́лъ еси́ вчера́ Еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й и рече́: а́ще си́це явле́нъ бы́сть глаго́лъ се́й?
 • Услы́ша же фарао́нъ глаго́лъ се́й и иска́­ше уби́ти Моисе́а. Оти́де же Моисе́й от­ лица́ фарао́нова и всели́ся въ земли́ Мадiа́мстѣй: при­­ше́дъ же въ зе́млю Мадiа́мскую сѣ́де при­­ кла́дязѣ.
 • Свяще́н­нику же Мадiа́мскому бѣ́ша се́дмь дще́рей, пасу́щихъ о́вцы отца́ сво­его́ Иоѳо́ра: при­­ше́дшя же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напо­и́ти о́вцы отца́ сво­его́ Иоѳо́ра.
 • Прише́дше же па́стырiе изгна́ша я́. Воста́въ же Моисе́й изба́ви и́хъ, и налiя́ и́мъ и напо­и́ о́вцы и́хъ.
 • Прiидо́ша же къ Рагуи́лу отцу́ сво­ему́. О́нъ же рече́ и́мъ: что́ я́ко ускори́сте прiити́ дне́сь?
 • О́ныя же реко́ша: человѣ́къ Еги́птянинъ изба́ви на́съ от­ па́стырей, и наче́рпа на́мъ и напо­и́ о́вцы на́шя.
 • О́нъ же рече́ дще́ремъ сво­и́мъ: и гдѣ́ есть? и вску́ю си́це оста́висте человѣ́ка? при­­зови́те у́бо его́, да я́стъ хлѣ́бъ.
 • Всели́ся же Моисе́й у человѣ́ка: и даде́ Сепфо́ру дще́рь свою́ Моисе́ю въ жену́.
 • Во чре́вѣ же заче́нши жена́ роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́ Гирса́мъ, глаго́ля: я́ко при­­шле́цъ е́смь въ земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елiезе́ръ, глаго́ля: Бо́гъ бо отца́ мо­его́ помо́щникъ мо́й и изба́ви мя́ изъ руки́ фарао́новы.
 • По дне́хъ же мно́гихъ тѣ́хъ, у́мре ца́рь Еги́петскiй, и воз­стена́ша сы́нове Изра́илевы от­ дѣ́лъ и возопи́ша, и взы́де во́пль и́хъ къ Бо́гу от­ дѣ́лъ.
 • И услы́ша Бо́гъ стена́нiе и́хъ: и помяну́ Бо́гъ завѣ́тъ сво́й и́же ко Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову,
 • и при­­зрѣ́ Бо́гъ на сы́ны Изра́илевы, и позна́нъ бы́сть и́ми.
 • Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени.
 • Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;
 • но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки,
 • а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.
 • И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее.
 • Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей.
 • И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?
 • Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.
 • Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.
 • И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
 • Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его, [сынов Израилевых].
 • Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке.
 • И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего?
 • А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.
 • И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя.
 • У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора].
 • И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
 • И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: что вы так скоро пришли сегодня?
 • Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших].
 • Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он ест хлеб.
 • Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.
 • Она [зачала и] родила сына, и [Моисей] нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. [И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона.]
 • Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.
 • И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом.
 • И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог.
 • ἦν δέ τις ἐκ τῆς φυλῆς Λευι ὃς ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Λευι καὶ ἔσχεν αὐτήν
 • καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν ἄρσεν ἰδόν­τες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ἐσκέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς
 • ἐπεὶ δὲ οὐκ ἠδύναν­το αὐτὸ ἔτι κρύπτειν ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θῖβιν καὶ κατέχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσ­σῃ καὶ ἐνέβαλεν τὸ παιδίον εἰς αὐτὴν καὶ ἔθηκεν αὐτὴν εἰς τὸ ἕλος παρα­̀ τὸν ποταμόν
 • καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ μακρόθεν μαθεῖν τί τὸ ἀπο­βησόμενον αὐτῷ
 • κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ Φαραω λούσασθαι ἐπι­̀ τὸν ποταμόν καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς παρεπορεύ­ον­το παρα­̀ τὸν ποταμόν καὶ ἰδοῦσα τὴν θῖβιν ἐν τῷ ἕλει ἀπο­στείλασα τὴν ἅβραν ἀνείλατο αὐτήν
 • ἀνοίξασα δὲ ὁρᾷ παιδίον κλαῖον ἐν τῇ θίβει καὶ ἐφείσατο αὐτοῦ ἡ θυγάτηρ Φαραω καὶ ἔφη ἀπο­̀ τῶν παιδίων τῶν Εβραίων τοῦτο
 • καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραω θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύ­ουσαν ἐκ τῶν Εβραίων καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον
 • ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ ἡ θυγάτηρ Φαραω πορεύ­ου ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ παιδίου
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς αὐτὴν ἡ θυγάτηρ Φαραω δια­τήρησόν μοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν μοι αὐτό ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισθόν ἔλαβεν δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ ἐθήλαζεν αὐτό
 • ἁδρυνθέν­τος δὲ τοῦ παιδίου εἰσήγαγεν αὐτὸ προ­̀ς τὴν θυγατέρα Φαραω καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα ἐκ τοῦ ὕδα­τος αὐτὸν ἀνειλόμην
 • ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις μέγας γενό­με­νος Μωυσῆς ἐξήλθεν προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ κατα­νοήσας δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτον­τά τινα Εβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • περιβλεψά­με­νος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα καὶ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄμμῳ
 • ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Εβραίους δια­πλη­κτιζο­μέ­νους καὶ λέγει τῷ ἀδικοῦν­τι δια­̀ τί σὺ τύπτεις τὸν πλη­σίον
 • ὁ δὲ εἶπεν τίς σε κατέστησεν ἄρχον­τα καὶ δικαστὴν ἐφ᾿ ἡμῶν μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον ἐφοβήθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν εἰ οὕτως ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • ἤκουσεν δὲ Φαραω τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσῆν ἀνεχώρησεν δὲ Μωυσῆς ἀπο­̀ προ­σώπου Φαραω καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Μαδια­μ ἐλθὼν δὲ εἰς γῆν Μαδια­μ ἐκάθισεν ἐπι­̀ τοῦ φρέα­τος
 • τῷ δὲ ἱερεῖ Μαδια­μ ἦσαν ἑπτὰ θυγατέρες ποιμαίνουσαι τὰ προ­́βατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ παρα­γενόμεναι δὲ ἤν­τλουν ἕως ἔπλη­σαν τὰς δεξαμενὰς ποτίσαι τὰ προ­́βατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ιοθορ
 • παρα­γενόμενοι δὲ οἱ ποιμένες ἐξέβαλον αὐτάς ἀναστὰς δὲ Μωυσῆς ἐρρύσατο αὐτὰς καὶ ἤν­τλησεν αὐταῖς καὶ ἐπότισεν τὰ προ­́βατα αὐτῶν
 • παρεγένον­το δὲ προ­̀ς Рαγουηλ τὸν πατέρα αὐτῶν ὁ δὲ εἶπεν αὐταῖς τί ὅτι ἐταχύνατε τοῦ παρα­γενέσθαι σήμερον
 • αἱ δὲ εἶπαν ἄνθρωπος Αἰγύπτιος ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπο­̀ τῶν ποιμένων καὶ ἤν­τλησεν ἡμῖν καὶ ἐπότισεν τὰ προ­́βατα ἡμῶν
 • ὁ δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ καὶ ποῦ ἐστι καὶ ἵνα τί οὕτως κατα­λελοίπατε τὸν ἄνθρωπον καλέσατε οὖν αὐτόν ὅπως φάγῃ ἄρτον
 • κατῳκίσθη δὲ Μωυσῆς παρα­̀ τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐξέδοτο Σεπφωραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα
 • ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνὴ ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐπωνόμασεν Μωυσῆς τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γηρσαμ λέγων ὅτι πάροικός εἰμι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ
 • μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύ­τησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπο­̀ τῶν ἔργων καὶ ἀνεβόησαν καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν προ­̀ς τὸν θεὸν ἀπο­̀ τῶν ἔργων
 • καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τὸν στεναγμὸν αὐτῶν καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τῆς δια­θήκης αὐτοῦ τῆς προ­̀ς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ
 • καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς