Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Моисе́й же бя́ше пасы́й о́вцы Иоѳо́ра те́стя сво­его́, свяще́н­ника Мадiа́мска: и гна́­ше о́вцы въ пусты́ню, и прiи́де въ го́ру Бо́жiю Хори́въ.
 • Яви́ся же ему́ а́нгелъ Госпо́день въ пла́мени о́гнен­нѣ изъ купины́: и ви́дитъ, я́ко купина́ гори́тъ огне́мъ, купина́ же не сгара́­ше.
 • Рече́ же Моисе́й: мимоше́дъ уви́жду видѣ́нiе вели́кое сiе́, я́ко не сгара́етъ купина́.
 • Егда́ же ви́дѣ Госпо́дь, я́ко при­­ступа́етъ ви́дѣти, воз­зва́ его́ Госпо́дь изъ купины́, глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. О́нъ же рече́: что́ есть, Го́споди?
 • О́нъ же рече́: не при­­ближа́йся сѣ́мо: изу́й сапоги́ от­ но́гъ тво­и́хъ: мѣ́сто бо, на не́мже ты́ сто­и́ши, земля́ свя́та́ е́сть.
 • И рече́ ему́: А́зъ е́смь Бо́гъ отца́ тво­его́, Бо́гъ Авраа́мовъ и Бо́гъ Исаа́ковъ и Бо́гъ Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́: благоговѣ́яше бо воз­зрѣ́ти предъ Бо́га.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: ви́дя ви́дѣхъ озлобле́нiе люде́й Мо­и́хъ, и́же во Еги́птѣ, и во́пль и́хъ услы́шахъ от­ дѣ́лъ при­­ста́вниковъ: увѣ́дѣхъ бо болѣ́знь и́хъ,
 • и снидо́хъ изъя́ти и́хъ от­ руку́ Еги́петску, и извести́ я́ изъ земли́ тоя́, и ввести́ и́хъ въ зе́млю бла́гу и мно́гу, въ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, въ мѣ́сто Ханане́йско и Хетте́йско, и Аморре́йско и Ферезе́йско, и Гергесе́йско и Еве́йско и Иевусе́йско:
 • и се́, ны́нѣ во́пль сыно́въ Изра́илевыхъ прiи́де ко Мнѣ́, и А́зъ ви́дѣхъ тугу́, е́юже Еги́птяне стужа́ютъ и́мъ:
 • и ны́нѣ гряди́, да послю́ тя къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, и изведе́ши лю́ди моя́, сы́ны Изра́илевы изъ земли́ Еги́петскiя.
 • И рече́ Моисе́й къ Бо́гу: кто́ есмь а́зъ, я́ко да пойду́ къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, и я́ко да изведу́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя?
 • Рече́ же Бо́гъ къ Моисе́ю, глаго́ля: я́ко бу́ду съ тобо́ю: и сiе́ тебѣ́ зна́менiе, я́ко А́зъ тя́ посыла́ю: внегда́ извести́ тебѣ́ лю́ди моя́ изъ Еги́пта, и помо́литеся Бо́гу въ горѣ́ се́й.
 • И рече́ Моисе́й къ Бо́гу: се́, а́зъ пойду́ къ сыно́мъ Изра́илевымъ и реку́ къ ни́мъ: Бо́гъ оте́цъ на́шихъ посла́ мя къ ва́мъ: и а́ще вопро́сятъ мя́, что́ и́мя Ему́, что́ реку́ къ ни́мъ?
 • И рече́ Бо́гъ къ Моисе́ю, глаго́ля: А́зъ е́смь Сы́й. И рече́: та́ко рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: Сы́й посла́ мя къ ва́мъ.
 • И рече́ Бо́гъ па́ки къ Моисе́ю: та́ко рече́ши сыно́мъ Изра́илевымъ: Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, Бо́гъ Авраа́мовъ и Бо́гъ Исаа́ковъ и Бо́гъ Иа́ковль, посла́ мя къ ва́мъ: сiе́ Мое́ е́сть и́мя вѣ́чное и па́мять родо́въ родо́мъ:
 • при­­ше́дъ у́бо собери́ ста́рцы сыно́въ Изра́илевыхъ и рцы́ къ ни́мъ: Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ на́шихъ яви́ся мнѣ́, Бо́гъ Авраа́мовъ и Бо́гъ Исаа́ковъ и Бо́гъ Иа́ковль, глаго́ля: при­­сѣще́нiемъ при­­сѣти́хъ ва́съ, и ели́ка случи́шася ва́мъ во Еги́птѣ:
 • и рече́: изведу́ ва́съ от­ озлобле́нiя Еги́петскаго въ зе́млю Ханане́йску и Хетте́йску, и Аморре́йску и Ферезе́йску, и Гергесе́йску и Еве́йску и Иевусе́йску, въ зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ:
 • и послу́шаютъ гла́са тво­его́, и вни́деши ты́ и старѣ́йшины Изра́илевы къ фарао́ну царю́ Еги́петскому, и рече́ши къ нему́: Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй воз­зва́ на́съ: да по́йдемъ у́бо путе́мъ тре́хъ дні́й въ пусты́ню, да пожре́мъ Го́споду Бо́гу на́­шему:
 • А́зъ же вѣ́мъ, я́ко не от­пу́ститъ ва́съ фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй пойти́, а́ще не руко́ю крѣ́пкою:
 • и просте́ръ ру́ку Мою́, поражу́ Еги́птяны всѣ́ми чудесы́ Мо­и́ми, я́же сотворю́ въ ни́хъ: и по си́хъ от­пу́ститъ вы́,
 • и да́мъ благода́ть лю́демъ си́мъ предъ Еги́птяны: егда́ же по́йдете, не отъи́дете тщы́:
 • но да испро́ситъ жена́ от­ сосѣ́ды и подру́ги сво­ея́ сосу́ды сре́бряны и зла́ты, и ри́зы: и украси́те сы́ны ва́шя и дще́ри ва́шя, и обери́те Еги́птянъ.
 • 摩 西 牧 养 他 岳 父 米 甸 祭 司 叶 忒 罗 的 羊 群 , 一 日 领 羊 群 往 野 外 去 , 到 了 神 的 山 , 就 是 何 烈 山 。
 • 耶 和 华 的 使 者 从 荆 棘 里 火 焰 中 向 摩 西 显 现 。 摩 西 观 看 , 不 料 , 荆 棘 被 火 烧 着 , 却 没 有 烧 毁 。
 • 摩 西 说 , 我 要 过 去 看 这 大 异 象 , 这 荆 棘 为 何 没 有 烧 坏 呢 。
 • 耶 和 华 神 见 他 过 去 要 看 , 就 从 荆 棘 里 呼 叫 说 , 摩 西 , 摩 西 。 他 说 , 我 在 这 里 。
 • 神 说 , 不 要 近 前 来 。 当 把 你 脚 上 的 鞋 脱 下 来 , 因 为 你 所 站 之 地 是 圣 地 。
 • 又 说 , 我 是 你 父 亲 的 神 , 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 。 摩 西 蒙 上 脸 , 因 为 怕 看 神 。
 • 耶 和 华 说 , 我 的 百 姓 在 埃 及 所 受 的 困 苦 , 我 实 在 看 见 了 , 他 们 因 受 督 工 的 辖 制 所 发 的 哀 声 , 我 也 听 见 了 。 我 原 知 道 他 们 的 痛 苦 ,
 • 我 下 来 是 要 救 他 们 脱 离 埃 及 人 的 手 , 领 他 们 出 了 那 地 , , 到 美 好 , 宽 阔 , 流 奶 与 蜜 之 地 , 就 是 到 迦 南 人 , 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 之 地 。
 • 现 在 以 色 列 人 的 哀 声 达 到 我 耳 中 , 我 也 看 见 埃 及 人 怎 样 欺 压 他 们 。
 • 故 此 , 我 要 打 发 你 去 见 法 老 , 使 你 可 以 将 我 的 百 姓 以 色 列 人 从 埃 及 领 出 来 。
 • 摩 西 对 神 说 , 我 是 什 么 人 , 竟 能 去 见 法 老 , 将 以 色 列 人 从 埃 及 领 出 来 呢 。
 • 神 说 , 我 必 与 你 同 在 。 你 将 百 姓 从 埃 及 领 出 来 之 后 , 你 们 必 在 这 山 上 事 奉 我 , 这 就 是 我 打 发 你 去 的 证 据 。
 • 摩 西 对 神 说 , 我 到 以 色 列 人 那 里 , 对 他 们 说 , 你 们 祖 宗 的 神 打 发 我 到 你 们 这 里 来 。 他 们 若 问 我 说 , 他 叫 什 么 名 字 , 我 要 对 他 们 说 什 么 呢 。
 • 神 对 摩 西 说 , 我 是 自 有 永 有 的 。 又 说 , 你 要 对 以 色 列 人 这 样 说 , 那 自 有 的 打 发 我 到 你 们 这 里 来 。
 • 神 又 对 摩 西 说 , 你 要 对 以 色 列 人 这 样 说 , 耶 和 华 你 们 祖 宗 的 神 , 就 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 , 打 发 我 到 你 们 这 里 来 。 耶 和 华 是 我 的 名 , 直 到 永 远 , 这 也 是 我 的 纪 念 , 直 到 万 代 。
 • 你 去 招 聚 以 色 列 的 长 老 , 对 他 们 说 , 耶 和 华 你 们 祖 宗 的 神 , 就 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 , 向 我 显 现 , 说 , 我 实 在 眷 顾 了 你 们 , 我 也 看 见 埃 及 人 怎 样 待 你 们 。
 • 我 也 说 , 要 将 你 们 从 埃 及 的 困 苦 中 领 出 来 , 往 迦 南 人 , 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 的 地 去 , 就 是 到 流 奶 与 蜜 之 地 。
 • 他 们 必 听 你 的 话 。 你 和 以 色 列 的 长 老 要 去 见 埃 及 王 , 对 他 说 , 耶 和 华 希 伯 来 人 的 神 遇 见 了 我 们 , 现 在 求 你 容 我 们 往 旷 野 去 , 走 三 天 的 路 程 , 为 要 祭 祀 耶 和 华 我 们 的 神 。
 • 我 知 道 虽 用 大 能 的 手 , 埃 及 王 也 不 容 你 们 去 。
 • 我 必 伸 手 在 埃 及 中 间 施 行 我 一 切 的 奇 事 , 攻 击 那 地 , 然 后 他 才 容 你 乔 去 。
 • 我 必 叫 你 们 在 埃 及 人 眼 前 蒙 恩 , 你 们 去 的 时 候 就 不 至 于 空 手 而 去 。
 • 但 各 妇 女 必 向 她 的 邻 舍 , 并 居 住 在 她 家 里 的 女 人 , 要 金 器 银 器 和 衣 裳 , 好 给 你 们 的 儿 女 穿 戴 。 这 样 你 们 就 把 埃 及 人 的 财 物 夺 去 了 。
 • Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.
 • И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
 • Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.
 • Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!
 • И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
 • И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.
 • И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его
 • и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев.
 • И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне.
 • Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых.
 • Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и вывести из Египта сынов Израилевых?
 • И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе.
 • И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
 • Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.
 • И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род.
 • Пойди, собери старейшин [сынов] Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, [Бог] Исаака и [Бог] Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте.
 • И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед.
 • И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к [фараону] царю Египетскому, и скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему.
 • Но Я знаю, что [фараон] царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою;
 • и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас.
 • И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками:
 • каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян.