Скрыть
30:11
30:17
30:21
30:22
30:27
30:28
Церковнославянский (рус)
И да сотвори́ши олта́рь кади́лный от­ дре́въ негнiю́щихъ:
и сотвори́ши и́ ла́ктя въ долготу́ и ла́ктя въ широту́, четверо­уго́ленъ да бу́детъ, и двою́ ла́ктiй въ высоту́: от­ него́ да бу́дутъ ро́ги его́.
И позлати́ши зла́томъ чи́стымъ огни́ще его́, и стѣ́ны его́ о́коло, и ро́ги его́: и да сотвори́ши ему́ виты́й вѣне́цъ зла́тъ о́коло.
И два́ колца́ зла́та чи́ста да сотвори́ши подъ виты́мъ вѣнце́мъ его́ на обою́ у́глу, да сотвори́ши на обо­и́хъ страна́хъ: и бу́дутъ ко́лца носи́ламъ, я́коже подъима́ти о́ный и́ми.
И да сотвори́ши носи́ла от­ древе́съ негнiю́щихъ, и позлати́ши я́ зла́томъ:
и да положи́ши его́ пря́мо завѣ́сы, су́щiя у киво́та свидѣ́нiя, въ ни́хже позна́нъ бу́ду тебѣ́ от­ту́ду.
И да кади́тъ надъ ни́мъ Ааро́нъ ѳимiа́момъ сложе́нымъ благово́н­нымъ ра́но ра́но: егда́ устроя́етъ свѣти́ла, да кади́тъ надъ ни́мъ:
и егда́ вжига́етъ Ааро́нъ свѣти́ла съ ве́чера, да кади́тъ надъ ни́мъ: ѳимiа́мъ всегда́шнiй при́сно предъ Го́сподемъ въ ро́ды и́хъ:
и да не при­­несе́ши надъ него́ ѳимiа́ма ина́го: при­­ноше́нiя, же́ртвы и воз­лiя́нiя да не пролiе́ши на него́.
И да очи́ститъ надъ ни́мъ Ааро́нъ у рого́въ его́ еди́ною въ лѣ́то: от­ кро́ве очище́нiя грѣхо́въ умилостивле́нiя еди́ною въ лѣ́то да очи́ститъ его́ въ ро́ды и́хъ: свято́е святы́хъ е́сть Го́споду.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
а́ще во́змеши исчисле́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ въ пресмотре́нiи и́хъ, и дадя́тъ кі́йждо искупле́нiе за ду́шу свою́ Го́споду, и не бу́детъ въ ни́хъ паде́нiя въ пресмотре́нiи и́хъ.
И сiе́ е́сть, е́же дадя́тъ, ели́цы а́ще при­­сту́пятъ въ пресмотре́нiе, полдидра́хмы, е́же е́сть по дидра́хмѣ святѣ́й: два́десять ца́тъ дидра́хма: по́лъ же дидра́хмы, да́нь Го́споду.
Вся́къ входя́й въ пресмотре́нiе от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, да даду́тъ да́нь Го́споду:
бога́тый да не при­­ложи́тъ, и ни́щiй да не ума́литъ от­ полудидра́хмы, егда́ даю́тъ да́нь Го́споду [от­ сыно́въ Изра́илевыхъ], е́же умоля́ти о душа́хъ ва́шихъ.
И да во́змеши сребро́ да́ни от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и да́си е́ на содѣ́ланiе ски́нiи свидѣ́нiя: и да бу́детъ сыно́мъ Изра́илевымъ па́мять предъ Го́сподемъ, е́же умоля́ти о душа́хъ ва́шихъ.
И рече́ Госпо́дь Моисе́ю, глаго́ля:
сотвори́ умыва́лницу мѣ́дяну и стоя́ло е́й мѣ́дяно, е́же умыва́тися, и да поста́виши ю́ между́ ски́нiею свидѣ́нiя и между́ олтаре́мъ, и да влiе́ши въ ню́ во́ду:
и да умыва́етъ Ааро́нъ и сы́нове его́ изъ нея́ ру́ки своя́ и но́ги водо́ю:
егда́ вхо́дятъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, да омы́ют­ся водо́ю, и не у́мрутъ: или́ егда́ при­­хо́дятъ ко олтарю́ служи́ти и при­­носи́ти всесожже́нiя Го́споду,
умы́ютъ ру́цѣ и но́зѣ водо́ю, егда́ вхо́дятъ въ ски́нiю свидѣ́нiя, да не у́мрутъ, и да бу́детъ и́мъ зако́н­но вѣ́чно, ему́ и родо́мъ его́ по не́мъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
и ты́ воз­ми́ арома́ты, цвѣ́тъ сми́рны избра́н­ныя пя́ть со́тъ си́клевъ, и кин­намо́ма благово́н­на по́лъ сего́, двѣ́сти пятьдеся́тъ, и тро́сти благово́н­ныя двѣ́сти пятьдеся́тъ,
и касі́и пя́ть со́тъ си́клевъ свята́го, и еле́а от­ ма́слинъ [мѣ́ру] и́нъ,
и сотвори́ши се́й еле́й пома́занiе свято́е, ми́ро пома́зателное худо́же­с­т­вомъ мирова́рца: еле́й пома́занiе свято́е бу́детъ,
и да пома́жеши от­ него́ ски́нiю свидѣ́нiя, и киво́тъ ски́нiи свидѣ́нiя,
и вся́ сосу́ды ея́, и свѣти́лникъ и вся́ сосу́ды его́, и олта́рь кади́лный,
и олта́рь всесожже́нiя и вся́ его́ сосу́ды, и трапе́зу и вся́ ея́ сосу́ды, и умыва́лницу и стоя́ло ея́,
и освяти́ши я́, и бу́дутъ свята́я святы́хъ: вся́къ при­­каса́яйся и́мъ освяти́т­ся:
и Ааро́на и сы́ны его́ пома́жеши, и освяти́ши я́ священ­нодѣ́й­ст­вовати мнѣ́:
и сыно́мъ Изра́илевымъ да рече́ши, глаго́ля: еле́й ма́сть пома́занiя свя́тъ да бу́детъ се́й ва́мъ въ ро́ды ва́шя:
пло́ть человѣ́ча да не пома́жет­ся [и́мъ], и по сложе́нiю сему́ да не сотворите́ са́ми себѣ́ ино́го си́це: свя́тъ е́сть и освяще́нiе бу́детъ ва́мъ:
и́же а́ще сотвори́тъ си́це, и и́же а́ще да́стъ от­ него́ иноплеме́н­нику, потреби́т­ся от­ люді́й сво­и́хъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: воз­ми́ себѣ́ арома́ты, ста́кти, о́ниха и халва́на благово́н­на и Лива́на чи́стаго: все́ то́ въ ра́вну мѣ́ру да бу́детъ:
и да сотворя́тъ въ не́мъ ѳимiа́мъ мирова́рный, дѣ́ло мирова́рца смѣ́шеное, чи́сто, дѣ́ло свято:
и раздроби́ши от­ си́хъ по то́нку, и положи́ши пря́мо свидѣ́нiю въ ски́нiи свидѣ́нiя, от­ону́дуже позна́нъ бу́ду тебѣ́ та́мо: свято́е святы́хъ бу́детъ ва́мъ ѳимiа́мъ:
по сложе́нiю сему́ да не сотворите́ себѣ́ са́ми, освяще́нiе бу́детъ ва́мъ от­ Го́спода:
и́же а́ще сотвори́тъ си́це, е́же обоня́ти от­ него́, поги́бнетъ душа́ того́ от­ люді́й сво­и́хъ.
Синодальный
И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситтим сделай его:
длина ему локоть, и ширина ему локоть; он должен быть четыреугольный; а вышина ему два локтя; из него должны выходить роги его;
обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его; и сделай к нему золотой венец вокруг;
под венцом его на двух углах его сделай два кольца из [чистого] золота; сделай их с двух сторон его; и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них;
шесты сделай из дерева ситтим и обложи их золотом.
И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где Я буду открываться тебе.
На нем Аарон будет курить благовонным курением; каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им;
и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им: это – всегдашнее курение пред Господом в роды ваши.
Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него.
И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год; кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа.
И сказал Господь Моисею, говоря:
когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их;
всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу;
всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу;
богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ ваших;
и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скиниею собрания и между жертвенником, и налей в него воды;
и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои;
когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть; или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу,
пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть; и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их.
И сказал Господь Моисею, говоря:
возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот [сиклей], корицы благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят,
касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин;
и сделай из сего миро для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти: это будет миро для священного помазания;
и помажь им скинию собрания и ковчег [скинии] откровения,
и стол и все принадлежности его, и светильник и все принадлежности его, и жертвенник курения,
и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его;
и освяти их, и будет святыня великая: все, прикасающееся к ним, освятится;
помажь и Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы они были священниками Мне.
А сынам Израилевым скажи: это будет у Меня миро священного помазания в роды ваши;
тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте [сами себе] подобного ему; оно – святыня: святынею должно быть для вас;
кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего.
И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину,
и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый,
и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня великая для вас;
курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно у тебя для Господа;
кто сделает подобное, чтобы курить им, [душа та] истребится из народа своего.
გააკეთე სამსხვერპლო საკმევად; ურთხელისგან გააკეთე იგი.
სიგრძით ერთი წყრთა და სიგანით ერთი წყრთა; ოთხკუთხედი უნდა იყოს; სიმაღლე ორი წყრთა ჰქონდეს, რქები უნდა გამოდიოდეს მისგან.
ხალასი ოქროთი მოჭედე იგი, მისი სახურავი, გარშემო კედლები და რქები. ოქროს გვირგვინი შემოავლე ირგვლივ.
ორი ოქროს რგოლი გაუკეთე გვირგვინს ქვემოთ ორსავე გვერდზე, ორსავე მხარეს გაუკეთე. კეტების გასაყრელად იყოს, რომ მისი ტარება შეიძლებოდეს.
კეტები ურთხელისგან გააკეთე და ოქროთი მოჭედე.
დადგი იგი კრეტსაბმელის წინ, მოწმობის კიდობნის პირდაპირ რომ არის; სახურავის წინ, მოწმობის კიდობანს რომ ახურავს, სადაც მე გამოგეცხადებით.
აკმიოს მასზე აარონმა სურნელოვანი საკმეველი; აკმიოს იგი დილაობით, როცა ლამპრებს გაამზადებს.
როცა აანთებს აარონი ლამპრებს საღამოხანს, აკმიოს საკმეველი. ეს იყოს მუდმივსაკმევად უფლის წინაშე თაობიდან თაობაში.
ნუ დასდებთ მასზე უცხო საკმეველს, ნურც აღსავღენს, ნურც ფქვილს; ნურც საღვრელს ნუ დაღვრით მასზე.
შეასრულებს აარონი მიტევების წესს მის რქებზე წელიწადში ერთხელ; ცოდვის მისატევებელი მსხვერპლის სისხლით შეასრულებს მიტევების წესს წელიწადში ერთხელ თაობიდან თაობაში. წმიდათა წმიდა არის ეს უფლისათვის.
ასე უთხრა უფალმა მოსეს:
როცა შეუდგება ისრაელიანთა აღრიცხვას მათი სათვალავის გასაგებად, გადაუხადოს თითოეულმა აღრიცხვის დროს თავისი სულის გამოსასყიდი უფალს, რომ ჟამი არ მოედოთ აღრიცხვისას.
ეს უნდა გადაიხადოს ყველამ, ვინც სათვალავში გადის: ნახევარი შეკელი საღვთო შეკელის მიხედვით: ოცი გერაა შეკელში; ნახევარი შეკელი საუფლო ძღვენია.
ყველამ, ვინც კი სათვალავში გადის, ოცი წლის ასაკიდან მოყოლებული, ძღვენი უნდა მიართვას უფალს.
მდიდარმა არ უნდა გადაამეტოს და ღარიბმა არ უნდა დააკლოს ნახევარ შეკელს, რასაც უფალს აძლევთ ძღვნად თქვენი სულის გამოსასყიდად.
აკრიფე გამოსასყიდი ვერცხლი ისრაელიანთაგან და გაეცი სადღესასწაულო კარვის სამსახურისთვის. იყოს სამახსოვროდ ისრაელიანთათვის უფლის წინაშე თქვენი სულის გამოსასყიდად.
ასე უთხრა უფალმა მოსეს.
გააკეთე სპილენძის საბანელი და სპილენძის კვარცხლბეკი განსაბანად; დადგი იგი სადღესასწაულო კარავსა და სამსხვერბლოს შორის და წყალი ჩაასხი შიგ.
ამ საბანელში განიბანონ აარონმა და მისმა შვილებმა ხელები და ფეხები.
წყლით განიბანონ სადღესასწაულო კარავში შესვლისას, რათა არ დაიხოცონ. ან მაშინ, როცა სამსხვერპლოსთან მივლენ სამსახურის აღსასრულებლად, უფლისადმი საცეცხლო მსხვერპლის საკმევად.
განიბანონ ხელები და ფეხები, რათა არ დაიხოცონ. სამარადისო წესად ჰქონდეთ ეს მას და მის შთამომავლობას, თაობიდან თაობაში.
ასე უთხრა უფალმა მოსეს:
აიღე საუკეთესო ნელსურნელებანი: ხუთასი შეკელი სუფთა მური, ამის ნახევარი - ორასორმოცდაათი სურნელოვანი დარიჩინი, ორასორმოცდაათი სურნელოვანი ლერწამი,
ხუთასი შეკელი კასია საღვთო შეკელის მიხედვით, და ერთი ჰინი ზეთისხილის ზეთი.
დაამზადე ყოველივე ამისგან წმიდა მირონი, შეზავებული მენელსაცხებელთა ხელოვნებით. წმიდა მირონი იქნება ეს.
სცხე ეს სადღესასწაულო კარავს და მოწმობის კიდობანს.
ტაბლას და მთელს მის ჭურჭელს, ლამპარს და მთელს მის ჭურჭელს, საკმევლის სამსხვერპლოს,
აღსავლენის სამსხვერპლოს და მთელს მის ჭურჭელს, საბანელს და მის კვარცხლბეკს.
განწმიდე ისინი და წმიდათა წმიდა გახდება ყველაფერი; წმიდა გახდება ყველა, ვინც კი მათ შეეხება
სცხე აარონს და მის შვილებს და განწმიდე ისინი რომ მღვდლობა გამიწიონ მე.
ისრაელიანებს ასე უთხარი: ეს მექნება წმიდა მირონად თაობიდან თაობაში.
გარეშე კაცის სხეულს არ უნდა ეცხოს იგი, ნურც მის მსგავს ნაზავს დაამზადებთ სახმარად, რადგან სიწმიდეა იგი; სიწმიდე უნდა იყოს თქვენთვის.
ვინც ამის მსგავს რასმე შეაზავებს და ვინც გარეშე კაცს სცხებს მათ, უნდა მოიკვეთოს თავისი ხალხიდან.
უთხრა უფალმა მოსეს: აიღე სურნელებანი: შტახსი, ონიქსი, სურნელოვანი ხელბანა და სუფთა ლებონა, თანაბრად.
დაამზადე მისგან სასაკმევლე ნაზავი მენელსაცხებელთა ხელოვნებით აზელილი, სუფთა, წმიდა.
წვრილად დანაყე და დადევი მოწმობის კიდობნის წინ სადღესასწაულო კარავში, სადაც მე გამოგეცხადებით. წმიდათა წმიდა იყოს ეს თქვენთვის.
არ დაამზადოთ ამგვარად შეზავებული საკმეველი მოსახმარად. სიწმიდედ გქონდეს იგი უფლისათვის.
ვინც ამის მსგავსს დაამზადებს საყნოსავად, მოიკვეთება თავისი ხალხიდან.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки