Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: предъиди́, взы́ди от­сю́ду ты́ и лю́дiе тво­и́, и́хже изве́лъ еси́ от­ земли́ Еги́петскiя на зе́млю, е́юже кля́хся Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, глаго́ля: сѣ́мени ва́­шему да́мъ ю́:
 • и послю́ ку́пно а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и изжене́тъ Ханане́а, Аморре́а и Хетте́а, и Ферезе́а и Гергесе́а, и Еве́а и Иевусе́а:
 • и введу́ тя въ зе́млю теку́щую млеко́мъ и ме́домъ: са́мъ бо не пойду́ съ тобо́ю, я́ко лю́дiе жестоковы́йнiи су́ть, да не убiю́ тебе́ на пути́.
 • И услы́шав­ше лю́дiе сло́во сiе́ стра́шное, воспла́кашася въ плаче́вныхъ [ри́захъ].
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ лю́дiе жестоковы́йнiи, блюди́теся, да не я́зву другу́ю наведу́ на вы́ и потреблю́ вы́: ны́нѣ у́бо сыми́те ри́зы сла́вы ва́­шея и у́тварь, и покажу́, я́же сотворю́ ва́мъ.
 • И отъ­я́ша сы́нове Изра́илевы у́тварь свою́ и ри́зы от­ горы́ Хори́ва.
 • И взе́мъ Моисе́й ку́щу свою́, потче́ ю́ внѣ́ полка́, дале́че от­ полка́, и прозва́ся ски́нiя свидѣ́нiя: и бы́сть, вся́къ взыску́яй Го́спода исхожда́­ше въ ски́нiю, я́же внѣ́ полка́.
 • Егда́ же вхожда́­ше Моисе́й въ ски́нiю внѣ́ полка́, стоя́ху вси́ лю́дiе смотря́ще кі́йждо предъ две́рьми ку́щи сво­ея́, и зря́ху от­ходя́щу Моисе́ю да́же вни́ти ему́ въ ски́нiю.
 • Егда́ же вни́де Моисе́й въ ски́нiю, сни́де сто́лпъ о́блачный и ста́ предъ две́рьми ски́нiи, и глаго́ла [Госпо́дь] Моисе́ю.
 • И ви́дяху вси́ лю́дiе сто́лпъ о́блачный стоя́щь предъ две́рьми ски́нiи: и ста́в­ше вси́ лю́дiе, поклони́шася кі́йждо изъ две́рiй ку́щи сво­ея́:
 • и глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю лице́мъ къ лицу́, я́коже а́ще бы кто́ воз­глаго́лалъ къ сво­ему́ дру́гу, и от­пуща́­шеся въ по́лкъ: слуга́ же иису́съ, сы́нъ нави́нъ, ю́ноша не исхожда́­ше изъ ски́нiи.
 • И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се́, ты́ мнѣ́ глаго́леши: изведи́ лю́ди сiя́: ты́ же не яви́лъ ми́ еси́, кого́ по́слеши со мно́ю: ты́ же мнѣ́ ре́клъ еси́: вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ и благода́ть и́маши у мене́:
 • а́ще у́бо обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, яви́ ми тебе́ сама́го, да разу́мно ви́жду тя́, я́ко да обрѣ́тъ бу́ду благода́ть предъ тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дiе тво­и́ язы́къ вели́къ се́й.
 • И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: а́зъ са́мъ предъиду́ предъ тобо́ю и упоко́ю тя́.
 • И рече́ къ нему́ Моисе́й: а́ще са́мъ ты́ не и́деши съ на́ми, да не изведе́ши мя́ от­сю́ду:
 • и ка́ко вѣ́домо бу́детъ во­и́стин­ну, я́ко обрѣто́хъ благода́ть у тебе́ а́зъ же и лю́дiе тво­и́, то́чiю иду́щу ти́ съ на́ми? и просла́вленъ бу́ду а́зъ же и лю́дiе тво­и́ па́че всѣ́хъ язы́къ, ели́цы су́ть на земли́.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: и сiе́ тебѣ́ сло́во, е́же ре́клъ еси́, сотворю́: обрѣ́лъ бо еси́ благода́ть предо мно́ю, и вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ.
 • И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву твою́.
 • И рече́ [Госпо́дь къ Моисе́ю]: а́зъ предъиду́ предъ тобо́ю сла́вою мо­е́ю и воз­зову́ о и́мени мо­е́мъ, Госпо́дь предъ тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю.
 • И рече́: не воз­мо́жеши ви́дѣти лица́ мо­его́: не бо́ у́зритъ человѣ́къ лице́ мое́, и жи́въ бу́детъ.
 • И рече́ Госпо́дь: се́, мѣ́сто у мене́, и ста́неши на ка́мени:
 • егда́ же пре́йдетъ сла́ва моя́, и положу́ тя въ разсѣ́линѣ ка́мене, и покры́ю руко́ю мо­е́ю надъ тобо́ю, до́ндеже мимо­иду́:
 • и от­иму́ ру́ку мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя моя́: лице́ же мое́ не яви́т­ся тебѣ́.
 • И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее;
 • и пошлю пред тобою Ангела [Моего], и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев,
 • [и введет он вас] в землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный.
 • Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих.
 • Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами.
 • Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива.
 • Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана.
 • И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию.
 • Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в скинию, и [Господь] говорил с Моисеем.
 • И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой.
 • И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
 • Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»;
 • итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.
 • [Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [пред тобою] и введу тебя в покой.
 • [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда,
 • ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле.
 • И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени.
 • [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою.
 • И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею.
 • И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.
 • И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале;
 • когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду;
 • и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе].
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν πορεύ­ου ἀνάβηθι ἐν­τεῦθεν σὺ καὶ ὁ λαός σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν
 • καὶ συν­αποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου προ­̀ προ­σώπου σου καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον
 • καὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι οὐ γὰρ μὴ συν­αναβῶ μετὰ σοῦ δια­̀ τὸ λαὸν σκληροτράχηλόν σε εἶναι ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ὁδῷ
 • καὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο κατεπένθησαν ἐν πενθικοῖς
 • καὶ εἶπεν κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὑμεῖς λαὸς σκληροτράχηλος ὁρᾶτε μὴ πλη­γὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς νῦν οὖν ἀφέλεσθε τὰς στολὰς τῶν δοξῶν ὑμῶν καὶ τὸν κόσμον καὶ δείξω σοι ἃ ποιήσω σοι
 • καὶ περιείλαν­το οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπο­̀ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ
 • καὶ λαβὼν Μωυσῆς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς μακρὰν ἀπο­̀ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐκλήθη σκηνὴ μαρτυρίου καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ζητῶν κύριον ἐξεπορεύ­ετο εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς
 • ἡνίκα δ᾿ ἂν εἰσεπορεύ­ετο Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἱστήκει πᾶς ὁ λαὸς σκοπεύ­ον­τες ἕκασ­τος παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ κατενοοῦσαν ἀπιόν­τος Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν
 • ὡς δ᾿ ἂν εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπι­̀ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς καὶ ἐλάλει Μωυσῇ
 • καὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπι­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ στάν­τες πᾶς ὁ λαὸς προ­σεκύνησαν ἕκασ­τος ἀπο­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ ὡς εἴ τις λαλήσει προ­̀ς τὸν ἑαυτοῦ φίλον καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν ὁ δὲ θεράπων ᾿Ιησοῦς υἱὸς Ναυη νέος οὐκ ἐξεπορεύ­ετο ἐκ τῆς σκηνῆς
 • καὶ εἶπεν Μωυσῆς προ­̀ς κύριον ἰδοὺ σύ μοι λέγεις ἀνάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι ὃν συν­αποστελεῖς μετ᾿ ἐμοῦ σὺ δέ μοι εἶπας οἶδά σε παρα­̀ πάν­τας καὶ χάριν ἔχεις παρ᾿ ἐμοί
 • εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναν­τίον σου ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν γνωστῶς ἴδω σε ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐναν­τίον σου καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο
 • καὶ λέγει αὐτὸς προ­πορεύ­σομαί σου καὶ κατα­παύσω σε
 • καὶ λέγει προ­̀ς αὐτόν εἰ μὴ αὐτὸς σὺ πορεύ­ῃ μή με ἀναγάγῃς ἐν­τεῦθεν
 • καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρα­̀ σοί ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου ἀλλ᾿ ἢ συμπορευο­μέ­νου σου μεθ᾿ ἡμῶν καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρα­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπι­̀ τῆς γῆς ἐστιν
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον ὃν εἴρηκας ποιήσω εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου καὶ οἶδά σε παρα­̀ πάν­τας
 • καὶ λέγει δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν
 • καὶ εἶπεν ἐγὼ παρελεύ­σομαι προ­́τερός σου τῇ δόξῃ μου καὶ καλέσω ἐπι­̀ τῷ ὀνόματί μου κύριος ἐναν­τίον σου καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
 • καὶ εἶπεν οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν μου τὸ προ­́σωπον οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ προ­́σωπόν μου καὶ ζή­σε­ται
 • καὶ εἶπεν κύριος ἰδοὺ τόπος παρ᾿ ἐμοί στήσῃ ἐπι­̀ τῆς πέτρας
 • ἡνίκα δ᾿ ἂν παρέλθῃ μου ἡ δόξα καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπι­̀ σέ ἕως ἂν παρέλθω
 • καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω μου τὸ δὲ προ­́σωπόν μου οὐκ ὀφθή­σε­ταί σοι