Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: предъиди́, взы́ди от­сю́ду ты́ и лю́дiе тво­и́, и́хже изве́лъ еси́ от­ земли́ Еги́петскiя на зе́млю, е́юже кля́хся Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, глаго́ля: сѣ́мени ва́­шему да́мъ ю́:
 • и послю́ ку́пно а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и изжене́тъ Ханане́а, Аморре́а и Хетте́а, и Ферезе́а и Гергесе́а, и Еве́а и Иевусе́а:
 • и введу́ тя въ зе́млю теку́щую млеко́мъ и ме́домъ: са́мъ бо не пойду́ съ тобо́ю, я́ко лю́дiе жестоковы́йнiи су́ть, да не убiю́ тебе́ на пути́.
 • И услы́шав­ше лю́дiе сло́во сiе́ стра́шное, воспла́кашася въ плаче́вныхъ [ри́захъ].
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ лю́дiе жестоковы́йнiи, блюди́теся, да не я́зву другу́ю наведу́ на вы́ и потреблю́ вы́: ны́нѣ у́бо сыми́те ри́зы сла́вы ва́­шея и у́тварь, и покажу́, я́же сотворю́ ва́мъ.
 • И отъ­я́ша сы́нове Изра́илевы у́тварь свою́ и ри́зы от­ горы́ Хори́ва.
 • И взе́мъ Моисе́й ку́щу свою́, потче́ ю́ внѣ́ полка́, дале́че от­ полка́, и прозва́ся ски́нiя свидѣ́нiя: и бы́сть, вся́къ взыску́яй Го́спода исхожда́­ше въ ски́нiю, я́же внѣ́ полка́.
 • Егда́ же вхожда́­ше Моисе́й въ ски́нiю внѣ́ полка́, стоя́ху вси́ лю́дiе смотря́ще кі́йждо предъ две́рьми ку́щи сво­ея́, и зря́ху от­ходя́щу Моисе́ю да́же вни́ти ему́ въ ски́нiю.
 • Егда́ же вни́де Моисе́й въ ски́нiю, сни́де сто́лпъ о́блачный и ста́ предъ две́рьми ски́нiи, и глаго́ла [Госпо́дь] Моисе́ю.
 • И ви́дяху вси́ лю́дiе сто́лпъ о́блачный стоя́щь предъ две́рьми ски́нiи: и ста́в­ше вси́ лю́дiе, поклони́шася кі́йждо изъ две́рiй ку́щи сво­ея́:
 • и глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю лице́мъ къ лицу́, я́коже а́ще бы кто́ воз­глаго́лалъ къ сво­ему́ дру́гу, и от­пуща́­шеся въ по́лкъ: слуга́ же иису́съ, сы́нъ нави́нъ, ю́ноша не исхожда́­ше изъ ски́нiи.
 • И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се́, ты́ мнѣ́ глаго́леши: изведи́ лю́ди сiя́: ты́ же не яви́лъ ми́ еси́, кого́ по́слеши со мно́ю: ты́ же мнѣ́ ре́клъ еси́: вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ и благода́ть и́маши у мене́:
 • а́ще у́бо обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, яви́ ми тебе́ сама́го, да разу́мно ви́жду тя́, я́ко да обрѣ́тъ бу́ду благода́ть предъ тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дiе тво­и́ язы́къ вели́къ се́й.
 • И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: а́зъ са́мъ предъиду́ предъ тобо́ю и упоко́ю тя́.
 • И рече́ къ нему́ Моисе́й: а́ще са́мъ ты́ не и́деши съ на́ми, да не изведе́ши мя́ от­сю́ду:
 • и ка́ко вѣ́домо бу́детъ во­и́стин­ну, я́ко обрѣто́хъ благода́ть у тебе́ а́зъ же и лю́дiе тво­и́, то́чiю иду́щу ти́ съ на́ми? и просла́вленъ бу́ду а́зъ же и лю́дiе тво­и́ па́че всѣ́хъ язы́къ, ели́цы су́ть на земли́.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: и сiе́ тебѣ́ сло́во, е́же ре́клъ еси́, сотворю́: обрѣ́лъ бо еси́ благода́ть предо мно́ю, и вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ.
 • И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву твою́.
 • И рече́ [Госпо́дь къ Моисе́ю]: а́зъ предъиду́ предъ тобо́ю сла́вою мо­е́ю и воз­зову́ о и́мени мо­е́мъ, Госпо́дь предъ тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю.
 • И рече́: не воз­мо́жеши ви́дѣти лица́ мо­его́: не бо́ у́зритъ человѣ́къ лице́ мое́, и жи́въ бу́детъ.
 • И рече́ Госпо́дь: се́, мѣ́сто у мене́, и ста́неши на ка́мени:
 • егда́ же пре́йдетъ сла́ва моя́, и положу́ тя въ разсѣ́линѣ ка́мене, и покры́ю руко́ю мо­е́ю надъ тобо́ю, до́ндеже мимо­иду́:
 • и от­иму́ ру́ку мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя моя́: лице́ же мое́ не яви́т­ся тебѣ́.
 • И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее;
 • и пошлю пред тобою Ангела [Моего], и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев,
 • [и введет он вас] в землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный.
 • Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих.
 • Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами.
 • Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива.
 • Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана.
 • И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию.
 • Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в скинию, и [Господь] говорил с Моисеем.
 • И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой.
 • И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
 • Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»;
 • итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.
 • [Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [пред тобою] и введу тебя в покой.
 • [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда,
 • ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле.
 • И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени.
 • [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою.
 • И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею.
 • И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.
 • И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале;
 • когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду;
 • и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе].
 • 耶 和 华 吩 咐 摩 西 说 , 我 曾 起 誓 应 许 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 说 , 要 将 迦 南 地 赐 给 你 的 后 裔 。 现 在 你 和 你 从 埃 及 地 所 领 出 来 的 百 姓 , 要 从 这 里 往 那 地 去 。
 • 我 要 差 遣 使 者 在 你 前 面 , 撵 出 迦 南 人 , 亚 摩 利 人 , 赫 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 ,
 • 领 你 到 那 流 奶 与 蜜 之 地 。 我 自 己 不 同 你 们 上 去 , 因 为 你 们 是 硬 着 颈 项 的 百 姓 , 恐 怕 我 在 路 上 把 你 们 灭 绝 。
 • 百 姓 听 见 这 凶 信 就 悲 哀 , 也 没 有 人 佩 戴 妆 饰 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 , 你 告 诉 以 色 列 人 说 , 耶 和 华 说 , 你 们 是 硬 着 颈 项 的 百 姓 , 我 若 一 霎 时 临 到 你 们 中 间 , 必 灭 绝 你 们 。 现 在 你 们 要 把 身 上 的 妆 饰 摘 下 来 , 使 我 可 以 知 道 怎 样 待 你 们 。
 • 以 色 列 人 从 住 何 烈 山 以 后 , 就 把 身 上 的 妆 饰 摘 得 乾 净 。
 • 摩 西 素 常 将 帐 棚 支 搭 在 营 外 , 离 营 却 远 , 他 称 这 帐 棚 为 会 幕 。 凡 求 问 耶 和 华 的 , 就 到 营 外 的 会 幕 那 里 去 。
 • 当 摩 西 出 营 到 会 幕 去 的 时 候 , 百 姓 就 都 起 来 , 各 人 站 在 自 己 帐 棚 的 门 口 , 望 着 摩 西 , 直 等 到 他 进 了 会 幕 。
 • 摩 西 进 会 幕 的 时 候 , 云 柱 降 下 来 , 立 在 会 幕 的 门 前 , 耶 和 华 便 与 摩 西 说 话 。
 • 众 百 姓 看 见 云 柱 立 在 会 幕 门 前 , 就 都 起 来 , 各 人 在 自 己 帐 棚 的 门 口 下 拜 。
 • 耶 和 华 与 摩 西 面 对 面 说 话 , 好 像 人 与 朋 友 说 话 一 般 。 摩 西 转 到 营 里 去 , 惟 有 他 的 帮 手 , 一 个 少 年 人 嫩 的 儿 子 约 书 亚 , 不 离 开 会 幕 。
 • 摩 西 对 耶 和 华 说 , 你 吩 咐 我 说 , 将 这 百 姓 领 上 去 , 却 没 有 叫 我 知 道 你 要 打 发 谁 与 我 同 去 , 只 说 , 我 按 你 的 名 认 识 你 , 你 在 我 眼 前 也 蒙 了 恩 。
 • 我 如 今 若 在 你 眼 前 蒙 恩 , 求 你 将 你 的 道 指 示 我 , 使 我 可 以 认 识 你 , 好 在 你 眼 前 蒙 恩 。 求 你 想 到 这 民 是 你 的 民 。
 • 耶 和 华 说 , 我 必 亲 自 和 你 同 去 , 使 你 得 安 息 。
 • 摩 西 说 , 你 若 不 亲 自 和 我 同 去 , 就 不 要 把 我 们 从 这 里 领 上 去 。
 • 人 在 何 事 上 得 以 知 道 我 和 你 的 百 姓 在 你 眼 前 蒙 恩 呢 , 岂 不 是 因 你 与 我 们 同 去 , 使 我 和 你 的 百 姓 与 地 上 的 万 民 有 分 别 麽 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 , 你 这 所 求 的 我 也 要 行 , 因 为 你 在 我 眼 前 蒙 了 恩 , 并 且 我 按 你 的 名 认 识 你 。
 • 摩 西 说 , 求 你 显 出 你 的 荣 耀 给 我 看 。
 • 耶 和 华 说 , 我 要 显 我 一 切 的 恩 慈 , 在 你 面 前 经 过 , 宣 告 我 的 名 。 我 要 恩 待 谁 就 恩 待 谁 , 要 怜 悯 谁 就 怜 悯 谁 ,
 • 又 说 , 你 不 能 看 见 我 的 面 , 因 为 人 见 我 的 面 不 能 存 活 。
 • 耶 和 华 说 , 看 哪 , 在 我 这 里 有 地 方 , 你 要 站 在 磐 石 上 。
 • 我 的 荣 耀 经 过 的 时 候 , 我 必 将 你 放 在 磐 石 穴 中 , 用 我 的 手 遮 掩 你 , 等 我 过 去 ,
 • 然 后 我 要 将 我 的 手 收 回 , 你 就 得 见 我 的 背 , 却 不 得 见 我 的 面 。