Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: истеши́ себѣ́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, я́коже и пе́рвыя, и взы́ди ко мнѣ́ на го́ру: и напишу́ на скрижа́лехъ словеса́, я́же бя́ху на скрижа́лехъ пе́рвыхъ, я́же сокруши́лъ еси́:
 • и бу́ди гото́въ зау́тра, и взы́деши на го́ру Сина́йскую и предста́неши мнѣ́ та́мо на версѣ́ горы́:
 • и да никто́же взы́детъ съ тобо́ю, ниже́ да яви́т­ся на все́й горѣ́: и о́вцы и говя́да да не пасу́т­ся бли́зъ горы́ тоя́.
 • И истеса́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, я́коже и пе́рвыя: и у́трен­невавъ Моисе́й зау́тра, взы́де на го́ру Сина́йскую, я́коже завѣща́ ему́ Госпо́дь: и взя́ Моисе́й съ собо́ю двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ныя.
 • И сни́де Госпо́дь во о́блацѣ, и предста́ ему́ та́мо Моисе́й, и при­­зва́ и́менемъ Госпо́днимъ.
 • И мимо­и́де Госпо́дь предъ лице́мъ его́ и воз­зва́: Госпо́дь, Госпо́дь Бо́гъ ще́дръ и ми́лостивъ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и и́стиненъ,
 • и пра́вду храня́й, и творя́й ми́лость въ ты́сящы, отъ­е́мляй беззако́нiя и непра́вды и грѣхи́, и пови́н­наго не очи́ститъ, наводя́й грѣхи́ отце́въ на ча́да, и на ча́да ча́дъ, до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да.
 • И потща́вся Моисе́й, при­­ни́къ на зе́млю, поклони́ся Бо́гу
 • и рече́: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, да и́детъ Госпо́дь мо́й съ на́ми: лю́дiе бо жестоковы́йнiи су́ть: и отъ­и́меши ты́ грѣхи́ на́шя и беззако́нiя на́ша, и бу́демъ тво­и́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, а́зъ полага́ю тебѣ́ завѣ́тъ предъ всѣ́ми людьми́ тво­и́ми, и сотворю́ сла́вная, я́же не бы́ша по все́й земли́ и во всѣ́хъ язы́цѣхъ: и у́зрятъ вси́ лю́дiе, въ ни́хже еси́ ты́, дѣла́ Госпо́дня, я́ко чу́дна су́ть, я́же а́зъ сотворю́ тебѣ́:
 • внемли́ ты́ вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́: се́, а́зъ изжену́ предъ лице́мъ ва́шимъ Аморре́а и Ханане́а, и Хетте́а и Ферезе́а, и Еве́а и Гергесе́а и Иевусе́а:
 • внемли́ себѣ́, да не когда́ завѣща́еши завѣ́тъ сѣдя́щымъ на земли́, въ ню́же вни́деши, да не бу́детъ собла́знъ въ ва́съ:
 • ка́пища и́хъ разори́те и кумíры и́хъ сокруши́те, и дубра́вы и́хъ посѣцы́те, и изва́яная бого́въ и́хъ сожжи́те огне́мъ,
 • не бо́ поклоните́ся бого́мъ ины́мъ: и́бо Госпо́дь Бо́гъ ревни́во и́мя, Бо́гъ ревни́въ е́сть:
 • да не когда́ завѣща́еши завѣ́тъ сѣдя́щымъ на земли́, и соблу́дятъ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ, и пожру́тъ бого́мъ и́хъ, и при­­зову́тъ тя́, и снѣ́си от­ же́ртвъ и́хъ:
 • и по́ймеши от­ дще́рей и́хъ сыно́мъ тво­и́мъ, и от­ дще́рей тво­и́хъ да́си сыно́мъ и́хъ, и соблу́дятъ дще́ри твоя́ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ, и сы́нове тво­и́ соблу́дятъ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ:
 • и бого́въ слiя́ныхъ да не сотвори́ши себѣ́:
 • и пра́здникъ опрѣсно́чный да сохрани́ши: се́дмь дні́й да я́си опрѣсно́ки, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́, во вре́мя въ ме́сяцѣ но́выхъ плодо́въ: въ ме́сяцѣ бо но́выхъ плодо́въ изше́лъ еси́ от­ земли́ Еги́петскiя:
 • вся́ко разверза́ющее ложесна́ му́жескъ мнѣ́ по́лъ [да бу́детъ], вся́ко перворо́дное телца́ и перворо́дное овцы́:
 • и перворо́дное осля́те иску́пиши овце́ю: а́ще же не иску́пиши е́, цѣ́ну да да́си его́: вся́каго пе́рвенца от­ сыно́въ тво­и́хъ да иску́пиши, да не яви́шися предо мно́ю то́щь:
 • въ ше́сть дні́й да дѣ́лаеши, въ седмы́й же де́нь да почі́еши, от­ сѣ́ятвы и жа́твы да почі́еши,
 • и пра́здникъ седми́цъ да сотвори́ши ми́, нача́ло жа́твы пшени́цы, и пра́здникъ собра́нiя посредѣ́ лѣ́та:
 • въ три́ времена́ лѣ́та да яви́т­ся вся́къ му́жескъ по́лъ тво́й предъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ:
 • егда́ бо изжену́ язы́ки от­ лица́ тво­его́ и разширю́ предѣ́лы твоя́, никто́же воз­жела́етъ земли́ тво­ея́, егда́ прiи́деши яви́тися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ въ три́ времена́ лѣ́та:
 • да не зако́леши съ ква́сомъ кро́ве же́ртвъ мо­и́хъ, и да не прележи́тъ до у́трiя же́ртва пра́здника па́схи:
 • перворо́дная жи́тъ земли́ тво­ея́ да внесе́ши въ до́мъ Го́спода Бо́га тво­его́: да не свари́ши а́гнца во млецѣ́ ма́тере его́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: напиши́ себѣ́ словеса́ сiя́, въ словесѣ́хъ бо си́хъ положи́хъ тебѣ́ завѣ́тъ и Изра́илю.
 • И бѣ́ та́мо Моисе́й предъ Го́сподемъ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й: хлѣ́ба не яде́ и воды́ не пи́: и написа́ [моисе́й] на скрижа́лехъ словеса́ сiя́ завѣ́та, де́сять слове́съ.
 • Сходя́щу же Моисе́ю съ горы́ Сина́йскiя, и о́бѣ скрижа́ли въ руку́ Моисе́ову: сходя́щу же ему́ съ горы́, и Моисе́й не вѣ́дяше, я́ко просла́вися зра́къ пло́ти лица́ его́, егда́ глаго́лаше съ ни́мъ.
 • И ви́дѣ Ааро́нъ и вси́ сы́нове Изра́илевы Моисе́а, и бя́ше просла́вленъ зра́къ пло́ти лица́ его́: и убоя́шася при­­ступи́ти къ нему́.
 • И воз­зва́ и́хъ Моисе́й, и обрати́шася къ нему́ Ааро́нъ и вси́ кня́зи со́нма: и глаго́ла Моисе́й къ ни́мъ.
 • И по си́хъ прiидо́ша къ нему́ вси́ сы́нове Изра́илевы: и заповѣ́да и́мъ вся́, ели́ка глаго́ла къ нему́ Госпо́дь на горѣ́ Сина́йстѣй.
 • И егда́ преста́ глаго́ля къ ни́мъ, воз­ложи́ на лице́ свое́ покро́въ.
 • Егда́ же вхожда́­ше Моисе́й предъ Го́спода глаго́лати къ нему́, снима́­ше покро́въ, до́ндеже исхожда́­ше: и изше́дъ глаго́лаше ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ, ели́ка заповѣ́да ему́ Госпо́дь.
 • И ви́дѣша сы́нове Изра́илевы лице́ Моисе́ово, я́ко просла́вися: и воз­лага́­ше Моисе́й покро́въ на лице́ свое́, до́ндеже вни́детъ глаго́лати съ ни́мъ.
 • И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, [и взойди ко Мне на гору,] и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил;
 • и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо Мною там на вершине горы;
 • но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей.
 • И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные.
 • И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы.
 • И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
 • сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
 • Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]
 • и сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием Твоим.
 • И сказал [Господь Моисею]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя;
 • сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев;
 • смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас.
 • Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния богов их сожгите огнем],
 • ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его – ревнитель; Он Бог ревнитель.
 • Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;
 • и не бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих.
 • Не делай себе богов литых.
 • Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта.
 • Все, разверзающее ложесна, Мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна, из волов и овец;
 • первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его; всех первенцев из сынов твоих выкупа́й; пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками.
 • Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы.
 • И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года;
 • три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога Израилева,
 • ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году.
 • Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра.
 • Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
 • И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем.
 • И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал [Моисей] на скрижалях слова завета, десятословие.
 • Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним.
 • И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему.
 • И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними.
 • После сего приблизились [к нему] все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае.
 • И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало.
 • Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было [ему от Господа].
 • И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с Ним.
 • 耶 和 华 吩 咐 摩 西 说 , 你 要 凿 出 两 块 石 版 , 和 先 前 你 摔 碎 的 那 版 一 样 , 其 上 的 字 我 要 写 在 这 版 上 。
 • 明 日 早 晨 , 你 要 预 备 好 了 , 上 西 乃 山 , 在 山 顶 上 站 在 我 面 前 。
 • 谁 也 不 可 和 你 一 同 上 去 , 遍 山 都 不 可 有 人 , 在 山 根 也 不 可 叫 羊 群 牛 群 吃 草 。
 • 摩 西 就 凿 出 两 块 石 版 , 和 先 前 的 一 样 。 清 晨 起 来 , 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 上 西 乃 山 去 , 手 里 拿 着 两 块 石 版 。
 • 耶 和 华 在 云 中 降 临 , 和 摩 西 一 同 站 在 那 里 , 宣 告 耶 和 华 的 名 。
 • 耶 和 华 在 他 面 前 宣 告 说 , 耶 和 华 , 耶 和 华 , 是 有 怜 悯 有 恩 典 的 神 , 不 轻 易 发 怒 , 并 有 丰 盛 的 慈 爱 和 诚 实 。
 • 为 千 万 人 存 留 慈 爱 , 赦 免 罪 孽 , 过 犯 , 和 罪 恶 , 万 不 以 有 罪 的 为 无 罪 , 必 追 讨 他 的 罪 , 自 父 及 子 , 直 到 三 , 四 代 。
 • 摩 西 急 忙 伏 地 下 拜 ,
 • 说 , 主 阿 , 我 若 在 你 眼 前 蒙 恩 , 求 你 在 我 们 中 间 同 行 , 因 为 这 是 硬 着 颈 项 的 百 姓 。 又 求 你 赦 免 我 们 的 罪 孽 和 罪 恶 , 以 我 们 为 你 的 产 业 。
 • 耶 和 华 说 , 我 要 立 约 , 要 在 百 姓 面 前 行 奇 妙 的 事 , 是 在 遍 地 万 国 中 所 未 曾 行 的 。 在 你 四 围 的 外 邦 人 就 要 看 见 耶 和 华 的 作 为 , 因 我 向 你 所 行 的 是 可 畏 惧 的 事 。
 • 我 今 天 所 吩 咐 你 的 , 你 要 谨 守 。 我 要 从 你 面 前 撵 出 亚 摩 利 人 , 迦 南 人 , 赫 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 。
 • 你 要 谨 慎 , 不 可 与 你 所 去 那 地 的 居 民 立 约 , 恐 怕 成 为 你 们 中 间 的 网 罗 ,
 • 却 要 拆 毁 他 们 的 祭 坛 , 打 碎 他 们 的 柱 像 , 砍 下 他 们 的 木 偶 。
 • 不 可 敬 拜 别 神 , 因 为 耶 和 华 是 忌 邪 的 神 , 名 为 忌 邪 蛇 。
 • 只 怕 你 与 那 地 的 居 民 立 约 , 百 姓 随 从 他 们 的 神 , 就 行 邪 淫 , 祭 祀 他 们 的 神 , 有 人 叫 你 , 你 便 吃 他 的 祭 物 ,
 • 又 为 你 的 儿 子 娶 他 们 的 女 儿 为 妻 , 他 们 的 女 儿 随 从 他 们 的 神 , 就 行 邪 淫 , 使 你 的 儿 子 也 随 从 他 们 的 神 行 邪 淫 。
 • 不 可 为 自 己 铸 造 神 像 。
 • 你 要 守 除 酵 节 , 照 我 所 吩 咐 你 的 , 在 亚 笔 月 内 所 定 的 日 期 吃 无 酵 饼 七 天 , 因 为 你 是 这 亚 笔 月 内 出 了 埃 及 。
 • 凡 头 生 的 都 是 我 的 , 一 切 牲 畜 头 生 的 , 无 论 是 牛 是 羊 , 公 的 都 是 我 的 。
 • 头 生 的 驴 要 用 羊 羔 代 赎 , 若 不 代 赎 就 要 打 折 它 的 颈 项 。 凡 头 生 的 儿 子 都 要 赎 出 来 。 谁 也 不 可 空 手 朝 见 我 。
 • 你 六 日 要 作 工 , 第 七 日 要 安 息 , 虽 在 耕 种 收 割 的 时 候 也 要 安 息 。
 • 在 收 割 初 熟 麦 子 的 时 候 要 守 七 七 节 , 又 在 年 底 要 守 收 藏 节 。
 • 你 们 一 切 男 丁 要 一 年 三 次 朝 见 主 耶 和 华 以 色 列 的 神 。
 • 我 要 从 你 面 前 赶 出 外 邦 人 , 扩 张 你 的 境 界 。 你 一 年 三 次 上 去 朝 见 耶 和 华 你 神 的 时 候 , 必 没 有 人 贪 慕 你 的 地 土 。
 • 你 不 可 将 我 祭 物 的 血 和 有 酵 的 饼 一 同 献 上 。 逾 越 节 的 祭 物 也 不 可 留 到 早 晨 。
 • 地 里 首 先 初 熟 之 物 要 送 到 耶 和 华 你 神 的 殿 。 不 可 用 山 羊 羔 母 的 奶 煮 山 羊 羔 。
 • 耶 和 华 吩 咐 摩 西 说 , 你 要 将 这 些 话 写 上 , 因 为 我 是 按 这 话 与 你 和 以 色 列 人 立 约 。
 • 摩 西 在 耶 和 华 那 里 四 十 昼 夜 , 也 不 吃 饭 也 不 喝 水 。 耶 和 华 将 这 约 的 话 , 就 是 十 条 诫 , 写 在 两 块 版 上 。
 • 摩 西 手 里 拿 着 两 块 法 版 下 西 乃 山 的 时 候 , 不 知 道 自 己 的 面 皮 因 耶 和 华 和 他 说 话 就 发 了 光 。
 • 亚 伦 和 以 色 列 众 人 看 见 摩 西 的 面 皮 发 光 就 怕 挨 近 他 。
 • 摩 西 叫 他 们 来 , 于 是 亚 伦 和 会 众 的 官 长 都 到 他 那 里 去 , 摩 西 就 与 他 们 说 话 。
 • 随 后 以 色 列 众 人 都 近 前 来 , 他 就 把 耶 和 华 在 西 乃 山 与 他 所 说 的 一 切 话 都 吩 咐 他 们 。
 • 摩 西 与 他 们 说 完 了 话 就 用 帕 子 蒙 上 脸 。
 • 但 摩 西 进 到 耶 和 华 面 前 与 他 说 话 就 揭 去 帕 子 , 及 至 出 来 的 时 候 便 将 耶 和 华 所 吩 咐 的 告 诉 以 色 列 人 。
 • 以 色 列 人 看 见 摩 西 的 面 皮 发 光 。 摩 西 又 用 帕 子 蒙 上 脸 , 等 到 他 进 去 与 耶 和 华 说 话 , 就 揭 去 帕 子 。