Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: истеши́ себѣ́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, я́коже и пе́рвыя, и взы́ди ко мнѣ́ на го́ру: и напишу́ на скрижа́лехъ словеса́, я́же бя́ху на скрижа́лехъ пе́рвыхъ, я́же сокруши́лъ еси́:
 • и бу́ди гото́въ зау́тра, и взы́деши на го́ру Сина́йскую и предста́неши мнѣ́ та́мо на версѣ́ горы́:
 • и да никто́же взы́детъ съ тобо́ю, ниже́ да яви́т­ся на все́й горѣ́: и о́вцы и говя́да да не пасу́т­ся бли́зъ горы́ тоя́.
 • И истеса́ двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ны, я́коже и пе́рвыя: и у́трен­невавъ Моисе́й зау́тра, взы́де на го́ру Сина́йскую, я́коже завѣща́ ему́ Госпо́дь: и взя́ Моисе́й съ собо́ю двѣ́ скрижа́ли ка́мен­ныя.
 • И сни́де Госпо́дь во о́блацѣ, и предста́ ему́ та́мо Моисе́й, и при­­зва́ и́менемъ Госпо́днимъ.
 • И мимо­и́де Госпо́дь предъ лице́мъ его́ и воз­зва́: Госпо́дь, Госпо́дь Бо́гъ ще́дръ и ми́лостивъ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и и́стиненъ,
 • и пра́вду храня́й, и творя́й ми́лость въ ты́сящы, отъ­е́мляй беззако́нiя и непра́вды и грѣхи́, и пови́н­наго не очи́ститъ, наводя́й грѣхи́ отце́въ на ча́да, и на ча́да ча́дъ, до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да.
 • И потща́вся Моисе́й, при­­ни́къ на зе́млю, поклони́ся Бо́гу
 • и рече́: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, да и́детъ Госпо́дь мо́й съ на́ми: лю́дiе бо жестоковы́йнiи су́ть: и отъ­и́меши ты́ грѣхи́ на́шя и беззако́нiя на́ша, и бу́демъ тво­и́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: се́, а́зъ полага́ю тебѣ́ завѣ́тъ предъ всѣ́ми людьми́ тво­и́ми, и сотворю́ сла́вная, я́же не бы́ша по все́й земли́ и во всѣ́хъ язы́цѣхъ: и у́зрятъ вси́ лю́дiе, въ ни́хже еси́ ты́, дѣла́ Госпо́дня, я́ко чу́дна су́ть, я́же а́зъ сотворю́ тебѣ́:
 • внемли́ ты́ вся́, ели́ка а́зъ заповѣ́даю тебѣ́: се́, а́зъ изжену́ предъ лице́мъ ва́шимъ Аморре́а и Ханане́а, и Хетте́а и Ферезе́а, и Еве́а и Гергесе́а и Иевусе́а:
 • внемли́ себѣ́, да не когда́ завѣща́еши завѣ́тъ сѣдя́щымъ на земли́, въ ню́же вни́деши, да не бу́детъ собла́знъ въ ва́съ:
 • ка́пища и́хъ разори́те и кумíры и́хъ сокруши́те, и дубра́вы и́хъ посѣцы́те, и изва́яная бого́въ и́хъ сожжи́те огне́мъ,
 • не бо́ поклоните́ся бого́мъ ины́мъ: и́бо Госпо́дь Бо́гъ ревни́во и́мя, Бо́гъ ревни́въ е́сть:
 • да не когда́ завѣща́еши завѣ́тъ сѣдя́щымъ на земли́, и соблу́дятъ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ, и пожру́тъ бого́мъ и́хъ, и при­­зову́тъ тя́, и снѣ́си от­ же́ртвъ и́хъ:
 • и по́ймеши от­ дще́рей и́хъ сыно́мъ тво­и́мъ, и от­ дще́рей тво­и́хъ да́си сыно́мъ и́хъ, и соблу́дятъ дще́ри твоя́ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ, и сы́нове тво­и́ соблу́дятъ вслѣ́дъ бого́въ и́хъ:
 • и бого́въ слiя́ныхъ да не сотвори́ши себѣ́:
 • и пра́здникъ опрѣсно́чный да сохрани́ши: се́дмь дні́й да я́си опрѣсно́ки, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́, во вре́мя въ ме́сяцѣ но́выхъ плодо́въ: въ ме́сяцѣ бо но́выхъ плодо́въ изше́лъ еси́ от­ земли́ Еги́петскiя:
 • вся́ко разверза́ющее ложесна́ му́жескъ мнѣ́ по́лъ [да бу́детъ], вся́ко перворо́дное телца́ и перворо́дное овцы́:
 • и перворо́дное осля́те иску́пиши овце́ю: а́ще же не иску́пиши е́, цѣ́ну да да́си его́: вся́каго пе́рвенца от­ сыно́въ тво­и́хъ да иску́пиши, да не яви́шися предо мно́ю то́щь:
 • въ ше́сть дні́й да дѣ́лаеши, въ седмы́й же де́нь да почі́еши, от­ сѣ́ятвы и жа́твы да почі́еши,
 • и пра́здникъ седми́цъ да сотвори́ши ми́, нача́ло жа́твы пшени́цы, и пра́здникъ собра́нiя посредѣ́ лѣ́та:
 • въ три́ времена́ лѣ́та да яви́т­ся вся́къ му́жескъ по́лъ тво́й предъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ:
 • егда́ бо изжену́ язы́ки от­ лица́ тво­его́ и разширю́ предѣ́лы твоя́, никто́же воз­жела́етъ земли́ тво­ея́, егда́ прiи́деши яви́тися предъ Го́сподемъ Бо́гомъ тво­и́мъ въ три́ времена́ лѣ́та:
 • да не зако́леши съ ква́сомъ кро́ве же́ртвъ мо­и́хъ, и да не прележи́тъ до у́трiя же́ртва пра́здника па́схи:
 • перворо́дная жи́тъ земли́ тво­ея́ да внесе́ши въ до́мъ Го́спода Бо́га тво­его́: да не свари́ши а́гнца во млецѣ́ ма́тере его́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: напиши́ себѣ́ словеса́ сiя́, въ словесѣ́хъ бо си́хъ положи́хъ тебѣ́ завѣ́тъ и Изра́илю.
 • И бѣ́ та́мо Моисе́й предъ Го́сподемъ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й: хлѣ́ба не яде́ и воды́ не пи́: и написа́ [моисе́й] на скрижа́лехъ словеса́ сiя́ завѣ́та, де́сять слове́съ.
 • Сходя́щу же Моисе́ю съ горы́ Сина́йскiя, и о́бѣ скрижа́ли въ руку́ Моисе́ову: сходя́щу же ему́ съ горы́, и Моисе́й не вѣ́дяше, я́ко просла́вися зра́къ пло́ти лица́ его́, егда́ глаго́лаше съ ни́мъ.
 • И ви́дѣ Ааро́нъ и вси́ сы́нове Изра́илевы Моисе́а, и бя́ше просла́вленъ зра́къ пло́ти лица́ его́: и убоя́шася при­­ступи́ти къ нему́.
 • И воз­зва́ и́хъ Моисе́й, и обрати́шася къ нему́ Ааро́нъ и вси́ кня́зи со́нма: и глаго́ла Моисе́й къ ни́мъ.
 • И по си́хъ прiидо́ша къ нему́ вси́ сы́нове Изра́илевы: и заповѣ́да и́мъ вся́, ели́ка глаго́ла къ нему́ Госпо́дь на горѣ́ Сина́йстѣй.
 • И егда́ преста́ глаго́ля къ ни́мъ, воз­ложи́ на лице́ свое́ покро́въ.
 • Егда́ же вхожда́­ше Моисе́й предъ Го́спода глаго́лати къ нему́, снима́­ше покро́въ, до́ндеже исхожда́­ше: и изше́дъ глаго́лаше ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ, ели́ка заповѣ́да ему́ Госпо́дь.
 • И ви́дѣша сы́нове Изра́илевы лице́ Моисе́ово, я́ко просла́вися: и воз­лага́­ше Моисе́й покро́въ на лице́ свое́, до́ндеже вни́детъ глаго́лати съ ни́мъ.
 • И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, [и взойди ко Мне на гору,] и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил;
 • и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо Мною там на вершине горы;
 • но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей.
 • И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные.
 • И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы.
 • И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
 • сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
 • Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]
 • и сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей жестоковыен; прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием Твоим.
 • И сказал [Господь Моисею]: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя;
 • сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, [Гергесеев] и Иевусеев;
 • смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас.
 • Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния богов их сожгите огнем],
 • ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его – ревнитель; Он Бог ревнитель.
 • Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их;
 • и не бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих.
 • Не делай себе богов литых.
 • Праздник опресноков соблюдай: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта.
 • Все, разверзающее ложесна, Мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна, из волов и овец;
 • первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его; всех первенцев из сынов твоих выкупа́й; пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками.
 • Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы.
 • И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года;
 • три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки, Господа Бога Израилева,
 • ибо Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году.
 • Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра.
 • Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
 • И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем.
 • И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал [Моисей] на скрижалях слова завета, десятословие.
 • Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним.
 • И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему.
 • И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними.
 • После сего приблизились [к нему] все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае.
 • И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало.
 • Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было [ему от Господа].
 • И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с Ним.
 • Тењир Мусага мындай деди: «Ташты жылмалап, мурункуга окшош эки лоок жаса. Мен ал лоокторго сен талкалаган мурунку таш лооктордогу сљздљрдє жазып берем.
 • Эртењ мененкиге чейин даяр бол. Синай тоосунун башына чыгып, Менин алдыма келип тур.
 • Бирок сени менен тоого эч ким чыкпасын, бул тоодо эч ким кљрєнбљсєн. Бул тоонун жанында майда мал да, бодо мал да жайылып жєрбљсєн».
 • Муса таш жылмалап, мурунку таш лоокторго окшош эки таш лоок жасады. Эртењ менен эрте туруп, Тењир буйругандай, Синай тоосуна чыкты. Колуна эки таш лоокту алып алды.
 • Тењир булут ичинде тљмљн тєшєп, Мусанын жанына келип токтоп, Љзєнєн ысымын «Жахаба» деп жарыялады.
 • Анан Тењир Мусанын бет алдынан љтєп, мындай деп сєйлљдє: «Тењир – пендесин сєйгљн, ырайымдуу, чыдамдуу, абдан боорукер, адилеттєє,
 • мињинчи тукумга чейин ырайым кыла турган, айыбын, кылмышын жана кєнљљсєн кечире турган, бирок жазасыз калтырбай турган, ата-бабаларынын айыбы єчєн єчєнчє жана тљртєнчє тукумуна чейинки балдарын жана балдарынын балдарын жазалай турган Кудай-Тењир».
 • Муса ошол замат жерге жыгылып, Кудайга таазим кылды.
 • Анан мындай деди: «О Эгедерим! Эгерде мен Сенин алдыњда ырайым тапкан болсом, анда Эгедерим биз менен барсын, анткени бул эл – тоњ моюн эл. Биздин мыйзамсыз иштерибиз менен кєнљљлљрєбєздє кечир. Бизди Љз элињ кылып ал!»
 • Ошондо Тењир мындай деди: «Мен мындай келишим тєзљм: сенин бєткєл элињдин алдында бєт жер жєзєндљ болбогон жана эч бир элде жок кереметтерди кљрсљтљм. Сен арасында жєргљн бєт эл Тењирдин иштерин кљрљт, анткени Мен сен єчєн љтљ коркунучтуу иш кљрсљтљм.
 • Азыр Мен сага берип жаткан буйруктарымды сакта. Мына, Мен аморлуктарды, канаандыктарды, хеттиктерди, периздиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыњдан кууп жатам.
 • Сак бол, љзєњ ээлей турган жердин тургундары менен байланыш тєзбљ, алар силер тєшљ турган тор болуп калбасын.
 • Алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кыйраткыла, мазар теректерин кыйгыла.
 • Анткени сен Тењирден башка кудайга сыйынбашыњ керек, Анын ысымы – “Кызганчаак”. Ал – кызганчаак Кудай.
 • Љз кудайларына табынып жатышканда жана кудайларына курмандык чалып жатышканда, сени да чакырбашы єчєн, сен да алардын курмандыктарынан жебешињ єчєн, ал жердин тургундары менен келишим тєзбљ.
 • Алардын кыздары љз кудайларына табынып, сенин уулдарыњды да љз кудайларына табынууга азгырбашы єчєн, уулдарыња алардын кыздарынан аял алып бербе.
 • Љзєњљ куйма кудайларды жасаба.
 • Ачыткысыз нан майрамын љткљрєп тур. Мен сага буйругандай, белгиленген Абыт айында жети кєн ачыткысыз нан же, анткени сен Мисирден Абыт айында чыккансыњ.
 • Тун балдарыњдын баары Меники, ошондой эле бодо малыњдан тартып койлоруња чейин, биринчи туулган эркек малыњдын баары Меники.
 • Эшектердин биринчи тљлєн козуга алмаштыр. Эгерде алмаштырбасањ, анда кунун тљлљ. Бардык тун уулдарыњдын кунун тљлљ. Эч ким Менин алдыма куру кол келбесин.
 • Алты кєн иштеп, жетинчи кєнє эс ал. Себєє, оруу-жыюу убагында да жетинчи кєнє эс ал.
 • Буудайыњдын биринчи тєшємєн жыйнаганыњда, Жумалар майрамын, жыл аягында Тєшєм жыйноо майрамын майрамда.
 • Элињдеги эркек аттуулардын баары жылына єч жолу Ысрайылдын Кудай-Тењиринин, Эгедердин, алдына келишсин.
 • Анткени Мен сенин алдыњдан бул жердеги элди кууп чыгып, сенин чек арањды кењейтем. Эгерде сен жылына єч жолу Кудай-Тењирињдин алдына келсењ, эч ким сенин жерињди тартып албайт.
 • Мага чалган курмандыгыњдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Пасах майрамына карата чалынган курмандык эртењ мененкиге калбасын.
 • Жерињден алган эњ биринчи тєшємєњдє Кудай-Тењирињдин єйєнљ алып кел. Улакты энесинин сєтєнљ бышырба».
 • Анан Тењир Мусага дагы мындай деди: «Бул сљздљрдє жазып ал, анткени бул сљздљрдєн негизинде Мен сени менен жана Ысрайыл эли менен келишим тєзєп жатам».
 • Ошентип, Муса Тењирдин жанында нан да жебей, суу да ичпей, кырк кєн, кырк тєн болду. Ошондо Кудай таш лоокторго келишим сљздљрєн – он осуятты жазды.
 • Муса Синай тоосунан тєшєп келе жатканда, анын колунда мыйзам жазылган эки таш лоок бар эле. Муса Кудай менен сєйлљшкљндєктљн, тоодон тєшєп келе жатканда, жєзєнљн нур чачырап турганын љзє билген жок.
 • Арун менен Ысрайылдын бардык уулдары Мусанын жєзєнљн нур чачырап турганын кљрєп, жакын баруудан коркушту.
 • Муса аларды љзєнљ чакырды. Ошондо Арун менен жамааттын бардык башчылары келишти. Муса алар менен сєйлљштє.
 • Андан кийин Ысрайылдын бєт уулдары келишти. Муса аларга Тењирдин Синай тоосунда айткан осуяттарынын баарын айтып берди.
 • Муса алар менен сєйлљшєп бєткљндљн кийин, бетине жабуу жаап алды.
 • Ал Тењир менен сєйлљшєє єчєн, Анын алдына барганда, бетиндеги жабуусун алып салчу, кайра чыкканда жаап алчу. Чыккандан кийин Тењир берген осуяттын баарын Ысрайыл уулдарына айтып берчє.
 • Ысрайыл уулдары анын жєзєнљн нур чачырап турганын кљрєшчє. Тењир менен сєйлљшкљнє барганга чейин, ал кайрадан жєзєн жаап алчу.